Visar 6 resultat

Arkivbeskrivning
Handlingar rörande Harriet Löwenhjelm
Förhandsgranska utskrift Visa:

1 resultat med digitala objekt Visa resultat med digitala objekt

Handlingar rörande Harriet Löwenhjelm

  • SE Q Handskrift 148
  • Arkiv
  • 1904 - 1989
Forskningsmaterial kring poeten och konstnären Harriet Löwenhjelm samlade av Doris Nitz-Karlsson och donerad till Umeå universitetsbibliotek.

Löwenhjelm, Harriet

Klipp- och kopiesamling om Harriet Löwenhjelm

Register över Doris Nitz-Karlssons samling av litteratur, tavlor och klipp om Harriet Löwenhjelm, 1981
Klipp, avskrifter och kopior av tidningsartiklar om Harriet Löwenhjelm, 1919-1989
Särtryck och kopior av svenska och internationella artiklar om Harriet Löwenhjelm, 1929-1984
Samlade recensioner av litteratur om Harriet Löwenhjelm, 1947-1980
Avskrifter ur diverse litteratur där Harriet Löwenhjelm omnämns register till artiklar, 1931-1982
Register till artiklar och antologier om Harriet Löwenhjelm, 1980-tal

Kopior ur arkiv (brevsamlingar m.m.)

Kopior av Harriet Löwenhjelms brev till Marianne Mörner (original förvaras i KB) 1914-1918
Avskrifter och citat av brev av/om Harriet Löwenhjelm ur olika samlingar, 1904-1950
Kopior av handskrivna dikter, texter och teckningar av Harriet Löwenhjelm, 1909-1918

Övrigt, konst och fotografier

Orgelspel, teckning av Harriet Löwenhjelm 1909
Självporträtt av Harriet Löwenhjelm, teckning 1914
Jesus bortföres av krigarknektarna, etsning av Harriet Löwenhjelm odat
Katalog över Harriet Löwenhjelms minnesutställning på Galleri Modern 1929
Fotografier (enstaka) av Harriet Löwenhielm, gravplats, uppväxtmiljö m.m.
Brev till Doris Nitz-Karlsson från föräldrarna (funnen i en av hennes böcker) odat
Fotografier av Doris Nitz-Karlsson odat

Uppsatser och manuskript

Claes Hoogland: Den vackraste av lekar. Studier i Harriet Löwenhjelms lyrik. Trebetygsuppsats i litteraturhistoria vid Stockholms högskola, 1944
Pia Lindegren: Dödskänsla och dödsmotiv hos Harriet Löwenhielm och Edith Södergran. En komparativ studie. 1950-tal
Elise Dickson: Harriet Löwenhjelm. Trebetygsuppsats i konstvetenskap vid Stockholms universitet, 1971
Urban Östberg: Den hovsamma kärleken. Om Harriet Löwenhjelms lyrik enkannerligen hennes Ars amandi.
Uppsats för 80 p i svenska vid Stockholms universitet. 1978
Harald Stjerne: Skänninge marknad. Manuskript till radiopjäs om Harriet Löwenhjelm. 1981

Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.