Visar 24 resultat

Arkivbeskrivning
Kungliga bibliotekets vykortssamlingar
Förhandsgranska utskrift Visa:

Allmänt

I den Allmänna vykortssamlingen finns två parallella samlingar, dels det enkla vykortet som ofta har en bild på framsidan och plats för adress och porto på baksidan, dels vikkortet som är dubbelvikt med bild och ibland text på framsidan och ibland även inne i kortet. Det senare är tänkt att placeras i ett kuvert på vilket adressen skrivs.

Motiven i samlingen är av varierat slag. Det kan vara frågan om gratulationskort, bilder på oidentifierad natur, på djur odyl. Här finns också t ex humorkort samt kort av modernare konstnärer. Samlingen är sorterad efter det år vykorten kom in till KB.

Europa

Från Europa finns 83 lådor med vykort från Baltikum, Belgien, England, Frankrike, Grekland, Italien, Nederländerna, Ryssland, Schweiz, Spanien, Tjeckoslovakien, Tyskland, Österrike mfl.

Grafisk konst

Topografiska vykort utgivna av vykortsförlaget Grafisk konst. Förlaget ingick i S.L.T. (senare Esselte) och verkade under namnet AB Grafisk konst mellan 1952 och 1968. 1968 köpte förlaget ett vilande bolag, Grako AB, och AB Grafisk konst bytte namn till Grako Aktiebolag (se Arne Sandströms bok "Vykortets historia" från 2015).

Händelser

Samlingen av historiska händelser kan innehålla bilder av allt från kungliga parader och besök till stora industriutställningar, OS 1912 och VM i fotboll 1958. Den sträcker sig från 1905 och framåt och är indelad på året när den historiska händelsen tog plats.

Jul- och nyårskort

I samlingen av jul- och nyårsvykort finns två parallella samlingar, dels det enkla vykortet som ofta har en bild på framsidan och plats för adress och porto på baksidan, dels vikkortet som är dubbelvikt med bild och ibland text på framsidan och ibland även inne i kortet. Det senare är tänkt att placeras i ett kuvert på vilket adressen skrivs.

Samlingen är sorterad efter det år vykorten kom in till KB.

Karl-Arne Ringboms vykortssamling

Samlingen innehåller vykort föreställande svenska kyrkor samlade av Karl-Arne Ringbom. Samlingen är strukturerad efter boken "Våra kyrkor" utgiven av Klarkullens förlag 1990. I samlingen finns främst vykort, men också fotografier tagna av Ringbom.

Kungliga bibliotekets vykortssamlingar

  • SE S-KoB Vykort
  • Arkiv
  • 1890-

I Kungliga bibilotekets vykortssamling finns det enkla vykortet som ofta har en bild på framsidan och plats för adress och porto på baksidan, som är definierade som ett kort som är av privat karaktär, dvs det ska vara tänkt att skickas av en privatperson till en annan. Detta till skillnad från reklamkort, som skickas från t ex ett företag till dess kunder. I modernare tid har även det sk. vikkortet tillkommit, vilket är dubbelvikt med bild och ibland text på framsidan och ibland även inne i kortet. Det senare är tänkt att placeras i ett kuvert på vilket adressen skrivs.

Kungliga bibliotekets vykortssamling är indelad i olika motivgrupper, t. ex. topografi och porträtt. Det finns även ett antal förlagsarkiv, t ex Grafisk konst och Nordisk konst samt samlingar donerade från privata samlare, exempelvis Ekströms samling.

De olika delarna av samlingen är också ofta indelad i tre format: A-format = ej större än 14 x 18 cm, B-format = ej större än 17 x 23 cm och C-format = ej större än 31 x 26 cm. Det finns också en exempelsamling med oskurna vykortsark.

Kungliga biblioteket

Nordisk konst

Samlingen innehåller topografiska vykort utgivna av vykortsförlaget Nordisk konst, som startade sin verksamhet 1916. Förlaget var under en period en av de fem största förlagen i Sverige, men köptes 1975 upp av Ultraförlaget. (se Arne Sandströms bok "Vykortets historia" från 2015)

Novelty

Vykort som placeras i kategorin novelty har ofta en avvikande form, olika typer av pop up-detaljer eller glitter- textil och plastdetaljer etc. Samlingen täcker in det mesta vad gäller motiv och innehåller exempelvis gratulationskort, helgkort och topografi.

Porträtt

Samlingen med vykortsporträtt är sorterad på kungliga personer och enskilda personer samt en mindre del sorterad på gruppporträtt som delats in efter ämne t.ex. sportlag, teater- och dansgrupper och musikgrupper. Den innehåller porträtt på ca. 11 100 svenska personer och på ca. 3 600 utländskap personer.

Sagokonst

Samlingen innehåller vykort från vykortsförlaget Sagokonst, som verkade mellan 1934 och1952. Företaget köptes på 1950-talet av AB Sveriges Litografiska tryckerier, S.L.T, som 1970 bytte namn till Esselte. När Sagokonst 1952 bytte namn till AB Grafiska konst ingick även detta förlag i S.L.T. (se Arne Sandströms bok "Vykortets historia" från 2015).

Svenska topografiska vykort

Den svenska topografiska vykortsamlingen innehåller bilder från svenska städer, på byggnader som järnvägsstationer, villor och kyrkor men också interiörer. Den största delen av samlingen är tryckta bilder efter fotografier, men det finns även fotografiska vykort, flygfotografier samt tryckförlagor. Vykorten är sorterad efter ortnamn och landskap.

Utländska topografiska vykort

Den utländska topografiska vykortsamlingen innehåller bilder från städer, på byggnader men också interiörer från många olika länder, t . ex. Finland, Italien och USA. Den största delen av samlingen är tryckta bilder efter fotografier. Vykorten är sorterad efter land och ortnamn.

Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.