Arkiv ACC1989/71 - William William-Olssons efterlämnade papper

Identitet

Referenskod

SE S-HS ACC1989/71

Titel

William William-Olssons efterlämnade papper

Datum

Beskrivningsnivå

Arkiv

Omfång och medium


 • 8,5 hyllm.
 • 41 vol.

Sammanhang

Arkivbildare

(1902-1990)

Biografiska anmärkningar

Arkivhistorik

Källa för förvärv eller överlämnande

Gåva genom Handelshögskolan i Stockholm

Innehåll och struktur

Innehåll


 • Korrespondens, ekonomisk-geografiska undersökningar rörande Sverige och Europa, utlåtanden, utredningar, register och tryck m.m. 20 kapslar och 21 lådor
 • Brev till/från William William-Olsson. 20 kapslar
 • Ekonomisk-geografiska utredningar : Europa. 9 lådor
 • Statistik (Benelux, Tyskland, Italien). 1 låda
 • Statistik (Italien, Frankrike). 1 låda
 • Sveriges Tätortsregister. 1 låda
 • Ekonomisk-geografiska undersökningar : Sverige. 2 lådor
 • Ekonomisk-geografiska undersökningar rörande Stockholm. 1 låda
 • Föreläsningar, föredrag, konferenser. 1 låda
 • Sakkunniga utlåtanden, befordringsärenden. 1 låda
 • Diverse utredningar (Tobakshantering, Industriinterbjuer, Gymnaiseutredning, m.m.); Fonder (Riksbankens jubileumsfond, Forskningsråd, Längmanska fonder etc.); Misc. 1 låda
 • Kortkataloger (1953 års karta). 1 låda
 • Kortkataloger (bibliografier, diabilder etc.). 1 låda
 • Särtryck, broschyrer, tidskrifter. 1 låda

Bevarande- och gallringsvärdering och schemaläggning

Periodiseringar

Uppordningssystem

Villkor för tillgång och användning

Villkor för åtkomst

OBS! MATERIALET ÄR EJ UPPORDNAT OCH ÄR DÄRMED INTE OMEDELBART TILLGÄNGLIGT.
FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA HANDSKRIFTSPERSONALEN VIA: hkb[at]kb.se

Villkor för reproduktion

Kan omfattas av lagen om upphovsrätt.

Materialspråk

 • svenska

Materialskript

Språk och skriptananmärkningar

Fysiska egenskaper och tekniska krav

Sökhjälpsmedel

Besläktat material

Existens och placering av original

Existensen och placering av kopior

Relaterade beskrivningsenheter

Relaterade beskrivningar

Anmärkningar

Anmärkning

Lokal klassning: [L]

Alternativt/alternativa signum

Ediffah

ediffah:kb:160639:1204635753

Sökingångar

Sökingångar på ämne

Sökingångar på plats

Sökingångar på namn

Sökingångar för handlingstyp

Förteckningskontroll

Förteckningssignum

Institutionssignum

Regler och/eller standarder som används

Status

Detaljnivå för beskrivning

Datum för tillkomst revision borttagande

IK
2008-03-04

Språk

Skript

Källor

Accession

Relaterade ämnesord

Relaterade personer och organisationer

Relaterade handlingstyper

Relaterade platser


Kungliga biblioteket
Kontakta oss