Visar 16 resultat

Arkivbeskrivning
Olle Holmbergs papper
Förhandsgranska utskrift Visa:

Ecerpter, citat, avskrifter, anteckningar.

Excerpter ur brev från Germund Fredrik Aminoff till Anders Johan Sjögren 1818--1820. 2 st.Excerpter ur brev från Michael Anckarsvärd till Nathanael Gerhard af Schultén 1792--1799. 3 st.Anteckning ang. Bernhard Henrik (Hinke) Bergegren i form av re...

Egna manuskript.

Provföreläsning i Lund över ämnet "Fantasiproblemet hos Leopold".Odat.Anm. 36 sid.Tristan. En bok om Tristan Lindström.1951Anm. Bonniers, med rättelser för en ev. planerad ny upplaga.Om Erich Wittenbergs uppsats "Heinrich Manns poli...

Manuskript av Hjalmar Gullberg.

En anständig och ömklig comedie. Skådespel av H. G. i samarbete med O.H.Lysistrate. Odat. Handskrivet manuskript.Den heliga natten. Juloratorium till musik av Hilding Rosenberg. Odat.God jul! här önskas åt Wasa...Dikt. 1922. 2 bl. kopior.Den frans...

Manuskript av andra.

Björck, Staffan: Ölandsrussen som Pegas 1973Hammarsten, Einar: Elegisk kling-klang och jubelsång den 11 maj 1959Löwenhjelm, Harriet: Dikter. 1904--1911, odat. 38 maskinskr. blad, 5 handskrivna fragment, varav 3 återgivna i maskinskrift.Nelander, H...

Olle Holmbergs papper

  • SE S-HS L128
  • Arkiv

Olle Holmbergs efterlämnade papper, brev, manuskript av Holmberg och andra, avskrifter av Heidenstams brev.

Holmberg, Olle

Varia.

Fjellfuru. Dikt på norska av okänd författare.Urklipp ur dansk tidning: "Eksperterne hoppede paa litterært falsum".Konung Oskar II:s sigillavtryck.Inbjudningskort till Olle Holmbergs föredrag i Paris 5 juni 1936. 5 st.Kuvert med påskrift...


Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.