Visar 58 resultat

Arkivbeskrivning
Margreta Söderwalls arkiv
Förhandsgranska utskrift Visa:

1 resultat med digitala objekt Visa resultat med digitala objekt

Blandade fotografier

Fotografier från utställningar, Shakespearesällskapets garderob, besök i Vasa 1964‐1966
Fotografier från dramakurs i Hola, 1965
Fotografier från dramaövningar i skolan 1994
Fotografier med Margreta Söderwall 1960‐1990‐tal
Ej identifierade foton u.å.

Commediagruppen

Teater mitt ibland oss. Informationsmaterial, rapporter och verksamhetsberättelser om Commediagruppen vid Huddinge gymnasium 1974‐1988
Dramatik i gymnasieskolan – Frivillig dramatik. En jämförelse, Uppsats TF/dramatik Stockholms universitet 1982
Pedagogiskt material till Commediagruppens föreställning av Strindbergs Gustav Vasa, sammanställt av Göran Dyverfelt u.å.

Commediagruppen

Programblad och affischer Commediagruppen 1974-1997
Noteringar om antalet produktioner, föreställningar och turnéer, även fotografier med informationstexter om utvalda produktioner 1974-1992
Enkäter och elevuppsatser kring Commediagruppens arbete 1970-tal

Dramatikpåsar

Dramatikpåsar, innehållsbeskrivningar 1980-tal
Dramatikpåsar, sömnadsbeskrivningar, prislista, beställningar, korrespondens 1983-1994
Dramatikpåsar med rekvisita till teaterstyckena Julius Caesar och Trymskvida

Föreläsningar, uppsatser, artiklar

Manuskript, föreläsningar och uppsatser
Strindbergs Folkungasagan. Några drag ur hans själsliv och en analys av dramat (seminarieuppsats) 1939
Schwarze Schwäne (Carl Snoilsky: Svarta svanar) tysk översättning av Margreta Söderwall u.å.
Prolog till föreställningen ”En afton med Shakespeare” 1952
Strindberg, manuskript (på engelska) till föreläsning vid Leeds universitet 1958
50-årig Hamlet i Stratford 1958
Sonetter, översatta och tolkade av Margreta Söderwall 1958‐1959
Dramatik av Strindberg, spelad i England av svensk skolungdom (manuskript) 1984
Mäster Olof, manuskript förkortad och arrangerad för skolverksamhet (med fotografier), ej utgiven 1984‐1985
Att skapa med Shakespeare och andra klassiker, föreläsning hedersdoktor vid Umeå universitet 2001

Publicerade artiklar:
Shakespeare i engelska och svenska skolor (ur Aktuellt från skolöverstyrelsen 11/55) 1955
Macbeth på skolscen – sedd genom elevögon (ur modersmålslärarnas förenings årsskrift 1961)
Dramatik i språkundervisningen (ur Skolboken 1961) 1961
Shakespeare at a Swedish High School (ur Dramatics 1962) 1962
Melodin som kom bort (ur Aftonbladet 18/2 1967) 1967
Dramatik i skolan (ur Pedagogiska meddelanden från Skolöverstyrelsen 10/67) 1967
Dramatiken i lärarutbildningen i dödläge (ur Ventilen mars 1970) 1970
Att skapa med Shakespeare (ur Lärarhögskolans i Umeå rapportserie nr 58/73) 1973
Försök få hit Royal Shakespeare Company! (ur GHT 18/11 1977) 1977
Dramatisering i klassrummet (ur Svenskläraren nr 1/79) 1979
Dramatisering i klassrummet (ur Lingua nr 4/79) 1979
Shakespeare for Fun (Utbildningsradions häfte) 1982
Scènes de Molière (Utbildningsradions häfte) 1983

Gruppfotografier, affischer

Större inramat fotografi från Shakespearesällskapets Englandsturné 1969.
Större fotografier Commediagruppen, även affischer och utställningsmaterial 1970-tal - 1990-tal

Klipp och tryck om Shakespeare

Tidningsklipp och särtryck av/om Gunnar Sjögren (Shakespeareforskare) 1960-1970-tal
Tidningsklipp och särtryck av Nils Molin (Shakespeareforskare) 1920-1960-tal
Tryck (engelska) om Shakespeare (Shakespeare pilgrimage, Shakespeare`s Stage, O Sweet Mr Shakespeare, Hamlet –Total Study Edition, Shakespeare for Children) 1958-1979

Korrespondens

Brev till Margreta Söderwall (59 st) 1953‐2003
Brev från Margreta Söderwall (48 st) 1954‐2001

Läs och Spela (tryck)

Exemplar (10 st) ur serien Läs och Spela utg. och bearbetade av Margreta Söderwall på Natur och Kulturs förlag 1982-1985

Margreta Söderwalls arkiv

  • SE Q Handskrift 142
  • Arkiv
  • 1890-tal- 2001
Arkivet efter Margreta Söderwall består av 5 hyllmeter handlingar och innehåller främst material kring hennes verksamhet med Umeå Shakespearesällskap och Commediagruppen i Huddinge. Här återfinns ett stort bildmaterial, klippsamlingar, manuskript till artiklar och föreställningar, rekvisita (dramatikpåsar) samt en liten del korrespondens. Arkivet innehåller även en del skivinspelningar och bildmaterial från engelska Shakespeareföreställningar

Söderwall, Margreta

Regimanuskript Commediagruppen 1975-1976

Teaterkavalkad 1975
Carmen (även kostymskisser, noter, ljussättning och underlagsmaterial) 1975
En midsommarnattsdröm 1976
Svart dagbok (även underlagsmaterial och klipp samt Lauritz Falks arbetsmanuskript från Dramaten ”Utanför, innanför”) 1976

Regimanuskript Umeå Shakespearesällskap 1952-1965

Ett Shakespearefestspel 1952
Trettondagsafton 1953
Stormen 1955
Köpmannen i Venedig 1956
Folkungasagan 1959
The saga of the Folkungs 1959
En midsommarnattsdröm 1960
Macbeth 1961
En midsommarnattsdröm 1964
Shakespearekavalkad 1964
Dramatic Interlude 1965

Regimanuskript Umeå Shakespearesällskap 1966-1973

Othello 1966
Köpmannen I Venedig 1967
Stormen 1967
Trettondagsafton 1967
Shakespearescener 1968
Så tuktas en argbigga 1968
Barnens juldröm 1968‐1969
Människans väg 1969
Teaterresa i tid och rum 1970
Muntra fruarna i Windsor 1970
Hamlet 1972
En midsommarnattsdröm 1973

Teaterpedagogik i skolan

Teater i klassrummet, texter, rapporter, artiklar främst från Lärarhögskolan i Umeå 1960-1970-tal
Tal- och rörelseövningar 1970-tal
Shakespearetexter för klassrumsteater 1970-1980-tal
Scènes de Molière, franska och svenska texter 1980-tal
Teaterkavalkaden 1975 i Huddinge, pedagogiskt material av Margreta Söderwall och Kajsa Larsen 1975
Pedagogiskt material till Commediagruppens föreställning av Strindbergs Gustav Vasa, sammanställt av Göran Dyverfelt 1980-tal
Dramatik i gymnasieskolan – Frivillig dramatik. En jämförelse, UppsatsTF/dramatik Stockholms universitet 1982
Pedagogiskt material till Vildanden och Ett dockhem utarbetat av Margreta Söderwall 1985-1986
Dramatiserade scener ur kända teaterstycken arrangerade av Margreta Söderwall (Antigone, Macbeth, Romeo och Julia, Hustruskolan m fl) 1980-tal
Exempel på ljudband i ”Dramatiska Institutionen” odat

Tidningsklipp Shakespeare

Tidningsklipp Shakespeare, allmänt 1890-1970-tal
Tidningsklipp Hamlet i svensk press, även svenska teaterprogram Hamlet 1914, 1915, 1953, 1954 (Kronborg), 1967 och 1974 1914-1974
Tidningsklipp Shakespeare, engelska 1950-2000-tal

Umeå Shakespearesällskap

Umeå Shakespearesällskaps jubileumsskrift 1952‐1972. 1973
Teaterprogram, Umeå Shakespearesällskap 1952‐1974
Verksamhetsberättelser Umeå Shakespearesällskap 1956‐57, 1967‐73
Medlems‐/deltagarförteckningar Umeå Shakespearesällskap 1956‐1970 (spridda år)
Elevuppsatser om Umeå Shakespearesällskaps föreställningar 1955‐1968
Diverse om Umeå Shakespearesällskap (repertoar 1952‐1972, program Englandsresa 1959, informationsmaterial 1960‐tal, referenser till tidningsartiklar om Shakespearesällskapet 1950‐1970‐tal)
Ungdomsteater, lek‐lär‐upplev. Undervisningsfilm 16mm om Umeå Shakespearesällskaps verksamhet (digital kopia finns) 1961
Mäster Olof i England 1969 (program, pressklipp, foton, korrespondens) 1969
Ljudkasset med inspelning av medlemmar i Shakespearesällskapet, hösten 1969 (digital kopia finns) 1969
Hamlet 1972 (program, pressklipp, foton, korrespondens) 1972
Umeå Shakespearesällskaps återträff i Umeå augusti 1990 (utskick, medlemsförteckningar, dagsprogram m.m.)

Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.