Visar 101 resultat

Arkivbeskrivning
Torsten W. Perssons arkiv
Förhandsgranska utskrift Visa:

1 resultat med digitala objekt Visa resultat med digitala objekt

Ämnesindelat

Bygga, bo och miljö; demokrati; energi och energiförsörjning;
internationellt; invigningar och jubileum; kultur och fritid;
kommunal planering och verksamhet, motioner; näringsliv;
partipolitiska debatter; regionalpolitik; socialdemokratin och
arbetarrörelsen, odaterade

Ämnesindelat forts. + anföranden, insändare, tal och intervjuer

Trafik och infrastruktur; Umeå och Umeåregionen - visioner;
utbildning och barnomsorg; valrörelser; frågor och svar (brev till
Torsten W Persson); 1:a maj,

Anföranden, insändare, tal och intervjuer
Anföranden och insändare 1968-1976
Anföranden och insändare, odaterade
Tal och intervjuer inom familjen, odaterade

Byskeälven, Sävarån

Arbetsgruppen för de outbyggda norrlandsälvarna 1969
Byskeälvens växtvärld inom Västerbotten 1981
Kanotleder 1975. Översiktlig inventering 1975
Kanotleder i Västerbottens län 1979
Mauno Lassila, Sävarån. Vårfloden 1988

Data, industri, hantverk och sporthallar

Datasatsningar i Umeåregionen. Konsultrapport 1985
Industri och hantverk inom Umeå kommunblock
Utredning av Västerbottens Företagarförening 1967
Sporthallar i Umeå. Utredning av VAB-arkitekter 1987

Flygplatser och hamnar

Flygplatser och flygtrafik 1980
Flygplatsutredning 1991. (Kjessler och Mannerstråle AB)
Hamnar 1980
Kvarkenrådet. Småskrifter, utredningar, program mm åren ca 1978-1996

Gruvnäring, naturgrus, täkt och jordbruk

Gruvnäringen. Länsplanering 1980
Inventering av naturgrus inom Robertsfors grusförsörjningsområde 1986
Inventering av naturgrus ... inom Umeå - Vännäs grusförsörjningsområde 1987
Jordbruk ger mat och jobb. Faktastudie över areella näringars omfattning
i Umeå kommun 1985
Täktverksamheten i Västerbottens län under 1965 – 1984 (1985)

Hedersdoktor, inbjudningar, gratulationer mm

Tempelriddarorden 1965-1995
Projektet Umeå kommuns historia 1950-2000, 2 st. CD
Hedersdoktor 1992
Torsten W Persson 80 år
Inbjudningar och gratulationer
Släktforskning
Ritning och arbetsbeskrivning Velobåten
Minnesstund Torsten W Persson 25 oktober 2018

HSB

HSB, Fullmäktigegruppen, Skoglundfonden. Arbetsmaterial, utredningar, broschyrer 1983-1990

Idéritningar

Idéritningar rörande Kulturhuskvarteret Idun, Kvarteret Forsete nr 6,
bebyggelse på Kvarteret Brage 4, samt Folkpark/Vinterpark i Umeå 1987/1988
Fjorton kommunala informationsbroschyrer om Umeå

Israel

Ombudsmannaresa till Israel 1963
David Melchior till Umeå 1971
Korrespondens Israels ambassad 1967-1968
Urklipp Israel 1962-1971
Småskrifter och broschyrer

Kassaböcker, skuldebrev, aktiebrev

Debetsedlar och ransoneringskort 1940-tal, allmän självdeklaration 1951,
bevis lägenhetsteckning 1954, skuldebrev 1983, hyresavtal 1984,
andelsbevis 1990, aktiebrev 1992
Pensionshandlingar 1961-2017
Kassaböcker 1946-1952

Kommun och riksdag

Kommunalvalet 1973. Valrörelsen 1979 och 1982
Skrivelser, anföranden, insändare, klipp och valsedlar

Kulturhistoria, musik

Ammarnäs. Kulturhistorisk utredning 1982.
Fysisk riksplanering av riks- och länsintresse i Västerbottens län 1969 - 1979.
Hemkonsulentverksamhetens utveckling och avveckling.
Kulturhistoriska miljöer vid Vindelälven 1983
Musik för Västerbotten i regional samverkan 1987
Plan för Norrbottensmusiken 1987

Naturområden, fisk, flora, fåglar och renforskning

Botaniskt värdefulla naturområden i Vindelälven, Sorsele kommun 1980
Fiskeprojekt Vindelälven - Laisälven. Verksamhetsrapport för 1981-1986.
Förslag till handlingsprogram för 1987-1991
Fiskodling 1987
Floran inom Vindelfjällens naturreservat 1981
Fåglar vid Västerbottenskusten 1978
Inventering av flodpärlmusslan i Västerbottens län 1986
Renforskningens lokalisering. Alternativet Umeå – Arvidsjaur 1985
Umeälvens utloppsområde. Dokumentation av fågelfaunan 1985
Vegetationskarta över Holmööarna 1980

Naturreservat och markanvändning

Bottniska viken. Utsläpp och miljö. Länsstyrelserapporter 1987
Markanvändningsintressen. Riktlinjer för samråd. Försöksverksamhet i
Storumans kommun. 1987
Vindel-Laisfjällens vildmarksområde. Slutrapport från arbetsgruppen för bildande av
ett naturreservat i Storumans, Sorseles och Arjeplogs kommuner 1973
Översiktlig studie av leder och stugor inom Vindelfjällens naturreservat 1978

Naturskogar, naturinventering, virkestransporter

Per-Olov Johansson, & Karl-Gustaf Löfgren, Virkestransporter längs Uman.
Samhällsekonomiska synpunkter på valet av transportsätt 1980
Naturinventering Björnlandet. Skogsbiologisk inventering och bedömning av
Urskogsvärde 1986
Naturskogar inom Blaikfjällsområdet 1980
Råvaruförsörjningen för sågverksindustrin i Västerbotten län 1985
Skogligt länsprogram för Västerbottens län. Skogsvårdsstyrelsen 1987
Stöttingfjällets naturskogar 1980

Pass, betyg, intyg, meritförteckning, medlemsböcker mm

Pass, körkort, medlemsböcker, medlemskort, inskrivningsbok 1942, försäkringar 1923-1946,
betyg 1929-1967 arbetsintyg 1940-1968, meritförteckning 1968, dödsfallsintyg och släktutredning 2018 (Skatteverket), egna visitkort, privata handlingar (hemtjänst mm)

SEGRA

SEGRA – Samarbetsgrupp för gemensamt regionalt agerande 1971-76

Skulptur

Hedersstipendium kultur 2007 Västerbottens län landsting, mindre skulptur

Torsten W. Perssons arkiv

  • SE Q Handskrift 16
  • Arkiv
  • 1923 - 2018
Arkivet omfattar personliga handlingar, almanackor, korrespondens, manuskript, småtryck, urklipp och fotografier.

Persson, Torsten W

Umeå-Petrosavodsk

Vänorterna Sverige-Sovjet, Umeå-Petrosavodsk
Korrespondens, konferenshandlingar och fotografier 1986-1990

Utredningar

Utredningar rörande Holmsund, Obbola, Holmön och Hörnefors 1981-89

Vägar

Blå vägen. Från tusen öar till tusen sjöar – Lars Bergström (Utkast till bok)
Beräkning av regionalekonomiska och miljömässiga effekter vid
etablering av ny storflygplats i Nordmalings kommun.
(Kjessler och Mannerstråle AB 1991)
Blå vägen. Småskrifter, utredningar, broschyrer mm
Resultat 1 till 100 av 101

Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.