Arkiv L54 - Mia Leche Löfgrens papper

Identitet

Referenskod

SE S-HS L54

Titel

Mia Leche Löfgrens papper

Datum

  • 1858--1966 (Skapelse)

Beskrivningsnivå

Arkiv

Omfång och medium


  • 9 hyllm.
  • 153 vol.

Sammanhang

Arkivbildare

(1878-1966)

Biografiska anmärkningar

Författare, pacifist, dotter till Wilhelm Leche.

Arkivbildare

Biografiska anmärkningar

Arkivhistorik

Källa för förvärv eller överlämnande

Gåva

Innehåll och struktur

Innehåll

Samlingen innehåller brev, manuskript, biographica m. m. I samlingen ingår även papper efter ett flertal familjemedlemmar; Eliel Löfgren, Jonas Löfgren, Hanna Wallin samt Jonas Wallin. Observera att en volym brev (L54:29:4) återtagits. Består av accessionerna 1965/12 och 1966/55.

Bevarande- och gallringsvärdering och schemaläggning

Periodiseringar

Uppordningssystem

Breven är förtecknade. Kontakta Handskriftsenheten för information.

Villkor för tillgång och användning

Villkor för åtkomst

Villkor för reproduktion

Vissa delar av samlingen kan omfattas av lagen om upphovsrätt.

Materialspråk

  • engelska
  • svenska

Materialskript

Språk och skriptananmärkningar

Fysiska egenskaper och tekniska krav

Sökhjälpsmedel

Besläktat material

Existens och placering av original

Existensen och placering av kopior

Relaterade beskrivningsenheter

Se även accession 1991/66 (Mia Leche Löfgren, korrespondens med Monica Bratt-Wijkander) samt 1992/70 (Leche Löfgren, Mia: Brev till och från Ebbe Wijkander). Accession 1992/70 är spärrad till 2020.

Relaterade beskrivningar

Anmärkningar

Anmärkning

Mia Leche Löfgren (född Leche) var författare och journalist. Hon skrev bl. a. i Idun och Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning. Som pacifist började Mia Leche Löfgren tidigt arbeta för fred och hon var med vid bildandet av Internationella kvinnoförbundet för Fred och Frihet i Haag 1915. Mia Leche Löfgrens fredsarbete skedde även genom föredrag och artiklar samt med ett stort engagemang för flyktinghjälpen. Bland hennes böcker märks t. ex. Hård tid (1946), som är del tre av hennes memoarer i sex band (1934-1962). Gift 1900-1908 med Fredrik von Friesen, från 1909 med Eliel Löfgren.

Anmärkning

Eliel Löfgren var till yrket advokat. Han var under flera perioder riksdagsman i både första respektive andra kammaren. 1923 blev Eliel Löfgren ledare för Sveriges liberala parti (1923-1930). Han var justitieminister (1917-1920) och senare även utrikesminister (1926-1928). Eliel Löfgren var under åren 1921-1928 delegat i Nationernas förbund.

Anmärkning

Lokal klassning: L

Alternativt/alternativa signum

Ediffah

ediffah:kb:833911:1415020820

Sökingångar

Sökingångar på plats

Förteckningskontroll

Förteckningssignum

Institutionssignum

Regler och/eller standarder som används

Status

Detaljnivå för beskrivning

Datum för tillkomst revision borttagande

KS 2014-11-03
Reviderad av AKZ 2018-02-21

Språk

Skript

Källor

Accession


Kungliga biblioteket
Kontakta oss