Visar 225 resultat

Arkivbeskrivning
Eyvind Johnsons samling
Förhandsgranska utskrift Visa:

Biographica

Handlingar angående Eyvind Johnsons uppehållstillstånd i Schweiz. 1947-1948
Handlingar i samband med Nordiska Rådets litteraturpris till Eyvind Johnson. 1962
Formulär beträffande utredning av pensionärers levnadsförhållanden. 1968
2 protokollutdrag beträffande återkallandet av utgivningsbevisen för tidskrifterna Håndslag och Nyt fra Danmark. 1966
Medlemskort i diverse föreningar och samfund. Diverse styresleuppdrag.
1 kassa- och arbetsbok. 1927
Handlingar beträffande Försäkringsbolaget Trygg-Fylgia. 1944-1964, odat.
Avskrift av notis i Norrbottens-Kuriren den 30 dec. 1927 beträffande Eyvind Johnsons bror Tore Yngve Johnsons död. 1927
Anteckning om Eyvind Johnsons sonson Olofs födelse den 11 juni 1961
Utdrag ur brev från Eyvind Johnson till redaktören Arvid Moberg, Luleå och hans maka Inger. 31 juli 1970
Gäst- och placeringslista för Eyvind Johnsons middagsbjudning den 29 juli 1970 på Stadshotellet i Luleå. 1970
6 st. adressuppgifter
Lista över brev från Eyvind Johnson. 1923-1976

Diverse personliga papper:
1 fotografi av Eyvind Johnson
1 visitkort av Eyvind Johnson
1 inbetalningstalong, arvode från tidningen Arbetet. 1940 (?)
1 inbjudningskort fill soaré från förlaget Simon Kra, Paris
Militärpapper: 1 inskrivningsbok. 1931
2 skrivelser från Maria Magdalena församling, Stockholm, angående utfärdandet av vigselattest. 1927
1 tomt omslag med Eyvind Johnsons egenhändiga påskrift "Vigseln i St. Leu-la-Forêt. [1927]
2 dödsattester för Aase Johnson, född Christoffersen (1900-1938)
1 tjänstgöringsbetyg, Paris. 1922

Registreringsbevis:
1 st. från polisprefekturen i Paris. 1922
2 st. från Svenska Konsulatet i Paris. 1922-1925

Identitetshandlingar:
1 resedokument. 1922
1 pass. 1925
1 åldersbetyg. 1927
1 franskt identitetskort. 1929
1 nordiskt resekort. 1935
1 meddelande om beviljat anslag till skönlitterär författare. 1942

Hyreskontrakt:
1st. Paris. 1927
2 st. Råsunda. 1930-1933

Böcker

Nordström, Alf: Märsta från forntid till flygtid, 1963

"Orbis litterarum", franskspråkig litteraturtidskrift, utgiven i Köpenhamn. Bd 12, fascikel 3-4, 1957

"Pro Finlandia"; katalog över Bukowskis bok- och manuskriptauktion till förmån för Finland, 28.02.-01.03. 1940

"La nouvelle revue française", 5 volymer, varav 1 st från 1928 och 4 st från 1932

Broschyrer

"Baltiska kommittén", stadgar, verksamhetsberättelse 1967-1968, arbetsprogram 1968-1969
Bellman, Carl Michael: 9 sånger ur Fredmans Epistlar, 1960
"Bibliothek der alten Welt", Förteckning över utbudet av antikens litteratur från Artemis-Verlag, 1956
Oravainen, Lauri: Billingsfors kyrka, 1953
Carlsson, Anni: Spöksonaten. Tyskspråkig avhandling i Skandinavistik Nr. 1/1975
Comandini, Alfredo: Il 1848 - giorno per giorno illustrato, 1948
Frederiksen, Emil: I døren til fremsyn og tilbageblik, ur: Berlingske Tidende 22.06. 1963
Frederiksen, Emil: Dante i ny dansk form, ur: Berlingske Tidende 20.12.1963
Frederiksen, Emil: De fortvivlede ikke, ur: Berlingske Tidende 05.02. 1964
"Garm", Finländsk tidskrift, 1952
Gottfarb, Ragnar: Prat, Gustafsson! 21.02. 1974
"Gripsholms slott", 1959
"Kulturfront", Tidskrift för ekonomi, politik och kultur, jan. 1943
Lindroth, Sten: Minnesord över Johan Nordström, 1968
Lindroth, Sten: Johannis Rudbeckius och stormaktstidens kultur, 1974
Lundeberg, Åke: Karta och kompass, 1932
Lundqvist, Anund: Hästveda kyrka och dess medeltidsmålningar, 1961
Nisbeth, Åke: Härkeberga kyrka, 1956
Nordström, Ludvig: Katalog över minnesutställning av Ludvig Nordströms målningar o. dyl. i De Ungas Salong, 6-26 jan. 1944
Rieppi, Antonio: Il tempietto romano lognobardo di Cividale del Friuli, 1955
"Partie dal Friul", rätoromansk tidning, okt. 1958
Reuterdahl, Ebbe: Upprop till protest mot Vilhelm Mobergs Utvandrarna, 27 jan. 1951
"Se hela sanningen!", utdrag ur Literaturnaja Gaseta, Moskva, genmäle mot de franska författare, som protesterat mot Sovjetunionens intervention i Ungern 1956. Distribuerat av Sovjetunionens Informationsbyrå, Stockholm [1956]

Eyvind Johnsons samling

  • SE S-HS L151
  • Arkiv
  • 1920-1978
Samlingen består av 10437 st brev till och från Eyvind Johnson, övrig korrespondens, manuskript, kontrakt, tryck, pressklipp, biographica, fotografier m.m.

Johnson, Eyvind

Filmmanuskript

Nu var det 1914, Här har du ditt liv, Se dig inte om, Slutspel i ungdomen: Förfilmat 1966 under titeln "Här har du ditt liv" enligt manus av Bengt Forslund och Jan Troell

Krilon. TV-serie i 6 delar. 1971-1972

Vinterdag 1914. Filmmanus av Thomas Johansson efter en novell av E. Johnson. 1977

Resultat 1 till 100 av 225

Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.