Visar 29 resultat

Arkivbeskrivning
Karl Nordströms papper
Förhandsgranska utskrift Visa:

Diverse papper rörande Konstnärsförbundet

Redogörelse för Konstnärsförbundets utställningsverksamhet under åren 1865-1899 samt Nationalmusei Konstavdelnings inköp under samma tid
Protokoll hållet vid Statens Inköps Nämnds sammanträde den 24 april 1899
Alf Ahlberg: Richard Bergh som etiker och socialfilosof
Pressklipp angående Konstnärsförbundet
Koncept till brev och skrivelser från diverse personer
Dagens Nyheter 16.11.1898: Statens Konstinköp. Historik och kritik av Edvard Alkman
Svenska Dagbladet 14.12.1898: Statens Konstinköp. Skrivelse till K.M:t från ett antal konstnärer huvudsakligen tillhörande Konstnärsförbundet
Dagens Nyheter 18.11.1898: Statens Konstinköp. Ett reformförslag av Edvard Alkman
Dagens Nyheter 17.11.1898: Statens Konstinköp. Nyttiga jämförelser av Edvard Alkman
Richard Berg: Hans arbeten å utställningar. Porträtterade personer
Förteckning över Konstnärsförbundets utställningskataloger, uppgjord av Wilhelm Carlheim-Gyllensköld Anteckningar av Edvard Alkman

Karl Nordströms papper

  • SE S-HS L100
  • Arkiv
  • 1876 c:a--1937
Samlingen består av brev till och från Karl Nordström, brev till Tekla Nordström, manuskript, pressklipp, dag- och anteckningsböcker samt diverse papper rörande Konstnärsförbundet.

Nordström, Karl

Manuskript

Strandsittaren (Bohuslänsk kust-typ), odaterad

Dikter: Höst: Ändå. Ur "Tre visor", Avskrift av Alfhild Nordström; Heine: Ein Fichtenbaum. Översättning av Karl Nordström. Avskrift av Alfhild Nordström; med mera

Förteckning över brev från Karl Nordström till föräldrar och syskon under tiden 20.9.1875-16.12.1876
Släkttavla över familjen Nordström
Pressklipp om Karl Nordström
Karl Nordström: Förteckning över tavlor målade 1881-juni 1890
Oljemålningar och teckningar av Karl Nordström i Gröndal, september 1937


Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.