Visar 41 resultat

Arkivbeskrivning
Vilhelm Scharp: Pressklippsamling m m
Förhandsgranska utskrift Visa:

1946--1963-1965

1. Lapp och kuvert med information som hör ihop med oidentifierade pressklipp
2. Diverse Tyskland 1946, samt Freier deutscher Kulturbund in Schweden nr 7/1946
3. Tyskland blandat 1956, 1964, 1965, samt Gemeinschaft und Politik nr 3/1955
4. USA 1958, 1965-1967
5. Fredsforskning och konfliktteori 1960-1965
6. Höghusraseriet 1962
7. Filmcensurdebatt, "Tystnaden", "491" 1963-1964
8. Nazister 1963-1964
9. Auschwitz-processerna 1963-1965
10. Kultur- och litteraturdebatt 1963-1965 «

1963-1966--1965

1. U-landshjälp, befolkningsexplosionen 1963-1966, samt "U-landsbyråkrati och biståndsarbete", Mats Kihlberg, Verdandi Debatt
2. Europa-integrationen 1963-1967, samt brev från Svensk-Tyska Sällskapet 1966, program Svenska Nationalkommittén för Kulturellt Samarbete i Europa 1964, Europarådets konvention
3. Pornografikampanjen 1964-1965
4. Diverse Tyskland 1964-1966
5. Krise der Germanistik 1964-1966
6. USA 1964, 1970, 1973, samt Vietnamveckan
7. Diverse Tyskland 1965
8. Statussymboldebatten 1965
9. Postkolonialkrisen i Afrika 1965
10. Postkolonialkrisen Vietnam-USA 1965
11. Frihetsfilosofer, fallet Hedenius 1965
12. Debatt 1965
13. "Den heliga familjen" i DN samt debatt 1965
14. Vietnamdebatten och USA 1965, samt Argument för frihet och rätt nr 2/1965
15. Lars Gustafsson 1965 «

1965--1965-1967

1. Svensk kulturdebatt 1965
2. Sexdebatt 1965
3. Censur, tryckfrihet, vägra värnplikt 1965
4. Salamas hädelse 1965
5. Hädelsevågen, pornografi 1965
6. Porr, "Kärlek I-II" 1965
7. Stockholm, hembygder förr och nu (osorterat) 1965
8. Bonn - Tyskland 1965-1966
9. Olof Lagercrantz 1965-1966
10. Herbert Tingsten 1965-1966
11. Kulturradikala 1965-1966
12. Amerika, kritik 1965-1966
13. Pop, porr 1965-1966
14. Stockholmsmiljöer 1800-1960, 1965-1966
15. Minnesbilder 1910-1945, 1965-1967
16. DN-krisen, Olof Lagercrantz 1965-1967
17. Nazism 1965-1967 «

1965-1968--1966-1967

1. Ungdomskultur 1965-1968
2. Tryckfrihetsåtal och censur 1965, 1969
3. Nynazism, NPD 1966
4. Minnesbilder från ? åren 1966
5. Ärftlighetsanlag, språkförändring, påverkan 1966
6. Europa-tanken 1966
7. ÖB, yttrandefrihet, pacifism m m 1966, samt anteckningar
8. DN läser Bibeln 1966
9. Gunnar Björck-debatten 1966
10. Lars Gyllensten 1966
11. Argt och aggressivt, ung radikal debatt 1966
12. Kina 1966
13. "Rannsakningen" av Peter Weiss 1966
14. Amerikansk skönlitteratur (problem) 1966
15. Gorillor m m 1966-1967
16. Aggressivitet, säkerhetsstrategi, freds- och konfliktforskning 1966-1967
17. Bonn - Tyskland 1966-1967
18. Nynazism, NPD 1966-1967
19. DN Kultur, Sven Fagerberg 1966-1967 «

1966-1968--1969-1970

1. Våld-antivåld, vapenvägran, pacifism 1966-1968
2. Nynazism Västtyskland 1966-1968
3. Efterkrigsvärlden 1966-1968
4. U-landshjälp, utsugning 1966-1968
5. Diverse Tyskland 1967
6. Förtal, förlåt och falluckor 1967, samt anteckningar
7. Citatförfalskningar 1967
8. Censur, pornografi 1967
9. Kultur och världspolitik 1967
10. Etologi och aggression 1967-1968
11. Båstadkravallerna 1968
12. Studentkravallerna 1968
13. Studentkravallerna Frankrike, Mexico 1968
14. Protest-Fest 1968
15. U-landshjälp, SIDA, fredskårer 1968
16. U-landshjälp, debatt, 1968-1970, samt U-kalendern 7/10 1968, inbetalningskort
17. Vietnam, Båstad-Rhodesia, idrott och politik 1968, 1970
18. Myrdal om Asien och USA 1968, 1970
19. SIDA-debatt 1969-1970 «

1970-1972

1. Massmedia, TV-strukturer 1970, samt Författaren nr 3/1970
2. Osorterat om stadsplanering 1970-1971
3. Osorterat om kulturpolitik 1970-1973
4. Münchenmorden 1972
5. Facit - Elektrolux 1972

1972--1973-1977

1. Världsreportage 1972
2. Inrikespolitiska incidenter 1972
3. Massmedia, TV 1972-1973
4. Världspolitik 1973-1974
5. Spioner 1973-1975
6. Teaterrecensioner 1973-1977, 1984, samt teaterprogram m m

1974--1974-1975

1. Världspolitik 1974
2. Diverse 1974, samt Vår Kyrka nr 44/1952
3. Energin, kärnkraften, debatter 1974
4. Världspolitiska glimtar 1974
5. Kärnkraft 1974
6. USA 1974
7. Svensk stats- och ?, företagsekonomi 1974-1975
8. Osorterat 1974-1975, samt "En bok om böcker", "Från medeltid till dataålder" (båda kopierade)

1974-1975--1979, 1981

1. Sveriges statsskick 1974-1975
2. Nyår 74/75 m m
3. Världsekonomi 1974-1975
4. Sverige-Danmark efter nyåret 1975
5. Den tekniska faktorn i världspolitiken, data, kärnkraft, statistik, forskning m m 1975
6. Världspolitik i Sverige, Chile, Båstad, Portugal, Franco-Spanien 1975
7. Säpo, IB 1975
8. Tyska ambassaden 1975
9. Teater, film, musik, program 1976
10. Litteratur 1979, 1981

Artiklar och tal av andra

Manuskript till artiklar och tal av Gunnar Myrdal och senator J William Fulbright, samt ett kompendium i studieteknik av Jan-Axel Kylén, Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet.

Brev och korrespondens

1. Brev till Vilhelm Scharp från Bo Carstensen 1959-1960, samt dikter.
2. Brev till och från? Vilhelm Scharp från Eyvind Bratt 1958-1961, samt sonetter.
3. Korrespondens med Ernst Brydolf med bilagor, 1948-1951
4. Brev från Vilhelm Scharp 1969
5. Brev till och från Isabel Scharp till och från andra, 1986, odat.
6. Brev från Isabel och Märta Scharp samt Ulla?, 1948-1949
7. Brev? från EN Tigerstedt till kungen angående professur i Göteborg (kopia) 1954

Brev och korrespondens m m

1. Brev till Vilhelm Scharp från Ingrid Wiksjö, Franz Fromme, Estrid Ancker, Hellmuth Dix, Gerhard Scholz, Ernst Unckenboldt m fl, 1928-1965.
2. Brev till Vilhelm Scharp med bilagor från Günther Birkenfeld, Walter Teich m fl, 1949-1960.
3. Brev till Vilhelm Scharp från Hans Berntzon 1940
4. Brev till Vilhelm Scharp från Ursula Runze, Hjalmar Christiansen, Hans Georg Otto och Emil Schieche, 1947-1953.
5. Brev kanske till Vilhelm Scharp, 1930, 1960, 1962, odat.
6. Brev till Peter (Vilhelm?) Scharp från familjen Zweig, 1930-1951
7. Brev från Vilhelm Scharp till Aage Schou 1930
8. Korrespondens mellan Vilhelm Scharp och Rolf Greve samt mellan Greve och andra, 1943-1953
9. Korrespondens, cirkulär, anteckningar och kvitton angående paketsändningar till Tyskland, 1945-1950
10. Brev från Ingrid Wiksjö 1930
11. Brev till Ingrid Wiksjö från Aage Schou 1930
12. Program och tidningsurklipp angående konsert med Ingrid Wiksjö i Stockholm 1935, samt fotografi.
13. Diverse:
Kuvert märkt Ingrid Wiksjö
Vidi nr 17/1931
Biografisk skrift om Arnold Zweig 1951
Skrivövning märkt Rolf Greve

Böcker, tidskrifter och broschyrer

Socialdemokratisk ung opinion nr 3/1965
Nutida krigsromaner, Lästips 1976:2
Trots allt! nr 1/1951, nr 1/1952
Välstånd och världsnöd, Sverige hjälper 1955
Tyska program: Skolradio, Högre skolor nr 95, nr 107 läsåret 1950-1951
2 tryckta tal av Tor Bergeron från Problems of Weather Forecasting Symposium Wien 1965 och Kungliga Vetenskaps-Societetens Högtidsdag 1966
Särtryck ur festskriften till Hjalmar Mehr 1970 (med anteckningar)
Rösta ungt: Valet är den 18 september, masskorsband Folkpartiet i samverkan med centern 1966
Flygblad från Högerpartiet
The New Colonialism, New York 1961 (med 2 lösa kartor)
Särtryck ur Historielärarnas förenings årsskrift 1960-1961

Böcker, tidskrifter och broschyrer

République démocratique allemande: Jeunesse, Dresden 1968
Zur Deutschlandpolitik der Anti-Hitler-Koalition: Dokumentation, Berlin 1968
King, Ronald; Education: Aspects of modern sociology, The social structure of modern Britain, 1969
Berry, Ralph; How to write a research paper, 1966
Müller, Sonja, Oppermann, Lothar; Wie bereiten wir unsere Kinder auf die Zukunft vor?, Berlin 1968
Geschichte der Deutschen Arbeiterbewegung, Berlin 1968
Schwertner, Edwin, Kempke, Arwed; Zur Wissenschafts- und Hochschulpolitik der SED 1945/46-1966, Berlin 1967
Neue Deutsche Literatur nr 8/1968
Deutsche Bücher, Tyskland 1941
Probleme des Friedens und des Sozialismus nr 7/1968

Böcker, tidskrifter och broschyrer

Der Spiegel nr 47/1962, nr 41-42/1964, nr 41/1966, nr 3-4/1967, nr 30/1969
Argument för frihet och rätt nr 3/1965, extranummer 1965, nr 1-5/1966, nr 1/1973, nr 2/1975, samt 5 inbetalningskort
Stern (nr och år okänt; omslag saknas)

Böcker, tidskrifter och broschyrer

Stockholm nr 4/1971
Nota bene: Organ för Liberala Studentklubben nr 7/1964 (med anteckningar och understrykningar)
Ici l'Europe nr 3/1966
Forward in Europe nr 4/1966
Council of Europe News nr 43-44/1966
Les plans europeens de l'imperialisme allemand
Committee for German Unity: Hitler's Diplomats Serve the Aggressive Foreign Policy of West German Militarism
Hänt i hundra: Dagens Nyheter 1864-1964
Gränges årsredovisning 1976
Bostaden nr 3/1971
Mitt Stockholm: Organ för Folkpartiets Stockholmsförbund nr 7 (odat.)
2 tryckta tal av Tor Bergeron från International Conference on Cloud Physics 1965 (ett med dedikation)
Röster i Radio-TV nr 2/1983
Brand: Anarkistisk tidning nr 5/1965
ASEA Rapport från bolagsstämman 16 mars 1977
Om urbaniseringen och Stockholms regionplan: Arbetsutkast av Alternativ Stads Urbaniseringsgrupp 1970

Böcker, tidskrifter och broschyrer

Wir klagen an: 800 Nazi-Blutrichter Stützen des Adenauer-Regimes (med instucket pressklipp 1952)
Die tat: Monatsschrift von Eugen Diederichs nr 2,10/1931, nr 1/1934
Konzentrationslager Esterwegen Kommandantur: Besondere Lagerordnung fur das Gefangenen-Barackenlager, 1.8.1934
Neue Deutsche Blätter nr 1/1933
Wille und Macht nr 4,16/1934
Jahrbuch der Bodenreform nr 1-2/1933, nr 1/1934
Ostdeutsche Monatshefte nr 1,4/1932
Innere Politik nr 10/1920
Kopia av information från pärm som innehållit delar av samlingen

Böcker, tidskrifter och broschyrer

Kunst und Literatur nr 8/1968
På väg från väst till öst: En dokumentation, Berlin (odat.)
Jugendforschung nr 1-2/1967
Loewenstein, Kurt; Sozialistische Erziehung als Forderung und Tat, Berlin 1932
Die Sonne: Monatsschrift für Rasse, Glaube und Volkstum nr 6/1934
Die Deutsche Volkskirche nr 75/1934
Widerstand nr 6/1934
Die Aktion: Kampfblatt für das neue Europa februari-mars-juni 1943
Deutsche Rundschau oktober 1932, december 1932, januari 1933, juli 1935
Kopia av information från pärm som innehållit delar av samlingen

Vilhelm Scharp: Pressklippsamling m m

  • SE S-HS Acc2006/136
  • Arkiv
  • 1925-1985
Innehåller huvudsakligen en pressklippsamling, delvis sorterad efter ämne och delvis osorterad, samt brev, anteckningar, tryck av olika slag m m.

Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.