Arkiv Acc2006/13 - Olof Tempelman: almanacksanteckningar : fyra häften från 1727, 1729, 1736 och 1738

Identitet

Referenskod

SE S-HS Acc2006/13

Titel

Olof Tempelman: almanacksanteckningar : fyra häften från 1727, 1729, 1736 och 1738

Datum

  • 1727--1738 (Skapelse)

Beskrivningsnivå

Arkiv

Omfång och medium


  • hyllm.
  • vol.

Sammanhang

Arkivbildare

(1745-1816)

Biografiska anmärkningar

Arkivhistorik

Källa för förvärv eller överlämnande

Gåva.

Innehåll och struktur

Innehåll

Fyra små anteckningshäften ur Burmans almanackor för 1727, 1729, 1736 och 1738, med vardagliga notiser. Dessutom ett kuvert till "Herr Grosshandlaren Georg Tempelman från Hofrättsrådet Wedberg, Grefgatan 3".

Bevarande- och gallringsvärdering och schemaläggning

Periodiseringar

Uppordningssystem

Villkor för tillgång och användning

Villkor för åtkomst

Villkor för reproduktion

Delar av materialet kan omfattas av lagen om upphovsrätt

Materialspråk

  • svenska

Materialskript

Språk och skriptananmärkningar

Fysiska egenskaper och tekniska krav

Sökhjälpsmedel

Besläktat material

Existens och placering av original

Existensen och placering av kopior

Relaterade beskrivningsenheter

Relaterade beskrivningar

Anmärkningar

Anmärkning

Olof Tempelman, född i Källstads socken, Östergötland. Tempelman var arkitekt och professor vid Konstakademien. Han utsågs till kunglig hovarkitekt 1799.

Alternativt/alternativa signum

Ediffah

ediffah:kb:613355:1426160455

Sökingångar

Sökingångar på ämne

Sökingångar på plats

Sökingångar på namn

Sökingångar för handlingstyp

Förteckningskontroll

Förteckningssignum

Institutionssignum

Regler och/eller standarder som används

Status

Detaljnivå för beskrivning

Datum för tillkomst revision borttagande

AMK 2015-03-13

Språk

Skript

Källor

Accession

Relaterade ämnesord

Relaterade personer och organisationer

Relaterade handlingstyper

Relaterade platser


Kungliga biblioteket
Kontakta oss