Visar 121 resultat

Arkivbeskrivning
Eva Dahlstedts arkiv
Förhandsgranska utskrift Visa:

3 resultat med digitala objekt Visa resultat med digitala objekt

Adolf Stellan Theodor Mörner (1849-1894)

Adolf Stellan Theodor Mörner (1849-1894) betyg, militära handlingar, tjänsteförteckning, föreningsuppdrag, bouppteckning, testamente och arvskifte. Även visitkort, försäkringshandlingar, monogram, minne från benbrott, diverse notiser och avskrifter

Amalia Augusta (Amelie) Lassen f: Maule (1826-1905)

Amalia Augusta (Amelie) Lassen f: Maule (1826-1905) diverse avskrifter samt släktutredning kring släkten Lassen.
Brev till Amelie Lassen från maken Herman Lassen 1864-1884 samt brev till Amelie Lassen från Anna Lassen m fl. 1887-1905

Anna Charlotta Mörner f: Rundgren (1860-1919)

Anna Charlotta Mörner f: Rundgren (1860-1919) ”Engelska resan” dagbok och anteckningsbok från Englandsvistelsen 1878-1879. Även brev till/från Anna Rundgren, avskrifter av brev samt ateljéfotografi av Anna från Englandsvistelsen 1878-1879

Anna Charlotta Mörner f: Rundgren (1860-1919)

Anna Charlotta Mörner f: Rundgren (1860-1919) anteckningar från resor, Islandsresan 1905 (mikrofilm från Reykjavik universitetsbibliotek) samt anteckningar (avskrifter) från resa till Nordkap 1891 och Värmland 1903

Anna Charlotta Mörner f: Rundgren (1860-1919)

Anna Charlotta Mörner f: Rundgren (1860-1919), fotografi från konfirmationen1876, diverse inbjudningar, dansprogram, verser till födelsedagar, jular m.m. Föreningsliv bl.a. ”Sällskapet Amicitia” samt diplom ständig ledamot i Mörnerska släktföreningen

Anna Charlotta Mörner f: Rundgren (1860-1919)

Anna Charlotta Mörner f: Rundgren (1860-1919), diverse handlingar i samband med Anna Rundgrens och Adolf Mörners förlovning 1881 och giftermål 1882. Även brevväxling, avskrifter av brev och uppvaktningar i samband med förlovningen, lysningen och giftermålet.

Carl Axel Hampus (Karl) Mörner (1854-1917) m.fl.

Carl Axel Hampus (Karl) Mörner (1854-1917) avskrift om Mörner ur prof. Israel Holmgrens memoarer
Ebba Christina Olivecrona f: Mörner (1861-1955) dagbok 1871-1874 (avskrift), brev från/till syskon, svägerskor samt från Claes Herman och Maria Rundgren. (original och avskrifter) 1869-1917
Stina Mörner Paasche (1889-1992) ”Minnen” kopia av manuskript, 1979 (86 s) samt brevväxling om utgivning av Mörner Paasches ”Minnen”

Christiana Maule f: Lund (1761-1823)

Christiana Maule f: Lund (1761-1823) kopior och avskrifter av brev, kopia av bouppteckning och anteckningar kring egendomen Alster.
Även handlingar kring Christianas föräldrar Christian Lund och Cornelia Hall

Claes Herman Rundgren (1819-1906)

Claes Herman Rundgren (1819-1906), ”Hågkomster från mitt eget och samtidens lif upptecknade af C.H. Rundgren” Avskrift i fyra band av original i Uppsala UB gjorda av dottern Anna Mörner 1909

Claes Herman Rundgren (1819-1906)

Claes Herman Rundgren (1819-1906), brev till/från hustrun Charlotte och barnen, även avskrifter av brev till Oscar II och P.D.A. Atterbom, Hedvig Atterbom och Per Henrik Malmsten

Claes Herman Rundgren (1819-1906)

Claes Herman Rundgren (1819-1906), biografiska notiser, almanackor, tryckta familjeverser vid bröllopsdagar och födelsedagar, anteckningar i familjebibel (avskrift)

Claes Herman Rundgren (1819-1906)

Claes Herman Rundgren (1819-1906), diverse avskrifter och originalhandlingar bl.a. prästbetyg, köpekontrakt, vigselhandlingar, tillfällighetsdikter, promotionstryck, kondoleansskrivelser, bouppteckning och gravbrev

Claes Herman Rundgren (1819-1906)

Claes Herman Rundgren (1819-1906), Biskopsgården-minnesalbum med texter och foton av Eva Dahlstedt, manuskript om Biskopsgården i Karlstad 1890-1910 av Eva Dahlstedt, även texter, teckningar och foton om Ekenäs och text om Augustboda.
Handskar, ordensband och andra minnen efter C.H. Rundgren.

Diplom, Ex Libris, bouppteckning m.m.

Mörnerska Släktföreningens diplom till Eva Mörner som ständig ledamot 1899
Skolbetyg för sönerna Lars (1 st) och Sven Dahlstedt (8 st) 1923-1928
Diplom från Föreningen för skidlöpningens främjande i Sverige 1930
Eva Dahlstedts Ex Libris, original och kliché 1966
Bouppteckning, korrespondens och minnesord efter Eva Dahlstedts bortgång. 1972-1974

Egna manuskript

”Vår Norrlandsresa. Till mormor på födelsedagen” 1897
Skoluppsatser: ”Den hvilken mycket förlåtes älskar mycket”, ”En vårmorgon” och ”Student-kria d. 15 April 1902: Om människans medborgerliga plikter” 1900, 1902, odat
”Våra hembiträden” 1955
”Skoltid”, flera varianter 1965
”Min barndoms jular” 1965
”Om konsten på Österåsens sanatorium”, även korrespondens i samband med arbetet med manuskriptet 1960-tal
”Vallfärd i minnenas tempel” odat.
”Ett barns minnen från Mölnbacka Herrgård” även foton, brev, avskrifter m.m. odat.
”Ett försök till beskrivning av Biskopsgården i Karlstad ung. 1890-1910” se volym 65:60 1960-tal
Manuskript om James Maule II (1743-1805) se volym 65:36 odat.
Manuskript om Carl Maule I (1786-1841) se volym 65:40 odat.
Manuskript om James Maule III (1790-1866) se volym 65:41 odat.

Elisabeth Rudin (1895-1982)

Elisabeth Rudin (1895-1982) ”Blad ur min levnads bok” avskrift av Elisabeth Rudins minnesanteckningar (ca 500 s) även brev från Elisabeth Rudin till Eva Dahlstedt 1960-1970

Eva Dahlstedts arkiv

  • SE Q Handskrift 65
  • Arkiv
  • 1700-tal-1900-tal
Arkivet efter Eva Dahlstedt består till största delen av hennes genealogiska forskning, framförallt i släkterna Maule, Rundgren och Mörner. I Eva Dahlstedts arkiv återfinns även en del personliga handlingar, korrespondens, egna och andras manuskript samt fotografier
Digitiserat material

Dahlstedt, Eva

Fotografier

Glasplåtar, negativ samt fotografier från Biskopsgården i Karlstad. Fotografier av ärvda möbler och föremål samt fotografier från Helge Dahlstedts 70-årsdag samt Eva och Helges guldbröllopsdag. Enstaka foton av Eva Dahlstedt från hennes sista tid och begravning.
Diverse register till fotografisamlingar
Fotoalbum kring släktena Maule, Rundgren, Mörner återfinns i volymerna 65:31, 65:49, 65:50, 65:73, 65:74, 65:75, 65:108

Hampus Stellan Mörner (1815-1897)

Hampus Stellan Mörner (1815-1897), Anteckningar från resa 1842-1843 (avskrift), korrespondens med sonen Adolf och sonhustrun Anna Mörner 1880-1897, avskrifter av brev till hustru Maria och dottern Ebba. Utdrag ur kassabok, gåvobrev, testamente, skiss till grav, bouppteckning och minnestal 1897.
Minnesanteckningar om Mörnerska släktingar av Eva Dahlstedt. Handlingar och fotografier från Mörnerska släktmötet i Stjärnfors 1961

Herman Gottfrid Rundgren (1848-1914) m.fl.

Herman Gottfrid Rundgren (1848-1914) brevkort, avskrifter av minnesteckning
Pehr Adam Rundgren (1858-1917) tidningsklipp och minnesteckning
Johan Henrik (John) Rundgren (1855-1924) brev till föräldrarna 1873-1905, brevkopiebok 1893-1905, avskrifter av brev

James Maule I (1705-1749)

James Maule I (1705-1749), avskrifter, släktutredningar James More/Moire samt avskrifter ur böcker och arkiv om Ostindiska kompaniet och Lindholmen Göteborg

James Maule II (1743-1805)

James Maule II (1743-1805) ”Krigsrådet James Maules silhuettbok”, särtryck, avskrifter, kopior ur original i Göteborgs Historiska museum

James Maule II (1743-1805)

James Maule II (1743-1805) diverse avskrifter och kopior bl.a. ansökan om adelskap, Mauleska sköldebrevet, bouppteckning och arvskifte, Scottish Record Office.
Två manuskript av Eva Dahlstedt: “Ett försök till skildring av superkargör James Maules levnad efter hemkomsten från Canton år 1781” (119 sidor) samt ”De fyra första decennierna av James Maules liv” (8 sidor + bilagor)

James Maule II (1743-1805)

James Maule II (1743-1805) brev, brevkopior och avskrifter av brev till/från James Maule. Även personförteckningar till brev och uppsatser.
Avskrifter av ”Utdrag af Journalen med Skieppet Printz Fredrich Adolph då det förolyckades vid Refwet Prata Anno 1761” samt
”Några anmärkningar öfver min Resa till Scottland genom ditto och Engeland samt Holland, Tyskland och Dannemark år 1771”

James Maule III (1790-1866), Charlotta Juliana Theresia Maule f: Hollé (1802-1879)

James Maule III (1790-1866) ”Strödda anteckningar ur James Maules lefnad” (avskrift 197 s), diverse korrespondens, kopior och avskrifter av brev, noteringar och avskrifter ur arkiv och böcker. Manuskript om James Maule III av Eva Dahlstedt (45 s)
Charlotta Juliana Theresia Maule f: Hollé (1802-1879) Fotografi, brev och avskrifter av brev, bouppteckning och arvskifte även tysk och svensk korrespondens ang. släkten Hollé

Johan August Rundgren (1815-1889)

Johan August Rundgren (1815-1889) resedagbok 1840-tal, anteckningsbok och almanacka. Brev till/från Johan August Rundgren 1880-tal, avskrifter av brev. Självbiografi, testamente och bouppteckning 1889.
Även avskrifter och brev ang. Johan Erik Forsstrand (1782-1862)

Johanna Elisabeth (Betty) von Matérn f: Maule (1793-1852) m.fl.

Johanna Elisabeth (Betty) von Matérn f: Maule (1793-1852) teckningar samt kopia av bouppteckning. Även avskrifter och kopior av handlingar kring Bettys make J.A. von Matérn
Christiana (Jeanna) Maule (1815-1898) ”Mina barndoms minnen” Avskrift av text av Jeanna Maule 1861
Carl Maule II (1817-1894), brev till kusinen Charlotte Maule 1837-1850, brev till Malla Schenson 1846 samt avskrifter av brev och litteratur ang familjen Maule på Sundsberg
Augusta Elisabeth Charlotta Andersson f: Maule (1825-1883) Diverse brev samt inbjudan till begravningsakt och griftetal över Augusta Andersson 1883

Johannes (Johan) Rundgren (1780-1846), Inga Sofia Rundgren f: Sandin (1792-1825)

Johannes (Johan) Rundgren (1780-1846) Avskrifter ur arkiv och brev, även originalbrev och fotografier. Testamente och bouppteckning 1846, liktal samt handlingar kring Rundgrens familjegrav på Maria kyrkogård i Stockholm

Inga Sofia Rundgren f: Sandin (1792-1825) avskrifter ur arkiv, autokromfotografi av porträtt, bouppteckning 1825 (avskrift), tacksägelse och liktal även äldre bouppteckningar (Husing)

Maria Mathilda Mörner f: Strokirk (1820-1890)

Maria Mathilda Mörner f: Strokirk (1820-1890), brev från sonen Adolf 1860-1888, avskrifter av brev från fadern Jeppe Strokirk. Kopia av bouppteckning efter Maria Mörner 1890. Antavla och kopia av bouppteckning efter Jeppe Storkirk 1856. Handlingar kring släktena Strokirk, Broms, von Aken, Martin Luthers ättlingar i Sverige, avskrift av text om Ölsboda gård

Mörner, allmänt

Mörner, allmänt, diverse avskrifter om släkten Mörner, två skrifter av Carl-Otto Mörner, utställningskatalog Hjalmar Mörner, Mörnerska släktföreningen diverse årsberättelser
Resultat 1 till 100 av 121

Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.