Arkiv Acc2009/6 - En samling skrifter från andra hälften av 1700-talet

Identitet

Referenskod

SE S-HS Acc2009/6

Titel

En samling skrifter från andra hälften av 1700-talet

Datum

  • Ca 1760--1800 (Skapelse)

Beskrivningsnivå

Arkiv

Omfång och medium


  • 0,1 hyllm.
  • 1 vol.

Sammanhang

Arkivhistorik

Överförd från Bevarandeenheten på KB.

Källa för förvärv eller överlämnande

Innehåll och struktur

Innehåll


  • Tillfällesdikter såväl som folkliga, historiska och politiska visor, skämt- och dryckesvisor. Fabler, satirer, gåtor.
  • Ungefär hälften av materialet har poetisk form. Därutöver föreligger dokument rörande oppositionen mot Gustaf III. Avskrifter av brev, protokoll och annat som berör det ryska kriget 1788-1790, Anjalaförbundet, 1789 års riksdag och ståndsutjämningen. Vidare avskrifter av dokument rörande "neologerna", reformivrare och upplysningsmän inom kyrkan.
  • S. 1-448 + 20 opaginerade lösa blad inlagda i slutet. - Maskinskrivet löst register (8 bl.) över innehållet på s. 1-154.
  • Hela samlingen löst inlagd i en pärm, som en gång suttit runt vol. IV av Theatrum Europaeum, försedd med Kungl. bibliotekets pärmexlibris från Karl XI:s regeringstid.

Bevarande- och gallringsvärdering och schemaläggning

Periodiseringar

Uppordningssystem

Villkor för tillgång och användning

Villkor för åtkomst

Villkor för reproduktion


Materialspråk

  • svenska

Materialskript

Språk och skriptananmärkningar

Fysiska egenskaper och tekniska krav

Sökhjälpsmedel

Besläktat material

Existens och placering av original

Existensen och placering av kopior

Relaterade beskrivningsenheter

Relaterade beskrivningar

Anmärkningar

Anmärkning

Lokal klassning: [D] [Vs]

Alternativt/alternativa signum

Ediffah

ediffah:kb:1013247:1329312837

Sökingångar

Sökingångar på ämne

Sökingångar på plats

Sökingångar på namn

Sökingångar för handlingstyp

Förteckningskontroll

Förteckningssignum

Institutionssignum

Regler och/eller standarder som används

Status

Detaljnivå för beskrivning

Datum för tillkomst revision borttagande

JEE 2012-02-15

Språk

Skript

Källor

Accession

Relaterade ämnesord

Relaterade personer och organisationer

Relaterade handlingstyper

Relaterade platser


Kungliga biblioteket
Kontakta oss