Visar 143 resultat

Arkivbeskrivning
Gunnar Balgårds arkiv
Förhandsgranska utskrift Visa:

1 resultat med digitala objekt Visa resultat med digitala objekt

Äldre konstnärer

Äldre konstnärer
Sammanställning av konstartiklar i Västerbottens Kuriren 1925-1939. 1925-1939
Västerbottens konstförening - stadgar, utställningar, anteckningar och klipp 1936-1995
Kopior, klipp, utställningskataloger och anteckningar om norrlandskonstnärer: Olle Blomberg, Vera Frisén, Eric Hallström, Helge Linden, C.M. Lindqvist, Helmer Osslund, Kjell Rosén, David Wretling m fl. 1920-1990-tal

Artiklar, kopior, klipp om norrlandsförfattare

Kopior, klipp och utkast till manuskript om norrlandsförfattare
Lars Lundqvist, Arnold Rörling, Hugo Samzelius, Kjell Sundberg m fl.
Artiklar om författare ur tidningarna Horisont, Perspektiv, VI. Sigvard Karlsson, Karl-Rune Nordkvist, Per-Olof Sundman m. fl. 1946-1970

Baggböle, forskningsmaterial

Forskningsmaterial kring Baggböle och sågverkshistorien i form av tidningsklipp, uppsatser och tryck. Även kopior och avskrifter ur arkiv.

Bandade intervjuer

Bandade intervjuer med Helmer Grundström gjorda av 
Gunnar Balgård 1970‐tal och Yngve Hedin 1981
Utskrifter av intervjuer med Helmer Grundström  

Bandade intervjuer

Bandade intervjuer med författarna: Sune Jonsson, Sara Lidman, Torgny Lindgren, Lars Lundqvist och Karl-Rune Nordqvist

Diverse Grundström

Handlingar kring föreningen Helmer Grundströms sällskap 1987‐2003 Korrespondens kring forskning och utgivning av boken om  Helmer Grundström  1992‐2006   Handlingar kring Helmer Grundströmutställning  2003   Helmer Grundströms levnadskronologi sammanställd av Gunnar Balgård   

Diverse konferenser och kurser

Radiodramaturgmöte i Hilversum, korrespondens och mötesanteckningar 1971
Sveriges Dramatikerförbund, International Playwrights Committee, brev, protokoll m.m. 1979-1981
Kurs i samarbete författare – tonsättare, Forsa Folkhögskola 1982
Sveriges författarfond, föredragningslistor, informations-material och klipp 1987-1997
Norrlands litteraturhistoria, Konferens i Umeå 1998
Högskolekurs i Norrländsk litteratur, Högskolan i Gävle 1999

Diverse TV- och radiopjäser

Landet vi far till, manuskript till Radioteatern 1968
Norrland, manuskript till TV2-teatern 1970
Lars Larsson, manuskript till Västerbottenensemblen, även programtext och tryck om konstnären Lars Larsson i Åbyn 1974
Regnet i Cautín, manuskript till Västerbottensensemblen 1974
Avståndet till Holmen, manuskript till TV-film u å
Expansion, Tv-spel om samhället u å
Obestånd, tankar om en uppsökande teaterpjäs om svenskt 30-tal (och 70-tal). Korrespondens, klipp, kopior av tryck och arbetsnoteringar 1977-1978

Egna noveller, andras manuskript

Egna noveller (opublicerade), uppslag till olika skrivprojekt 1965-1991
Andras manuskript: Ture Danielsson, Grundsjö – återblickar i tiden, Marjatta Balgård, diverse texter

Fågel Grön, manuskript och korrespondens

Fågel Grön, manuskript till Balgårds översättning av Carlo Gozzis teaterstycke L’Augellino Belverde
L’angellino Belverde m fl. teaterstycken av Carlo Gozzi (på italienska)
Korrespondens kring uppsättningen av Fågel Grön på Jönköpings länsteater 1988
Program och klipp kring teaterföreställningen Fågel Grön 1988

Gruppteaterintervjuer, Norrländskt bokförlag?, Västerbotten skriver

Gruppteaterintervjuer, utskrifter av intervjuer med representanter för gruppteatrar inför artikel i författarförlagets Tidskrift, även korrespondens och klipp 1973
Norrländskt bokförlag? Rapport av Gunnar Balgård till Norrländska Författarsällskapets årsmöte 1975
Västerbotten skriver, Studiehandledning till skrivarkurs i radio manuskript, kontrakt, programupplägg, körscheman 1981-1982

Gunnar Balgårds arkiv

  • SE Q Handskrift 117
  • Arkiv
  • 1940-tal - 2020
Arkivet innehåller till största delen manuskript, korrespondens och tidningsklipp

Balgård, Gunnar

Intervjuer med Sigrid Nygren

Intervjuer med Sigrid Nygren, huvudman för Västerbottens-teatern 1978

Intervjuer med Helmer Grundström (se volym B1:15) 1975-1981
Intervjuer med norrländska författare (se volym D3:2) 1981-1982

Kopior, ämnesordnade

Kopior – ämnesordnade (Adak, Vindeln, Östersund‐57,  Petsamo, Nykterhet, Valborg Pihlblad, Irland och London, Om  litteratur och författare, Typiska halvbra noveller och pjäser)
Resultat 1 till 100 av 143

Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.