Arkiv L19 - Lars August Ekmarcks samling

Identitet

Referenskod

SE S-HS L19

Titel

Lars August Ekmarcks samling

Datum

  • ca 1759--1905 (Skapelse)

Beskrivningsnivå

Arkiv

Omfång och medium


  • 0,3 hyllm.
  • 7 vol.

Sammanhang

Arkivbildare

(1785-1869)

Biografiska anmärkningar

Ämbetsman och författare

Arkivhistorik

Källa för förvärv eller överlämnande

Gåva och köp

Innehåll och struktur

Innehåll

Samlingen innehåller brev, dagböcker, manuskript, biographica, släktpapper m.m. Brevsamlingen omfattar även brev från andra medlemmar av den Ekmarckska familjen och den besläktade familjen Martin. Består av accessionerna 1951/32 och 1953/3.

Bevarande- och gallringsvärdering och schemaläggning

Periodiseringar

Uppordningssystem

Breven är förtecknade. Kontakta Handskriftsenheten för information.

Villkor för tillgång och användning

Villkor för åtkomst

Villkor för reproduktion

Vissa delar av samlingen kan omfattas av lagen om upphovsrätt.

Materialspråk

  • svenska

Materialskript

Språk och skriptananmärkningar

Fysiska egenskaper och tekniska krav

Sökhjälpsmedel

Besläktat material

Existens och placering av original

Existensen och placering av kopior

Relaterade beskrivningsenheter

Relaterade beskrivningar

Anmärkningar

Anmärkning

Lars August Ekmarck studerade i Uppsala och Lund. Han beträdde därefter ämbetsmannabanan och var bl. a. protokollssekreterare i Justitierevisionen samt förste expeditionssekreterare i K. M:ts kansli. Ekmarck skrev framför allt dikter och uppsatser, samt gjorde en del översättningar. Ekmarck var sekreterare i "Sällskapet för nyttiga kunskapers spridande" under åren 1835-1869, och var även redaktör för dess tidskrift "Läsning för folket".

Anmärkning

Lokal klassning: L

Alternativt/alternativa signum

Ediffah

ediffah:kb:196590:1414586243

Sökingångar

Sökingångar på ämne

Sökingångar på plats

Förteckningskontroll

Förteckningssignum

Institutionssignum

Regler och/eller standarder som används

Status

Detaljnivå för beskrivning

Datum för tillkomst revision borttagande

KS 2014-10-29
Reviderad av EL 2018-03-02

Språk

Skript

Källor

Accession


Kungliga biblioteket
Kontakta oss