Visar 700 resultat

Arkivbeskrivning
Nelly Sachs samling
Förhandsgranska utskrift Visa:

Supplement. Brev till Nelly Sachs.

Supplement. Brev till Nelly Sachs.

Räkningar Suhrkamp

Räkningar Suhrkamp

År 1962 [?]

År 1962 [?]

År 1968 [?]

År 1968 [?]

Adresser, anteckningar mm

Adresser, anteckningar mm

Dankadressen. Nobelpreis 66

Dankadressen. Nobelpreis 66

Adresser på lösa lappar. 1 kuvert

Adresser på lösa lappar. 1 kuvert

Fickdagbok 1961, med anteckningar och pressade blommor

Fickdagbok 1961, med anteckningar och pressade blommor

Anteckningsbok samt penna, med anteckningar. 2 lösa bl. sist i vol.

Anteckningsbok samt penna, med anteckningar. 2 lösa bl. sist i vol.

Anteckningar

Anteckningar

Anteckningar av Nelly Sachs påträffade i böcker i hennes bibliotek

Anteckningar av Nelly Sachs påträffade i böcker i hennes bibliotek

Nelly Sachs översättningar från svenska till tyska

Nelly Sachs översättningar från svenska till tyska

Översättningar till tyska

Översättningar till tyska

Das Haar

Das Haar

Das Haar. Utkast. 77 bl., varierande storlek. Handskrivna utkast av Nelly Sac...

Das Haar. Utkast. 77 bl., varierande storlek. Handskrivna utkast av Nelly Sachs samt maskinskrifter och genomslagskopior [2 s. skrivna av Walter Berendsohn: Vorspiel. Die Wurzel; Personen]

Flucht und Verwandlung.

Flucht und Verwandlung.

Teile dich Nacht

Teile dich Nacht

Miniaturen um Schloss Gripsholm

Miniaturen um Schloss Gripsholm

Dikter i alfabetisk ordning, de flesta opublicerade

Dikter i alfabetisk ordning, de flesta opublicerade

Prosa

Prosa

Chelion. Eine Kindheitsgeschichte

Chelion. Eine Kindheitsgeschichte

Es stieg ein Engel hernieder... [fotokopia], original i L90:10 Swinburne, Wei...

Es stieg ein Engel hernieder... [fotokopia], original i L90:10 Swinburne, Weihnachtslied

Översättningar av Nelly Sachs verk

Översättningar av Nelly Sachs verk

Åren 1956-1963

Åren 1956-1963

Om Nelly Sachs

Om Nelly Sachs

Radioföredrag m.m. om Nelly Sachs

Radioföredrag m.m. om Nelly Sachs

Föredrag, uppsatser m.m. om Nelly Sachs

Föredrag, uppsatser m.m. om Nelly Sachs

Nobelprisdiplomet 1966. 1 bl. i låda [i Nelly Sachs-rummet]. Illustrationer a...

Nobelprisdiplomet 1966. 1 bl. i låda [i Nelly Sachs-rummet]. Illustrationer av Gunnar Brusewitz, kalligrafi av Kerstin Anckers.

Boklotteriet 1955 tilldelar Nelly Sachs ett stipendium å kr 2000. Diplom, 1 bl.

Boklotteriet 1955 tilldelar Nelly Sachs ett stipendium å kr 2000. Diplom, 1 bl.

Die Bayerische Akademie der schönen Künste hat in ihrer Sitzung vom 20. Juni ...

Die Bayerische Akademie der schönen Künste hat in ihrer Sitzung vom 20. Juni 1963 Nelly Sachs zum korrespondierenden Mitglied gewählt. München, im Juli 1963. Urkunde, 1 band.

Nelly Sachs. Utmärkelser, hyllningar m.m.

Nelly Sachs. Utmärkelser, hyllningar m.m.

Nelly Sachs - hyllningsadress på 75-årsdagen den 10 december 1966. Hyllningen...

Nelly Sachs - hyllningsadress på 75-årsdagen den 10 december 1966. Hyllningen består av en trädlund, Nelly Sachs-lunden i Israel, 1 band.

Keren Kajemet Leisrael. Judiska Nationalfonden. Meddelande om att Nelly Sachs...

Keren Kajemet Leisrael. Judiska Nationalfonden. Meddelande om att Nelly Sachs namn inskrivits i den Gyllene Boken - det judiska Folkets Hedersbok, 28.12.1966 samt telegram till Keren Kajemet, Stockholm, från Jcob Tsur, Jerusalem.

Keren Kajemet i Sverige. Aderton träd planteras i Israel i Nelly Sachs-Lunden...

Keren Kajemet i Sverige. Aderton träd planteras i Israel i Nelly Sachs-Lunden... med hjärtliga gratulationer på högtidsdagen den 10 december 1967. 1 bl.

Kulturpreis der Stadt Dortmund. Nelly-Sachs-Preis. Im Anschluss an die Verlei...

Kulturpreis der Stadt Dortmund. Nelly-Sachs-Preis. Im Anschluss an die Verleihung... an den Schriftsteller Alfred Andersch [1967] haben sich viele Ihrer Freunde... an einer festlichen Tafel versammelt. Dortmund, 28. Januar 1968. Hyllningadress, 3 bl. i omslag.

Sachs, Nelly, Halleluja bei der Geburt eines Felsens. [Ur diktsamlingen Fluch...

Sachs, Nelly, Halleluja bei der Geburt eines Felsens. [Ur diktsamlingen Flucht und Verwandlung]. Die Original-Novografien sind von Hella Fischer-Thorer. Auflage: 8 Exemplare. Offenbach am Main 1966. 6 bl. i omslag.

Biographica: Om andra personer

Biographica: Om andra personer

Om Nelly Sachs.

Om Nelly Sachs.

Pressklipp. Recensioner av Nelly Sachs verk

Pressklipp. Recensioner av Nelly Sachs verk

Fredspriset 1965. Friedenspreis des deutschen Buchhandels. Pressklipp, 78 st.

Fredspriset 1965. Friedenspreis des deutschen Buchhandels. Pressklipp, 78 st.

Nobelpriset.

Nobelpriset.

Recensioner av Lagercrantz, Olof, Den pågående skapelsen, Stockholm 1966.

Recensioner av Lagercrantz, Olof, Den pågående skapelsen, Stockholm 1966.

Pressklipp. Ej om Nelly Sachs

Pressklipp. Ej om Nelly Sachs

Pressklipp. Ej om Nelly Sachs.

Pressklipp. Ej om Nelly Sachs.

Artiklar om Nelly Sachs, recensioner m.m., 2 band.

Artiklar om Nelly Sachs, recensioner m.m., 2 band.

Fotografier: Nelly Sachs.

Fotografier: Nelly Sachs.

Nelly Sachs framför huset, Lessingstrasse 33, 1930-talet. Kopior, 3 st. [Nega...

Nelly Sachs framför huset, Lessingstrasse 33, 1930-talet. Kopior, 3 st. [Negativ i separat kapsel, L90:8:10]

Berg's Herrgård.1957

Berg's Herrgård.1957

Bei Berg's Herrgård, 1 st., sv/v

Bei Berg's Herrgård, 1 st., sv/v

Nelly Sachs och Hella Appeltofft, 1 st.

Nelly Sachs och Hella Appeltofft, 1 st.

Nelly Sachs. Foto: Anna Riwkin, 3 st.

Nelly Sachs. Foto: Anna Riwkin, 3 st.

Nelly Sachs. Foto: Anna Riwkin, 1 st.

Nelly Sachs. Foto: Anna Riwkin, 1 st.

70-årsfesten.

70-årsfesten.

70-årsfesten 1961: Sachs, Nelly. Foto: Anna Riwkin [jfr. nr. 15e, detalj], 5 ...

70-årsfesten 1961: Sachs, Nelly. Foto: Anna Riwkin [jfr. nr. 15e, detalj], 5 st. [Negativ i separat kapsel, L90:8:10]

70-årsfesten 1961, från vänster: Lundkvist, Artur / Sachs, Nelly / Lindegren,...

70-årsfesten 1961, från vänster: Lundkvist, Artur / Sachs, Nelly / Lindegren, Erik. Foto: Anna Riwkin, 2 st. [Negativ i separat kapsel, L90:8:10]

70-årsfesten 1961, från vänster: Stående [?] / Sachs, Heinz (1902-1973) / Sac...

70-årsfesten 1961, från vänster: Stående [?] / Sachs, Heinz (1902-1973) / Sachs, Nelly / Sachs, Elsa / [?] / Knoche, Elisabeth / Leiser, Vera [med på nr. 15m:1]. Foto: Anna Riwkin, 2 st.

70-årsfesten 1961, från vänster: Lindegren, Erik / Holmqvist, Margaretha / Li...

70-årsfesten 1961, från vänster: Lindegren, Erik / Holmqvist, Margaretha / Lindegren, Karin / Edfelt, Brita. Foto: Anna Riwkin, 1 st.

70-årsfesten 1961, från vänster: [?] / Sachs, Nelly / Lindh, Margareta, född ...

70-årsfesten 1961, från vänster: [?] / Sachs, Nelly / Lindh, Margareta, född von Sneidern (tidigare Danneskiold-Samsöe). Foto: Anna Riwkin, 1 st.

Sachs, Nelly. Foto: Eva Mohr, 1 st. [gåva till Kungl. biblioteket 10.12.1971].

Sachs, Nelly. Foto: Eva Mohr, 1 st. [gåva till Kungl. biblioteket 10.12.1971].

Sachs, Nelly. Foto: Lütfi Özkök, 1 st.

Sachs, Nelly. Foto: Lütfi Özkök, 1 st.

Sachs, Nelly. Foto: Anna Riwkin, 1 st. [Negativ i separat kapsel, L90:8:10].

Sachs, Nelly. Foto: Anna Riwkin, 1 st. [Negativ i separat kapsel, L90:8:10].

Sachs, Nelly: I sitt hem, håller i manuskriptblad, 1 st.

Sachs, Nelly: I sitt hem, håller i manuskriptblad, 1 st.

Sachs, Nelly: Ehrenbürgerschaft, Berlin. Foto: Harry Croner, 1 st.

Sachs, Nelly: Ehrenbürgerschaft, Berlin. Foto: Harry Croner, 1 st.

Friedenspreis des Deutschen Buchhandels.

Friedenspreis des Deutschen Buchhandels.

Sachs, Nelly och Eich, Günter. Foto: Gisela Dischner, 4 st. [Negativ av 14c i...

Sachs, Nelly och Eich, Günter. Foto: Gisela Dischner, 4 st. [Negativ av 14c i separat kapsel, L90:8:10].

Sachs, Nelly: I Paulskirche. Foto: Lutz Kleinhans, 1 st.

Sachs, Nelly: I Paulskirche. Foto: Lutz Kleinhans, 1 st.

Sachs, Nelly och Wittig, Friedrich: Med prisurkunden. Foto: Lutz Kleinhans, 1...

Sachs, Nelly och Wittig, Friedrich: Med prisurkunden. Foto: Lutz Kleinhans, 1 st.

Sachs Nelly. Från vänster: Wittig, Friedrich / Sachs, Nelly / Brundert, Willi...

Sachs Nelly. Från vänster: Wittig, Friedrich / Sachs, Nelly / Brundert, Willi / Zinn, Georg August. Foto: Lutz Kleinhans, 1 st.

Fotografier: Nelly Sachs 1966-1968 och odat.

Fotografier: Nelly Sachs 1966-1968 och odat.

Sachs, Nelly. Foto: Anna Riwkin, 1 st. [Negativ i separat kapsel, L90:8:10].

Sachs, Nelly. Foto: Anna Riwkin, 1 st. [Negativ i separat kapsel, L90:8:10].

Sachs, Nelly. Foto: Anna Riwkin, 1 st.

Sachs, Nelly. Foto: Anna Riwkin, 1 st.

Sachs, Nelly / Holmqvist, Margaretha / Holmqvist, Bengt / Dahinten, Egon / Da...

Sachs, Nelly / Holmqvist, Margaretha / Holmqvist, Bengt / Dahinten, Egon / Dahinten, Gisela / Lennartsson, Eva-Lisa: Goetheinstitutet, 1 st.

Sachs, Nelly / Lagercrantz, Olof / Berendsohn, Walter: "Nelly Sachs-Aben...

Sachs, Nelly / Lagercrantz, Olof / Berendsohn, Walter: "Nelly Sachs-Abend 27.2.66" hos fru Margit Froste. Foto: Dore Berendsohn, 1 st., färgfotografi.

Sachs, Nelly och Arnér, Elias (1966- ) som baby 1966/1967. [Sv/v förstoring a...

Sachs, Nelly och Arnér, Elias (1966- ) som baby 1966/1967. [Sv/v förstoring av färgfotografi i Lenke Rothmans ägo], 1 st. [Negativ i separat kapsel, L90:8:10]

Sachs, Nelly: Porträtt,. målning av H. Tiemann, 1968, i Schöneberg Rathaus. F...

Sachs, Nelly: Porträtt,. målning av H. Tiemann, 1968, i Schöneberg Rathaus. Foto: Landesbildstelle, Berlin, 1 st., färgfotografi.

Interiör, 1 st.

Interiör, 1 st.

Nelly-Sachs-Gymnasium, Neuss. Bilaga till brev från Dorothee Henssen 12.4.196...

Nelly-Sachs-Gymnasium, Neuss. Bilaga till brev från Dorothee Henssen 12.4.1966, 1 st, färgfotografi.

Nelly Sachs m.fl. i samband med Nobelfesten, i hemmet m.m.

Nelly Sachs m.fl. i samband med Nobelfesten, i hemmet m.m.

Sachs, Nelly: "Nobeltag vor der Abfahrt 10.12.66. Nelly Sachs." Fot...

Sachs, Nelly: "Nobeltag vor der Abfahrt 10.12.66. Nelly Sachs." Foto: Pia Zanetti, hårfrisörska, 4 st., färgfotografier

Nobelstiftelsens mottagning.

Nobelstiftelsens mottagning.

Nobelprisutdelningen i Konserthuset

Nobelprisutdelningen i Konserthuset

Österling, Anders: Tal till Nelly Sachs och Samuel Agnon. Foto: Hans G. E. Er...

Österling, Anders: Tal till Nelly Sachs och Samuel Agnon. Foto: Hans G. E. Eriksson, 1 st.

I Konserthuset. Bild av publik och estrad. Foto: Reportagebild, 2 st.

I Konserthuset. Bild av publik och estrad. Foto: Reportagebild, 2 st.

I Konserthuset. Bild av estraden. Foto: Hans G. E. Eriksson, 1 st.

I Konserthuset. Bild av estraden. Foto: Hans G. E. Eriksson, 1 st.

Nobelpristagare, kungligheter m.fl. Foto: Hans G. E. Eriksson, 1 st.

Nobelpristagare, kungligheter m.fl. Foto: Hans G. E. Eriksson, 1 st.

Sachs, Nelly och Gustaf VI Adolf. Foto: Svenskt Pressfoto, 1 st.

Sachs, Nelly och Gustaf VI Adolf. Foto: Svenskt Pressfoto, 1 st.

Sachs, Nelly och Bertil, prins av Sverige. Foto: Reportagebild, 2 st.

Sachs, Nelly och Bertil, prins av Sverige. Foto: Reportagebild, 2 st.

Sachs, Nelly och Agnon, Samuel m.fl. Hyllning efter middagen. Foto: Hans G. E...

Sachs, Nelly och Agnon, Samuel m.fl. Hyllning efter middagen. Foto: Hans G. E. Eriksson, 1 st.

Appeltofft, Hella (1901-1969), 1 st.

Appeltofft, Hella (1901-1969), 1 st.

Arnér, Sivar och Rothman, Lenke, 1 st. ("Till Nelly från Dina tacksamma ...

Arnér, Sivar och Rothman, Lenke, 1 st. ("Till Nelly från Dina tacksamma och tillgivna Sivar och Lenke 31.10.1959")

Bachmann, Ingeborg (1926-1973), tysk författare, 1 st.

Bachmann, Ingeborg (1926-1973), tysk författare, 1 st.

Borchers, Elisabeth (1926- ), tysk författare, förläggare: Frühjahr 1957, 1 st.

Borchers, Elisabeth (1926- ), tysk författare, förläggare: Frühjahr 1957, 1 st.

Celan, Paul (1920-1970): "Paris, 78 rue de Longchamp - 1958", 1 st....

Celan, Paul (1920-1970): "Paris, 78 rue de Longchamp - 1958", 1 st. [Negativ i separat kapsel, L90:8:10]

Dickmann, Isac, Tel Aviv, 1 st.

Dickmann, Isac, Tel Aviv, 1 st.

Dischner, Gisela och Bezzel, Chris: "Alles Liebe zum 10. Dezember 68&quo...

Dischner, Gisela och Bezzel, Chris: "Alles Liebe zum 10. Dezember 68", 1 st.

Dischner, Gisela: "Dischner Fotos". Foto: Gisela Dischner, 7 st. [F...

Dischner, Gisela: "Dischner Fotos". Foto: Gisela Dischner, 7 st. [Flyttade från Brevbilagor L90:1]

Dähnert, Gudrun och Dähnert, Ulrich [Uli]. Foto: Basarke, 1 st.

Dähnert, Gudrun och Dähnert, Ulrich [Uli]. Foto: Basarke, 1 st.

Dähnert, Gudrun. Kopia. Original, L90:15:8. [Inramat bredvid fotografi av Ann...

Dähnert, Gudrun. Kopia. Original, L90:15:8. [Inramat bredvid fotografi av Anneliese Neff]. 1 st.

Dähnert, Gudrun. Foto: Erica Stroedel, 1 st.

Dähnert, Gudrun. Foto: Erica Stroedel, 1 st.

Mutter an dem kleinen Teich, 1 st.

Mutter an dem kleinen Teich, 1 st.
Resultat 1till100av700

Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.