Visar 61 resultat

Arkivbeskrivning
Sigrid Leijonhufvuds papper
Förhandsgranska utskrift Visa:

Efterlämnade manuskript

Efterlämnade manuskript:

1. Tidskriften Valkyrian (handskrivet eller hektograferat exemplar). 1878.1-6,9; 1879:1-2, 4-8 samt höstnummer 7-9; 1880:1-12; 1881:1-3, [4-5]

2. Argonauter-tidningen. 1880:1, 3-6

3. Avskrift ur sockenstämmeprotokoll och kyrkböcker, Ova kyrka

4. Avskrift av kopia av pergaments-skrift från 1400-talet, funnen under altarskåpet i Vamblingbo kyrka, jämte översättning [av Sigrid Leijonhufvud]

5. Genealogiska kompletteringstabeller för släkterna Leijonhufvud-Lewenhaupt
6. Omberg. [Ej tryckt]

7. Brev från Urban Hjärne till Fabian Wrede, 1685 (avskrift efter original på Börstorp)

8. Utdrag ur brev från Fredrika Bremer till Wilhelm Reinhold Leuhusen, 1829-1833, (avskrift efter original på Börstorp) samt avskrifter och anteckningar för Fredrika Bremer- biografien

9. Anteckningar i samband med besök i Jukkasjärvi (på uppdrag av riksantikvarien) år 1907

10. Danderyds anvapen (enligt anteckningar å äldre kuvert). Genealogiska anteckningar och tabeller till släkterna Sture, Banér, Bielke med flera

11. Fragment av utkast till Sophie Adlersparre-biografien. Början av 1920-talet

12. Klara Johanson. (Tryckt i Idun, nr. 37). 1924

13. "Två människoöden". Pl. och bildtext (1927). - "Ur Ebba Charl. Bondes anteckningar" (avskrift). (Två människoöden utgiven på Norstedts förlag 1927)

14. Karolinsk idyll. Axel Löwen. 1-3. [Ej tryckt enligt Sten Leijonhufvuds bibliografisk översikt över Sigrid Leijonhufvuds skrifter. 1945]

15. En släktklenod. (Tryckt i Fataburen, 1928)

16. Diverse Tessinanteckningar

17. Gustaf III som kronprins. (Tryckt i Ord och bild, 1936)

18. Grevliga hovet. Interiörer från Carl Gustaf Tessins Åkerö. (Tryckt i Ord och bild, 1938)

Familjedokument

Almanacks- och dagboksanteckningar av Sophie Sparre, född Bonde, Ebba Leijonhufvud, född Sparre, Sigrid Leijonhufvud samt Märta Janse, född Leijonhufvud

Familjedokument

Almanacks- och dagboksanteckningar av Sophie Sparre, född Bonde, Ebba Leijonhufvud, född Sparre, Sigrid Leijonhufvud samt Märta Janse, född Leijonhufvud

Familjedokument

Almanacks- och dagboksanteckningar av Sophie Sparre, född Bonde, Ebba Leijonhufvud, född Sparre, Sigrid Leijonhufvud samt Märta Janse, född Leijonhufvud

Familjedokument

Almanacks- och dagboksanteckningar av Sophie Sparre, född Bonde, Ebba Leijonhufvud, född Sparre, Sigrid Leijonhufvud samt Märta Janse, född Leijonhufvud

Familjedokument

Familjedokument:
Verser och tal vid familjehögtidligheter (utom de som är författade av Sigrid Leijonhufvud, vilka återfinns i L43:17)

till Sigrid Leijonhufvud
till Axel och Ebba Leijonhufvud
till Ebba Leijonhufvud (född 1860)
till Eva Leijonhufvud
till Märta Janse, född Leijonhufvud
till övriga släktingar

Pressklipp: Recensioner m.m.

Pressklipp: recensioner, biographica och artiklar rörande Sigrid Leijonhufvud, rörande Handarbetets Vänner med mera. Sweriges, Norges och Danmarks konungars ättlängder 880-1880

Sigrid Leijonhufvuds papper

  • SE S-HS L43
  • Arkiv
  • 1831-1957

Samlingen består av korrespondens inom familjerna Leijonhufvud och Sparre (Se RA:s brevdatabas: https://sok.riksarkivet.se/brevsamlingar), manuskript, biographica, bibliografiska förteckningar, familjehandlingar m.m.

• L43:1 – L43:16: SIGRID LEIJONHUFVUDS BREVVÄXLING
:1 – 15, Brev TILL SL
:16, Brev FRÅN SL

• L43:17 –L43:36 & L43:41 –L43:42: SIGRID LEIJONHUFVUDS ÖVRIGA PAPPER

• L43:37 –L43:40, ÖVRIGA SLÄKTBREV OCH FAMILJEDOKUMENT

• L43:43 –L43:44, VARIA

Leijonhufvud, Sigrid

SL:s manuskript m.m.

Manuskript m.m.Tillfällighetsvers, div. lösa anteckningsblad, avskrifter, diverse fotografier:

1. Dikter

2. Vetternfärden 1894, med fotografier

3. Diverse lösa antecknings-lappar

4. Fotografier och klichéer

Varia: Manuskript och avskrifter

Tidning för Damernas eget Idun. - "Sexan". - Sparre-arkivet.
Manuskript och avskrift av manuskript av andra författare än Sigrid Leijonhufvud:
Sophie Breum, "De Vandrende". (Översikt av kapitel 1 och 2).
Birger Schöldström, Excerpter och anteckningar.
Selma Lagerlöf, "Margareta Fredkulla", dikt. (Tryckmanus för Dagny, 1895; avskrift av annan hand än Selma Lagerlöfs).

Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.