Visar 11 resultat

Arkivbeskrivning
Fredrica Christina Linders arkiv
Förhandsgranska utskrift Visa:

4 resultat med digitala objekt Visa resultat med digitala objekt

Egna manuskript: Sånger och poesi

Sånger och dikter 1802 - 1832,spridda år, u å
Känslans Stunder u å
Känslans Stunder 1804 - 1821, spridda år. Inb
Tillfällighetsverser 1805 - 1839, u å
Känslans Stunder Helgade Minnet och Vänskapen. D 16 Jul 1809. Inb.
Känslans Stunder (tr Umeå 1869, inb)

Egna manuskript: Teaterstycken, dagböcker, poesi

Lustspel uppförda på Hanöberg och i Löfsta u å, 1809, 1811: Naturens fest, Den 1:a maj eller det oväntade nöjet,
Winkelhaze och Den lefwande Bysten, divertisement. Inb
Devertissement i 2 acter med sång och balletter.
Uppförd på Lovisas dag 1811
Dagbok öfver min resa från födelsebygden till Westerbotten och Norsjö år 1814. Inb
Ofullständiga utkast till Dagbok öfver min resa från födelsebygden till Westerbotten och Norsjö år 1814, u å
Dagbok öfver min resa från födelsebygden till Westerbotten och Norsjö år 1814, Fredrique Chr. Linder född Fant.
Avskrift med kopparstick av J A Linder u å samt 4 st lösa teckningar av J A Linder
Klockan 6 eller Den glada ankomsten.
Lustspel i 2 acter 8/10 1828 (2 ex varav 1 ofullständigt)
Dikter till Sophie Lagus 1834, u å
Samling av diverse poesi av Leopold, Wallin, Valenius m fl dels av Fredrica Linder född Fant författade dikter och tillfällighetsverser u å. Inb
Naturens fest. Prolog på kaptenskans Leijels födelsedag u å
Resan åt Landet. Devertissement. D 30 juli u å
Pjäsmanuskript (delvis ofullständiga) u å
Prologue på Carlsdagen u å
Återresan till födelsebygden u å
Samspråk vid aftonbrasan u å

(Minnen av glada och sorgliga stunder under J A Linders och Fredr Chr Fants lefnadsår ifrån deras första bekantskap
och umgänge i vännernas krets och till dess döden åtskilde dem. Verser tonsatta av JA Linder m fl u å
Ingår i Johan Anders Linders arkiv vol 40A:14)

(Eremiten. Skådespel med sång i fem Acter af Fanny F Ingår i Johan Anders Linders arkiv vol 40A:25)

Fredrica Christina Linders arkiv

  • SE Q Handskrift 40D
  • Arkiv
  • 1802 - 1869
I arkivet efter Fredrica Christina Linder finns manuskript till hennes dikter, musik- och teaterstycken. Här återfinns även flera volymer korrespondens
Digitiserat material

Linder, Fredrica Christina

Korrespondens: Brev ordnade alfabetiskt efter brevskrivare A-Su

Brevkoncept u å, 1819 - 1838 spridda år
Brev till Fredrica Christina Linder A - Su
(Brev till Christina Fredrica Fant från utomstående ingår även bland de inbundna familjebreven, vol 40D:4 samt för året 1838 i Johan Anders Linders arkiv 40A:26)
Brev till Fredrica Christina och Johan Anders Linder från barnen Linder ingår i Johan Anders Linders arkiv volym 40A:26-28

Korrespondens: Brev ordnade alfabetiskt efter brevskrivare Sv-Ö

Brev till Fredrica Christina Linder Sv - Ö
(Brev till Christina Fredrica Fant från utomstående ingår även bland de inbundna familjebreven, vol 40D:4 samt för året 1838 i Johan Anders Linders arkiv 40A:26)
Brev till Fredrica Christina och Johan Anders Linder från barnen Linder ingår i Johan Anders Linders arkiv volym 40A:26-28

Korrespondens: Familjebrev inbunden serie

Sex årsvis bundna volymer i arkivkartong
Brev till Fredrica Christina Linder f Fant från Johan Anders Linder 1809 - 1814. (Breven år 1809 är renskrivna och digitaliserade)
Innehåller även: Brev från utomstående till Fredrica Christina Linder 1812 - 1814
Brev till Jenny Leijel från Johan Anders Linder 1809, 1814
Brev till Hanna Leijel från Johan Anders Linder 1809 - 1813 spridda år
Verser till Erik Lindberg 1810 13/9. En målning av hans nu inträdande husliga lif

Övrigt: Genealogiska anteckningar. begravningsverser m.m.

Genealogiska anteckningar om släkten Fant u å
Utdrag ur Genealogia Sursiliana 1850
Tillkännagivanden av dödsfall , tacksägelser, verser vid gravar avseende Fredrica Christinas far, mor, bröder och andra släktingar 1784 - 1851 spridda år, u å
Skiss över gravvården på Fredrica Christina Linders grav u å
Predikningar hållna i Uppsala 1815 av Georg Fredrik Fant (Fredrica Christina Linders broder) och Källström
Utdrag ur sju döttrar Sursills släktregister (rulle i kopparrör)

Personliga handlingar

EKONOMISKA HANDLINGAR:
Förmynderskapsräkning av Wilhelm Åhlström 1806 - 1814
Räkning över prosten Fants arvingars gemensamma medel eller fädernearv 1806 - 1809
Diverse räkenskaper med förmyndaren rektor Åhlström i Sala 1807 - 1808
Räkning avs medicin och vin 1812

ÖVRIGA PERSONLIGA HANDLINGAR:
Strödda annotationer 1815 - 1831. Avser i huvudsak vävning, spånad och diverse inköp/gåvor av mat
Logogryfer, charader och tillfällighetsverser till Fredrica Christina Linder 1834 - 1838, u å
Verser vid Fredrica Christina Linders grav (delvis tryckta) 1840
Skaldestycken, avskrifter u å , inbunden
Den okände sonen, drama i 5 akter av August von Kolzebue.
Avskrift av Jenny Leijel och Fredrica Fant u å
Diverse för klaver eller fortepiano


Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.