Visar 14 resultat

Arkivbeskrivning
Gustaf Cederströms efterlämnade papper
Förhandsgranska utskrift Visa:

Biographica

3. Strödda biographica
a. Tjänsteförteckningar, uppdrag m.m.
b. Akademier, sällskap o. dyl.
c. Födelsedagar
d. Begravningen 27/6-1933 (tal, verser m.m.)
e. Genealogi
f. Diverse papper

4. Minnesalbum från utställningen av några av Gustaf Cederströms tavlor å officersmässan [vid Kungl. Upplands regemente] i samband med Regemetets dag, söndagen den 1 juni 1947

5. Förteckningar över studier och arbeten. 3 st. sambundna maskinskrifter:
• Förteckning över Gustaf Cederströms skisser och studier. Upprättad 1924.
• Förteckning över mina arbeten, upptecknad ur minnet 1911-1916
• Förteckning över Gustaf Cederströms arbeten, gjord 1911-1916

6. Diverse förteckningar över tryckta arbeten, dispositionsutkast m.m.

Fotografier m.m.

Fotografier m.m.
a. Gustaf Cederström
b. Gustaf Cederström på dödsbädden samt från begravningen, 1933
c. Gruppbilder
d. Carola Cederström
e. Diverse
f. Amatörfotografier från utländska resor, 1929?

Gustaf Cederströms efterlämnade papper

  • SE S-HS L27
  • Arkiv
  • 1873-1933
Samlingen innehåller manuskript, almanackor, anteckningar, biographica, fotografier m.m. rörande Gustaf Cederström.

Cederström, Gustaf

Koncept: Allmän samling: A - O

Akta Stockholm
Betraktelser
Beväringshämtning
Bland zigenare och chouaner
En blick riktad hemåt
Brev till min far på hans sjuttiofemårsdag
Bruka förståndet
Consummatum est
Damoclessvärdet
Dödsdansen
Flaggans dag
Frescomålning
En fråga
Från skånska badorter
Funderingar vid Kogrundsrännan
Försvarsvänlig
En Gräsöjakt
Helgeandsholmsfrågan
Hemkomsten (jämför Tankar vid...)
Hemma
Huru jag blev knekt (Ett av de livdömda)
Ingen
Jordbruksfrågan
Jordbunden
Karl XII:s filmen
Karoliner loppet
Konstens irr- (krok-) vägar
Konståkningens förfall
Kvinnan i mitt liv (Två kvinnor)
Den kvinnliga värnplikten
Kvinnofrågan
Köpenhamn genom en stockholmares glasögon
Minnen från Trossnäs fält
Minneskapellet på Björkön
Den omoderna dansen
Nationalmonumentet
1905
Det nordiska samarbetet
Nordpolen
Den nya polisuniformen
Om hövlighet
Om komposition
Om monument
Om ordnar
Om oss
Om statens konstinköp
Om umgänge
Om uteliv, umgänge, brottning, idrott och herrmoder
Oraklet har talat

Koncept: Allmän samling: P - Ö

Partiväsen
Perevolotnia
På utkiken
Quo vadis?
Den rena bädden
Resebrev
Rom förr och nu
Roma antiqua rediviva
Roma-brev
En (gammal) Romafarares funderingar
[Från Rom-resan. Klipp ur Aftonbladet [1929]. (Se även Till Rom)
Se upp, stockholmare
Skyfall [Om ordensväsen; se även Om ordnar]
Det sovande Stockholm
Stadsplanen
Striden om byxorna
[Sturemonumentets i Uppsala placering]
[Svenska arméns blivande fältuniform]
Den svenska herrgårdskulturen
Sällskapsliv i Stockholm på kung Carls tid
Tankar vid hemkomsten (jämför Hemkomsten)
Tendentiösa filmer
Till Rom (jämför Rom)
De tre stora
Trottoar-konst
Uppsala
Vi efter kriget
Våra bronzgubbars placering
Våra löjtnanter
Våra middagar
Våra portar
Våra tidningar
Vårt vatten - en brännande fråga
Ynkedom
Ådalens poesi
Ålandsrapporten
85 år
Ett önskemål. Bort med sammanbindningsbanan

Koncept. Konstakademien, biografier m.m.

Konstakademien och konstundervisningen
Tal till eleverna vid avslutning i Konstakademien
Konstakademien (högskolan): reglementsförslag
Lilljevalchs konsthalls utställning av måleri från 1880- och 1890-talen
Konstutställning 1897
Internationella konstutställningen i München 1901
Konstutställningen i S:t Louis 1904
En återblick på den svenska konstutställningen i Paris (1929)

Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.