Visar 9 resultat

Arkivbeskrivning
Göthe Ericssons papper
Förhandsgranska utskrift Visa:

Brev

2011/72:1:10
Avsändare: Gerhard, Karl (1891-1964) Mottagare: Ericsson, Göthe (1925-2011)
1 omsl., 1944-1963

2011/72:1:11
Avsändare: Ericsson, Göthe (1925-2011) Mottagare: Gerhard, Karl (1891-1964)
1 omsl., 1944-1963

2011/72:1:12
Avsändare: Böe, Ole Mottagare: Gerhard, Karl (1891-1964)

Brev

2011/72:1:1
Avsändare: Alving, Barbro (1909-1987), journalist Mottagare: Ericsson, Göthe (1925-2011)
2 st., 1951
Anm. 1 av breven är skrivet av Bangs dotter Ruffa Alving

2011/72:1:2
Avsändare: Bergson, Anna, konstnär Mottagare: Ericsson, Göthe (1925-2011)
1 omslag, 1950-talet och odat.

2011/72:1:3
Avsändare: Fröland, Dag, revyartist Mottagare: Ericsson, Göthe (1925-2011)
1 omslag, 1980-talet

2011/72:1:4
Avsändare: Ingvar, Cilla (1931-1998), artist Mottagare: Ericsson, Göthe (1925-2011)
1 omsl., 1980-talet

2011/72:1:5
Avsändare: Mago (1925-2008), konstnär Mottagare: Ericsson, Göthe (1925-2011)
3 st., 1950

2011/72:1:6
Avsändare: Zetterström, Erik (1904-1997), förf. Mottagare: Ericsson, Göthe (1925-2011)
1 omsl., 1948-1954
Anm. Signaturen Kar de Mumma

2011/72:1:7
Avsändare: Olika brevskrivare Mottagare: Ericsson, Göthe (1925-2011)
1 omsl., 1945-2009

2011/72:1:8
Avsändare: Ericsson, Göthe (1925-2011)
1 st., odat.
Anm. Till Göthes yngsta syster Märta

2011/72:1:9
Avsändare: "Hilda" Mottagare: Gerhard, Karl (1891-1964)
1 st., odat.
Anm. Oidentifierad avsändare, i tjänst hos Karl Gerhard.

Fotografier

Bilder av Göthe Ericsson och hans anhöriga och vänner samt enstaka bilder av Karl Gerhard, Inga Tidblad, Dagmar Olsson, Katie Rolfsen och Moa Martinson.

Göthe Ericssons papper

  • SE S-HS Acc2011/72
  • Arkiv
  • 1940-talet--ca 2000
* Materialet har efter Göthe Ericssons frånfälle i december 2011 överlämnats till KB av Fatima Svendsen. Samlingen innehåller bl a brev, biographica, fotografier och pressklipp.
* Till samlingen hör även en film inspelad på Dramaten vid Göthe Ericssons avskedsmottagning. Filmen bevaras och tillhandahålles av Avdelningen för audiovisuella medier (AVM).

Ericsson, Göthe

Karl Gerhard-material

2011/72:7:1
Karl Gerhards anteckningsbok (med uppslag och utkast)
1959 - 20 april 1964
1 omsl.

2011/72:7:2
Klipp- och fotoalbum över Karl Gerhards 60-årsdag
1951
1 album

Tryck. Böcker av och om Karl Gerhard

8 vol: Och så kommer det en gosse..., 1931 ; Karl Gerhards bästa : ett urval visor..., 1950 ; Katt bland hermeliner, 1956 ; Lite gullregn, 1961 ; Den okände Karl Gerhard / Stig Ahlgren, 1966 ; Kungliga svenskar : artikelserie..., 2001 ;

Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.