Visar 6 resultat

Arkivbeskrivning
Eric Ericsons stiftelse
Förhandsgranska utskrift Visa:

Ekonomiska handlingar, protokoll m.m.

Ekonomiska handlingar, protokoll m.m.
1. Årsmöteshandlingar, fakturor. 2005
2. Ekonomiska handlingar, fakturor. 2006
3. Ekonomiska handlingar, fakturor. 2007
4. Ekonomiska handlingar, fakturor. 2008
5. Ekonomiska handlingar, fakturor. 2009
6. Protokoll från styrelsemöten, stipendier, avtal. 2005
7. Protokoll från styrelsemöten, nya stadgar, registrering av ”The Eric Ericson International Choral Center Foundation (EIC), ekonomiska handlingar, stipendier. 2006
8. Protokoll från styrelsemöten, ekonomiska handlingar, stipendieansökningar. 2007
9. Protokoll från styrelsemöten, ekonomiska handlingar, stipendieansökningar. 2008
10. Revisionsberättelse 2009. Verksamhetsberättelser2007-2009. Årsredovisningar 2007-2009. Upplösning av Eric Ericsons stiftelse
11. Inkomstdeklarationsblankett 2010. Besked om slutlig skatt enligt 2011 års taxering

Eric Ericsons stiftelse

  • SE S-HS Acc2012/64
  • Arkiv
  • 1987-2010
Accessionen innehåller handlingar rörande Eric Ericsons stiftelses arbete

Handlingar rörande stiftelsen Svenskt körcentrum m.m.

Stiftelsen Svenskt körcentrum m.m.
1. Handlingar rörande stiftelsen Svenskt körcentrum 1995-1998 (Stadgar, årsredovisningar m.m.)
2. Årsredovisning 1994-1995. Ansökan om ekonomiskt stöd för Svenskt körcentrum 1997-1998
3. Handlingar rörande inrättandet av ett svenskt körcentrum vid Uppsala universitet 1996-1998
4. Diverse: Adress- och telefonlista för Sveriges körförbund/ Svenska sångarförbundet 1997. Voices of Origin: IFCM Ethnic Conference 2000. Körforskningskonferens i Stockholm 2001
5. Ekonomiska handlingar, årsredovisning 2001
6. Styrelsemöten, ekonomiska handlingar, Stadgar för Eric Ericsons stiftelse 2002
7. Årsredovisning, verksamhetsberättelse
8. Styrelsemöten, årsmöteshandlingar, ekonomiska handlingar 2003
9. Årsmöteshandlingar, fakturor 2004

Styrelsemöten m.m.

Styrelseprotokoll m.m:
1. Konstituerande sammanträde i Eric Ericsons stiftelse den10 februari 1988 (initiativgruppen 3 februari). Stadgar
2. Interimsstyrelsens möte den 22 februari 1988
3. Styrelsemöten 1988
4. Ekonomisk rapport 1988. Årsredovisning m.m.
5. ”Tiggeripapper” (Sponsring) 1987-1988
6. Konsert till förmån för stiftelsen 1988-1989
7. Styrelsemöten 8 juni 1989 och 20 mars 1990
8. Styrelsemöte 18 december 1991
9. Styrelsemöten och årsredovisningar 1991-1995
10. Handlingar rörande professuren i kördirigering och körsång vid musikhögskolan i Stockholm 1992
11. Sponsorprojekt. Insamling av medel till stiftelsen 1994-1997
12. Styrelsemöte den 5 april 1995. Stadgar
13. Styrelsemöte 22 maj 1996
14. Årsmöte 1997 m.m.
15. Styrelsemöten 1998
16. Styrelsemöten 1999

Styrelsemöten, stiftelsen Svenskt körcentrum m.m.

Styrelsemöten, stiftelsen Svenskt körcentrum m.m:
1. Handlingar rörande stiftelsen Svenskt körcentrum 1994-1998 (Årsmöten, årsredovisningar, kontaktkort till tidningen ”Broderskap” m.m.)
2. Minnesanteckningar från möte om stiftelsen Svenskt körcentrum 1999. Stipendieansökningar 2001
3. Styrelsemöten 2000
4. Styrelsemöten m.m. 2001
5. Styrelsemöten, stadgar 2002
6. The Eric Ericson Award 2002
7. Styrelsemöten 2003
8. The Eric Ericson Award 2003
9. Styrelsemöten, stadgar 2004
10. Eric Ericsons resestipendium 2004
11. Eric Ericson International Choral Centre 2004. Inkl. Open Mind

Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.