Arkiv Acc2006/146 - Brev från Oscar Levertin till Frithiof Hellberg

Identitet

Referenskod

SE S-HS Acc2006/146

Titel

Brev från Oscar Levertin till Frithiof Hellberg

Datum

  • 1901 (Skapelse)

Beskrivningsnivå

Arkiv

Omfång och medium


  • hyllm.
  • vol.

Sammanhang

Arkivbildare

(1862-1906)

Biografiska anmärkningar

Författare, litteraturhistoriker, kritiker

Arkivhistorik

Källa för förvärv eller överlämnande

Köp

Innehåll och struktur

Innehåll

Ett odaterat brev (slutet av mars 1901) till "Högädle herr redaktör" Frithiof Hellberg (1855-1906), rörande ett bidrag till Iduns julnummer, där Oscar Levertin erbjuder novellen "Kusinerna", som publicerades i veckotidningens julnummer 1901.

Bevarande- och gallringsvärdering och schemaläggning

Periodiseringar

Uppordningssystem

Villkor för tillgång och användning

Villkor för åtkomst

Villkor för reproduktion

Delar av materialet kan omfattas av lagen om upphovsrätt

Materialspråk

  • svenska

Materialskript

Språk och skriptananmärkningar

Fysiska egenskaper och tekniska krav

Sökhjälpsmedel

Besläktat material

Existens och placering av original

Existensen och placering av kopior

Relaterade beskrivningsenheter

Se även Oscar Levertins papper, accession 1964/73, brev till Oscar Levertin, signum Ep. L14a, sign. Ep. L14b, acc. 2007/13 (överförd från deposition 12), acc. 2013/57 (överförd från dep. 12:4) och acc. 2013/58 (överförd från dep. 72) samt Autografsamlingen.

Relaterade beskrivningar

Anmärkningar

Anmärkning

Oscar Levertin (f. 1862 på Gryts herrgård i Norrköping, d. 1906 i Stockholm) var en författare, poet, kulturskribent och litteraturhistoriker. Under åren 1885-1896 var han kritiker i Aftonbladet, innan han började skriva i Svenska Dagbladet 1897. Från 1899 var han den förste innehavaren av den nyinrättade professuren i litteraturhistoria vid Stockholms universitet (dåvarande Stockholms högskola).

Anmärkning

I början av sitt författarskap, på 1880-talet, var Levertin en del av den unga naturalismen, men påverkades av den romantiska och bakåtblickande tonen i Verner von Heidenstams diktsamling "Vallfart och vandringsår" (1888). Tillsammans kritiserade de båda naturalismen i pamfletten "Pepitas bröllop" (1890). Från denna tid och framåt ägnade sig Levertin åt en romantisk diktning med medeltidsteman. Hans första diktsamling "Legender och visor" (1891) gav, tillsammans med Heidenstams dikter, upphov till en våg av intresse för dylika teman på 1890-talet.

Anmärkning

Oscar Levertin är förebild för Olof Levini i Hjalmar Söderbergs "Den allvarsamma leken".

Anmärkning

Lokal klassning: Autografsamlingen [Ep]

Alternativt/alternativa signum

Ediffah

ediffah:kb:259067:1464698371

Sökingångar

Sökingångar på ämne

Sökingångar på plats

Sökingångar på namn

Sökingångar för handlingstyp

Förteckningskontroll

Förteckningssignum

Institutionssignum

Regler och/eller standarder som används

Status

Detaljnivå för beskrivning

Datum för tillkomst revision borttagande

AMK 2016-05-31

Språk

Skript

Källor

Accession

Relaterade ämnesord

Relaterade personer och organisationer

Relaterade handlingstyper

Relaterade platser


Kungliga biblioteket
Kontakta oss