Visar 152 resultat

Arkivbeskrivning
Breitholtz släktarkiv
Förhandsgranska utskrift Visa:

"Brodin". Papper rörande kavaljerer i Värmland med mera

9. Korrespondens mellan Gustaf Breitholtz och skriftställaren Otto Linus Brodin (1889- ) samt utdrag ur Linus Brodins böcker

10. Korrespondens mellan Gustaf Breitzholtz och Radiotjänst angående radioföredrag av Linus Brodin och fil. dr. Lars Ulvenstam

11. Utdrag ur böcker av Selma Lagerlöf, Henrik Lilljebjörn med flera

"Genealogi"

Tre anteckningsböcker med tidiga anteckningar gjorda av Gustaf Breitholtz om släkten

"Mycket gamla släktbrev" m.m.

"Mycket gamla släktbrev", 1857 -- 1905

Rothlieb, Axel Vilhelm Anian (1826-1886), tobakshandlare: Fullmakt 1862 för löjtnanten friherre Axel Gabriel Oxenstierna att inta ätten Rothliebs säte och stämma på Riddarhuset

Diverse papper (avskrifter av dikter, bibelspråk o.dyl.) härrörande från fröken Anna Breitholtz (född 1887)

Alho Akatius

Alho Akatius (1879-1938), finsk trävaruhandlare, Tab. 32
Anm. Beträffande hustrun Hulda Helmi Aurora, se även L104:F3:16

Bern Paavo Olavi (1913- ), finsk verkstadsförman, Tab. 33

Anders Edvard I

Anders Edvard I (1789-1831), finsk tullbesökare, Tab. 35

Berndt Leonard II (1882-1871), finsk telegrafrevisor, Tab. 36

Antavlor

Breitholtz, Edvard Julius (1830-1912), generallöjtnant, Tab. 25; hans hustru Maria Fredrika Jakobina (Jacquette), född Odelberg (1838-1922); deras dotter Emilia Wilhelmina (Mina) (1860- )

Breitholtz, Claes Axel (1862-1958), överste, Tab. 26; hans hustru Ellen Maddy Charlotta, född Björnström (1863-1947)

Breitholtz, Gustaf Edvard (1891-1963), stiftssekreterare

Appelbom, Samuel (1686-1744), major; hans hustru Magdalena Christina, född Julin (1711-1790)

Duwall, Carl, kapten; hans hustru Catharina, född Svinhufvud af Qvalstad

Frisenheim, Didrik (1680-1761), krigskommissarie; hans hustru Anna Christina, född Hueck (Heuk?) (1690-1742)

Grahn, Anna Margaretha, född Törnros (1702-1763), gift med frälseinspektor Jacob Grahn, död 1764

Hallström, Sven (1704-1773), kontraktsprost; hans hustru Christina, född Froman (1717-1768)

Holst till Ekströmmen, Johan Gabriel (1712-1801), major; hans hustru Ebba Benedikta, född von Ebbertz (1715-1779)

Odelberg, Carl Axel (1832-1910), kapten

Stjernstedt, Carl Johan (1686-1753), riksråd; hans hustru Jacobina Maria, född Molin, adlad Medlercreutz (1716-1802)

Antavleformulär

Berndt Fredrik

Berndt Fredrik (1820-1901), finsk sågägare, Tab. 30

Fredrik Anatolius (1845-1905), finsk handlande

Anders Edvard (1852-1921), finsk hovrättsråd

Lydia Johanna (1857-1931), gift Hämäläinen

Irene Bernhardina (1851-1920), gift Stavén

Bernhard Isak

Bernhard Isak (1848-1904), finsk sågägare, Tab. 31

Hulda Catharina (1875-1946), gift Riipinen

Viini Vilho (1883-1943), finsk automobilbesiktningsman

Helmi Alina (1876-1935), gift Hynninen

Eine Maria (1887- ), gift Mikkonen

Tyyne Ulrika (1889-1954), finsk banktjänsteman

Breitholtz släktarkiv

  • SE S-HS L104
  • Arkiv
  • 1600-talet--ca 2000
Samlingen innehåller handlingar rörande släkten Breitholtz t.ex. släktföreningen, brev, släkttabeller, ämnesordnade släktpapper, biographica, fotografier, pressklipp med mera.

Carl Henrik

Carl Henrik (1867-1952), överstelöjtnant, Tab. 27

Adolf (1753-1813), finsk underofficer, Tab. 28

Juliana Constantina (1784- )

Carl Didrik (1793-1822), underofficer vid flottan

Hedvig Johanna (1792-1866)

Adolf Daniel (1782-1854), finsk bokbindarmästare, tab. 29

Carl Johan

Carl Johan (1830-1889), finsk kronolänsman, Tab. 38

Impi Ida Olivia (1897- ), finsk farmaceut

Karl Johan Valdemar (1861-1926), finsk kyrkoherde, Tab. 39

Anna Rauha Helena (1894- ), finsk sjuksköterska

Katri Maria (1890- ), gift Jaakola, finsk lärarinna

Hellin Elisabet (1891- ), finsk sjukhusföreståndarinna

Claes Axel

Evert Viktor (1892-1969)

Louise (1899- )

Werner (papper rörande Gustaf Edvards hustru Ulla Margareta Werners släkt)

Claes Axel

Claes Axel (1867-1958), överste, Tab. 26

Ellen Maddy Charlotta (1863-1947), född Björnström

Bernhard (1871-1894), officer, son till Edvard Julius (Tab. 25)

Claes Joseph (1788-1834), överstelöjtnant, Tab. 20

Emilia, född Hestesko-Fortuna (1803-1894), gift med Claes Joseph

Emilia Bernhardina (1826-1891), dotter till Claes Joseph och Emilia

Hedvig Sofia Elisabet, född Rothlieb (1824-1910), gift med Gustaf Edvard (Tab. 55)

Anna Hedvig Fredrika (1852-1927), dotter till Gustaf Edvard och Hedvig Sofia Elisabet

Claes Didrik I

Claes Didrik I, (döpt 1712, död 1783), kommendörkapten, Tab. 51

Anders Vilhelm I (1750-1817), kapten, Tab. 52

Didrik Gustaf (1751-1805), major, Tab. 53

Papper rörande Hökfors
Anm. Se även L104:F3:24a.

Claes Didrik II, a

Claes Didrik II, a (1780-1870), löjtnant, Tab. 54

Didrik Gustaf (1751-1805), samt papper rörande Hökfors
Anm. se även L104:F3:23

Frans Josef (1828-1863), furir

Fredrik Amadeus (1831-1911), fanjunkare

Ture Viktor (1816- ), kofferdikapten, Tab. 90

Knut Alfred (1826-1850), underlöjtnant

Claes August (1814-1887), kronofogde
Anm. fortsättning i nästa volym

Claes Didrik II, b

Claes August (1814-1887), kronofogde
Anm. fortsättning från föregående volym

Claes Johan (1848-1875), med. student

Augusta Margareta (1852-1879), gift Siljeström

Anna Matilda (1853-1889), gift Liljenstolpe

Axel Bernhard (1858-1903), agronom

Amelie Hermione (1859-1898), gift Trotz

Signe Christina (1862- ), gift Gullstrand

Claes Nils (1753-1790), löjtnant, samt papper rörande Stjärnevik i Frödinge

Claes Didrik II, c

Claes Didrik II, c

Ernst Oskar (1861-1943), disponent, Tab. 79
Anm. se även L104:F3:39

Claes Gustaf Magnus (1884-1948), gruvingenjör

Rolf Gustaf Sixtensson (1903-1965), jägmästare, Tab. 84

Rune August Sixtensson (1904-1984), lärare, Tab. 85

Claes Sixten [Sixtensson] (1907- ), landsfiskal, Tab. 86

Claes Gustaf Erhard

Claes Gustaf Erhard (1874-1945), byrådirektör, Tab. 60

Metta Christina [Metta Claesdotter] (1903-1984), gift v. Rosen

Gunilla Margareta [Gunnel Claesdotter](1907-1992), gift Roempke

Gustaf Edgar Wilton (1883- ), kapten, Tab. 61

Claes Gustaf Magnus

Claes Gustaf Magnus (1884-1948), gruvingenjör, Tab. 68
Anm. Se även L104:F3:24c

Sigrid Metta Christina (1918- ), gift Laubert, förste ass.

Gösta Didrik Magnus (1919-2001), ingenjör, Tab. 69

Carin Tordis Sofie (1921- ), gift Rydberg, sjuksköterska

Axel Magnus Anders (1923-1990), adjunkt

Claes August Evert (1886-1962), kamrer, Tab. 70

Toini Margareta (1921- ), gift Wedne

Ester Metta Sofie (1924- ), gift Ringh

Birgit Maria (1927-1998), gift Lagerberg

Claes Josef II

Claes Josef II (1859-11912), överstelöjtnant, Tab. 22

Evald (1861-1916), fabrikör, Tab. 23

Nils Axel Einar (1891-1977), teckningslärare, Tab. 24

Dagböcker

1. Dagbok från en resa i Lappland. [Författaren okänd.], 1841

2. Lappresan 1856. [Handskrivna dagboksanteckningar. Författaren oidentifierad.], 1856

3. Breitholtz, Bernt Julius (1786-1863), kapten: Dagbok hållen af undertecknad, Åren 1808 och 1809 under dess fångenskap i Ryssland. B. J. Breitholtz. Fändrik vid Adlercreutzska värfvade regemente. (Handskriven], 1808 -- 1809

Didrik Julius

Didrik Julius (1748-1812), finsk lantmätare, Tab. 19

Claes Josef (1788-1834), överstelöjtnant, Tab. 20

Bernt Julius (1786-1863), kapten
Anm. Dagbok från fångenskap i Ryssland placerad i Ö 2

Claes Gustaf I (1828-1885), överste, Tab. 21

Diverse I

Brita Margareta, gift Werdenhoff (1696-1756), dotter till Magnus Anders, Tab. 15

Hulda Helmi Aurora, född Keckman (1875-1960), gift med Alho Akatius Breitholtz, Tab. 32

Catharina Mariana, gift Hammarskjöld (1748-1812), dotter till Claes Didrik, Tab. 51

Hedvig Carolina Didrika Mariana, gift Kindblom (1802- ), dotter till Anders Vilhelm, Tab. 52

Anders Magnus (1781-1853), ryttmästare, son till Didrik Gustaf, Tab. 53

Christina Eleonora, gift Rosin (1783-1865), dotter till Didrik Gustaf, Tab. 53

Christina Henrietta Amalia, gift Liljenstolpe (1823-1900), dotter till Claes Didrik II, Tab. 54
(Papperen är ordnade efter gårdar och orter, till vilka Christina Liljenstolpe haft anknytning, och består i stor utsträckning av utdrag ur kyrkböcker, lagfartsprotokoll o. dyl.; Brovrångsnäs [i Tuna socken], Dunsjömåla, Hasselås [i Tuna socken], Helsingsö [i Misterhults socken], Kanalen [i Misterhults socken], Klintemåla [i Tuna socken], "Salsfröken", Vimmerby)

Liljenstolpe, Carl Axel Gustaf (1813-1875), major, gift med föregående. Avskrift av uppsats om honom.
Anm. jämför L104:F3:24a, Claes Didrik II

Augusta Margareta, gift Siljeström (1852-1879), dotter till Claes August, Tab. 88

Eleonora Lovisa, gift Hadorph (1786-1849), dotter till Claes Nils, Tab. 92

Henning Sixten (1860-1938), folkskollärare, kantor

Breitholtz, oäkta (angående personer med namnet Breitholtz, som inte tillhör ätten)

Gårdar med Breitholtz-anknytning i Östergötland och Småland
Utdrag ur handlingar angående bouppteckningar i Göta hovrätts arkiv
Diverse förberedelser och anteckningar
Brev med mera

Diverse IV

Gemensamt (bl.a. stamtavla)

Hansan (pressklipp)

Hansestäder utom Reval (pressklipp och utdrag från handlingar i olika arkiv)
Följande underrubriker: Bergen, Danzig, Dinant, Kalmar, Krakau, Köln, London, Lübeck, Münster, Novgorod, Riga

Ordnar och medaljer (korrespondens med mera, mest rörande släktmedlemmar i Finland)

Porträttarkivet (katalog över avporträtterade släktmedlemmar samt pressklipp), anm. se L104:K2

Diverse V

Fotokopior av diverse handlingar

Förteckningar upprättade av släktföreningen (Släktföreningen Bretiholtz' arkiv April 1967, Släktföreningen Breitholtz' bibliotek, Baltiska böcker med namnet Breitholtz, Bretholt eller dylikt)

Diverse koncept och anteckningar

Brevkoncept; avskrifter av bouppteckningar efter Breitholtz, Berndt Julius (1786-1863), kapten, son till Didrik Julius, Tab. 19; Löwenhielm, Anna Lisa, född Ifvarsson (1795-1862)

Edvard Julius

Edvard Julius (1830-1912), generallöjtnant, Tab. 25

Maria Fredrika Jakobina (Jacquette), född Odelberg

Odelberg, Axel 81805-1884), kungl. sekreterare, godsägare

Edvard Julius

Edvard Julius (1830-1912), generallöjtnant, Tab. 25
Anm. Se även F 4

Claes Axel (1862-1958), överste, Tab. 26
Anm. Se även F 5

Estella

Estella, född Nordquist (1888-1949), gift med Claes Didrik Magnus

Carlton Didrik Mårten (1912- ), affärsman i USA, Tab. 74

Claes August Erik (1889-1944), affärsman i USA, Tab. 76

John Lorimer (1918- ), baptistpastor i USA

Evert V

Evert V (eller Edvard), döpt 1688, död 1762, kapten, Tab. 16

Carl Edvard I (1731-1785), finsk hovrättsadvokat, Tab. 17

Förteckning över separat trycksamling

Trycket är uppdelat på följande avdelningar:
Bok-, biblioteks- och arkivväsen
Allmänt och blandat
Religion, kyrkohistoria
Undervisning
Litteraturvetenskap
Skönlitteratur
Konst, arkitektur
Historia
Krigshistoria
Genealogi som vetenskap med mera
Genealogi: uppslagsverk och samlingar
Genealogi: särskilda släkter
Biografi: uppslagsverk och samlingar
Biografi: särskilda personer
Etnografi
Geografi
Samhälls- och rättsvetenskap
Teknik, industri, kommunikationer
Krigsväsen
Naturvetenskap

Gamla finska brev m.m.

Gamla finska brev

Diverse biographica för Anders Edvard Breitholtz och andra finländska medlemmar av ätten Breitholtz (utnämningar, boskifteshandling med mera)

"Minnesbok för År 18--." Liten anteckningsbok med dagboksanteckningar från 1830-talet. Från Finland

Gustaf Edvard I

Gustaf Edvard I (1811-1876), stadsfiskal, Tab. 55

Claes Henning Edvard (1836-1895), underlöjtnant, Tab. 56

Åke Viktor Edvard (1865-1919), häradsskrivare, Tab. 57

Diverse papper rörande Claes Didrik I, Gustaf Edgard, Gustaf August och Amelie Hedvig Sofia

Carl Sixten (1865-1924), gruvförvaltare, Tab. 83

Bo Gustaf I [Sixtensson], (1912-1996), bankkamrer, Tab. 87

Carin Gunhild Sixtensdotter, gift Jacobson (1906-1972)

Gunhild Hedvig Alma, gift Jönsson (1910- )

Lovisa Susanna, född Moberg (1869-1946), gift med Sten Gustaf Hugo, Tab. 58

Gustaf Henrik

Gustaf Henrik (1866-1926), finsk stationsinspektor

Ragnar Henrik Eberhard (1895-1953), predikant, Tab. 43

Axel Harald Erik (1898- ), finsk inköpschef, Tab. 45

Bror Kurt (1909-1941), finsk major

Johan Gabriel

Johan Gabriel (1868-1937), lärare i radiotelegrafi vid tekniska högskolan i Helsingfors.
Anm. Papperen innehåller bl.a. Minnen och intryck från Upprorstiden i Finland. Dagboksanteckningar gjorda av Johan Gabriel Breitholtz. 93 s.

Erik Emil (1876-1940), finsk stationsinspektor, Tab. 46

Johan Magnus III

Johan Magnus III (1801-1873), finsk bokbindarmästare, Tab. 37

Selma Olivia (1828-1907), gift Tötterman

Aurora Elvira (1836-1920), gift Lindbohm

Helmi [Hulda Helmi Aurora], född Keckman (1875- ) med flera

Johan Magnus I (1740-1771), sjöfarande

Petter Vilhelm

Petter Vilhelm (1842-1901), sekreterare, Finland, Tab. 47

Bruno Vilhelm (1870-1920), finsk överdirektör

Johan (1701-1760), kapten, Tab. 49

Johan Magnus II (1750-1797), ryttmästare, Tab. 50

Ruth

Ruth [Ethel], född Olson (1890- ), gift med Claes August Erik
Anm. se även L104:F3:31

[Ludvig] Louis Valdemar (1903-1974), häradsskrivare, Tab. 78

Sigrid Harriet Marianne (1905- ), gift Göthe, England

"Janeskan" [Jane] (1897-1985), gift Lindeborg

Ernst Oskar (1861-1943), stationsinspektor, direktör, godsägare, Tab. 79
Anm. se även L104:F3:24c

Resultat 1 till 100 av 152

Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.