Visar 305 resultat

Arkivbeskrivning
Gustaf Hallströms arkiv
Förhandsgranska utskrift Visa:

32 resultat med digitala objekt Visa resultat med digitala objekt

Anteckningar från museer och privata samlingar

Norrland och Dalarna
1907 - 1945 spridda år

Dalarna: Falun, Gagnef, Hedemora, Leksand, Ludvika, Malung, Mora, Ornäs, Orsa, Sollerö, Stora Tuna, Ål, Älvdalen

Gästrikland: Valbo hembygdsförening

Hälsingland: Alfta, Bollnäs, Forsa, Järvsö. Ovanåker, Rengsjö, Söderala

Jämtland: Marby, Mörsil , Östersund

Härjedalen: Funäsdalen, Sveg, Vemdalen, Älvros

Medelpad: Haverö, Indals-Liden, Skönvik, Stöde, Sundsvall, Östavall

Ångermanland: Arnäs, Husum, Härnösand, Multrå, Sollefteå, Örnsköldsvik

Västerbotten: Skellefteå, Umeå

Norrbotten: Arjeplog, Gällivare, Haparanda, Kiruna, Luleå, Piteå

Brev 1913 - 1930 spridda år

Anteckningar och underlagsmaterial

Anteckningar om skogsrösen, fångstgropar och myrjärnsredskap
Anteckningar rörande järnåldern och stenåldern
Anteckningar rörande lapparnas gravar och offerplatser
Korrespondens 1912, 1941, 1945, 1947, 1952
Planer och teckningar

Fotografier: 22 st

Anteckningar och underlagsmaterial

Anteckningar rörande fynd i norska museer
Tryckt material: En Härjedalsbeskrivning 1737, Arkiv för norrländsk hembygdsforskning 1921,
Eric Festin, Fornminnen, Jämtlands-Kurirens julnummer 1913
Peter Olsson, Ett gravfynd från vikingatiden vid Trusta, Rödöns socken,
Minnen från Jämtlands hednatid, Om några fornminnen från Jämtland och Ångermanland
Minnen från Herjeådalens forntid, ur Svenska fornminnesföreningens tidskrift, 1877, 1881, 1887, 1899
Tidningsurklipp
Anteckningar rörande stenåldersfynd i de norrländska kustlandskapen och Dalarna

Fotografier: 14 st
2 negativ

Antikvarisk-topografiska arkivet, N J Ekdahls samlingar

Kataloger över Norrländska samlingarna
Sakregister 1917 till manuskripter med bilagor om resor 1827-1830 i Norrland så långt de angå Norrbottens och Västerbottens län
Förteckning över teckningar bland anteckningarna från Ekdahls och Ohlssons resa 1828, Ångermanland och Jämtland
Avskrift av Berättelse om min Ant. Resa i Norrland under loppet af 1828 (tr i Hallströms uppsats om Ekdahl 1929) samt utdrag ur berättelsen (endast fakta)
Avskrifter av Ekdahls brev till Historie- och AntiquitetsAkademien 1826- 1830
Avskrifter av Ekdahls brev till professor Liljegren 1827-1831 (även dubblettkopia)
Utdrag ur Häfdeförteckningens öde 1786 - 1832 II af Liljegren, rörande Ekdahls Gotlandsberättelse
Anteckningar vid Götiska förbundets stämmor 1815 - 1833 rörande Ekdahl

Bohuslän

Anteckningar, litteraturreferenser, fältundersökningar och korrespondens
Vette, Tanum, Ucklum 1905, 1907, 1911 u å
Manuskript till föredrag 1906 ” Sveriges första Kökkenmödding”, Ånneröd, Skee socken
Ekhoff Emil Bohusläns fasta fornlämningar från Hednatiden Lane härad (tr 1888)

Bohuslän

Undersökningar av bygdeborgar 1911-1914
Brev angående fornborgen Borrefjäll 1939.
Undersökningar i Fiskevik, Gullmarsberg mm 1912 - 1913
Undersökningar i Börsås 1911 med planer, kartor tidningsurklipp och brev 1913
PM och anteckningar Lane härad, Näsinge
Planer Blomsholm
Anteckningar, korrespondens och tidningsurklipp

Fotografier:
92 st Tanum
136 st Lane, Gullmarsberg mm
18 st bygdeborgar
21 st Fiskevik
1 st Blomsholm

Bohuslän: Tanum

Tanums härads bronsålder och järnålder
Inventering av fornlämningar 1890-1891, 1903-1904 u å
Manuskript till uppsats om bronsåldersgravarna inom Tanums härad u å

Bohuslän: Tanum

Tanums härads järnålder, manuskript u å
Anteckningsböcker från undersökningar 1903 och 1904
Översikt över Tanums härads fasta fornlämningar från järnåldern
Avskrifter ur litteratur och källor, bl a biskop Jens Nilssons visitationsböger 1574 – 1597
Anteckningar för fältarbete
Planer av gravfält, ritningar, kartor
Brev

Fotografier:
19 st

Borgar

Sverige
Anteckningar, litteraturreferenser, tidningsurklipp, teckningar

Brevkoncept 1900-1960 spridda år, uå

Koncept 1900 – 1960 spridda år, u å
Koncept till skrivelser och rapporter med förteckning 1941 - 1944
PM angående expropriation av Fåfängan samt andra handlingar som åberopats i expropriationsmålet 1927 - 1930
Även diarium för utgående brev och manuskript 1907 – 1910 och förteckning över Norrlandsärenden 1931 och ärenden som saknar
rapporter efter företagna besiktningar och undersökningar med underlag - 1939

Bronsåldern

Norge, Finland, Ryssland, Balticum, Sverige
Anteckningar, litteraturreferenser, tidningsurklipp, brev
Sernanderska undersökningen
Manuskript till uppsats 1929 ”Bronsåldern i Nordskandinavien, Framförallt Norrland”
Bildmaterial, förteckning över bronsåldersföremål
Handlingar angående halsringarna från Trondenes

Fotografier:
4 st

Bronsåldersristningar

Sverige, landskapsvis ordnat
Allmänna anteckningar; läge, undersökningsteknik, behandling m m , litteraturreferenser, tidningsurklipp, enstaka brev

Båtar: Alla världsdelar & djurhuvudknivar

Båtar
Alla världsdelar
Anteckningar, litteraturreferenser, teckningar, tidningsurklipp, brev
Manuskript till uppsats ”Ett båtfynd vid Stora Sjöfallet”
Särtryck, tidskriftsartiklar 1912 – 1956 spridda år

Djurhuvudknivar
Norden, Ryssland
Anteckningar, litteraturreferenser, brev

Fotografier:
2 st

Dalarna

Rapporter och PM 1930 – 1945 spridda år efter fältundersökningar 1929
Anteckningar, planer
Folkärna, Husby, Leksand, Mora, Ore, Orsa,
Sollerön, Särna, Idre, Transtrand, Ål, Älvdalen
Avskrift av manuskript Dalarne ur Topographica 219-221
Kopparbergs län, riksarkivet
Ärendeakter från riksantikvarieämbetet 1943 - 1944

Fotografier:
19 st
22 negativ

Dalarna

Anteckningar, litteraturreferenser, brev, sockenvis ordnat

Fotografier:
3 st

Dalarna

Anteckningar från fältundersökningar 1928 - 1929, 1941 – 1943, sockenvis ordnade
Räkenskaper, ritningar, korrespondens och tidningsurklipp

Fotografier:
276 st
103 negativ
5 glasplåtar

Diverse tryck

Tidskriftsartiklar av Bricknell C och Issel A ur Atti soc ligustica di sc. Nat e geog. Vol X 1899, delvis med engelsk översättning
Das Ausland, eine Wochenschrift 1860 bl a med artikeln ”Ein Winter In Lappland”
Uppsatser av Gustaf Graf: Jorden runt på lagom antal dagar,
Kallprat om varma länder,
Motströms runt Atlanten,
Ön, Bland djur och djävlar i vår Herres drivhus
Palettskrap, tidskrift för dekorativa skolan i Stockholm
1929, 1941 tillägnade Albert Engström och Olle Hjortsberg
Stenbeck N, Anekdoter från Upsala och Värmland

Diverse ämnesordnade handlingar

Birkarlar och kväner, bågar och pilar, fiske, fångstgropar,” ryssugnar”, sälfångst , vårdkasar och båkar, vägar och färder, gränser m m
Anteckningar, litteraturreferenser, brev

Ekonomiska handlingar 1904-1918 spridda år, uå

Kassaböcker 1904 – 1907.
Innehåller även andra anteckningar
Anteckningsböcker med uppgifter om inkomster och utgifter 1904 – 1918 spridda år, u å
Innehåller även anteckningar om fotografier och adressförteckningar

Ekonomiska handlingar 1911-1931 spridda år

Debetsedlar, 1911 – 1926 spridda år
Beskrivningar på fastigheter och villor till salu, med kartor och planer 1917 – 1919, u å
Handlingar angående stuga vid Kummelnäs 1911 – 1913
Handlingar angående försäljning av andel av fastigheten Osbacken nr 3 Arla 1918 – 1919
Handlingar angående lösöre, tomt i Furusund, lägenhet på Bellmansgatan spridda år
Pensionsansökning och flyttningsbetyg för anställda i hushållet 1921, 1925
Fakturor och inventarieförteckning rörande segelkutter 1919 – 1931 spridda år

Excerpter och anteckningar

Början till ett register över Vitterhetsakademiens protokoll samt excerpter ur protokoll och konceptskrivelser 1826 – 1832
Excerpter ur Diarium Gyllenianum 1622 – 1667, Urban Hjärnes Flockar, G Wallin Itinerarium , Westinska handskriftssamlingen, lagtexter m m
Anteckningar vid genomgång av Flintenbergska samlingen 1945
Inventering av fornlämningar, geologiska undersökningar: Svealand, Götaland. Förteckning u å
Häradsvis uppställda inventeringar:
Skåne enligt Bruzel
Halland enligt Hofberg
Småland enligt Djurklou och Nordenskjöld
Västergötland enligt Schmidt, Hjort och Djurklou
Sörmland enligt Hermelin
Uppland
Diverse

Familjebrev 1896-1962 spridda år, uå

Brev från brodern Ivor Thord Gray 1896 – 1931 spridda år, u å.
Även enstaka brevkoncept
Korrespondens med Winnifred och Ivor Thord Gray 1957 – 1961
Brev från brodern Gunnar Hallström 1895 – 1939 spridda år, u å
Brev från svägerskan Signe Hallström 1901 – 1962 spridda år

Fotografier - album 1933-1942

Fotografier 1933 - 1942. Två album med familjebilder
Fotografier från Lantmäteriundervisningens kurs i
fornlämningar och naturskydd 1932 1 album

Fotografier 1939-1950, uå, luckor

Fotografier 1939-1950, u å . Luckor 1940, 1945-1946
I huvudsak familjebilder från Furusund.
Även Dalarna, Skog i Hälsingland, Skellefteå och
Sidensjö
Förteckning över fotografier 1932 Furusund

Fotografier: Porträtt m.m.

Ett album med porträttfotografier, ungdomsvänner
Äldre gruppfoto Herman Nicodemi med noteringar av Gustaf Hallström
Porträttfotografier med Gustaf Hallström
Fotografier på Gustaf Hallström av Ernst Manker 1950
Gruppfotografier, bl.a. studentjubileum 1950

Fotojournaler

1907 – 1926, 1928 – 1929, 1934 Nämforsen,
1936, 1938 – 1939, 1942 – 1943,
1945 – 1947, 1949, 1952, 1953?
Anteckningar rörande fotosamlingen 1906 - 1929

Försvarsverk och huset under forntiden

Försvarsverk
Norden
Anteckningar, litteraturreferenser, tidningsurklipp,
Brev
Manuskript till uppsats ”Medeltida försvarsverk i Norrland”
Anteckningar, karta, ritningar
Kastalproblemen, särtryck av artikel av Nils P Tidmark 1931, 1933

Huset under forntiden
Anteckningar, tidnings- och tidskriftsartiklar

Gotland: Gotska Sandön

Manuskript till utredning om Gotska Sandöns arkeologiska förhållanden u å
Anteckningar vid besök 1925 och 1928
Ritningar över Säludden och Gamla varvet
Inventeringsinstrument å de hus och byggnader på Gotska Sandön som medföljt köpet av ön 1861
Förteckning över strandningar på Gotska Sandön 1852-1882, u å
Korrespondens mellan arkeologen P A Säve Visby och fyrmästaren J Bourgström 1873-1886 spridda år
Tidnings- och tidskriftsartiklar om Gotska Sandön 1922-1936 spridda år
Anteckningar vid besök i arkiv och bibliotek 1933

Fotografier:
94 st
24 negativ
25 st Fynd från ön, Bourgströms samling och Fornsalen i Visby

Gustaf Hallströms arkiv

  • SE Q Handskrift 7A
  • Arkiv

Huvudparten av handlingarna rör Hallströms arkeologiska och etnologiska forskning, ibland inom ämnesområdet historia. Den etnologiska delen faller huvudsakligen inom samisk kultur. Bland innehållet kan nämnas rapporter i original eller kopior från hans undersökningar och forskningsresor, anteckningar, ritningar och kartor, avskrifter från äldre litteratur eller arkiv, manuskript till publicerade verk, föredrag, uppsatser och tidningsartiklar och korrespondens med andra forskare. Därtill kommer ca 10 000 fotografier (negativ och kopior) som han tagit på sina vetenskapliga expeditioner, främst i Norrland, Nordnorge och Nordfinland samt på Kolahalvön. Bland fotografierna finns också dokumentation av den äldre bebyggelsen på Söder i Stockholm och privata bilder, ofta från Furusund. Till allt detta kommer en stor samling tryckta kartor ( ca 650 st), en samling avklappningar och planscher samt en samling tidningsurklipp.

Förutom de handlingar som rör Hallströms verksamhet som antikvarie och forskare finns också material kring hans verksamhet i Röda Korsets tjänst i Sibirien under första världskriget och inom frivilligrörelsen under första och andra världskriget samt handlingar som avspeglar hans insatser inom ett stort antal föreningar och samfund. Personliga handlingar i form av bl a anteckningar, dagböcker och räkenskaper samt familjebrev ingår även
Digitiserat material

Gästrikland

Anteckningar, litteraturreferenser, brev
Sockenvis ordnat
Rapport 1940 angående undersökningar på gravfältet vid Årsunda kyrka 1923 Planer
Rapport 1940 angående undersökning av gravfält å Berg nr 6 i Hedesunda 1909. Anteckningar, ritningar, dagbok 16-20/7 1909

Fotografier:
6 st Årsunda

Handlingar angående Finlandskommittén 1939-1941

Verksamheten i Norge,
PM, avtal och riktlinjer för frivilligkontorens arbete, summarisk redogörelse för Hallströms norska verksamhet
Korrespondens
Diverse anteckningar och telefonmeddelanden
Verifikat från Hallströms resor till Norge
Tidskrifter och tidningsurklipp

Verksamheten i Danmark,
Korrespondens , anteckningar och PM

Handlingar angående Finlandsnålen 1939-1941
med proveniens från Gunnar Hallström, korrespondens, diverse anteckningar, verksamhetsberättelse för kommittén för Finlandsnålen 1940, tryck och program från Finlandsmöten 1939-1940

Handlingar angående Finlandskommittén och Frivilligbyrån 1939-1940

Upprop och PM angående arbetet för Nordens frihet
Korrespondens december 1939-mars 1940
Räkenskaper och offerter november 1939-februari 1940
Formulär, anvisningar, kontrakt
Skrivelser till finska legationen i Stockholm
Adressförteckningar, hälsningar till och från anhöriga i Frivilligkåren
Tjänstgöringshandlingar
Tidningen Den frivillige 1940, utgiven av Frivilligkåren
Diverse tryck bl a Taktisk handledning I-X, beaktas vid stridsverksamhet och utbildning

Handlingar angående frivilligrörelser till Norge april - maj 1940

PM och rapporter bl a Hallströms upprop om bistånd till Norge och kommentarer till försöken att ordna en svensk frivilligrörelse till Norge samt överste Astrups rapport och anteckningar angående frivilliga från Sverige
Korrespondens
Räkenskaper
Hallströms dagboksanteckningar 8-28/4 1940
Tidningsurklipp 27/1 - 25/10 1940
Resultat 1 till 100 av 305

Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.