Visar 381 resultat

Arkivbeskrivning
Gustaf Hallströms arkiv
Förhandsgranska utskrift Visa:

31 resultat med digitala objekt Visa resultat med digitala objekt

Ångermanland

Anteckningar, litteraturreferenser, brev
Inventeringar 1939, 1945
Sockenvis ordnat

Fotografier:
1 st

Ångermanland: Ådalsliden, Nämforsen, boplatserna vid Rå & Resele

Ådalsliden, Nämforsen, boplatserna vid Rå
Riksantikvarieämbetets befullmäktigande för G Hallström att under 1946 företa inventering av Ådalslidens socken
Rapport över inventering 1946
Rapporter 1947 över grävningsundersökningar
Diverse anteckningar från grävningar vid boplatserna i Rå
Förteckningar över fynd från boplatserna (Även kopior)
Profiler och planer över boplatserna
Korrespondens 1934 – 1948 spridda år
Tidningsurklipp 1946 rörande utgrävningarna
Handlingar rörande filmupptagning vid Nämforsen 1944
Handlingar rörande framtagning av broschyr ”Vägledning över Nämforsens hällristningar” 1945
Anteckningar från Tubäcken, Ådalsliden 1947

Resele
Anteckningar 1947

Fotografier:
76 st Nämforsen och boplatserna vid Rå
4 negativ

Anteckningar från museer och privata samlingar

Norrland och Dalarna
1907 - 1945 spridda år

Dalarna: Falun, Gagnef, Hedemora, Leksand, Ludvika, Malung, Mora, Ornäs, Orsa, Sollerö, Stora Tuna, Ål, Älvdalen

Gästrikland: Valbo hembygdsförening

Hälsingland: Alfta, Bollnäs, Forsa, Järvsö. Ovanåker, Rengsjö, Söderala

Jämtland: Marby, Mörsil , Östersund

Härjedalen: Funäsdalen, Sveg, Vemdalen, Älvros

Medelpad: Haverö, Indals-Liden, Skönvik, Stöde, Sundsvall, Östavall

Ångermanland: Arnäs, Husum, Härnösand, Multrå, Sollefteå, Örnsköldsvik

Västerbotten: Skellefteå, Umeå

Norrbotten: Arjeplog, Gällivare, Haparanda, Kiruna, Luleå, Piteå

Brev 1913 - 1930 spridda år

Anteckningar och underlagsmaterial

Anteckningar om skogsrösen, fångstgropar och myrjärnsredskap
Anteckningar rörande järnåldern och stenåldern
Anteckningar rörande lapparnas gravar och offerplatser
Korrespondens 1912, 1941, 1945, 1947, 1952
Planer och teckningar

Fotografier: 22 st

Anteckningar och underlagsmaterial

Anteckningar rörande fynd i norska museer
Tryckt material: En Härjedalsbeskrivning 1737, Arkiv för norrländsk hembygdsforskning 1921,
Eric Festin, Fornminnen, Jämtlands-Kurirens julnummer 1913
Peter Olsson, Ett gravfynd från vikingatiden vid Trusta, Rödöns socken,
Minnen från Jämtlands hednatid, Om några fornminnen från Jämtland och Ångermanland
Minnen från Herjeådalens forntid, ur Svenska fornminnesföreningens tidskrift, 1877, 1881, 1887, 1899
Tidningsurklipp
Anteckningar rörande stenåldersfynd i de norrländska kustlandskapen och Dalarna

Fotografier: 14 st
2 negativ

Antikvarisk-topografiska arkivet, N J Ekdahls samlingar

Kataloger över Norrländska samlingarna
Sakregister 1917 till manuskripter med bilagor om resor 1827-1830 i Norrland så långt de angå Norrbottens och Västerbottens län
Förteckning över teckningar bland anteckningarna från Ekdahls och Ohlssons resa 1828, Ångermanland och Jämtland
Avskrift av Berättelse om min Ant. Resa i Norrland under loppet af 1828 (tr i Hallströms uppsats om Ekdahl 1929) samt utdrag ur berättelsen (endast fakta)
Avskrifter av Ekdahls brev till Historie- och AntiquitetsAkademien 1826- 1830
Avskrifter av Ekdahls brev till professor Liljegren 1827-1831 (även dubblettkopia)
Utdrag ur Häfdeförteckningens öde 1786 - 1832 II af Liljegren, rörande Ekdahls Gotlandsberättelse
Anteckningar vid Götiska förbundets stämmor 1815 - 1833 rörande Ekdahl

Båtar: Alla världsdelar & djurhuvudknivar

Båtar
Alla världsdelar
Anteckningar, litteraturreferenser, teckningar, tidningsurklipp, brev
Manuskript till uppsats ”Ett båtfynd vid Stora Sjöfallet”
Särtryck, tidskriftsartiklar 1912 – 1956 spridda år

Djurhuvudknivar
Norden, Ryssland
Anteckningar, litteraturreferenser, brev

Fotografier:
2 st

Blandat fotografiskt material 1907-1917, uå, luckor

Volymen omfattar:
- Kopia på artikel "Båtar och båtbyggnad i ryska lappmarken" av Gustaf Hallström, publicerad i Fataburen 1909 med 4 foton som förekom i artikeln
- 5 st oidentifierade foton monterade på fotoskiva troligen från 1907
- Blandade foton från Sverige, Runstenar o.dyl. 1908 samt odaterade
- Negativ porträttfoton med förteckning, odaterat

Samt också negativremsor och en glasplåt som hittats bland papperskopiorna och som ej skannats till den digitala samlingen
Omfattar
1909:116-123
1910:403
1913:108
1917:80
1917:94
1917:96-97
1917:99-101

Bohuslän

Anteckningar, litteraturreferenser, fältundersökningar och korrespondens
Vette, Tanum, Ucklum 1905, 1907, 1911 u å
Manuskript till föredrag 1906 ” Sveriges första Kökkenmödding”, Ånneröd, Skee socken
Ekhoff Emil Bohusläns fasta fornlämningar från Hednatiden Lane härad (tr 1888)

Bohuslän

Undersökningar av bygdeborgar 1911-1914
Brev angående fornborgen Borrefjäll 1939.
Undersökningar i Fiskevik, Gullmarsberg mm 1912 - 1913
Undersökningar i Börsås 1911 med planer, kartor tidningsurklipp och brev 1913
PM och anteckningar Lane härad, Näsinge
Planer Blomsholm
Anteckningar, korrespondens och tidningsurklipp

Fotografier:
92 st Tanum
136 st Lane, Gullmarsberg mm
18 st bygdeborgar
21 st Fiskevik
1 st Blomsholm

Bohuslän: Tanum

Tanums härads bronsålder och järnålder
Inventering av fornlämningar 1890-1891, 1903-1904 u å
Manuskript till uppsats om bronsåldersgravarna inom Tanums härad u å

Bohuslän: Tanum

Tanums härads järnålder, manuskript u å
Anteckningsböcker från undersökningar 1903 och 1904
Översikt över Tanums härads fasta fornlämningar från järnåldern
Avskrifter ur litteratur och källor, bl a biskop Jens Nilssons visitationsböger 1574 – 1597
Anteckningar för fältarbete
Planer av gravfält, ritningar, kartor
Brev

Fotografier:
19 st

Borgar

Sverige
Anteckningar, litteraturreferenser, tidningsurklipp, teckningar

Brevkoncept 1900-1960 spridda år, uå

Koncept 1900 – 1960 spridda år, u å
Koncept till skrivelser och rapporter med förteckning 1941 - 1944
PM angående expropriation av Fåfängan samt andra handlingar som åberopats i expropriationsmålet 1927 - 1930
Även diarium för utgående brev och manuskript 1907 – 1910 och förteckning över Norrlandsärenden 1931 och ärenden som saknar
rapporter efter företagna besiktningar och undersökningar med underlag - 1939

Bronsåldern

Norge, Finland, Ryssland, Balticum, Sverige
Anteckningar, litteraturreferenser, tidningsurklipp, brev
Sernanderska undersökningen
Manuskript till uppsats 1929 ”Bronsåldern i Nordskandinavien, Framförallt Norrland”
Bildmaterial, förteckning över bronsåldersföremål
Handlingar angående halsringarna från Trondenes

Fotografier:
4 st

Bronsåldersristningar

Sverige, landskapsvis ordnat
Allmänna anteckningar; läge, undersökningsteknik, behandling m m , litteraturreferenser, tidningsurklipp, enstaka brev

Dalarna

Rapporter och PM 1930 – 1945 spridda år efter fältundersökningar 1929
Anteckningar, planer
Folkärna, Husby, Leksand, Mora, Ore, Orsa,
Sollerön, Särna, Idre, Transtrand, Ål, Älvdalen
Avskrift av manuskript Dalarne ur Topographica 219-221
Kopparbergs län, riksarkivet
Ärendeakter från riksantikvarieämbetet 1943 - 1944

Fotografier:
19 st
22 negativ

Dalarna

Anteckningar, litteraturreferenser, brev, sockenvis ordnat

Fotografier:
3 st

Dalarna

Anteckningar från fältundersökningar 1928 - 1929, 1941 – 1943, sockenvis ordnade
Räkenskaper, ritningar, korrespondens och tidningsurklipp

Fotografier:
276 st
103 negativ
5 glasplåtar

Diverse ämnesordnade handlingar

Birkarlar och kväner, bågar och pilar, fiske, fångstgropar,” ryssugnar”, sälfångst , vårdkasar och båkar, vägar och färder, gränser m m
Anteckningar, litteraturreferenser, brev

Diverse tryck

Tidskriftsartiklar av Bricknell C och Issel A ur Atti soc ligustica di sc. Nat e geog. Vol X 1899, delvis med engelsk översättning
Das Ausland, eine Wochenschrift 1860 bl a med artikeln ”Ein Winter In Lappland”
Uppsatser av Gustaf Graf: Jorden runt på lagom antal dagar,
Kallprat om varma länder,
Motströms runt Atlanten,
Ön, Bland djur och djävlar i vår Herres drivhus
Palettskrap, tidskrift för dekorativa skolan i Stockholm
1929, 1941 tillägnade Albert Engström och Olle Hjortsberg
Stenbeck N, Anekdoter från Upsala och Värmland

Ekonomiska handlingar 1904-1918 spridda år, uå

Kassaböcker 1904 – 1907.
Innehåller även andra anteckningar
Anteckningsböcker med uppgifter om inkomster och utgifter 1904 – 1918 spridda år, u å
Innehåller även anteckningar om fotografier och adressförteckningar

Ekonomiska handlingar 1911-1931 spridda år

Debetsedlar, 1911 – 1926 spridda år
Beskrivningar på fastigheter och villor till salu, med kartor och planer 1917 – 1919, u å
Handlingar angående stuga vid Kummelnäs 1911 – 1913
Handlingar angående försäljning av andel av fastigheten Osbacken nr 3 Arla 1918 – 1919
Handlingar angående lösöre, tomt i Furusund, lägenhet på Bellmansgatan spridda år
Pensionsansökning och flyttningsbetyg för anställda i hushållet 1921, 1925
Fakturor och inventarieförteckning rörande segelkutter 1919 – 1931 spridda år

Excerpter och anteckningar

Början till ett register över Vitterhetsakademiens protokoll samt excerpter ur protokoll och konceptskrivelser 1826 – 1832
Excerpter ur Diarium Gyllenianum 1622 – 1667, Urban Hjärnes Flockar, G Wallin Itinerarium , Westinska handskriftssamlingen, lagtexter m m
Anteckningar vid genomgång av Flintenbergska samlingen 1945
Inventering av fornlämningar, geologiska undersökningar: Svealand, Götaland. Förteckning u å
Häradsvis uppställda inventeringar:
Skåne enligt Bruzel
Halland enligt Hofberg
Småland enligt Djurklou och Nordenskjöld
Västergötland enligt Schmidt, Hjort och Djurklou
Sörmland enligt Hermelin
Uppland
Diverse

Familjebrev 1896-1962 spridda år, uå

Brev från brodern Ivor Thord Gray 1896 – 1931 spridda år, u å.
Även enstaka brevkoncept
Korrespondens med Winnifred och Ivor Thord Gray 1957 – 1961
Brev från brodern Gunnar Hallström 1895 – 1939 spridda år, u å
Brev från svägerskan Signe Hallström 1901 – 1962 spridda år

Försvarsverk och huset under forntiden

Försvarsverk
Norden
Anteckningar, litteraturreferenser, tidningsurklipp,
Brev
Manuskript till uppsats ”Medeltida försvarsverk i Norrland”
Anteckningar, karta, ritningar
Kastalproblemen, särtryck av artikel av Nils P Tidmark 1931, 1933

Huset under forntiden
Anteckningar, tidnings- och tidskriftsartiklar

Fotografier - album 1933-1942

Fotografier 1933 - 1942. Två album med familjebilder
Fotografier från Lantmäteriundervisningens kurs i
fornlämningar och naturskydd 1932 1 album

Fotografier 1939-1950, uå, luckor

Fotografier 1939-1950, u å . Luckor 1940, 1945-1946
I huvudsak familjebilder från Furusund.
Även Dalarna, Skog i Hälsingland, Skellefteå och
Sidensjö
Förteckning över fotografier 1932 Furusund

Fotografier "Burkitt foto" 1914

Omfattar bilder monterade på kartongskivor samt lösa dubbletter benämnda "Burkitt foton" (troligen från Ryssland)
I denna volym numrerade av Hallström 1914:1 till 1914:61
Finns ej med i den digitala samlingen

Fotografier från Ålandsresan och höstresan 1926

Omfattar bilder framkallade i ett mindre format, lösa, omonterade samt några lösa dubbletter från Ålandsresan 1926 samt Höstresan 1926 till ffa de norra delarna av Sverige (Hälsingland, Lappland, troligen Västerbotten, troligen Norrbotten samt Ångermanland. Den första bilden kan vara tagen i Norge.
I denna volym bilder numrerade av Hallström:
Ålandsresan 1926:1 till 1926:23
Höstresan 1926:B:1 till 1926:B:190 (Luckor)
Delvis finns dessa bilder i den digitala samlingen

Fotografier från Nybygget och Moskvamuseet 1910

Denna volym omfattar
1) Bilder monterade på kartongskivor från Nybygget numrerade av Hallström till 1910:1 till 1910:23 (luckor)
De flesta bilderna finns även i den digitala samlingen
2) Bilder från Moskvamuseet numrerade av Hallström till 1910:1 till 1910:6
Inga av dessa bilder finns i den digitala samlingen

Fotografier från resan 1907

Omfattar bilder monterade på kartongskivor samt lösa dubbletter från resan 1907 till Ångermanland, Jämtland, Norge & Lappland
I denna volym bilder från Jämtland och Norge med Hallströms numrering, 1907:41 till 1907:100 (Luckor)
Bilderna finns även i den digitala samlingen

Fotografier från resan 1907

Omfattar bilder monterade på kartongskivor samt lösa dubbletter från resan 1907 till Ångermanland, Jämtland, Norge & Lappland
I denna volym bilder från Jämtland och Norge numrerade av Hallström: 1907:102 till 1907:150 (Luckor)
Bilderna finns även i den digitala samlingen

Fotografier från resan 1907

Omfattar bilder monterade på kartongskivor samt lösa dubbletter från resan 1907 till Ångermanland, Jämtland, Norge & Lappland
I denna volym bilder från Jämtland och Lappland numrerade av Hallström: 1907:153 till 1907:194 (Luckor)
Bilderna finns även i den digitala samlingen

Fotografier från resan 1908

Omfattar bilder monterade på kartongskivor samt lösa dubbletter från resorna 1908 till Norge, Ryssland & Jämtland i Sverige
I denna volym bilder från Norge numrerade av Hallström: 1908:62 till 1908:127 (Luckor)
Bilderna finns även i den digitala samlingen
Resultat 1 till 100 av 381

Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.