Visar 23 resultat

Arkivbeskrivning
Ostindiska kompaniet : 22 aktiebrev : 22 st. aktiebrev fjärde oktrojen
Förhandsgranska utskrift Visa:

Ostindiska kompaniet : 22 aktiebrev : 22 st. aktiebrev fjärde oktrojen

  • SE S-HS X962
  • Arkiv
  • 1785
Aktiebreven inleds: "Nedanskrefne Directeurer af det priviligierade Svenska Ost-Indiska Compagniet, betyga härmed, at, ... är delägande uti Compagniets, enligit Kongl. Privilegium af den 2 Maji 1782 inrättade Ständige Fond...". - Aktierna är utfärdade på 7 olika innehavare. Aktie nr 2894 finns återgiven i: Kjellberg, Sven, Svenska Ostindiska Compagnierna 1731-1813, Malmö 1974. Detta aktiebrev har dock senare inte kunnat återfinnas. - 44 bl.

Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.