Visar 26 resultat

Arkivbeskrivning
Signe Henschens samling
Förhandsgranska utskrift Visa:

FBF: Diverse odaterade manuskript m.m.

Diverse odaterade manuskript, Margit Palmaers radiopjäs, samtalsklubben, skolan 1942, diverse rörande "Stiftelsen Ålderdomshem för sjuksköterskor”, diverse trycksaker m.m.1945-46, pressklipp från ordförandeskiftet, diverse rörande Ericastiftelsen m.m. "Nationalekonomi utan tårar" 1948, förslag jämte utkast till framställning till regeringen beträffande Sveriges anslutning till UNESCO, föredrag angående UNESCO av Brita Nilsson: diverse angående Rädda Barnen, ett exemplar av "Courier” 1951, "Illis Quorum" till förtjänta medlemmar i FBF, diverse angående ökad kvinnorepresentation, angående Emily Balchs besök 1948, utdrag ur International Women's News om Ellen Hagen 1949

FBF: Diverse om Amelie Posse m.m.

Diverse om Amelie Posse, "Tisdagsklubben", Elin Wägner-stipendiet, historik m.m. angående tidskriftens "Hertha” möten och sammanträden 1943-44, diskussioner med Radiotjänst, festen på Berns 1944

FBF: Diverse om och av Cécile Vogt, kvinnofrågor m.m.

Diverse om och av Cécile Vogt (Freiburg im Breisgau), kvinnofrågor, pressklipp från internationella kvinnoveckan 1938 jämte tal av Signe Henschen. svensk-norska föreningen och artiklar om och av Helga Stene i Oslo, norska fadderbarn, diverse från Tyskland och Finland, ”dagbok" från höstresan 1948 samt historik över FBF

FBF: Diverse pressklipp

Diverse pressklipp angående Fredrika Bremer-statyn och "Kentauren", pressklipp 1941-42, pressklipp om Signe Rooths bok om Fredrika Bremer jämte i amerikanska arkiv nyfunna brev från Fredrika Bremer till vänner i USA., pressklipp om judeförföljelser, om Bangs artiklar från fängelsetiden 1956, artikel om Signe Henschen i ”Hertha” nr 6-54 "Rättsvärnet” 1952, samt diverse pressklipp om Unman – Haijby – Kejne-affärerna, diverse om Signe Henschens verksamhet

FBF: Diverse, bland annat "När fredens nya värld planeras"

Diverse 1943 och 1946 bl.a. " När fredens nya värld planeras", Beveridge-planen ( i översättning och sammanfattning) och British Women’s Review, cirkulär 1942-43, yrkesskolan, årsberättelser 1947-50 och 1955-56, kallelser 1948-50 m.m., studiecirkel - ungdomsverksamhet, diverse anteckningar i häfte

FBF: Manuskript m.m.

Manuskript (delvis fragmentariska) rörande bl.a. medling i äktenskapstvister m.m., diverse bl.a. om Hanna Rydhs riksdagskandidatur, pressklipp om detta, diverse pressklipp om flyktingproblemen 1938, föredrag av Ivar Harrie 1938, Signe Henschens och Gunnar Axbergers artiklar om Fredrika Bremer, upprop till insamling för staty av Ellen Key jämte brevväxling om detta med Ellen Kleman, brevväxling och pressklipp rörande Signe Henschens föredrag i Mannheim om Ellen Key. Finlandsresan 1928 med föredrag i Helsingfors och Åbo om Mathilda Wrede, FBF:s årsberättelse 1925, en artikel i Astra om Signe Henschen 1926, prolog till jubileet 1934 författad av Signe Henschen. Diverse från Oslomötet i Norske Kvinners Nasjonalråd, årsberättelse 1930 från Svenska Kvinnornas Nationalförbund, tal vid Ida von Plomgrens död 1960, diverse rörande "Stockholms Kvinnoberedskap" 1942-1943, koncept till skrivelse till Chefen för folkhushållningsdepartementet, kallelse till sammanträde angående "Utdelning av individuell engångshjälp", Nämndkvinnomötet 1947, diverse kallelser och program, kretsmöte 1948, korrektur till artikel om Signe Henschen. 1954, Signe Henschens avskedstal vid avgången som ordförande i FBF:s Stockholmskrets

FBF: Protokoll från årsmötet i Skellefteå 1947 m.m.

Protokoll från årsmötet i Skellefteå 1947, förslag till skrivelse till Sveriges Industriförbund, diverse från 1949 samt mötet i Enköping, diverse koncept till anföranden av Signe Henschen. 1951 och 1954, diverse från mötet i Karlskrona 1949, avskedshyllning till Hanna Rydh, årsberättelse från Kvinnoföreningarnas beredskapskommitté (Lidingö) 1941-42 samt diverse anteckningar i samband med detta, Marianne Angelins förslag 1943 "Att bryta isoleringen av de ensamma", diverse om yrkesskolor m.m., koncept till diverse föredrag bl.a. med förslag till diskussion om födelsekontroll och om ungdomens utlandsvistelser, "Opolitiska samtal" 1942 m.m., diverse 1942 från Fredshögskolan och Internationella kvinnoförbundet för Fred och Frihet, Alf Ahlbergs skrift: "Hur skall världens framtid organiseras?", stadgar FBF-hemmet m.m., barnträdgården 1948, föredragsresa 1946 i kretsarna

FBF: Protokoll m.m.

Protokoll m.m. från Förvaltningsutskottet (flera fattas) 1947-53, protokoll från 1943 samt förslag till skrivelse till Kungl. Maj:t angående Socialhjälpslagen, från sammanträden i Förvaltningsutskottet 1949¬1953 och 1956, protokoll och kallelser 1943, diskussionsmöten och föredrag i Stockholmskretsen m.m., avskrift av bilaga till protokoll från FBF:s styrelsesammanträde 3 juni 1896, årsberättelser 1941, 1945-49, 1954, diverse PM från olika verksamhetsområden, daghemmet 1947, förteckning över styrelser, kommittéer m.m. 1952, diverse 1954-56, förslag till Kungl. Maj:t angående kvinnliga präster samt allmän pensionsförsäkring 1956

FBF: Protokoll, styrelseberättelser, årsberättelser m.m.

Protokoll, styrelseberättelser, årsberättelser, förslag till skrivelser till Kungl. Maj:t och chefen för civildepartementet, stora årsmötet 1944 samt firandet av FBF:s 60-årsjubileum, årsmöten 1943, 1947 och 1948, styrelsesammanträden 1942-53 (åtskilliga fattas ) protokoll från stora årsmötet 1942 och 1943 m.m. Stockholmskretsens årsmöte 1941-42

Manuskript om Axel Törnemans skisser m.m.

Manuskript bl.a. rörande Axel Törnemans skisser till målningar i Riksdagshuset m.m.
Signe Henschens anteckningar om intryck av Pär Lagerkvist, Anders Österling och Poul Bjerre.
Fredrika Bremers artikel i rasfrågan och om antisemitism

Signe Henschens samling

  • SE S-HS L102
  • Arkiv
  • 19uu -- 19uu
Samlingen innehåller:
Brev från och till familjen, brev till/från Signe Henschen från/till diverse personer, samt telegram och lyckönskningar från olika tillfällen.
Dagböcker, inbjudnings- och tackkort samt kondoleanser.
Papper angående Rosenvik (Djurgården) och Mjöfjäll (Ornö) samt de s.k. Pontinska släktpapperen som rör Rosenvik.
Manuskript. Diverse manuskript rörande Rädda Barnen, samt manuskript m.m. rörande Klara Johansson.(även avskrift av hennes studentuppsats och betyg)
Anteckningar samt koncept till diverse tal.
Tematiskt material bl.a. rörande flyktingproblemen, hjälp till Ungern 1956 m.m.
Manuskript bl.a. om Axel Törnemans skisser till målningar i Riksdagshuset., intryck av Pär Lagerkvist, Anders Österling och Poul Bjerre.
Biographica. Papper rörande Fredrika Bremer-förbundet (FBF) med tillhörande pressklipp

Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.