Showing 6975 results

Authority record

Norlén, Håkan

 • https://libris.kb.se/zw9dmtzh5p79kcf#it
 • Person
 • 1917-2003
Svensk populärkompositör, radioman och översättare

Korlén, Gustav

 • https://libris.kb.se/zw9dmjzh3n9fx5q#it
 • Person
 • 1915-2014
Germanist, professor i tyska vid Stockholms högskola/universitet

Dähnert, Gudrun

 • https://libris.kb.se/zw9dmflh2ncxrcp#it
 • Person
 • 1907-1976
Sjukgymnast. Född Harlan

Fröderström, Harald

 • https://libris.kb.se/zw9dmfkh1bnt53p
 • Person
 • 1876-1944
Psykiater och botanist

Räf, Marianne

 • https://libris.kb.se/zw9dmdbh0qcrhxs#it
 • Person
 • 1952-
Författare

Tillberg, Kerstin

 • https://libris.kb.se/zw9dmd3h4c3sscj#it
 • Person
 • 1914-
Svensk musikpedagog

Langlet, Nina

 • https://libris.kb.se/zw9dmd1h0kxzc0r#it
 • Person
 • 1896-1988
Rysk-svensk författare

Ellqvist-Bauer, Ester

 • https://libris.kb.se/zw9dldjh3jj7skp#it
 • Person
 • 1880-1918
Svensk konstnär, verksam som målare. Gift med John Bauer

Andersson, John Ulf

 • https://libris.kb.se/zw9dl30h19vj8rr#it
 • Person
 • 1934-2013
Vissångare, kompositör och radioproducent

Ringgren, Magnus

 • https://libris.kb.se/zw9dl2kh3mj66qb#it
 • Person
 • 1949-
Poet, kritiker

Arborelius, Olof Ulric

 • https://libris.kb.se/zw9dk4wh2v7rzx6#it
 • Person
 • 1791-1868
Skolman, präst, dialektforskare, tidningsutgivare, tryckeriinnehavare

Tillgren, Josua

 • https://libris.kb.se/zw9dk2ch24qbtq5#it
 • Person
 • 1881-1969
Läkare

Linder, Johan Anders

 • https://libris.kb.se/zw9djqch0w0rc06#it
 • Person
 • 1783-1877
Komminister i Umeå landsförsamling

Murray, Robert

 • https://libris.kb.se/zw9djpph033k0xz#it
 • Person
 • 1908-2000
Präst, domprost i Strängnäs 1963-1974

Ekendahl, Daniel Georg

 • https://libris.kb.se/zw9djlgh46qkntk#it
 • Person
 • 1780-1857
Militär och skriftställare; född i Sverige; emigrerade till Tyskland 1813

Graffman, Carl Samuel

 • https://libris.kb.se/zw9djlfh01j0z74#it
 • Person
 • 1801-1862
Landskapsmålare

Essen, Fredrik von

 • https://libris.kb.se/zw9djcgh2kr6hkf#it
 • Person
 • 1831-1921
Politiker (protektionist) och ämbetsman

Lagerberg, Magnus

 • https://libris.kb.se/zw9djcdh35gbgtr#it
 • Person
 • 1844-1920
Numismatiker och författare

De Visscher, Charles

 • https://libris.kb.se/zw9dj8rh3xfwl6m#it
 • Person
 • 1884-1973
Belgisk folkrättsspecialist

Hedberg, Gustaf

 • https://libris.kb.se/zw9dj2dh2b5bddr
 • Person
 • 1859-1920
Bokbindare

Lewenhaupt, Adam

 • https://libris.kb.se/zw9dj21h1b948nc#it
 • Person
 • 1861-1944
Hovman, heraldiker och historiker

Lipschutz, Paul

 • https://libris.kb.se/zw9dj03h2z5r2fg#it
 • Person
 • 1920-2008
Bibliotekarie, affischsamlare

Pitiscus, Bartholomæus

 • https://libris.kb.se/zw9dhw4h5j289fb#it
 • Person
 • 1561-1613
Reformert hovpredikant; matematiker

Lindberg, Stig

 • https://libris.kb.se/zw9dhq9h45mw83t#it
 • Person
 • 1916-1982
Illustratör, keramiker, formgivare m.m.

Bendixson, Artur

 • https://libris.kb.se/zw9dhjhh0h9rhx3#it
 • Person
 • 1859-1938
Pedagog och författare

List, Friedrich

 • https://libris.kb.se/zw9dhfgh1vxbnwv#it
 • Person
 • 1789-1849
Tysk nationalekonom (protektionist); professor i Tübingen

Vingedal, Sven Erik

 • https://libris.kb.se/zw9dhd5h0vgwlr7#it
 • Person
 • 1906-1978
Konsthandlare och konservator, Stockholm

Dardel, Nils von

 • https://libris.kb.se/zw9dh8sh2rc39tf#it
 • Person
 • 1853-1950

Wall, Karl-Gunnar

 • https://libris.kb.se/zw9dh8kh5mnnm2b
 • Person
 • 1910-2006
Stadsbibliotekarie i Katrineholm; även verksam som översättare

Fogelqvist, Alice

 • https://libris.kb.se/zw9dh7rh4gfq7fm#it
 • Person
 • 1884-1970
Gift 1907-19 med publicisten Torsten Fogelqvist

Stjernecrantz, Arvid Adrian

 • https://libris.kb.se/zw9dh5ph3g9wnd1#it
 • Person
 • 1755-1785
Livdrabant. Bror till Gustaf Fabian Stierncrantz (1750-1800)

Strindberg, Zacharias

 • https://libris.kb.se/zw9dh4qh12gqxxv#it
 • Person
 • 1758-1829
Kryddkramhandlare och stadsmajor i Stockholm

Strandberg, Kerstin

 • https://libris.kb.se/zw9dh3bh5tjvbm3#it
 • Person
 • 1932-
Författarinna och bildkonstnär

Malmberg, Bertil

 • https://libris.kb.se/zw9cgn3h5vg8qs3#it
 • Person
 • 1889-1958
Författare och översättare, ledamot av Svenska Akademien från 1953

Smedberg Bondesson, Anna

 • https://libris.kb.se/zw9cgmzh5jswftk#it
 • Person
 • 1968-
Fil. dr. i litteraturvetenskap

Pirinen, Joakim

 • https://libris.kb.se/zw9cgh7h0ns3s1n#it
 • Person
 • 1961-

Hedén, Eva

 • https://libris.kb.se/zw9cgf2h4r4ff69
 • Person
 • 1882-1976
Folkskollärarinna; hustru till litteraturkritikern Erik Hedén

Grevillius, Nils

 • https://libris.kb.se/zw9cgchh04qgr84#it
 • Person
 • 1893-1970
Svensk dirigent

Läffler, Frits

 • https://libris.kb.se/zw9cgc1h4kgkllj#it
 • Person
 • 1847-1921
Till 1886 Leffler, språkforskare. Publicerade sig även under pseudonymen Fri

Sundbärg, Gustav

 • https://libris.kb.se/zw9cg80h58c58zt#it
 • Person
 • 1857-1914
Statistiker, professor i Uppsala från 1910

Bullernaesius, Nicolaus Laurentii

 • https://libris.kb.se/zw9cg3ph4vtp351#it
 • Person
 • ca 1600
Kyrkoherde i Odensala (ärkestiftet) 1593; undertecknade Uppsala mötes beslut

Swensson, Hugo

 • https://libris.kb.se/zw9cfxkh0pwrl9d#it
 • Person
 • 1879-1957
Läroverksadjunkt, skönlitterär författare

Tidblad, Inga

 • https://libris.kb.se/zw9cfvnh496m2nm#it
 • Person
 • 1901-1975
Skådespelerska

Sjödin, Birger

 • https://libris.kb.se/zw9cftsh169n3fm#it
 • Person
 • 1887-1911
Skönlitterär författare

Samfundet de nio

 • https://libris.kb.se/zw9cfsdh2smnjc1#it
 • Corporate body

Salmson, Axel Jakob

 • https://libris.kb.se/zw9cfs1h39pz6q0#it
 • Person
 • 1807-1876
Litograf, tecknare, miniatyrmålare, skulptör. Före kristnandet Sem Jacob

Plantin, Christophe

 • https://libris.kb.se/zw9cfrdh2nzkdvj#it
 • Person
 • 1520-1589
Berömd fransk boktryckare och förläggare, huvudsakligen verksam i Antwerpen och Leiden

Ahlström, Jacob Niclas

 • https://libris.kb.se/zw9cfq9h5jq4mqd#it
 • Person
 • 1805-1857
Svensk tonsättare, musiker och pedagog

Nationalsocialistiska arbetarepartiet

 • https://libris.kb.se/zw9cfk6h0xkqhf4#it
 • Corporate body
Bildades efter att Sven-Olov Lindholm med anhängare uteslutits ur Svenska nationalsocialistiska partiet (SNSP)

Freud, Sigmund

 • https://libris.kb.se/zw9cfj8h0hs00zn#it
 • Person
 • 1856-1939
Österrikisk läkare och författare, psykoanalysens grundare

Hauptmann, Gerhart

 • https://libris.kb.se/zw9cfj0h1lm5vpk#it
 • Person
 • 1862-1946
Skönlitterär författare, nobelpristagare i litteratur 1912

Lybeck, Bertil

 • https://libris.kb.se/zw9cfcnh4zq4hbg#it
 • Person
 • 1887-1945

Lumumba, Patrice

 • https://libris.kb.se/zw9cf66h3ng4dp6#it
 • Person
 • 1925-1961
Kongolesisk politiker, premiärminister

Kürschner, Joseph

 • https://libris.kb.se/zw9cf65h52w22bp#it
 • Person
 • 1853-1902
Tysk förläggare och utgivare

Ambjörnsson, Ronny

 • https://libris.kb.se/zw9cdxfh2ll0p1s#it
 • Person
 • 1936-
Professor vid Idéhistoriska institutionen, Umeå universitet (1995)

Peterson, Hans

 • https://libris.kb.se/zw9cdxdh1f6lt2z#it
 • Person
 • 1922-
Barn- och ungdomsboksförfattare, skönlitterär författare, översättare. Debuterade 1945 med barnboken Stina och Lars på vandring.

Thorild, Thomas

 • https://libris.kb.se/zw9cdwmh26q0f7l#it
 • Person
 • 1759-1808
Författare. Hette Thorén fram till 1785

Stenmark, Jan

 • https://libris.kb.se/zw9cdvsh37jwpz9#it
 • Person
 • 1949-

Karl XIV Johan, kung av Sverige och Norge

 • https://libris.kb.se/zw9cdnrh1wv2cwb#it
 • Person
 • 1763-1844
Kung av Sverige och Norge från 1818 (i Norge kallad Carl III Johan). Hette ursprungligen Jean Baptiste Bernadotte. Tillade själv förnamnet Jules på 1790-talet

Lidén, Elisabeth

 • https://libris.kb.se/zw9cdnfh4lshhlp#it
 • Person
 • 1939-
Skriver om konst och konstnärer. Knuten till Millesgården (1995)

Jouve, Pierre Jean

 • https://libris.kb.se/zw9cdlsh1lxpl68#it
 • Person
 • 1887-1976
Skönlitterär författare

Johansson, Gunde

 • https://libris.kb.se/zw9cdljh555fqbg#it
 • Person
 • 1922-1995
Vissångare & författare

Johansson, Adolf

 • https://libris.kb.se/zw9cdlhh3lvfxwf#it
 • Person
 • 1889-1934
Författare & journalist

Höjer, Torvald

 • https://libris.kb.se/zw9cdkkh2qvp71h#it
 • Person
 • 1906-1962
Historiker; professor i Stockholm 1950-1962

Ossiannilsson, K. G.

 • https://libris.kb.se/zw9cddfh2twbt4s#it
 • Person
 • 1875-1970
Författare, förgrundsgestalt inom arbetarrörelsen, lyrik, prosa, ungdomsböcker o. historiska romaner

Hwasser, Israel

 • https://libris.kb.se/zw9cd9xh17zjc9b#it
 • Person
 • 1790-1860
Professor i praktisk och teoretisk medicin

Alalehto, Tage

 • https://libris.kb.se/zw9cd52h0m8tx9w#it
 • Person
 • 1956-
Sociolog vid Umeå universitet

Hjelmqvist, Nils Fredrik

 • https://libris.kb.se/zw9cd3ph1zpv6mk#it
 • Person
 • 1931-2013
Bibliotekarie. Har tjänstgjort vid Länsbibliotek Kronoberg (Växjö)

Thoor, Alf

 • https://libris.kb.se/zw9cd39h3pt0219#it
 • Person
 • 1923-1998
Journalist och f d redaktionschef på tidningen Expressen

Blomberg, Rolf

 • https://libris.kb.se/zw9cd17h2mcjk9h#it
 • Person
 • 1912-1996
Forskningsresande, författare och filmare

Dardel, Thora

 • https://libris.kb.se/zw9cd0lh0mkfdqd#it
 • Person
 • 1899-1995
Konstnär, skönlitterär författare; hustru till konstnären Nils von Dardel

Kleberg, Lars

 • https://libris.kb.se/zw9cd02h3c1g5lz#it
 • Person
 • 1941-

Grandien, Bo

 • https://libris.kb.se/zw9ccg0h3b5cfqd#it
 • Person
 • 1932-2014
Författare, journalist, konsthistoriker

Fries, Carl

 • https://libris.kb.se/zw9ccfth32nb2xz#it
 • Person
 • 1895-1982
Författare: särskild landskap & naturhistoria

Fridell, Axel

 • https://libris.kb.se/zw9ccfsh1zj2883#it
 • Person
 • 1894-1935
Konstnär

Gedda, Nicolai

 • https://libris.kb.se/zw9ccffh4bgnc64#it
 • Person
 • 1925-2017
Operasångare (tenor)

Fjæstad, Gustaf

 • https://libris.kb.se/zw9ccd7h27h8t9s
 • Person
 • 1868-1948
Målare

Elgström, Ossian

 • https://libris.kb.se/zw9ccczh0hrjf6h#it
 • Person
 • 1883-1950
Konstnär, författare & etnograf

Ericsson, John O.

 • https://libris.kb.se/zw9ccbfh1r18bf2
 • Person
 • 1891-1978
Folkskollärare, Stockholm. Författare av ungdoms- och äventyrsberättelser.

Enmark, Loka

 • https://libris.kb.se/zw9ccbbh2bkkvcv#it
 • Person
 • 1931-2012
Författare

Erixson, Sven X:et

 • https://libris.kb.se/zw9cc9bh54493pd
 • Person
 • 1899-1970

Dumas, Alexandre

 • https://libris.kb.se/zw9cc93h5p516d3#it
 • Person
 • 1802-1870
Fransk författare

Curie, Marie

 • https://libris.kb.se/zw9cc7dh3h9vk0k#it
 • Person
 • 1867-1934
Kemist och fysiker

Cronqvist, Lena

 • https://libris.kb.se/zw9cc78h3vn8fzn#it
 • Person
 • 1938-
Konstnär

Brenner, Arvid

 • https://libris.kb.se/zw9cc4hh5773907#it
 • Person
 • 1907-1975
Skönlitterär författare, född i Tyskland, bosatt i Sverige från 1933, eg. Helge Heerberger

Börjeson, Lena

 • https://libris.kb.se/zw9cc4fh353b8bm#it
 • Person
 • 1879-1976

Bevin, Ernest

 • https://libris.kb.se/zw9cc3hh21m64d7#it
 • Person
 • 1881-1951
Engelsk labourpolitiker

Bergendal, Ragnar

 • https://libris.kb.se/zw9cc2rh26910m6#it
 • Person
 • 1890-1980
Jurist: straffrätt

Bergom-Larsson, Maria

 • https://libris.kb.se/zw9cc24h52vmqbb#it
 • Person
 • 1942-
Författare & kritiker

Bang, Herman

 • https://libris.kb.se/zw9cc1th4d2vk3t#it
 • Person
 • 1857-1912
Skönlitterär författare, journalist och regissör

Rålamb, Claes Gustaf

 • https://libris.kb.se/zw9cbk1h1cqvsnt#it
 • Person
 • 1705-1765
Landshövding i Södermanland, president i kommerskollegium

Författarcentrum

 • https://libris.kb.se/zw9c9ssh59ccmnq#it
 • Corporate body
Results 1 to 100 of 6975

The National Library of Sweden
Contact us
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.