Visar 9 resultat

Arkivbeskrivning
August Reinhold Hallströms arkiv
Förhandsgranska utskrift Visa:

3 resultat med digitala objekt Visa resultat med digitala objekt

August Reinhold Hallströms arkiv

  • SE Q Handskrift 7C
  • Arkiv
  • 1850 - 1949
August Reinhold Hallströms arkiv innehåller bl a makarnas personliga handlingar däribland dagböcker mellan åren 1868 - 1901 och korrespondens med barn och andra släktingar
Digitiserat material

Hallström, August Reinhold

Diverse personliga handlingar

Anteckningsböcker med diverse uppteckningar 1866, 1868
Förteckning över lärare och lärjungar vid folkskollärareseminariet i Härnösand 1868-1869
Tillkännagivanden av dödsfall, kolleger och elever 1878,1894
Tryckt födelsedagsvers till Klaes August Ivar Hübinette, Förste lärare i Maria Folkskola 1897
Medlemsbevis i sällskapet De Fattigas Vänner 1898
Diverse kvitton 1880,1895,1913
Musiktryck, noter u å
Anteckningsböcker tillhörande sonen Thord Hallström 1890-1891, u å
Förteckning över sonen Gunnar Hallströms konstnärliga arbeten 1891-1908
Förteckning över August Reinhold Hallströms boksamling u å
Brev och brevkort till August Reinhold Hallström från sonen Gustaf 1900-1912
Övriga brev och brevkort till August Reinhold Hallström 1905-1912
Handlingar ang August Reinhold Hallströms gravplats och stoft 1913-1949, spridda år
Fotografier (3 st)

Hilda Hallströms handlingar

Flyttningsbevis för Hilda Hallström 1872
Tillkännagivande av maken A R Hallströms död 1913
Brevväxling och handlingar ang Hilda 1850-1927, spridda år
Hallströms släktingar (Svensson) bl.a. brev från Alfred Svensson, Minnesota till syskonen i Sverige 1888-1918
Genealogiska anteckningar om släkten Svensson 1882, u å
Fotografier och vykort (9 st)

Hilda Hallströms korrespondens

Brev, brevkort, uppteckningar, verser och visor skrivna av Hilda Hallström 1882-1924, u å
Brev och brevkort till Hilda Hallström från sonen Gustaf Hallström 1904-1924, u å
Brev och brevkort till Hilda Hallström från sonhustrun Astrid Hallström 1907-1925
Brev till Hilda Hallström från sonen Ivor Thord Gray 1912,1916,1924
Korrespondens mellan Hilda Hallström och sonhustrun Edith Thord-Gray 1908-1916, spridda år
Övriga brev och brevkort till Hilda Hallström 1907-1922

Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.