Visar 212 resultat

Arkivbeskrivning
Vilhelm Mobergs efterlämnade papper
Förhandsgranska utskrift Visa:

Artiklar om USA och svensk-amerikaner,

Sverigeresan som aldrig blir av... Radioföredrag tryckt i Svenska Dagbladet.
27 september 1948
Svenskar i Minnesota. Radioföredrag tryckt i California Veckoblad.
7 oktober 1948
How the America-Legend was born in Sweden. The American Swedish Monthly.
december 1948
Fjorton resebrev, publicerade i Svenska Dagbladet 1948-1949. Se inneliggande specifikation.
1948 -- 1949
Vad visste de första svenska utvandrarna om Amerika ?. Nordstjernan, New York.
17 mars 1949
Svensk bosättning i den sista nybyggarstaten. Nordstjernan.
7 april 1949
Amerikanen och bilen. Nordstjernan.
11 augusti 1949
En tidning med swenska bokstäfwer... Nordstjernan.
18 augusti 1949
Hur kyrkan förföljde de första emigranterna. Dagens Nyheter.
9 mars 1951
Vilhelm Moberg ser på USA-valet. Dagens Nyheter.
3 november 1960
Amerikansk upplevelse. Dagens Nyheter.
1963
Amerika - smålänningarnas fostermor. FIB.
odaterad

Avhandlingar

Avhandlingar, uppsatser och monografier om Vilhelm Mobergs verk
Aspvall, Gottfrid: Den historiska bakgrunden till Vilhelm Mobergs Rid i natt !. Seminarieuppsats.
odaterad
Dahlqvist, Lena: Drömmen om gudsriket och Världsfrälsaren. Trebetygsuppsats.
1970
Fransson, Iréne: Dialogens funktion och frekvens i Vilhelm Mobergs roman Raskens. Tvåbetygsuppsats.
1969
Hellberg, Eva: Kristina i Vilhelm Mobergs emigrantromaner. Seminarieuppsats.
odaterad
Hulenvik, Bertil: Studier kring källor till Vilhelm Mobergs Invandrarna, Nybyggarna och Sista brevet.... . Tvåbetygsuppsats.
1969
Johnson, Walter: Moberg's Emigrants and the Naturalistic Tradition. Uppsats i Scandinavian Studies, USA.
1953
Linde, Inger: Stilistiska figurer samt ålderdomliga och dialektala uttryck i Vilhelm Mobergs roman Förrädarland. Tvåbetygsuppsats.
1968
Ljungfors-Danelius, Maj: Vilhelm Mobergs Mans kvinna - från roman till drama. Trebetygsuppsats.
1967
Mårtensson, Sigvard: Krönikan och dramat. Uppsats om Raskens (korrektur).
odaterad
Olsson, Lars Eric: Slaveriets avskaffande i Sverige. Uppgiftsövning.
1971
Sundberg, Gun: Människor och miljö i Vilhelm Mobergs Förrädarland. Trebetygsuppsats.
1971
Anonym författare: Uppsats om Rid i natt !. 5 ½ handskrivna foliosidor.
odaterad
Erlandsson, Nils-Erland: Talspråk och dialekt i Vilhelm Mobergs roman Soldat med brutet gevär. Ospecificerad avhandling försedd med dedikation.
odaterad
Anm. Bilagt finns korrespondens mellan KB och Lunds Universitet.

Biographica, kapsel 1

Skolmaterial: Grimslövs Elevförbunds Årsbok 1912, Underrättelser för inträdessökande i Älvsborgs Läns Folkhögskola Fristad, skrivböcker, anteckningsböcker, kuvert med påskrift.
Diverse papper rörande militärtjänstgöring.
Fem stycken kassaböcker. 1920-talet
Ett anteckningsblock med 8 sidor personliga anteckningar.
Åtta stycken lyckönskningstelegram på Vilhelm och Margareta Mobergs bröllopsdag den 22 september 1923.
Arbetsschema omfattande 43 dagar i Locarnao (utan årtal).
Bevis om tilldelande av Samfundet De Nios stora pris. 1939
Diplom beträffande minnesmedalj från finsk-ryska vinterkriget. 1940
Diverse personliga handlingar: pass (utfärdat 1931), 4 st skolbetyg (1912-1918), 3 st tjänstgöringsbetyg (1919-1922), 2 bevis om utträde ur svenska kyrkan (1952, odaterat), 3 st intyg varav ett till dottern Marianne (1947-1952).
Diverse räkningar och kvitton, ej specificerade.
Diverse teckningar och karikatyrer (föreställande Moberg).
Diverse fotografier, personliga motiv.

Biographica, kapsel 2

Handlingar beträffande privata processer: Stämning mot skådespelerskan Helga Hempel (1925). Domstolsutslag i Mobergs mål mot två julgranstjuvar på Väddö (1941). Utredning angående av Moberg anhängiggjord anmälan om olaga jakt (1943). Stämning mot Moberg för olaga jakt (1947). Stämning mot Moberg av bokhandlaren Sigurd Tullberg (1953).

Handlingar i processen mellan Moberg och Justitiekanslerämbetet 1952-1953: domstolsprotokoll, skrivelser "Till Konungen", domslut, vadeinlagor, korrespondens.

Redovisning av Vilhelm Moberg-insamlingen 1953.

Diverse personliga papper, ej specificerade.

Militärhandlingar rörande Mobergs far Karl Gottfrid Moberg.

Dödsrunor över Mobergs föräldrar Karl och Ida Moberg. 1950 -- 1960

En psalmbok tillhörande Mobergs dotter Marianne.

Handlingar beträffande Mobergs affärskontakter med tidningar, tidskrifter och dylikt: 6 st anteckningsböcker (1924-1930), ett löst blad med titeln "Noveller som lämnats till Svenska Författare" (odaterat), 16 st beställningssedlar gällande abonnement å Mobergs verk (1926-1931, odaterat), bifogat ett kvittensformulär (blanco, daterat 1935).

Diverse skrifter, rättsskandaler

Handlingar i Unman-affären,
1936 -- 1957 samt odaterat :
Avskrift / utdrag av brev från advokat Hemming-Sjöberg till Poliskammaren, Stockholm.
1936
Justitiekanslerämbetets utredning av Unman-affären (broschyr).
1938
Bilaga till Riksdagsprotokoll 1949, motion i Andra Kammaren nr 16.
1949
Avskrift av brev från statsminister Erlander till G. Gullberg.
1952
Riksdagsprotokoll beträffande debatten i Andra Kammaren.
1956
Utskrift av / utdrag ur chefredaktör A. Hernelius anförande i radions Tidsspegel.
1957
Inlaga från Åklagarmyndigheten (stadsfiskal L. Eliasson) till Riksåklagarämbetet.
1957
Utdrag ur Justitiekanslerämbetets utredning.
odaterat
Utskrift av nyhetsbulletin.
odaterat

Handlingar i Kejne-affären,
1932 -- 1951 :
Sammandrag "Kejne-affärens kronologi" för tiden 1932-1951.
Förhörsprotokoll med S. T. Aspington.
1937
Vittnesmål av E. Th. Sjögren.
1950
Redogörelse "Polisdossierens historia".
1950
Redogörelse "Resars ställningstagande".
1950
Brev från advokat O. Behm till Justitieministern.
1951

Handlingar i Haijby-affären,
1951 -- 1953 samt odaterat :
Avskrift av brev från Kurt Haijby till Torsten Nothin.
11/4 1951
Öppet brev till Konungen, undertecknat i Haijbys namn av Curt Larson.
3/9 1951
Inlaga (stämning mot polisintendent A. Zetterquist) av Kurt Haijby till Stockholms Rådhusrätt.
1951
Tre protokoll över sammanträden i Haijby-målet (mötena genomförda av rådman Erik Tammelin).
1951
Brev från advokat Henning Sjöström till Justitieministern.
26/1 1953
Intyg lämnat av journalisten Torsten Hansson.
25/2 1953
Brev från Kurt Haijby till Justitieombudsmannen.
8/4 1953
Brev från Curt Larson till Justitiekanslerämbetet.
12/4 1953
Brev från Curt Larson till Justitiekanslerämbetet.
22/4 1953
6 st manuskript till tidningsartiklar av Curt Larson.
1953, odaterat
2 st inlagor.
odaterade
Åklagarens plädering i Haijby-målet.
odaterat
Försvararens plädering i Haijby-målet.
odaterat
"Informationer för V.M." (förmodligen avses Vilhelm Moberg).
odaterat
Utskrift av upptagning av telefonsamtal mellan Haijby och kriminalintendent A. Zetterquist.
odaterad
Diverse inlagor, författade av Kurt Haijby.
odaterade
Diverse enstaka papper.
odaterade

Handlingar i Lundquist-affären,
1948 -- 1953 :
2 st brev från Hugo Carlsson, Solna, till JO.
8/11 och 30/11 1948
Manuskript av Gustaf Magnusson: "Reflektioner kring den makabra rättegången mot en svensk domare".
1/3 1953
Brev från Justitiedepartementet till riksåklagaren M. Heuman.
13/4 1953
Riksåklagarämbetets resolution beträffande stadsfiskal L. Eliasson.
13/4 1953
Brev från stadsfiskal L. Eliasson till Justitieministern (med 11 bilagor).
12/5 1953

Handlingar i Selling-målet,
1954 -- 1959 samt odaterat :
Läkarutlåtande av överläkare E. Goldkuhl.
1954
Skrivelse (med bilagor) från professor Olof Selling till Konungen, tryckta i Handlingar angående K. Vetenskapsakademien och Riksmuseets paleobotaniska avdelning.
21/7 1954
Skrivelse (med bilagor) från professor Olof Selling till Konungen, tryckta i Handlingar angående K. Vetenskapsakademien och Riksmuseets paleobotaniska avdelning.
28/8 1954
Inlaga av professor Olof Selling , tryckt i Handlingar angående K. Vetenskapsakademien och Riksmuseets paleobotaniska avdelning.
1955
Läkarutlåtande av överläkare O. Dagberg till K. Vetenskapsakademien.
14/4 1955
Läkarutlåtande av överläkare O. Dagberg till K. Vetenskapsakademien.
16/11 1955
Avskrift av följeskrivelse till läkarutlåtande från överläkare O. Dagberg till K. Medicinalstyrelsen.
1955
Avskrift av inlaga från advokat O. Persélius till Justitiekanslerämbetet.
1956
Avskrift av brev från dr. Sten Selander till Olof Selling.
1957
Upprop om insamling för professor Selling.
1959
Utlåtande i Sellingmålet, anonymt och ofullständigt (s 12-17).
odaterat

Diverse skrifter, övriga papper

Auktionsprotokoll över stärbhuset efter Aron Peterson, Moshultamåla.
1875
Utdrag ur "Världsreflexer, ett Schopenhauer-Brevier" av C.V.E. Carly. Stockholm, 1921.
2 st listor över beslagtagna skrifter.
1923 -- 1924
Utdrag ur Örebro-Kurirens referat av fil lic Stig Ahlgrens föredrag "Språk och frihet" i Örebro Folkets Hus.
29/10 1940
Utkast till stadgar för Sveriges Dramatikerförbund (med ändrings- och tilläggsförslag gjorda av Moberg).
1941
"Frihetsarv och vissa hänsyn", artikel av Axel Strindberg tryckt i Tiden nr 5.
1942
Diverse papper angående Sveriges Författareförening.
1947 -- 1948
7 st inlägg i Striden om Utvandrarna, av olika, delvis anonyma, författare.
1951, odaterade
Republikanska förbundet: utkast till stadgar (1954), inbjudan till möte 11/1 1955 och dagordning därtill.
1954 -- 1955
Lista över böcker för försäljning till förmån för Ungerninsamlingen.
1956
Utskrift av artikel av chefredaktör Allan Hernelius i Svenska Dagbladet den 9/4 1957: "Journalistik på högsta nivå under två decennier" (avseende fil dr Sten Selander).
1957
Yttranden om Moberg som författare: ett föredrag i radions Tidsspegel av redaktör Claes Hoogland (3/1 1958), 4 st osignerade och odaterade anföranden i radion och annorstädes.
1958, odaterat
4 st tryckta skrifter med anledning av Nikita Chrusjtjovs besök i Sverige.
1959 -- 1964
Ett kuvert med Mobergs egenhändiga (signifikativa !) påskrift.
1964
Papper angående SÄPO.
1966 -- 1967, odaterat
En dikt på engelska av anonym författare.
odaterad
En handling angående dödsboet efter Anna V. Wickman, USA (fotokopia).
odaterad
PM angående ledningen för Dramatiska Teatern, undertecknad av ett antal kulturpersonligheter, bland dem Vilhelm Moberg (kopia).
odaterad
Ett yttrande i JURY, tidskrift för deckarvänner.
1972
Fotostatkopia av USA:s självständighetsdeklaration.
Ett fotografi av en modell av ett segelfartyg.
Protokollbok för templet nr 2086 Ledstjernan, Moshult. Ofullständig, ett antal sidor urrivna.
1912 -- 1916

Filmkontrakt

Domaren. Sandrew-Ateljéerna.
1959
Kassabrist. AB Svensk Filmindustri.
1932
Knut Torings ungdom. AB Svensk Filmindustri. Kontraktsutkast i 2 ex.
1938
Mans kvinna. AB Svensk Filmindustri. Tilläggskontrakt (huvudkontrakt från 1939 saknas).
1944
Marknadsafton. Monark Film AB.
1946
Rid i natt !. AB Svensk Filmindustri. Samt tre tilläggskontrakt (1946-1947).
1941
Änkeman Jarl. AB Europa Film.
1944

Förlagskontrakt m. m., enskilda verk

Brudarnas källa (1946). Aura, Åbo.
1946
Brudarnas källa (1946). Bonniers. Försäljningsredovisningar (1947-1951) och intyg om upplaga (1946-1947).
1946
Brudarnas källa (1946). AB Folket i Bild.
1956
Brudarnas källa (1946). Lena I. Gedin, Stockholm. Kuvert med påskrift.
1946
Brudarnas källa (1946). Gyldendal, Oslo.
1947
Brudarnas källa (1946). Westermann, Köpenhamn. Utbetalningsavi (1947).
1947
Din stund på jorden (1963). Bonniers. Intyg om upplaga (1963). Kontrakt saknas.
Domaren (1957). Bonniers. Intyg om upplagot (1957-1958). Kontrakt saknas.
Fallet Krukmakaregatan (1951). Bonniers. Intyg om upplaga (1951), royaltyredovisning (1955). Kontrakt saknas.
Det gamla riket (1953). Bonniers.
1953
Giv oss jorden (1939). Bonniers. Intyg om upplagor (1939-1951). Kontrakt saknas.
Giv oss jorden (1939). Bermann-Fischer, tilläggsavtal med följebrev.
1947
Giv oss jorden (1939). AB Folket i Bild.
1956
Giv oss jorden (1939). Karisto, Tavastehus.
1939
Giv oss jorden (1939). Nyt Nordiskt Forlag, Köpenhamn.
1940
Gudens hustru (1946). Bonniers. Intyg om upplaga (1946), royaltyredovisningar (1947-1951). Kontrakt saknas.
Härliga Lidalycke. Bonniers.
1939
Invandrarna (1952). Bonniers, 2 st kontrakt.
1952 -- 1953
Invandrarna (1952). Laffont, Paris. Royaltyredovisningar (1955). Kontrakt saknas.
Invandrarna (1952). Simon o Schuster, NY. Royaltyredovisningar (1958-1964). Kontrakt saknas.
Invandrarna (1952). Svenska Bokförlaget. Royaltyredovisningar (1961-1963).
1957
Jungfrukammare (1938). Bonniers. Intyg om upplaga (1938).
1938
Kassabrist (1925). KF:s förlag.
1938
De knutna händerna (romanen, 1930). Bonniers, 3 st kontrakt. Intyg om upplagor (1942-1951).
1930, 1934, 1941
De knutna händerna (romanen, 1930). Jordbrukarnas Föreningsblad.
1933
De knutna händerna (romanen, 1930). Neubert, Prag.
1936
De knutna händerna (romanen, 1930). Nyt Nordiskt Forlag, Köpenhamn.
1935
De knutna händerna (skådespelet, 1938). Bonniers. Intyg om upplagor (1939-1951).
1938
Komplotterna (1956). Bonniers. Intyg om upplagor (1956). Kontrakt saknas.
Kyskhet (1936). Bonniers.
1937
Lea och Rakel (1954). Bonniers. Intyg om upplaga (1954). Kontrakt saknas.
Lea och Rakel (1954). Merlin, Hamburg.
1956
Långt från landsvägen (1929). Bonniers, 3 st kontrakt. Royaltyredovisningar (1935-1947), intyg om upplagor (1940-1946).
1929, 1932, 1940
Långt från landsvägen (1929). Saxon o Lindström.
1948
Långt från landsvägen (1929). Zsolnay, Wien.
1936
En löskekarl (1940). Bonniers, 2 st kontrakt.
1940 -- 1954
Mans kvinna (romanen, 1933). Aura, Åbo. Royaltyredovisning (1946). Kontrakt saknas.
Mans kvinna (romanen, 1933). Bonniers, 4 st kontrakt. Intyg om upplagor (1939-1946).
1933 -- 1954
Mans kvinna (romanen, 1933). Fremad, Köpenhamn. Royaltyredovisning (1958), utbetalningsavisering (1958), kuvert med påskrift.
1956
Mans kvinna (romanen, 1933). Gyldendal, Oslo, 2 st kontrakt. Royaltyredovisningar (1963-1964).
1950 -- 1955
Mans kvinna (romanen, 1933). Nyt Nordiskt Forlag, Köpenhamn. Tryckerisedel (1934), royaltyredovisning (1935).
1934
Mans kvinna (skådespelet, 1943). Bonniers. Intyg om upplaga (1943).
1943
Marknadsafton (1929). Bonniers, 2 st kontrakt. Intyg om upplagor (1947-1956), royaltyredovisning (1951).
1930 -- 1954
Marknadsafton (1929). Olaf Nordli, Oslo.
1932
Natten till den 13 mars (1940). Bonniers.
1940
Nybyggarna (1956). Bonniers, 3 st kontrakt. Intyg om upplagor (1956), kuvert med påskrift.
1956
Nybyggarna (1956). Hasselbalch, Köpenhamn.
1956
Nybyggarna (1956). Ej namngivet slovenskt förlag genom Bonniers. Royaltyredovisning med avi om utbetalning (1963). Kontrakt saknas.
Den okända släkten (1950). Bonniers. Intyg om uplaga (1950), royaltyredovisning (1951). Kontrakt saknas.
Prinsessan på Solklinten (1922). Svenska Följetongs-Förlaget, Strängnäs.
1925
Prinsessan på Solklinten (1922). Förlags AB Västra Sverige, Göteborg.
1922
Raskens (1927). Bonniers, 3 st kontrakt. Utbetalningsavi (1935), intyg om upplagor (1935-1956).
1927, 1934, 1941
Raskens (1927). Karisto, Tavastehus.
1936
Raskens (1927). Nyt Nordiskt Forlag, Köpenhamn.
1938
Rid i natt ! (romanen, 1941). Arbetarpressens Förlag.
1943
Rid i natt ! (romanen, 1941). Aura, Åbo / Lena I. Gedin. Royaltyredovisningar (1944-1945), utbetalningsavi (1946).
1943
Rid i natt ! (romanen, 1941). Bermann-Fischer. Royaltyredovisningar (1946-1950). Kontrakt saknas.
Rid i natt ! (romanen, 1941). Bonniers, 3 st kontrakt. Intyg om upplagor (1941-1951), royaltyredovisningar (1947-1951).
1941 -- 1943, odaterat
Rid i natt ! (romanen, 1941). Doubleday, USA.
1942
Rid i natt ! (romanen, 1941). AB Folket i Bild.
1956
Rid i natt ! (romanen, 1941). Gyldendal, Oslo. Royaltyredovisningar (1946-1947).
1945
Rid i natt ! (romanen, 1941). Jordbrukarnas Föreningsblad.
1942
Rid i natt ! (romanen, 1941). Nyt Nordiskt Forlag, 2 st kontrakt. Royaltyredovisningar (1955-1957).
1941 -- 1953
Rid i natt ! (romanen, 1941). Obzornik, Jugoslavien. Utbetalningsavi (1957).
1957
Rid i natt ! (romanen, 1941). Åhlén o Åkerlund.
1942
Rid i natt ! (romanen, 1941). Utkast, ej namngivet tjeckiskt förlag.
odaterat
Rid i natt ! (skådespelet, 1942). Bonniers.
odaterat
A. P. Rosell, bankdirektör (1932). Bonniers, 3 st kontrakt. Intyg om upplagor (1943-1955).
1932 -- 1954
A. P. Rosell, bankdirektör (1932). AB Folket i Bild. Tryckerisedel (1963).
1963
A. P. Rosell, bankdirektör (1932). I.L.A., Wien. Royaltyredovisningar (1934-1936). Kontrakt saknas.
A. P. Rosell, bankdirektör (1932). Nyt Nordiskt Forlag, Köpenhamn.
1943
A. P. Rosell, bankdirektör (1932). SFINX, Prag.
1935
Sanningen kryper fram (1943). Bonniers. Intyg om upplagor (1943), royaltyredovisning (1947).
1943
Segerstedt-striden (1945). Bonniers. Intyg om upplaga (1945), royaltyredovisning (1947).
1945
Segerstedt-striden (1945). Nyt Nordiskt Forlag, Köpenhamn.
1946
Sista brevet till Sverige (1959). Bonniers. 30 blad försäljningsstatistik (nov-dec 1959). Kontrakt saknas.
Sista brevet till Sverige (1959). Hasselbalch, Köpenhamn.
1959
Sista brevet till Sverige (1959). Simon o Schuster, NY. Royaltyredovisningar (1961-1964). Kontrakt saknas.
Soldat med brutet gevär (1944). Aura, Åbo / Lena I. Gedin.
1944
Soldat med brutet gevär (1944). Bonniers. Intyg om upplagor (1944-1947), royaltyredovisningar (1947-1951).
1944
Soldat med brutet gevär (1944). AB Folket i Bild.
1955
Soldat med brutet gevär (1944). Nyt Nordiskt Forlag, Köpenhamn.
1945
Sänkt sedebetyg (1935). Bonniers. Kontrakt och tilläggskontrakt. Royaltyredovisningar (1935-1936), intyg om upplagor (1935-1946), kuvert med påskrift (1942).
1935 -- 1936
Sänkt sedebetyg (1935). Folket i Bild.
1939
Sänkt sedebetyg (1935). Gyldendal, Oslo.
1935
Sänkt sedebetyg (1935). W. de Haan, Holland.
1936
Sänkt sedebetyg (1935). Karisto, Tavastehus.
1936
Sänkt sedebetyg (1935). Nyt Nordiskt Forlag, Köpenhamn.
1935
Sänkt sedebetyg (1935). Otava, Helsingfors. Kontraktet förmodligen ej i kraft.
1936
Sänkt sedebetyg (1935). Simon o Schuster, NY. Royaltyredovisning (1938). Kontrakt saknas.
Sänkt sedebetyg (1935). Zsolnay, Wien. Utkast.
1935
Sänkt sedebetyg (1935). Åhlén o Åkerlund.
1941
Sömngångaren på Lindbacken. Förlag Bror Y. Larsson.
1927
Sömnlös (1937). Bonniers. Intyg om upplagor (1937-1946). Kontrakt saknas.
Sömnlös (1937). Gyldendal, Oslo.
1937
Sömnlös (1937). Karisto, Tavastehus.
1937
Sömnlös (1937). Nyt Nordiskt Forlag, Köpenhamn.
1937
Sömnlös (1937). Zsolnay, Wien. Utkast.
1937
Utvandrarna (1949). Bonniers, tilläggskontrakt. Huvudkontrakt från 1950 saknas. Royaltyredovisningar (1951-1964), intyg om upplagor (1949-1951).
1953
Utvandrarna (1949). Folket i Bild.
1950
Utvandrarna (1949). Laffont, Paris. Royaltyredovisning (1955), betalningsavi (1962), kuvert med påskrift. Kontrakt saknas.
Utvandrarna (1949). Nordri, Reykjavik.
1959
Utvandrarna (1949). Simon o Schuster, NY. Royaltyredovisningar (1958-1964), brevkopia (1969), PM från O. Ellwyn (1969).
1950
Volontär 10/3 Johanssons roman. Svenska Följetongs-Förlaget, Strängnäs.
1926
Våld (1933). Bonniers. Intyg om upplaga (1947).
1933
Vår ofödde son (1945). Bonniers. Intyg om upplagor (1945).
1945
Vår ofödde son (1945). Nyt Nordiskt Forlag, Köpenhamn.
1946
Änkeman Jarl (1939). Bonniers. Intyg om upplaga (1940).
1940

Förlagskontrakt m. m., samlade verk

Bibliothek zeitgenösischer Werke Verlags AG, Zürich. Ej namngivna verk. Betalningsavier (1936). Kontrakt saknas.
Bonniers. Allmogedramer. Odaterad försäljningsrapport. 1928
Bonniers. Repertoaren. Tryckerisedlar (1934-1935). 1934
Bonniers. Serie bestående av 11 titlar. Royaltyredovisningar (1945-1948). Ett ark med Mobergs egna anteckningar. Kontrakt saknas.
Bonniers. Serie med 5 titlar. 1951
Bonniers. Diverse verk i olika specialutgåvor, samt intäkter från utländska förlag. Royaltyredovisningar (1957). Kontrakt saknas.
Bonniers. Dramatik I-II-III. Tryckerisedlar (1957). Kontrakt saknas.
Bonniers. Romaner i folkupplaga, serie bestående av 15 titlar. Royaltyredovisningar (1951-1957). Kontrakt saknas.
J. W. Cappelen, Oslo. Emigrantromaner, 4 volymer. Royaltyredovisning med brev (1955). Kontrakt saknas.
AB Folket i Bild. Mans kvinna, Raskens. 1950
AB Folket i Bild. Sänkt sedebetyg, Långt från landsvägen. 1951
Författarnas förlag. Två framtida, ej namngivna prosaverk. 1936
Hasselbalchs, Köpenhamn. Emigrantserien. Royaltyredovisningar (1955-1958). Kontrak saknas.
Internationale Literarische Agentur, Wien. Mobergs hela produktion för tyska språkområdet. 1933
Jordbrukarnas Föreningsblad, Stockholm. Giv oss jorden, alternativt A. P. Rosell. 1948
Gustaf Lannestock, USA. Emigrantserien. Royaltyredovisning (1958). 1954
Nyt Nordiskt Forlag, Köpenhamn. 11 titlar. Royaltyredovisningar (1941-1947).
Anm. Kontrakt finns i L144:4 A1.
Ullstein GmbH, Frankfurt, genom Bonniers. Emigrantserien. Royaltyredovisningar (1962), betalningsavi (1963). Kontrakt saknas.
Universum, Prag. Ej namngivna verk. Betalningsavi (1935). Kontrakt saknas.
Volk und Welt (genom SBT). Ej namngivna verk. Royaltyredovisning (1964). Kontrakt saknas.
Paul Zsolnay, Wien. De knutna händerna, Mans kvinna. Royaltyredovisningar flera titlar. 1935

Historiska artiklar,

De sista stamsoldaterna. Svenska Dagbladet.
28 december 1938
Läsning av Generalmönstrings-Rulla. Dagens Nyheter.
30 juni 1940
"Rid i natt !" och den historiska sanningen. Svenska Dagbladet.
19 mars 1942
Svar till professor Boëthius. Dagens Nyheter.
4 maj 1942
Torskfiske i Ålands hav. Svenska Dagbladet.
19 augusti 1942
Från stenslunga till atombomb. FIB nr 37.
15 september 1946
Midsommar. Dagens Nyheter.
23 juni 1950
Soldattorp och stamsoldater (korrekturavdrag bifogat). FIB nr 38.
1951
Jodeforfölgelser under den sorte död. Information, Köpenhamn.
23 december 1963
O, du lykkelige efterverden !. Information, Köpenhamn.
29 februari 1964
Svarta dödens skepp. Dagens Nyheter.
29 augusti 1965
Den sorte Döds skib. Information, Köpenhamn.
18-19 december 1965
Resultat 1 till 100 av 212

Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.