Visar 247 resultat

Arkivbeskrivning
Carl och Calla Curmans samling
Förhandsgranska utskrift Visa:

Anteckningar

"Om bad" med brev 1887; Uppsatser om bad och badning; Korrektur till "Romerska bad och finska badstugor"; Carl Curman "Det romerske bad og den finske badstue" 1905; Brev från L Hausvold, Kristiania Svömmeskole; Tryck rörande Kristiania Svömmeskole, Fotografier från Kristiania Svömmeskole.

Biographica

Räkenskapsbok 1847, uppsatsbok 1850, betyg 1851-1865, studentkataloger 1855-1857, inbjudningar 1851-1902, handlingar rörande skandinaviska studentmötet 1856, skämtverser och charader 1850-tal, pjäsmanuskript "Studentens majnatt" 1850-tal, handlingar rörande Skänninge 1850-tal, verser rörande Carl Curman 1874.

Biographica

Handlingar rörande utnämningar och avsägelser 1869-1894, handlingar rörande uppdrag m.m. 1872-1909, handlingar och skrivelser rörande inbjudningar och utnämningar 1873-1909, tryck rörande Svenska Läkaresällskapets jubiléer 1879, 1908; handlingar rörande utnämningen till hedersdoktor i Köpenhamn 1879, handlingar rörande Nordstjärneorden och Vasaorden 1883,1901; kallelser till medlemskap i föreningar 1864-1911.

Biographica

Brev rörande Nordiska muséet 1901-1902, handlingar rörande Nordiska Muséet 1902-1907, handlingar rörande C. A. Lindvall 1895-1909, skrivelser rörande projektet Hygieniska Muséet, ritningar till 1600-talshus i Skänninge, anteckningar för studier i italienska.

Biographica

Handlingar rörande Gymnastiska Centralinstitutet 1860-80-tal, förordnade för Waldemar Zander 1872, Anteckningar, brev och handlingar rörande bad 1876-1908, korrespondens rörande elektriska bad 1880-tal.

Biographica

Diverse handlingar, pressklipp och tryck, diverse lappar och visitkort 1850-60-tal, tryck 1850, pressade växter och murgrönskrans 1850-tal, handlingar och minnessaker, handlingar rörande Carl Curmans jordfästning 1913.

Biographica

Räkningar för kläder 1849-1862, räkningar för böcker 1854-181864, räkningar för mat, städning, nöjen m.m. 1859-1862, 1875, räkningar för hyrkusk 1860-1862, diverse räkningar 1850-60-tal, räkningar 1864-1880, livförsäkringar 1867, diverse handlingar.
1849-1880

Biographica

Tillfällighetsverser odat; diverse tryck, klipp och verser spridda år, diverse tryck, klipp med verser och texter spridda år; Snolsky-dikter i tysk översättning; förteckning över smycken och gåvolistor odat; skrivelser rörande skolmöte i Köpenhamn och unionsupplösningen 1905; brev med tack för inkvartering under bondetåget 1914-1915; minnesbok över bondetåget 1914.

Biographica

Handlingar rörande Konstakademien och Nationalmuseum 1886-1901, handlingar rörande Nordiska utställningen i Köpenhamn 1888, diverse tryck 1865-1895, pressklipp 1910-1913, tryck - minnesteckning 1913.

Biographica

Antecknings- och skissböcker, almanackor och fickkalendrar 1860-1910, förteckning över böcker, anteckningsbok med tekniska recept

Biographica

Prästbetyg 1878, dödsboksutdrag 1935,skrivhäfte 1864, konfirmationsbetyg och konfirmandlista 1866, handlingar rörande bröllopet med Adolf Liljenroth 1868, diverse handlingar rörande sällskapsliv spridda år, dikter av Amelie Wikström 1875-1876, anteckningar under resa i Italien 1876; fotografier, klipp och vers rörande Björnstjerne Björnson; kort, klipp och tryck rörande dödsfall m. m. spridda år; verser till 70-årsdagen 1920, verser till 75-årsdagen 1925.

Biographica

Brev med anledning av medaljen Illis quorum 1925, handlingar rörande mottagandet av medaljen Illis quorum 1925, handlingar rörande Calla Curmans begravning 1935, listor över blommor och minnesgåvor vid Calla Curmans död och begravning 1935, tal av Sigurd Curman på 100-årsdagen av Calla Curmans födelse 1950.

Biographica

Officiella tackbrev 1901-1931; diverse tryck 1883-1928; brev rörande Curmans portvakt på Floragatan 1936; kopia av artikelserie i tidskriften "Hemma" med Calla Curmans minnen 1926

Biographica- C F Lundström

Biografiska uppgifter, skrivbok - saga av C F Lundström 1832, diverse kort, medlemskap och kvitton rörande föreningar 1873-1916, handlingar rörande gåvor och bidrag 1875-1913, testamente och kontrakt m.m. 1877-1913, handlingar rörande gravplats 1874-1917, kondoleanser vid C F Lundströms död 1917, ritningar till C F Lundströms gravvård 1919, handlingar rörande begravningar 1897, handlingar rörande duplicering av C F Lundströms "Minnen" 1962-1963.

Carl och Calla Curmans samling

  • SE S-HS L246
  • Arkiv
  • 1790-tal--1970
Carl och Calla Curmans samling innehåller brev, anteckningar, manuskript, biographica, fotografier m.m. rörande familjerna Curman och Lundström

Föremål

Ett plåtskrin med minnessaker: hårlock från dottern Gunhild, melonkärnor, begravningskonfekt, band, pappersask med dockmössa och ring, tändsticksask. Etui till halsband i rött läder.

Föremål

En träask med 4 sigillstämplar, 1 exlibriskliché, 1 namnkliché och 1 blindstämpel. Ett plåtskrin med elfenbensetui med käpp och krycka (lysningspresent till Maria Elisabeth Anger gift Curman 1800), vigselring som tillhört Maria Carolina Strömberg (Carl Curmans mor), annotationsbok med innehåll tillverkad av Augusta Hollman (minnesgåva till Carl Curman 1853), etui med läkarutensilier, plånbok av läder, plånbok av rött läder, plånboksklämma?, sämskskinnspåse med kameraobjektiv, Carl Curmans palett.
Resultat 1 till 100 av 247

Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.