Arkiv Acc2012/21 - De kungliga svenska riddarordnarnas protokoll

Identitet

Referenskod

SE S-HS Acc2012/21

Titel

De kungliga svenska riddarordnarnas protokoll

Datum

  • 1748--1929 (Skapelse)

Beskrivningsnivå

Arkiv

Omfång och medium


  • 0,6 hyllm.
  • 11 vol.

Sammanhang

Arkivhistorik

Källa för förvärv eller överlämnande

Gåva av Kungl. Maj:ts Orden

Innehåll och struktur

Innehåll

Renskrivna protokoll och excerpter av de kungliga svenska riddarordnarna, 11 inbundna volymer.

Bevarande- och gallringsvärdering och schemaläggning

Periodiseringar

Uppordningssystem

Villkor för tillgång och användning

Villkor för åtkomst

Villkor för reproduktion

Materialspråk

  • svenska

Materialskript

Språk och skriptananmärkningar

Fysiska egenskaper och tekniska krav

Sökhjälpsmedel

Besläktat material

Existens och placering av original

Existensen och placering av kopior

Relaterade beskrivningsenheter

Relaterade beskrivningar

Anmärkningar

Anmärkning

Kungl. Maj:ts orden (äldre svenska: kunglig majestäts ordnar eller de kungliga riddarordnarna) är den officiella beteckningen på fyra av Sveriges statsordnar: Kungliga Serafimer-, Svärds-, Nordstjärne- och Vasaordnarna. Dessa förlänades före ordensreformen 1975 av Sveriges monark svenska och utländska medborgare som belöning för olika samhällsinsatser. Sverige fick sina första kungliga riddarordnar 1748 (senare än många andra länder i Europa).

Anmärkning

Överförd från deposition 80

Alternativt/alternativa signum

Ediffah

ediffah:kb:308671:1367492155

Sökingångar

Sökingångar på ämne

Sökingångar på plats

Sökingångar på namn

Sökingångar för handlingstyp

Förteckningskontroll

Förteckningssignum

Institutionssignum

Regler och/eller standarder som används

Status

Detaljnivå för beskrivning

Datum för tillkomst revision borttagande

EKS 2013-05-02
Reviderad av AKZ 2018-02-09

Språk

Skript

Källor

Accession

Relaterade ämnesord

Relaterade personer och organisationer

Relaterade handlingstyper

Relaterade platser


Kungliga biblioteket
Kontakta oss