Visar 114 resultat

Arkivbeskrivning
Raoul J. Granqvists arkiv
Förhandsgranska utskrift Visa:

1 resultat med digitala objekt Visa resultat med digitala objekt

African Visual Culture

Visuality: underlagsmaterial till studier i African Visual Culture, artiklar (kopior), film- och utställningskataloger 2000-2007

African Voices

African Voices. Interviews with Sixteen African Writers: diverse manuskript till intervjubok, medförfattare John Stotesbury. Även korrespondens kring konferensen The Second African Writers Conference in Stockholm 11-17/4 1986 1985-1988

Afrikanska författare, intervjuer föreläsningar

Afrika övrigt: intervjuer eller föreläsningar med Nuruddin Farah, Somalia; Cyprian Ekwensi, Nigeria: Donatus Dwoga, Nigeria; Flora Nwapa, Nigeria; Ngugi wa Thiong’o, Kenya; Sam Mbure, Kenya; Elly Tumwine, Uganda; Joseph Walugembe, Uganda; Jack Mapanje, Malawi; Kofi Anyidoho, Ghana, Stephen Chifunyise, Zimbabwe; Eldred Jones, Sierra Leone, (12 kassettband, bandförteckning i volymen) 1981-2005

Afrikanska författare, samlade artiklar

Afrikanska författare: samlade artiklar kring afrikanska författare: Ngugi wa Thiong’o, Chinua Achebe, Wole Soyinka, Ousmane Sembène m fl. 1980-tal-1990-tal
”Banned but not Silenced” intervju med Nuruddin Fahra, Somalia (renskriven, opublicerad) 1982

Andras manuskript

Sanat K. Majumder: As my Mind Turns (1980)
Louisa Constance Aggrey: A Truth Submerged (1981) A Trust Betrayed (1990)
John T Menget: Mimbo Hos (odat)
Roma Book: artiklar för planerad bok (ej utgiven) författade av Siobhan Dowd, Paola Toninato, Brian A Belton, David Morley

Anteckningsböcker

Anteckningsböcker i engelska, franska, pedagogik och didaktik, Åbo Akademi och Vasa sommaruniversitet 1963-1965

Autobiography and memory

Autobiography and memory: diverse texter I samband med deltagande I nätverket ACUME European Thematic Network, planerad konferens I Umeå 2006. 2000-2006

Betyg, meriter, tjänster och ekonomiska handlingar

Ekonomiska handlingar
Kvitton, kontrakt, skuldebrev och div. bankhandlingar 1961-1970

Betyg, meriter och tjänster:
Betyg och examensbevis 1966-1975
Ansökningar, tjänstetillsättningar och överklaganden 1967-1999
Meritförteckningar, intyg och stipendieansökningar 1970-1981
CV, forskningsöversikt 1990-tal
Publikationsförteckning 1975-2014
Förteckning över resor, konferenser och föredrag 1976-2006

Blandade inspelningar

Blandat: inspelningar från radion med Raoul Granqvist och Ronny Ambjörnsson (bl.a. Tal och Skrift). Diverse blandade radioinspelningar med bl.a. uppläsningar, intervjuer och musik. (30 kassettband) 1978-1995, odat.

Bukarest, artiklar

Bukarest: Artiklar om Rumänien ur tidningar och tidskrifter (svenska, engelska) Carnavalul Bucurestii 1900 (original på rumänska), Romanian Press Review utskrifter 30/6-17/12 1997 1970-tal-1990-tal

Bukarest, intervjuer

Bukarest: Intervjuer (renskrivna på engelska) med rumänska förläggare, forskare, litteraturvetare och konstnärer 1995-1998

Bukarest, intervjuer

Bukarest; intervjuer inför bokprojektet Revolutions Urban Landscape (43 kassettband, bandförteckning i volymen) 1997-1998

Bukarest, kopior manuskript

Bukarest: Kopior av manuskript; Le livre an Roumanie 1989-1994 (Paul de Laboulaye), Acum, Acum (rapport om revolutionen dec 1989) Frontyard and Backyard: The New City for the New Man (Mariana Celac) Internationale Abteilung Seminar AB Schlussbericht (Doris Oberländer) även arbetsmanuskript till Revolution’s Urban Landscape (Raoul Granqvist) 1995-1998, odat

Bukarest, projekthandlingar

Bukarest: Korrespondens och ansökningar ang. projektet. Dagboksanteckningar från Bukarestresa juni 1995. Korrespondens och avskrifter kring Bukarestseminarium i Stockholm 28-29/11 1996

Chinua Achebe, intervjuer

Chinua Achebe: intervjuer med författaren, inspelningar av föreläsningar med och om författaren samt inspelningar från Achebe-symposium i Nsukka 1990 (12 kassettband) 1988-1990

Diverse handlingar Åbo Akademi

Handlingar och korrespondens från sommarkurs vid Universite de Caen 1962. Diverse tryck: Studentbladet (spridda nr), Kårpraktika, kataloger, studentsångarstämma, teaterprogram, program för akademiska sommarkurser i England och Frankrike m.m. 1961-1966

Diverse projekt och forskningsprogram

Diverse projekt och forskningsprogram:
Afrikaresor: Nigeria 1981, Kenya, Tanzania, Zimbabwe 1989,
ansökningar, resehandlingar, reserapporter, även samman-ställningar av intervjuer med akademiker i Nigera 1981
Bilden av Afrika I Sverige 1945-1980: projektbeskrivning, korrespondens, probleminventering för forskartjänst
Popular Culture in Africa: projektansökning, korrespondens och ansökningar i samband med Afrikaresor 1992-1994
Den kulturhistoriska bilden av Afrika i Sverige.: projektansökningar 1993-1996
Cultural Images in and of Arica: diverse projekthandlingar 1994
The Contest of the Global and the Local in the Postcommunist and the Postcolonial City Text: The Cases of Bucharest and Nairobi: projekthandlingar 1994-1998
Afrikanistik (forskningsprogram 1992)
Cultural Encounters (forskningsprogram 1992)
Approprieringen av den andre (projektförslag 1994)
Den nordiska översättningen av den icke-europeiska andra (projektförslag 1999)

English in Africa, högskolekurs

English in Africa, högskolekurs Uppsala universitet, korrespondens, studiematerial, uppsatser 1983
Afrikansk litteratur, temaarbete vid folkhögskola samt seminarium Kursverksamheten, korrespondens, planering 1985-1986

Fotografier konferenser och resor

Författare, konferenser och resor: Fotografier av Chinua
Achebe, Cyprian Ekwensi, Ngugi wa Thiong’o, William Golding.
Foton från Achebe-konferens i Nsukka 1990 och afrikansk
barnlitteraturkonferens i Umeå 1992.
Foton från resor i Nigeria, Ghana, Uganda och Jamaica m fl.
Diabilder Afrika. Videofilm: Matatu Mania (digitaliserad)

Fotografier till bokprojekt

Fotografier till bokprojekt: Nairobi, Popular Literatur in Africa, Villfaelsens blick, Mrs Alec Tweedie in Finland m.fl. Innehåller även diverse negativ. 1980-tal-1990-tal

Konferens Umeå 1992

African Childrens Literature, konferens i Umeå 19-20/3 1992: ansökningar, korrespondens m.m. Även material kring konferensboken Preserving the landscape of Imagination (1997)

Konferenser 1967-1987

African-Scandinavian Writers Conference, Hässelby slott 1967: deltagarlista, föredragsmanus Olof Lagercrantz, Clas Engström, Elfred Jones, Dan Jacobson, Virgilio de Lemos. 1967

Second International Colloquium ” Folklore in Africa today”, Budapest (1984). IXth Commonwealth Literature Conference, Laufen (1986) European Association for American Studies: Biennial Conference, Budapest (1986) African Studies Association Annual Meeting, Colorado (1987) ACLALS Silver Jubilee Conference, Canterbury (1989) m. fl.

Konferenser 1988-1992

Symposium vid Chinua Achebees 60 års-dag, Nsukka (1990), Victorianism in the United States: its Era & its Legacy, London (1990), EAAS Biennial Conference, Sevilla (1992), ACLALS Ninth Triennial Conference, Jamaica (1992) m. fl.

Konferenser 1993-2014

19th ALA Conference, Guadeloupe (1993) African Studies association 36th Annual Meeting, Boston (1993), Africa and Europé: Myths, Masks and Masquerade, Johannesburg (2001), Versions & Subversions, international Conference on African Literatures, Berlin (2002), The International Symposium On Islamic Civilisation in Eastern Africa, Kampala (2003), The Chinua Achebe Colloqoium (2014) m.fl.

Konferenser Umeå 1981-1986

World Literatures Outside Great Britain and the United States, workshop I Umeå 9-10/6 1981, program

Texten och läsaren i ett historiskt perspektiv, symposium i Umeå 31/8- 2/9 1984: ansökningar, korrespondens, inbjudningar, publikationsarbete m.m.

Bilden av det andra, tvärvetenskapligt symposium i Umeå 28-29/8 1986: ansökningar, korrespondens m.m.

Konferenser Umeå 1994

Resan som text, konferens i Umeå 10-11/3 1994: ansökningar, korrespondens, manuskript m.m. Även material kring boken: Villfarelsens blick. Essäer om resan som kultur.

Etnicitet och social mobilisering, konferens i Umeå 25-26/11 1994: korrespondens m.m. Även material kring boken Conjunctions of the Present: Negotiating Identity, Engaging Culture

Konferenser Umeå 1997-2000

Svenska överord: Svenskheten I Sverige och kolonin, konferens i Umeå 20-21/2 1997: ansökningar, manuskript och korrespondens

Sensuality and Power in Visual Culture, konferens I Umeå 16-17/11 2000: ansökningar, underlagsmaterial, korrespondens m.m. Även offerter till boken Sensuality and Power in Visual Culture

Konferenser Umeå, Uppsala 1987-1991

Landskapet och litteraturen i finlandssvensk litteratur, konferens i Umeå 9-10/3 1987: ansökningar, korrespondens, klipp m.m. Även material kring konferensboken: Explosivt (1989)

Popular Culture in Africa, konferens i Umeå 12-13/10 1989: ansökningar, korrespondens m.m. Även material kring konferensboken: Signs & Signals (1990)

Nordiskt forskarseminarium i afrikansk kultur vid Nordiska Afrikainstitutet i Uppsala 23-25/4 1991: ansökningar, korrespondens m.m.

Korrespondens 1979-1988

Kronologiskt ordnad korrespondens med författare och forskarkollegor, innehåller brev till/från Raoul Granqvist 1979-1988

Korrespondens 1989-1991

Kronologiskt ordnad korrespondens med författare och forskarkollegor, innehåller brev till/från Raoul Granqvist 1989-1991

Korrespondens 1992-1994

Kronologiskt ordnad korrespondens med författare och forskarkollegor, innehåller brev till/från Raoul Granqvist 1992-1994

Korrespondens 1995-2010

Kronologiskt ordnad korrespondens med författare och forskarkollegor, innehåller brev till/från Raoul Granqvist (Tillstånd krävs för forskning i vissa delar av denna volym) 1995-2010

Kulturstudier, tvärvetenskap

Planering av inrättande av ny institution Kulturstudier vid Umeå universitet 1994-1995
Tvärvetenskapliga seminariekurser: Text and Territory och Postkolonialism 1994-1996

Mission i bild

Mission i bild: Svensk mission i Kongo, fotografier, vykort, klipp 1800-tal-1900-tal

Nairobi, intervjuer

Nairobi: intervjuer inför bokprojektet The Bulldozer and the Word (25 kassettband, bandförteckning i volymen) 1989-2003

Opublicerade manus, föreläsningar

Banned but not Silenced. Intervju med Nuruddin Fahra, Somalia: manuskript 1982 (ej publicerad)
Intervju med Bill Manhire, Nya Zeeland: manuskript odat (ej publicerad)
Kärlekens alkemi: Dikter av John Donne: manuskript 1987 medförfattare Erik Carlquist (ej publicerad)
Diverse opublicerade manuskript till artiklar och insändare 1984-1996, odat
Diverse föreläsningsmanus, papers och reklam för föreläsningar 1988-2006, odat
Diverse säkerhetskopior 2011 ur egen dator (texter, brev, webbsidor m.m.) 2000-tal

Publicerade manus 1997-2015

Romance and Racism: One Hundred Years with Joseph Conrad’s Heart of Darkness in Sweden: manuskript samt underlags-material till kapitel I boken Conrad at the Millennium: Modernism, Postmodernism, Postcolonialism (New York 2003)

Sensuality and Power in Visual Culture: PDF-manuskript på Zip-diskett 2002

Photography and American Coloniality: Eliot Elisofon in Africa 1942-1972 and Beyond: manuskript i 2 versioner samt 4 kortare manuskript om Eliot Elisofon på engelska och svenska. Underlagsmaterial i form av kopior av resedagböcker 1944 ur Eliot Elisofons arkiv vid Harry Ransom Center, USA.
Kopia av utställningskatalog från Eliosofonutställning i Stockholm 1944

Raoul J. Granqvists arkiv

  • SE Q Handskrift 164
  • Arkiv
  • 1950-tal-2019
Arkivet innehåller främst handlingar från Raoul Granqvists tid vid Umeå universitet. I arkivet återfinns bl.a. korrespondens och bandinspelningar med ett flertal afrikanska författare. Här finns även handlingar kring forskningsprojekt och konferenser, enstaka manuskript samt fotografier och tidningsklipp.

Granqvist, Raoul J

Sara Lidman och Afrika

Diverse egna artikelmanuskript om Sara Lidman och Afrika (publicerade och opublicerade). 2010-tal
Diverse underlagsmaterial till artiklarna i form av kopior ur förlagsarkiv (Bonniers och George Brazieller, Inc) , fotografi, klipp, originalbrev till Sara Lidman, översättningar m.m. 1960-tal
Kopior av publicerade diverse engelska texter om Sara Lidman, 1970-tal

Seminarium Umeå 1999

Found in Translation, Seminarium i Umeå 10/12 1999,
Översättningen och nationen: samtal om Kalevala, Beowulf och Bibeln, Seminarium i Umeå 19/5 2000
Roma Self-Writing, Seminarium i Umeå 20/5 2005, även material från studiekonferens i Malmö 2003
EXIT in Literature and Culture – and Life, konferens i Umeå 29-30/1 2007
Resultat 1 till 100 av 114

Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.