Visar 317 resultat

Arkivbeskrivning
Olle Dahléns Selma Lagerlöfsamling Underserie
Förhandsgranska utskrift Visa:

Tidnings- och tidskriftsnummer samt diverse annat tryck

Tidnings- och tidskriftsnummer samt diverse annat tryck

Ahlgren, Stig: Nils Holgerssons underbara resa. (Veckopressen och folket och ...

Ahlgren, Stig: Nils Holgerssons underbara resa. (Veckopressen och folket och andra stridsartiklar i litterära ämnen. Stockholm 1940)

Astrup Larsen, Hanna: Selma Lagerlöf. Från engelskan av Thorsten Jonsson. Sto...

Astrup Larsen, Hanna: Selma Lagerlöf. Från engelskan av Thorsten Jonsson. Stockholm 1936

Berg, Ruben G:son: Selma Lagerlöf och Gustaf Fröding. (Inledning till antolog...

Berg, Ruben G:son: Selma Lagerlöf och Gustaf Fröding. (Inledning till antologien Sveriges nationallitteratur 1500-1920. Del 23. Selma Lagerlöf och Gustaf Fröding. Stockholm 1925)

Bratt, Claes: Resor och vandringar i Värmland. (Svenska Turistföreningens års...

Bratt, Claes: Resor och vandringar i Värmland. (Svenska Turistföreningens årsskrift för år 1904. Stockholm 1904)

Brodin, Linus: De sista kavaljererna. [En bok om Selma Lagerlöfs kavaljerer.]...

Brodin, Linus: De sista kavaljererna. [En bok om Selma Lagerlöfs kavaljerer.] Uppsala 1959

Brunius, Jan: Mårbacka. Gårdarnas och släkternas historia. (Selma Lagerlöf-sä...

Brunius, Jan: Mårbacka. Gårdarnas och släkternas historia. (Selma Lagerlöf-sällskapet. Skrifter 4.) Karlstad 1963

Bäckmann, Ida: Mitt liv med Selma Lagerlöf. Stockholm 1944. Del 1

Bäckmann, Ida: Mitt liv med Selma Lagerlöf. Stockholm 1944. Del 1

Cederblad, Carin: Fredrika Bremer. Stockholm 1945

Cederblad, Carin: Fredrika Bremer. Stockholm 1945

Christofferson, Birger: Karlstad. Stockholm 1961. (Kapitel V, "Lagerlöfs...

Christofferson, Birger: Karlstad. Stockholm 1961. (Kapitel V, "Lagerlöfs Karlstad".)

Cruppi, Louise: Femmes écrivains d' aujourd' hui. Del 1. Suède. Par...

Cruppi, Louise: Femmes écrivains d' aujourd' hui. Del 1. Suède. Paris 1912. (Chapitre X-XI: Selma Lagerlöf.)

Edström, Vivi: Livets stigar. Tiden, handlingen och livskänslan i Gösta Berli...

Edström, Vivi: Livets stigar. Tiden, handlingen och livskänslan i Gösta Berlings saga. Stockholm 1960. (Scandinavian University Books)

Ekenstierna, Fanny (?): Selma Lagerlöf 50 år. (Hemtrefnad. Praktisk tidning f...

Ekenstierna, Fanny (?): Selma Lagerlöf 50 år. (Hemtrefnad. Praktisk tidning för kvinnan utgiven af Fredrika Bremer-förbundet. Årgång 10. Stockholm 1908

F. E. [Signatur], Selma Lagerlöf 50 år.

F. E. [Signatur], Selma Lagerlöf 50 år.

Från Gästrikland 1967. Gävle 1967. (Gästriklands Kulturhistoriska förenings m...

Från Gästrikland 1967. Gävle 1967. (Gästriklands Kulturhistoriska förenings meddelanden.)

Gullberg, Hjalmar: Selma Lagerlöf. Inträdestal i Svenska Akademien den 20 dec...

Gullberg, Hjalmar: Selma Lagerlöf. Inträdestal i Svenska Akademien den 20 december 1940. 2. uppl. Stockholm 1940

Hedén Erik: Eros och Polemos. Litterära hyllnings- och stridsartiklar. Folkup...

Hedén Erik: Eros och Polemos. Litterära hyllnings- och stridsartiklar. Folkupplaga. Stockholm 1926. (Kapitel Selma Lagerlöfs senaste böcker.)

Holmgren, Greta: Hemmet med de öppna dörrarna. Uppsala 1939. (Hågkomster och ...

Holmgren, Greta: Hemmet med de öppna dörrarna. Uppsala 1939. (Hågkomster och livsintryck, 20.)

Kallstenius, Gottfrid: De fiktiva ortnamnen i Gösta Berlings saga, från språk...

Kallstenius, Gottfrid: De fiktiva ortnamnen i Gösta Berlings saga, från språklig synpunkt betraktade. (Namn och bygd. Årgång 2. 1914. Häfte 1-5. Uppsala 1914.)

Kempe, Arvid: På ångbåt genom Värmland. (Svenska Turistföreningens årsskrift ...

Kempe, Arvid: På ångbåt genom Värmland. (Svenska Turistföreningens årsskrift för år 1906. Stockholm 1906.)

Kjellin, Helge: Selma Lagerlöf och värmländska sommarspel i Mariebergsskogen ...

Kjellin, Helge: Selma Lagerlöf och värmländska sommarspel i Mariebergsskogen samt Selma Lagerlöfs jordafärd och Mårbackastiftelsen. (Båda uppsatserna i: Värmland förr och nu 1941. Meddelanden från Värmlands Fornminnes- och Museiförening 39. Karlstad 1942.)

Lagerroth, Erland: Landskap och natur i Gösta Berlings saga och Nils Holgerss...

Lagerroth, Erland: Landskap och natur i Gösta Berlings saga och Nils Holgersson. Stockholm 1958

Landquist, John: Gustaf Fröding. En biografi. Stockholm 1956

Landquist, John: Gustaf Fröding. En biografi. Stockholm 1956

Leijonhufvud, Sigrid: Sophie Adlersparre (Esselde). Ett liv och en livsgärnin...

Leijonhufvud, Sigrid: Sophie Adlersparre (Esselde). Ett liv och en livsgärning. Del 1-2. Stockholm 1922-1923

Lilljebjörn, Knut och Lilljebjörn, Henrik: Hågkomster. 2. uppl., redigerad af...

Lilljebjörn, Knut och Lilljebjörn, Henrik: Hågkomster. 2. uppl., redigerad af Henrik Lilljebjörn. Stockholm 1911

Lindqvist, Sigvard A.: Om Selma Lagerlöfs konstnärliga medvetenhet. (Samlaren...

Lindqvist, Sigvard A.: Om Selma Lagerlöfs konstnärliga medvetenhet. (Samlaren. Tidskrift för svensk litteraturhistorisk forskning. Årgång 83. 1962. Uppsala 1962.)

Ludvig, Nils

Ludvig, Nils

Mari, Mihi [pseudonym för Gustaf Lindqvist]: Vägen till Kreml och andra vägar...

Mari, Mihi [pseudonym för Gustaf Lindqvist]: Vägen till Kreml och andra vägar. Stockholm 1942. (Kapitel De kalkade helgonen och notre dame de Mårbacka.)

Modersmålslärarnas förening. Årsskrift. Göteborg 1961. Edström, V.: Episoder ...

Modersmålslärarnas förening. Årsskrift. Göteborg 1961. Edström, V.: Episoder och enhet. En studie i Selma Lagerlöfs konstform. Lindqvist, S.: Fru Sorg: En motivstudie. Vessby, H.: "Ingmarssönerna" i litterär belysning

Namn och bygd. Tidskrift för ortnamnsforskning. Årgång 2. 1914. Häfte 1-5. Up...

Namn och bygd. Tidskrift för ortnamnsforskning. Årgång 2. 1914. Häfte 1-5. Uppsala 1914

Namn och bygd. Tidskrift för ortnamnsforskning. Häfte 6-7. Uppsala 1915. (Int...

Namn och bygd. Tidskrift för ortnamnsforskning. Häfte 6-7. Uppsala 1915. (Intet om Selma Lagerlöf.)

Ny Illustrerad Tidning. Årgång 35. 1899

Ny Illustrerad Tidning. Årgång 35. 1899

Olander, Valborg: En blick in i verkstaden. ([Cederschiöld, Gustaf]: Svenska ...

Olander, Valborg: En blick in i verkstaden. ([Cederschiöld, Gustaf]: Svenska studier tillägnade Gustaf Cederschiöld den 25 juni 1914. Lund 1914.)

Olsson, Henry: Fröding. Ett diktarporträtt. Stockholm 1950. (Kapitel Det klas...

Olsson, Henry: Fröding. Ett diktarporträtt. Stockholm 1950. (Kapitel Det klassiska Värmland; Fröding och Selma Lagerlöf.)

Oterdahl, Jeanna: Herrgårdsflickan som blev världsberömd. Selma Lagerlöf. Sto...

Oterdahl, Jeanna: Herrgårdsflickan som blev världsberömd. Selma Lagerlöf. Stockholm 1948

Personhistorisk Tidskrift. 19. årgång 1917. Stockholm 1918

Personhistorisk Tidskrift. 19. årgång 1917. Stockholm 1918

Ravn, Jørgen: Menneskekenderen Selma Lagerlöf. Köpenhamn 1958

Ravn, Jørgen: Menneskekenderen Selma Lagerlöf. Köpenhamn 1958

Samlaren. Tidskrift för svensk litteraturhistorisk forskning. Årgång 83. 1962

Samlaren. Tidskrift för svensk litteraturhistorisk forskning. Årgång 83. 1962

Stolpe, Sven: Mitt Värmland. Stockholm 1960. (Kapitel Det värmländska i "...

Stolpe, Sven: Mitt Värmland. Stockholm 1960. (Kapitel Det värmländska i "Jerusalem"; Kavaljerer. I övrigt omnämns Selma Lagerlöf på ett flertal ställen.)

Svenska Turistföreningens årsskrift 1900. Stockholm 1900

Svenska Turistföreningens årsskrift 1900. Stockholm 1900

Söderblom, Nathan: Kristenhetens möte i Stockholm augusti nittonhundratjugufe...

Söderblom, Nathan: Kristenhetens möte i Stockholm augusti nittonhundratjugufem. Stockholm 1926

Toijer-Nilsson, Ying: Selma Lagerlöf och värmländs folktro

Toijer-Nilsson, Ying: Selma Lagerlöf och värmländs folktro

Vessby, Hadar: Selma Lagerlöf och fridsbudskapet. (Karlstads stifts julbok 19...

Vessby, Hadar: Selma Lagerlöf och fridsbudskapet. (Karlstads stifts julbok 1940. Karlstad 1940.)

Wettergren, Ingeborg: En vandring i Gösta Berlings land. Svenska Turistföreni...

Wettergren, Ingeborg: En vandring i Gösta Berlings land. Svenska Turistföreningens årsskrift för år 1900. Stockholm 1900.)

Vrieze, F. S. de: Fact and Fiction in the Autobiographical Works of Selma Lag...

Vrieze, F. S. de: Fact and Fiction in the Autobiographical Works of Selma Lagerlöf. Assen 1958

Värmland förr och nu. Meddelanden från Värmlands Fornminnes- och Museiförenin...

Värmland förr och nu. Meddelanden från Värmlands Fornminnes- och Museiförening. 1933. Årgång 31. Karlstad 1933

Zamore, Karl Otto: Selma Lagerlöf. Stockholm 1958

Zamore, Karl Otto: Selma Lagerlöf. Stockholm 1958

Antikrists mirakler. Roman. 2. tusen, Stockholm 1897

Antikrists mirakler. Roman. 2. tusen, Stockholm 1897

Charlotte Löwensköld. 27.-29. tusen, Stockholm 1928

Charlotte Löwensköld. 27.-29. tusen, Stockholm 1928

Dunungen. Lustspel i fyra akter. Stockholm 1914

Dunungen. Lustspel i fyra akter. Stockholm 1914

Dunungen. Lustspel i fyra akter. 2. upplaga Stockholm 1918

Dunungen. Lustspel i fyra akter. 2. upplaga Stockholm 1918

Gösta Berlings saga. Illustrationer av Georg Pauli. Stockholm 1916

Gösta Berlings saga. Illustrationer av Georg Pauli. Stockholm 1916

Herr Arnes penningar. Berättelse. Stockholm 1903. (Iduns romanbibliotek 33.)

Herr Arnes penningar. Berättelse. Stockholm 1903. (Iduns romanbibliotek 33.)

En herrgårdssägen. Bilder av Einar Nerman. Stockholm 1925

En herrgårdssägen. Bilder av Einar Nerman. Stockholm 1925

Jerusalem. Del 1. I Dalarne. Berättelse. 1. tusen, Stockholm 1901

Jerusalem. Del 1. I Dalarne. Berättelse. 1. tusen, Stockholm 1901

Kejsarn av Portugallien. Skådespel i fyra akter av Poul Knudsen och Selma Lag...

Kejsarn av Portugallien. Skådespel i fyra akter av Poul Knudsen och Selma Lagerlöf. Dramatiseringen gjord efter Selma Lagerlöfs roman med samma namn. Stockholm 1939. (Svenska teatern. N:r 442.)

Legender i urval av Selma Lagerlöf. Illustrationer av Einar Nerman. Stockholm...

Legender i urval av Selma Lagerlöf. Illustrationer av Einar Nerman. Stockholm 1922

Meli. Berättelse. Illustrationer i färg av Gerda Tirén. Stockholm 1909

Meli. Berättelse. Illustrationer i färg av Gerda Tirén. Stockholm 1909

Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige. (Läseböcker för Sveriges barnd...

Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige. (Läseböcker för Sveriges barndomsskolor utgivna av Alfred Dalin och Fridtjuv Berg.) Band 2. 1.-18. tusen, Stockholm 1907

Osynliga länkar. Berättelser. Stockholm 1894

Osynliga länkar. Berättelser. Stockholm 1894

Stormyrtösen. Folkskådespel i fyra akter efter Selma Lagerlöfs berättelse. &q...

Stormyrtösen. Folkskådespel i fyra akter efter Selma Lagerlöfs berättelse. "Tösen från Stormyrtorpet" av Bernt Fredgren och Selma Lagerlöf. Stockholm 1913. (Svenska teatern. N:o 341.)

Zachris Topelius: Utveckling och mognad. Av Selma Lagerlöf

Zachris Topelius: Utveckling och mognad. Av Selma Lagerlöf

Dimman. (En rättfärdig fred. Tankar och opinionsyttringar utgivna av Neutrala...

Dimman. (En rättfärdig fred. Tankar och opinionsyttringar utgivna av Neutrala konferensen. Stockholm 1916.)

En fiskarhustrus roman. Berättelse. (Nornan. Svensk kalender för 1893. 20. år...

En fiskarhustrus roman. Berättelse. (Nornan. Svensk kalender för 1893. 20. årgång. Stockholm 1892.)

Gammal fäbodsägen. Berättad af Selma Lagerlöf. (Svenska Turisföreningen. Årss...

Gammal fäbodsägen. Berättad af Selma Lagerlöf. (Svenska Turisföreningen. Årsskrift 1914. Stockholm 1914

Den heliga grafvens kyrka. Föredrag i Falu föreläsningsförening. (Nordisk Tid...

Den heliga grafvens kyrka. Föredrag i Falu föreläsningsförening. (Nordisk Tidskrift för vetenskap, konst och industri. 1902. Stockholm 1902. Årgången innehåller även Hans Emil Larssons recension av Jerusalem I. I Dalarne.)

Hågkomster och livsintryck. Av svenska män och kvinnor. 5. saml. Uppsala 1924

Hågkomster och livsintryck. Av svenska män och kvinnor. 5. saml. Uppsala 1924

Jerusalem II.

Jerusalem II.

Liljekronas sista konsert. (Hågkomster och livsintryck av svenska män och kvi...

Liljekronas sista konsert. (Hågkomster och livsintryck av svenska män och kvinnor. 5. saml. Uppsala 1924.)

"Murar af guld och portar af brändt glas." Ur andra delen af "...

"Murar af guld och portar af brändt glas." Ur andra delen af "Jerusalem". (Ord och Bild. Illustrerad månadsskrift utgiven af Karl Wåhlin. 11. årgång 1902. Stockholm 1902.)

Ett rikt gifte. (Nornan 1895. 22. årgång. Stockholm 1894.)

Ett rikt gifte. (Nornan 1895. 22. årgång. Stockholm 1894.)

En saga om en saga. (När vi började. Ungdomsminnen af svenska författare utgi...

En saga om en saga. (När vi började. Ungdomsminnen af svenska författare utgivna af Sveriges författareförening. Stockholm 1902.)

Stämningar från krigsåren. Rachels gråt. (Vår tid. Årsbok utgiven av Samfunde...

Stämningar från krigsåren. Rachels gråt. (Vår tid. Årsbok utgiven av Samfundet De nio. 1916. Stockholm 1916.)

Tagore, Abanindranath: Ostdockan. En bengalisk saga. Med förord av Selma Lage...

Tagore, Abanindranath: Ostdockan. En bengalisk saga. Med förord av Selma Lagerlöf. Stockholm 1949

Återkomsten till Värmland. (Svenska Turistföreningens årsskrift. 1928. Stockh...

Återkomsten till Värmland. (Svenska Turistföreningens årsskrift. 1928. Stockholm 1928.)

Ur vår tids litteratur. [Ur svenska litteraturen.] Läsebok för folkskolan ut...

Ur vår tids litteratur. [Ur svenska litteraturen.] Läsebok för folkskolan utgiven af Emil Rodhe, P. J. Thomée, Erik Zimmerdahl. Häfte 1. 5. upplaga. Stockholm 1915. (Innehåller följande texter - Gudfreden [ur Osynliga länkar]; Flykten till Egypten, I Nasaret, Fågel Rödbröst [ur Kristuslegender]; Lilliecronas hem [ur Gösta Berlings saga], Hök Matts Eriksson [ur Jerusalem I], Ur Afresan [ur Jerusalem I]; Murar af guld och portar af brändt glas [ur Jerusalem II]; Legenden om fågelboet [ur Legender].

Tyska

Tyska

Urklipp och kopior av artiklar. Tidnings- och tidskriftsnummer samt diverse t...

Urklipp och kopior av artiklar. Tidnings- och tidskriftsnummer samt diverse tryck

Fotografier, program, reklamtryck, småskrifter, frimärken med mera

Fotografier, program, reklamtryck, småskrifter, frimärken med mera

Ahlström, Gunnar: Kring Gösta Berlings saga. Stockholm 1959

Ahlström, Gunnar: Kring Gösta Berlings saga. Stockholm 1959

Bellesort, André: Sverige. Öfvers. från franskan af Thekla Hammar. Stockholm ...

Bellesort, André: Sverige. Öfvers. från franskan af Thekla Hammar. Stockholm 1912. (Kapitel Selma Lagerlöf)

Berg, Ruben G:son: Svenska skalder från nittitalet. Sex utkast. 2. uppl. Stoc...

Berg, Ruben G:son: Svenska skalder från nittitalet. Sex utkast. 2. uppl. Stockholm 1909

Brodin, Linus: Fryksdalens finnsocknar. Filipstad 1923

Brodin, Linus: Fryksdalens finnsocknar. Filipstad 1923

Bromander, C. V.: Släkten Lidback.

Bromander, C. V.: Släkten Lidback.

Bäckmann, Ida: Mitt liv med Selma Lagerlöf. Stockholm 1944. Del 2

Bäckmann, Ida: Mitt liv med Selma Lagerlöf. Stockholm 1944. Del 2

[Cederschiöld, Gustaf]: Svenska studier tillägnade Gustaf Cederschiöld den 25...

[Cederschiöld, Gustaf]: Svenska studier tillägnade Gustaf Cederschiöld den 25 juni 1914. Lund 1914

Dahlman, Axel: En fotvandring från Karlstad till Mårbacka år 1875.

Dahlman, Axel: En fotvandring från Karlstad till Mårbacka år 1875.

Edström, Vivi: Episoder och enhet.

Edström, Vivi: Episoder och enhet.

Eklund, Arne: Calle Frykstedt. Till Gösta Berling-gestaltens bakgrund och utf...

Eklund, Arne: Calle Frykstedt. Till Gösta Berling-gestaltens bakgrund och utformning. Uppsala 1958

Eklund, J. A.: Om Sverige. Till svensk ungdom. Föredrag och uppsatser. Stockh...

Eklund, J. A.: Om Sverige. Till svensk ungdom. Föredrag och uppsatser. Stockholm 1914

Fataburen. Nordiska museets och Skansens årsbok 1960

Fataburen. Nordiska museets och Skansens årsbok 1960

Fröding-Torgny, Siri: Min kusin Gustaf Fröding. Inledning och redigering: Ger...

Fröding-Torgny, Siri: Min kusin Gustaf Fröding. Inledning och redigering: Germund Michanek. Uppsala 1953

Gustavson, Sigurd: Sagans Ekeby - nuets Rottneros. (Värmland vår hembygd 1956...

Gustavson, Sigurd: Sagans Ekeby - nuets Rottneros. (Värmland vår hembygd 1956. Utgiven av Värmlands hembygdsförbund. Karlstad 1956.)

Hedin, Nathan: Fryksdalprofiler och annat värmländskt. Stockholm 1945. (Kapit...

Hedin, Nathan: Fryksdalprofiler och annat värmländskt. Stockholm 1945. (Kapitel Selma Lagerlöf och julrosorna. Selma Lagerlöf omnämns kortfattat på ett flertal ställen i boken.)

Illustrerad Tidskrift för ung och gammal 1914. Stockholm 1914. (Artikel Selma...

Illustrerad Tidskrift för ung och gammal 1914. Stockholm 1914. (Artikel Selma Lagerlöf. [Artikel med anledning av invalet i Svenska Akademien.])

Karlstads stifts julbok. 1932. Karlstad 1932

Karlstads stifts julbok. 1932. Karlstad 1932

Kulling, Jacob: Huvudgestalten i Selma Lagerlöfs författarskap. Stockholm 1959

Kulling, Jacob: Huvudgestalten i Selma Lagerlöfs författarskap. Stockholm 1959

Lagerroth, Erland: Selma Lagerlöf och Bohuslän. En studie i hennes 90-talsdik...

Lagerroth, Erland: Selma Lagerlöf och Bohuslän. En studie i hennes 90-talsdiktning. Karlstad 1963. (Selma Lagerlöf-sällskapet. Skrifter 5.)

Lang, Maria [pseudonym för Dagmar Lange]: De röda kattorna av Maria Lang. Sto...

Lang, Maria [pseudonym för Dagmar Lange]: De röda kattorna av Maria Lang. Stockholm 1965

Larsson, Edith: Dalafolk i heligt land. Förord av Professor H. S. Nyberg. Sto...

Larsson, Edith: Dalafolk i heligt land. Förord av Professor H. S. Nyberg. Stockholm 1957
Resultat 1till100av317

Kungliga biblioteket
Kontakta oss