Visar 5425 resultat

Auktoritetspost

Strindberg, August

 • http://libris.kb.se/resource/auth/94541
 • Person
 • 1849-1912
Skönlitterär författare och dramatiker. Skrev ett par verk under pseudonymen Härved Ulf, bland annat Fritänkaren, Det sjunkande Hellas

Norberg, Rudolf

 • http://libris.kb.se/resource/auth/403138
 • Person
 • 1856-1946
Bankman och bankofullmäktig, medlem av Riksbankens styrelse. Gift med Elvira Norberg (1861- ).

Cohen, Marcel

 • http://libris.kb.se/resource/auth/403062
 • Person
 • 1919-1996
Marcel Cohen kom från Tyskland till Sverige på slutet av 1930-talet. Han var bl.a. redaktör på Bonniers lexikon

Scholander, Lotten

 • http://libris.kb.se/resource/auth/90420
 • Person
 • 1867-1932
Verkligt namn för pseudonymen L. S. Fredenheim. Kallas för Lotten. Född von Bahr.

Sohlman (släkt)

 • http://libris.kb.se/resource/bib/17260638
 • Familj

Nerman, Johan

 • http://libris.kb.se/resource/auth/403237
 • Person
 • 1844-1920
Bokhandlare

Nerman, Ida

 • http://libris.kb.se/resource/auth/403239
 • Person
Född Nordberg. Gift med bokhandlaren Johan Nerman (1844-1920)

Westman, Gösta

 • http://libris.kb.se/resource/auth/270865
 • Person
 • 1882-1937
Tidningsman i USA 1904-1908. Redaktionssekreterare Landskrona 1915-. Skrev under ett antal pseudonymer. Översättare

Hejll, Richard

 • http://libris.kb.se/resource/auth/278216
 • Person
 • 1889-1963
Skriftställare, översättare

Hagen, Ellen

 • http://libris.kb.se/resource/auth/249602
 • Person
 • 1873-1967
Publicist, kvinnosakskämpe och politiker. Gift 1896 med Robert Hagen. Syster med Frida Stéenhoff och farmor till Cecilia Hagen.

Engvall, Britt

 • http://libris.kb.se/resource/auth/403161
 • Person
 • verksam 1940-1970
Adjunkt, Uppsala universitet. Planerade att skriva en bok om D. Hammarskjöld och om dennes verk "Vägmärken"

Kjellgren, Josef

 • http://libris.kb.se/resource/auth/193687
 • Person
 • 1907-1948
Skönlitterär författare

Derkert, Liv

 • http://libris.kb.se/resource/auth/403601
 • Person
 • 1918-1938
Svensk konstnär. Dotter till Bertil Lybeck och Siri Derkert.

Outin, Jacques

 • http://libris.kb.se/resource/auth/403252
 • Person
 • 1947-
Fransk professor, översättare och poet, bosatt i Tyskland

Wallin, Johan Olof

 • http://libris.kb.se/resource/auth/223953
 • Person
 • 1779-1839
Präst, diktare, ärkebiskop åren 1837-1839

Derkert, Siri

 • http://libris.kb.se/resource/auth/183687
 • Person
 • 1888-1973
Svensk konstnär. Mor till Carlo Derkert och Liv Derkert.

Lindorm, Erik

 • http://libris.kb.se/resource/auth/71717
 • Person
 • 1889-1941
Författare och tidningsman. Publicerade sig även under ett stort antal pseudonymer

Lindorm, Per-Erik

 • http://libris.kb.se/resource/auth/259676
 • Person
 • 1909-1989
Skriftställare och radioman; son till författaren Erik Lindorm

Sundberg, Olof

 • http://libris.kb.se/resource/auth/403118
 • Person
 • 1923-2009
Hovrättsråd

Björk, Eva

 • http://libris.kb.se/resource/auth/402252
 • Person
 • 1882-1981
Keramiker, textilkonstnär

Björk, Adolf

 • http://libris.kb.se/resource/auth/402250
 • Person
 • 1885-1919
Med. lic.

Järte, Otto

 • http://libris.kb.se/resource/auth/192094
 • Person
 • 1881-1961
Publicist och politiker (högerpartiet)

Andersson, Gunder

 • http://libris.kb.se/resource/auth/176142
 • Person
 • 1943-
Författare och kulturjournalist

Wickman, Asta

 • http://libris.kb.se/resource/auth/258998
 • Person
 • 1895-1983
Översättare, från ryska

Rosander, Erik

 • http://libris.kb.se/resource/auth/403226
 • Person
 • 1869-1936
Kyrkoherde

Wickström, Victor Hugo

 • http://libris.kb.se/resource/auth/101768
 • Person
 • 1856-1907
Svensk författare, journalist. Redaktör och utgivare av Jämtlandsposten. Även skrivit under pseudonymer: Gunhild, Stefanus Eremita, Dag Svenske, Asoka Rodiya, Phemios och Christer.

Sahlin, Enar

 • http://libris.kb.se/resource/auth/359593
 • Person
 • 1862-1950
Lektor

Fjellman, Roland

 • http://libris.kb.se/resource/auth/403135
 • Person
 • 1920-2008

Segerdahl, Hugo

 • http://libris.kb.se/resource/auth/403266
 • Person
 • 1853-1907
Rådman, riksdagsman

Fjæstad, Gustaf

 • http://libris.kb.se/resource/auth/186975
 • Person
 • 1868-1948
Målare

Fjaestad, Maja

 • http://libris.kb.se/resource/auth/337399
 • Person
 • 1873-1961
Svensk målare textilkonstnär. Född Hallén

Ericsson, Göthe

 • http://libris.kb.se/resource/auth/403280
 • Person
 • 1925-2011
Teaterman

Ben Salem, Aly

 • http://libris.kb.se/resource/auth/402240
 • Person
 • 1910-2001
Konstnär och konstpedagog. Föddes i Tunis, utbildad där och i Paris. Bosatt i Sverige sedan 1940-talet

Alvin, Maja

 • http://libris.kb.se/resource/bib/17260679
 • Person
 • 1873-

Hammarskjöld, Dag

 • http://libris.kb.se/resource/auth/211403
 • Person
 • 1905-1961
Ämbetsman, FN:s generalsekreterare 1953-1961

Alvin, Oscar

 • http://libris.kb.se/resource/bib/17260679
 • Person
 • 1869-1925

Kobb, Gustaf

 • http://libris.kb.se/resource/auth/403303
 • Person
 • 1863-1934
Politiker, professor

Dellefors, Margareta

 • http://libris.kb.se/resource/auth/304827
 • Person
 • 1926-
Operasångerska, musikradioproducent, grundare av operascenen Dalhalla

Cederström, Gustaf

 • http://libris.kb.se/resource/auth/182785
 • Person
 • 1845-1933
Målare (framför allt historiemålare)

Vult von Steijern, Fredrik

 • http://libris.kb.se/resource/auth/391084
 • Person
 • 1851-1919
Journalist och bibliofil.

Lindberg, Hugo

 • http://libris.kb.se/resource/auth/269645
 • Person
 • 1887-1966
Advokat; gift med Karin Kock

Nisser, Wilhelm

 • http://libris.kb.se/resource/auth/303786
 • Person
 • 1897-1961
Konsthistoriker, docent

Lundegård, Jane

 • http://libris.kb.se/resource/auth/402774
 • Person
 • 1870-1946
Gift med Axel Lundegård, född MacDowall

Fallgren, Fingal

 • http://libris.kb.se/resource/auth/327846
 • Person
 • 1909-1974

Hodell, Åke

 • http://libris.kb.se/resource/auth/216691
 • Person
 • 1919-2000
Författare, bildkonstnär, kompositör, pilot

Cramér, Carl-Rudolf

 • http://libris.kb.se/resource/auth/204100
 • Person
 • 1887-1966
Bankman

Räf, Marianne

 • http://libris.kb.se/resource/auth/403065
 • Person
 • 1952-
Författare

Holmqvist, Margaretha

 • http://libris.kb.se/resource/auth/203922
 • Person
 • 1926-
Översättare

Sjögren, Berta

 • http://libris.kb.se/resource/auth/402852
 • Person
 • 1866-1967
Musiker, född Dahlman

Nerman, Einar

 • http://libris.kb.se/resource/auth/220571
 • Person
 • 1888-1983
Tecknare och målare. Bror till Ture och Birger Nerman.

Konstnärsringen

 • http://libris.kb.se/resource/auth/403056
 • Institution
Konstnärsringen var en sammanslutning, grundad 1909 av företrädesvis kvinnliga konstnärer. Avslutades 2006

Ottow, Katharina

 • http://libris.kb.se/resource/auth/403052
 • Person
 • 1887-1966
Sjuksköterska

Gussander, Gertrud

 • http://libris.kb.se/resource/auth/369691
 • Person
 • 1872-1950
Sveriges första kvinnliga kirurg

Collijn, Gustaf

 • http://libris.kb.se/resource/auth/182042
 • Person
 • 1880-1968
Teaterman, utgav även tillsammans med sin bror Ludvig Collijn böcker om schack

Kleberg, Lars

 • http://libris.kb.se/resource/auth/203025
 • Person
 • 1941-

Nordkvist, Karl Rune

 • http://libris.kb.se/resource/auth/249745
 • Person
 • 1920-1997
Skönlitterär författare

Wikander, Ulla

 • http://libris.kb.se/resource/auth/206640
 • Person
 • 1940-
Ämnen: ekonomisk historia, kvinnohistoria

Bergman, Bo

 • http://libris.kb.se/resource/auth/177790
 • Person
 • 1869-1967
Skönlitterär författare; teater- och litteraturkritiker, posttjänsteman, ledamot av Svenska Akademien från 1925. Fil. hedersdoktor 1945

Eriksson, Christian

 • http://libris.kb.se/resource/auth/403170
 • Person
 • 1858-1935
Skulptör, konsthantverkare

Svanberg, Victor

 • http://libris.kb.se/resource/auth/239780
 • Person
 • 1896-1985
Litteraturforskare och kritiker

Svanberg, Nils

 • http://libris.kb.se/resource/auth/227271
 • Person
 • 1902-1939
Docent i Nordiska språk, diktare; bror till litteraturprofessorn Victor Svanberg

Löwenhjelm, Harriet

 • http://libris.kb.se/resource/auth/217816
 • Person
 • 1887-1918
Konstnär och lyriker

Molde, Bertil

 • http://libris.kb.se/resource/auth/195747
 • Person
 • 1919-1995
Språkforskare och språkvårdare

Matthis, Henry Peter

 • http://libris.kb.se/resource/auth/239812
 • Person
 • 1892-1988
Författare, översättare, publicist

Gerhard, Karl

 • http://libris.kb.se/resource/auth/188140
 • Person
 • 1891-1964
Skådespelare, revyförfattare, teaterdirektör. Publicerade sig även under pseudonymerna Karl-Gerhard och Paul Lanzinger. Född Karl Emil Georg Johnson. Bytte 1938 namn till Karl Gerhard

Eklund, Torsten

 • http://libris.kb.se/resource/auth/184835
 • Person
 • 1900-1982
Litteraturhistoriker

Sjögren, Emil

 • http://libris.kb.se/resource/auth/266088
 • Person
 • 1853-1918
Tonsättare

Gödecke, Peter August

 • http://libris.kb.se/resource/auth/301326
 • Person
 • 1840-1890
Skriftställare, pedagog. Publicerade sig även under pseudonymen Finn

Blanche, Thore

 • http://libris.kb.se/resource/auth/220457
 • Person
 • 1862-1932
Författare, tidningsman; halvbrors son till August Blanche

Hagerman, Helge

 • http://libris.kb.se/resource/auth/201643
 • Person
 • 1910-1995
Skådspelare, skrev om Stockholm

Sylvander, Wolmar Henrik

 • http://libris.kb.se/resource/auth/402789
 • Person
 • 1813-1882
Kaptenlöjtnant, postmästare

Asplund, Karl

 • http://libris.kb.se/resource/auth/220322
 • Person
 • 1890-1978
Författare. Konsthistoriker. Översättare

Munthe, Gustaf

 • http://libris.kb.se/resource/auth/78475
 • Person
 • 1896-1962
Museiintendent

Karlgren, Bernhard

 • http://libris.kb.se/resource/auth/192693
 • Person
 • 1889-1978
Sinolog och språkvetenskapsman. Publicerade sig även skönlitterärt under pseudonymen Clas Gullman.

Victorin, Harald

 • http://libris.kb.se/resource/auth/88918
 • Person
 • 1889-1960
Svensk författare. Kapten vid Kustartilleriet. Tjänsteman i Kungl. Flygförvaltningen i Stockholm. Har även skrivit under pseudonymen Jonas Saarinen

Mörner (släkt)

 • http://libris.kb.se/resource/bib/17260745
 • Familj

Holmqvist, Bengt

 • http://libris.kb.se/resource/auth/174450
 • Person
 • 1924-2002
Finlandssvensk litteraturkritiker, bosatt i Sverige från 1950

Sergel, Johan Tobias

 • http://libris.kb.se/resource/auth/212191
 • Person
 • 1740-1814
Tecknare och skulptör, professor vid Konstakademin. F. i Stockholm av tyska föräldrar. Stavade själv sitt namn Sergell, även sedan han adlats med namnet Sergel

Johansson, Valfrid Emanuel

 • http://libris.kb.se/resource/auth/403132
 • Person
 • 1867-1963
Prost i Färentuna och Hilleshög (Ekerö, Uppland)

Swahn, Waldemar

 • http://libris.kb.se/resource/auth/241273
 • Person
 • 1877-1957
Tidningsman och författare

Dahlén, Olle

 • http://libris.kb.se/resource/auth/403114
 • Person
 • 1908-

Thulstrup, Åke

 • http://libris.kb.se/resource/auth/241646
 • Person
 • 1904-1989
Skriftställare. Son till Jakob Pettersson, 1866-1957

Hedberg, Olle

 • http://libris.kb.se/resource/auth/59874
 • Person
 • 1899-1974
Skönlitterär författare

Maury, Lucien

 • http://libris.kb.se/resource/auth/245817
 • Person
 • 1872-1953
Fransk författare; skrev mycket om Sverige och svenska förhållanden

Meyer, Gustaf

 • http://libris.kb.se/resource/auth/253664
 • Person
 • 1848-1935
Skolman och skriftställare

Mittag-Leffler, Gösta

 • http://libris.kb.se/resource/auth/245465
 • Person
 • 1846-1927
Matematiker. Bror till författarinnan Anne Charlotte Leffler.

Lindqvist, Märta

 • http://libris.kb.se/resource/auth/71736
 • Person
 • 1888-1939
Journalist i Svenska Dagbladet, signaturen Quelqu'une

Videfors, Gustav

 • http://libris.kb.se/resource/auth/403288
 • Person
 • 1886-1973
Folkskolelärare, klockare, organist

Oswald, Gösta

 • http://libris.kb.se/resource/auth/254756
 • Person
 • 1926-1950
Skönlitterär författare, översättare. Skrev även under pseudonymen Peter Sergius.

Wilton, Gerda

 • http://libris.kb.se/resource/auth/403318
 • Person
 • 1883-1964
Dotter till generaldirektör Sigfrid Wieselgren och Gertrud Odencrants. Hon var syster till riksbibliotekarie Oscar Wieselgren. Gift 1906 med direktör Adolf Ragnar Wilton.

Anderson, Nils Johan

 • http://libris.kb.se/resource/auth/403092
 • Person
 • 1921-2001
Professor, översättare

Malmsten, Margit

 • http://libris.kb.se/resource/bib/17260776
 • Person
 • 1918-2008

Lamm, Greta

 • http://libris.kb.se/resource/auth/403307
 • Person
 • 1888-1968
Född Wawrinsky
Resultat 1 till 100 av 5425

Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.