Arkiv Acc2006/152 - Brev från Per Hanselli till R. Bergström

Identitet

Referenskod

SE S-HS Acc2006/152

Titel

Brev från Per Hanselli till R. Bergström

Datum

  • 1862 (Skapelse)

Beskrivningsnivå

Arkiv

Omfång och medium


  • hyllm.
  • vol.

Sammanhang

Arkivbildare

(1815-1879)

Biografiska anmärkningar

Arkivhistorik

Källa för förvärv eller överlämnande

Köp

Innehåll och struktur

Innehåll

Ett odaterat (senast 1862) brev från Per Hanselli till R. Bergström. Följebrev till korrektur av "Alstermarks poemer". B. H. Alstermarks "Dikter" utgavs postumt under redaktion av R. Bergström på Hansellis förlag 1862. Denne menade att det inte var värt att "trycka mer än 50 eller högst 100 ex. Något honorarium kan jag icke utlofva, ty jag väntar icke ens att bli betäckt för mina omkostnader".

Bevarande- och gallringsvärdering och schemaläggning

Periodiseringar

Uppordningssystem

Villkor för tillgång och användning

Villkor för åtkomst

Villkor för reproduktion

Delar av materialet kan omfattas av lagen om upphovsrätt

Materialspråk

  • svenska

Materialskript

Språk och skriptananmärkningar

Fysiska egenskaper och tekniska krav

Sökhjälpsmedel

Besläktat material

Existens och placering av original

Existensen och placering av kopior

Relaterade beskrivningsenheter

Relaterade beskrivningar

Anmärkningar

Anmärkning

Vikt och med limfläck på baksidan

Anmärkning

Efter avslutade studier i Uppsala tog Per Hanselli anställning i Hörlins boklåda, vid Stora torget i Uppsala, som han övertog 1844. Hanselli inköpte 1845 ett tryckeri och grundade tidningen Upsala. Han blev senare stämd, fick sina tidningar indragna och förlorade privilegiet som akademibokhandlare. Han ägnade sig också åt att ge ut Samlade vitterhetsarbeten av svenska författare, 1856-1878. Hansellis affärer återhämtade sig och 1857 öppnade han en ny boklåda-diversebutik med lånebutik, vid Gamla torget i Uppsala.

Anmärkning

Lokal klassning: [Ep]

Alternativt/alternativa signum

Ediffah

ediffah:kb:277881:1466075306

Sökingångar

Sökingångar på ämne

Sökingångar på plats

Sökingångar på namn

Sökingångar för handlingstyp

Förteckningskontroll

Förteckningssignum

Institutionssignum

Regler och/eller standarder som används

Status

Detaljnivå för beskrivning

Datum för tillkomst revision borttagande

AMK 2016-06-14

Språk

Skript

Källor

Accession

Relaterade ämnesord

Relaterade personer och organisationer

Relaterade handlingstyper

Relaterade platser


Kungliga biblioteket
Kontakta oss