Visar 12 resultat

Arkivbeskrivning
Bengt Rösiös samling : Utredningar rörande Ndola-haveriet och Dag Hammarskjölds död
Förhandsgranska utskrift Visa:

Ndola 1

1) Bengt Rösiös till UD överlämnade sammanfattning "Ndolahaveriet. En förnyad granskning"
2) Den engelskspråkiga varianten av BR:s sammanfattning: "The Plane Crash at Ndola"
3) Huvudrapporten "The Ndola Disaster"
4) "End Notes to The Ndola Disaster" (notapparat med kommentarer)
5) Artikel i UD:s tidskrift ”Briefing”, nr. 1, februari 1993
6) Fouga-planets konstruktion och prestanda (via svenske flygattachén i Paris)
7) Kungl. Luftfartsstyrelsen: Rapport 62-01-03 om Ndolahaveriet
8) Åge Röeds (haveriexpert) synpunkter på Ndolahaveriet
9) Generalförsamlingen: FN:s Ndolautredning, Document A/5609 och Add. l
10) Statspolisens rapport om haveriet daterad 61-11-22
11) Rapport av tre av de svenskar (Nylén, Åke Landin och Lindman) som var adjungerade till haverikomissionen, daterad 61-12-18 och tillställd Luftfartsstyrelsen
12) UD: Documents on Swedish Foreign Policy. Rapport återgiven i UD:s vitbok för 1962
13) CFTT / CFIT Incidents (från Internationella Pilotföreningen (IFALPA) mottagen förteckning över CFIT's (Controlled flight into terrain) 1986-1991.
14) ISASI: International Society of Air Safety Investigators. (Kopia av sid. 12-18). (The N’Dola Disaster. An Accident Investigator’s Point of View. Ur: Forum Vol. 26, No. 2 June 1993)
15) Särimner, Ndola och en myts anatomi, 27 bl., 2003. Manuskript av Bengt Rösiö. (Finns även i HS Acc. 2013/45)

Ndola 2

1) Comments to The Ndola Disaster
2) Personuppgifter
3) Claude de Kémoularias anteckningar
4) George Ivan Smiths urskrift av sina anteckningar från sitt samtal med de Kémoularia
5) Pressklipp (kopior) ur nordrhodesiska tidningar m.m., erhållna av ambassaden i Lusaka
6) Flygmanual, SAS, för DC6-B
7) Tidigare PM om de Kémoularia
8) Den ursprungliga versionen av “The Ndola Disaster”
9) End Notes, kommentarer och personuppgifter till den ursprungliga versionen av “The Ndola Disaster”
10) Anteckningar
11) "Ndola: Sökande en tid som flytt", ms av Bengt Rösiö
1) 12 ) Brev med bilagor (kopior), från Jan van Risseghem, chef för katangesiska flygvapnet
12) Bengt Rösiös ursprungliga skrift om Ndolahaveriet: “Ndola. En bok om en utredning,...”

Ndola 6

KORRESPONDENS m.m. (alfabetiskt ordnat) Bland annat:
• Brev från Lars Hellström, flygexpert
• Brev från och till John Hicks, son till dåvarande polischefen i Nord-Rhodesia
• Brev och kommentarer från Åge Röed, haveriexpert

ÖVRIGT, bl.a.
• Manuskript av Bengt Rösiö
• Diverse artiklar om Ndola m.m.
• Pressklipp m.m.

Ndola 7

KORRESPONDENS m.m. (alfabetiskt ordnat) Bland annat:
• Brev från Helge Björlo
• Brev från Lars Hellström
• Brev från Stig Kernell
• Brev från Åge Röed
• brev från George Ivan-Smith
• Brev från Björn Virving

ÖVRIGT, bl.a.
• Manuskript av Bengt Rösiö
• Manuskript till TV4-programmet “dagar som skakade Sverige”, 1995
• Tryck
• Pressklipp m.m.

Ndola 8

Innehåller framförallt korrespondens etc. i fem ärenden:
1) de Kémoularias uppgifter, vilka låg till grund för George Ivan Smiths insändare i Guardian och därmed Bengt Rösiös uppdrag
2) George Ivan-Smith angående hans skrivelser, baserade på de Kémoularias samtal med några (oidentifierade) personer.
3) Tidskriften Panoramique – betr. artikel av Bengt Rösiö om haveriet
4) David Kimble, utgivare av Journal of Modern African Studies, som publicerat en artikel av David Gibbs, professor i Tucson
5) Martha Treyfusis Paynter, journalist på Ndolatidningen Northern News

Ndola 9

Uppdelad i följande avsnitt:

1) BODIL NÄVDAL (boken “Drömmenes palass”)
• Obduktionsrapporten
• Brev till Kofi Annan, samt ett brev från dennes presschef Shashi Tharoor
• Korrespondens med överläkaren Tor Jacob Eide
• Brev till Ask Rojahn vid kriminalpolisen i Oslo
• Brev till Jan Gelius i norsk TV,
• Brev till journalisten Per Egil Hegge, Aftenposten
• Brev till förre statsministern Kjell Magne Bondevik
• Utskrift av den sydafrikanska nättidning, Electronic Mail and Guardian i Johannesburg
• Bengt Rösiös insändare till Svenska Dagbladet, "Sydafrikanskt fjärrskåderi",
• Artiklar i DN och en rad andra tidningar samt i nätupplagorna av The Times och Atlanta Constitution.

2) LONDON REVIEW OF BOOKS bl.a. betr. en artikel av Matthew Hughes, som gått igenom George Ivan-Smiths anteckningar vilka överlämnats till The Bodleian.

3) HANS-RÜDIGER MINOW (Betr. filmen "Nachtflug in den Tod" och hans bok i anslutning därtill).
Här finns bl.a.
• Bengt Rösiös korrespondens med Hans-Rüdiger Minow (HRM:s frågor, UD:s assistans, texten till Ndolaavsnittet i hans bok "Politische Morde", brev till Ullstein Verlag om saken m.m.)
• Korrespondens med ambassadör Örjan Berner i Paris angående Claude de Kémoularias roll.
• Utskriften av Claude de Kémoularias ursprungliga anteckningar, en särskild kommentar till dessa, samt skrivelser från Bengt Rösiö till UD m.m.

4) DIVERSE KORRESPONDENS, KLIPP m.m.
• Uppgifter om radiofyrar och radiosignaler (av flygaren Jan Winther, f.d. anställd vid Transair)
• En artikel i Sydsvenska dagbladet
• Korrespondens med haveriexperten Åge Röed
• Korrespondens med med Sven-Olle Johansson i föreningen FN-veteranerna i Kongo/Zaïre
• Recension av Ludo de Wittes Lumumbabok (The Assassination of Lumumba)
• Diverse kommentarer till Bengt Rösiös böcker
• Ett brev, obesvarat, till Peter Wallenberg (betr. dennes eventuella opublicerade information om Hammarskjölds död)
• Brev från Claes JB Löfgren på Sveriges television med kommentarer till Bengt Rösiös bok
• Kofi Annans tal i Uppsala (med anledning av 40-årsminnet av Hammarskjölds död)
• Korrespondens med Anne Kaestner (betr. En av henne planerad film om DH, i samarbete med Michael Hammarskjöld)
• Bengt Rösiös artikel i Flygets Årsbok

5) LENNART ELIASSON, chef för Scenic Television, Göteborg: .Betr. planerad en TV-film om Dag Hammarskjöld av (låg till grund för den i TV 4 sända filmen “Mordet på sanningen”).
• Korrespondens med Lennart Eliasson
• Lennart Eliassons första synopsis
• Promemoria om filmen (skriven av Bengt Rösiö)


Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.