Underserie 11 - Föredrag, uppsatser m.m. om Nelly Sachs

Identitet

Referenskod

SE S-HS L90:6:11

Titel

Föredrag, uppsatser m.m. om Nelly Sachs

Datum

Beskrivningsnivå

Underserie

Omfång och medium


Sammanhang

Arkivbildare

(1891-1970)

Arkivhistorik

Källa för förvärv eller överlämnande

Innehåll och struktur

Innehåll

Bahr, Erhard, Paul Celan und Nelly Sachs: Ein unbekannter Briefwechsel und ein "Dialog in Gedichten", s. 1-20, fotokopior. [ACC 1982/104]

[Berendsohn, Walter A.], Sachs Nelly, Die gewünschten Anmerkungen zu dem Essay von Walter Berendsohn über Nelly Sachs "Exstatischer Auftrag", s. 1-3, maskinskrift, genomslagskopior

[Berendsohn, Walter A.], Sachs Nelly, Betrifft Essay Nelly Sachs von Walter Berendsohn, s. 1-3, maskinskrift

Berendsohn, Walter A., Die Entwicklung der Dichterin Nelly Sachs, s. 1-4, maskinskrift, genomslagskopior

Berendsohn, Walter A., Nelly Sachs' Mysterienspiel vom Leiden Israels "Eli", s. 1-15, maskinskrift, genomslagskopior samt Sachs, Nelly, Brev till Walter Berendsohn, 1 st. (dat. 6.3.67). [Med kommentarer till Berendsohns artikel], 2 bl., maskinskrift, genomslagskopior.1967

Bienek, Horst, Sprache als Heimat. Ein Versuch über Nelly Sachs, s. 1-14, maskinskrift.November 1961

Blumenthal-Weiss, Ilse, Aus einem Vortragsmanuskript, 2 bl., maskinskrift. [Bilaga till brev från Blumenthal-Weiss 27.2.1967].1967

Blumenthal-Weiss, Ilse, Föredrag om Nelly Sachs, s. 1-12, maskinskrift

Blumenthal-Weiss, Ilse, Begegnungen mit Else Lasker-Schüler, Nelly Sachs, Leo Baeck, Martin Buber. Privatdruck für die Freunde der Women's Auxiliary des Leo Baeck Institute. [Vortrag 25. Oktober 1976]. [ACC 1993/316]. 1977

Brandes, Eva, Bilder, Motive, Symbole bei Nelly Sachs. Ein Versuch zum Baugesetz ihrer Gedichte. Vorgelegt zur ersten Staatsprüfung für das Amt des Lehrers, Berlin -65, 1 vol., maskinskrift, genomslagkopia. 1967

Catte, Rosita, Nelly Sachs. Tesi di Laurea Anno Accademico 1964-1965. Università degli Studi di Bologna, s. 1-149, I-IV, 1 vol., maskinskrift, genomslagskopia.

Dischner, Gisela, Die Funktion der Erinnerung in den Gedichten von Nelly Sachs. Ingår i: Poetik des modernen Gedichts: zur Lyrik von Nelly Sachs. Förarbete, s. 16-89 samt 4 s. (80 bl.), maskinskrift med rättelser och tillägg

Finer, David, Nelly Sachs szenische Dichtung Der magische Tänzer. Versuch einer Deutung. 3-betygsuppsats, s. 1-25, duplic. 1969

Fritz, Walter Helmut, Föredrag om Nelly Sachs med anledning av tyska bokhandelns fredspris 1965, s. 1-22 (11 bl.), maskinskrift, genomslagskopia.

Geissner, Hellmut, Nelly Sachs. Särtryck ur: Deutsche Literatur nach 1945, s. 15-37. 1968

Bevarande- och gallringsvärdering och schemaläggning

Periodiseringar

Uppordningssystem

Villkor för tillgång och användning

Villkor för åtkomst

Villkor för reproduktion

Materialspråk

Materialskript

Språk och skriptananmärkningar

Fysiska egenskaper och tekniska krav

Sökhjälpsmedel

Besläktat material

Existens och placering av original

Existensen och placering av kopior

Relaterade beskrivningsenheter

Relaterade beskrivningar

Anmärkningar

Alternativt/alternativa signum

Sökingångar

Sökingångar på ämne

Sökingångar på plats

Sökingångar på namn

Sökingångar för handlingstyp

Förteckningskontroll

Förteckningssignum

Institutionssignum

Regler och/eller standarder som används

Status

Detaljnivå för beskrivning

Datum för tillkomst revision borttagande

Språk

Skript

Källor

Accession

Relaterade ämnesord

Relaterade personer och organisationer

Relaterade handlingstyper

Relaterade platser


Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.