Visar 7 resultat

Arkivbeskrivning
Nils Henrik Vult von Steyerns papper
Förhandsgranska utskrift Visa:

Diverse

Handlingar rörande varumärkeslagen
Handlingar angående polisdomstol för fisket i Bohuslän
samt P.M. angående de civila ämbetena i Sverige lämnad
till den amerikanske ministern
Handlingar angående förstärkta lagberedningen

Diverse

Koncept till Svea hovrätts utlåtande i lagfrågor och organisationsfrågor i hovrätt
Koncept till hovrättens utlåtanden i fideikommissansökningar,
reglering av oregelbundenheter i rikets indelning

Diverse

Handlingar rörande hustrun Hedvig Louise Charlotte Vult von Steijern,
f. Reuterskiöld (1854-1933):
Tryck rörande kungahuset och inbjudningar till hovet 1881-1907
Brev m.m. från kungafamiljen
Pressklipp 1888 o.1893

Diverse

Handlingar rörande Herr Statsrådet och Chefen för Justitiedepartementet
Handlingar och pressklipp rörande Norge

Nils Henrik Vult von Steyerns papper

  • SE S-HS Acc1966/47
  • Arkiv
Handlingarna i volym 1-4 härrör från Nils Henrik Vult von Steijerns verksamhet.
Rubrikerna i volym1-4 har överförts från äldre omslag.
Fotografier förvaras i Kart- och bildsamlingen
Material från samme arkivbildare även i L 56

Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.