Print preview Close

Showing 64476 results

Archival description
Print preview View:

1266 results with digital objects Show results with digital objects

Gustav III:s bibliotek på Haga

 • SE S-SBS 299 F 3
 • Fonds
 • ca 1800
Samlingen består till största delen av utländsk litteratur från decennierna före och efter år 1800, främst dubbletter och senare upplagor från ämnesfacken litteratur, naturvetenskap, encyklopedi, historia, reseskildringar och vitterhet

Untitled

Drottningholmsbiblioteket

 • SE S-SBS 299 F 2
 • Fonds
 • 1600-1700-talet
Böcker med kunglig proveniens: Hedvig Eleonora, Ulrika Eleonora, Lovisa Ulrika, Gustaf III och KarlXIII, samt böcker från privatsamlare som Adam Horn, Carl-Gustaf Tessin och Lars von Engeström

Untitled

Svensk bokkonst

 • SE S-SBS 297 S
 • Fonds
 • 1950-talet-
Svensk bokkonsts arkivexemplar av årligen utvalda böcker

Untitled

Registerkort

Alfabetiskt register över alla beställare till Björkmans tryckeri. Alla större beställare har egna kort medan mindre beställare delar kort i en stor avdelning ”Diverse A-Ö”.

Björkmans tryckeriarkiv

 • SE S-SBS 297 E 8
 • Fonds
 • 1954-1970, 1982-1989
Samlingen ger en beskrivning av hela tryckprocessen hos en hovboktryckare från 1950- till 1980-talet, trycksaker som enkla kölappar från myndigheter samsas med exklusiva konstkataloger
Årsvis ordnade handlingar rörande cirka 22 000 trycksaker firman producerat under den tid den leddes av hovboktryckare Hubert Johansson. Alfabetiskt kortregister över beställare i anslutning till samlingen

Untitled

Bertil Malmbergs boksamling

 • SE S-SBS 297 E 7
 • Fonds
 • 1900-talet
35 skrifter av och översättningar av Bertil Malmberg samt Gunnar Ekelöfs inträdestal i Svenska Akademien

Untitled

Jascha Golowanjuks boksamling

 • SE S-SBS 297 E 6
 • Fonds
 • 1900-talet
67 stycken olika utgåvor av Jascha Golowanjuks böcker

Untitled

1940

1940

1940

1940

1940

1943

1942

1942

1941

1941

1941

1941

1939

Tryckfrihet

 • SE S-SBS 297 E 3
 • Fonds
 • 1939-1943
Böcker och seriella publikationer, från krigsåren konfiskerad litteratur

Untitled

Elin Ekmans samling

 • SE S-SBS 297 E 17
 • Fonds
 • 1900-talet
Papper och annat material kring bokbinderi och boktryckeri

Untitled

Pro fide et christianismo

 • SE S-SBS 297 E 12
 • Fonds
 • 1770-1850-talet
Cirkulär, matriklar och böcker rörande samfundet

Untitled

Redaktionsexemplar av tidskriften Cocktail

 • SE S-SBS 297 E 1
 • Fonds
 • 1930 - 1974
Ca 5 hyllmeter inbundna redaktionsexemplar av tidskrifterna Cocktail och Världsrevyn-Sensation med utländska avläggare

Untitled

Tidningsurklippssamlingen

 • SE S-SBS 291 TU
 • Fonds
 • 1800-1900-talet
Monterade tidningsurklipp inom skilda ämnen. Häri ingår Sv. Teaterförbundets klippsamling

Untitled

Svenska praktsamlingen

 • SE S-SBS 289 Pr 1
 • Fonds
 • 1501 - ?
Praktband och bokband: kungaband, dedikationsband, förlagsband och andra tryck med konstnärlig utformning

Untitled

Uno Willers boksamling

 • SE S-SBS 288n Wi 1
 • Fonds
 • 1900-talet
68 volymer, främst tysk 1900-tals-historia

Untitled

Herwarth Waldens: Der Sturm

 • SE S-SBS 288 Wa 2
 • Fonds
 • 1912 - 1927
14 kapslar med häften av tidskriften Der Sturm från 1912-1927 (luckor kan finnas)
Två monografier utgivna på förlaget Der Sturm
1 kapsel med månadsbrev från Der Sturm
1 kapsel med dubblettmaterial

Untitled

Jacob Wattrangs boksamling

 • SE S-SBS 288 Wa 1
 • Fonds
 • slutet av 1700-talet- början av 1800-talet
Samlingen innehåller 33 volymer svenskt tryck bl. a inom ämnena teater och lantbruk

J.F.V. Vult von Steijerns Wagnersamling

 • SE S-SBS 288 Vu 2
 • Fonds
 • mitten av 1800-talet-början av 1900-talet
Wagners egna arbeten: operor, dikter och konstfilosofiska skrifter i original- och andra upplagor, samt litteratur om Wagner och festspelen i Bayreuth, recensioner, tidningsurklipp, 620 volymer (inga partitur)

Untitled

J.F.V. Vult von Steijerns Goethesamling

 • SE S-SBS 288 Vu 1
 • Fonds
 • senare hälften av 1700-talet-början av 1900-talet
Litteratur av och om Goethe samt tidningsurklipp och porträtt, 3805 volymer och 774 broschyrer

Untitled

Tändsticksetiketter

 • SE S-SBS 288 Tä 1
 • Fonds
 • 1880-1950
Etiketterna är avsedda för tändsticksaskar i olika former

Untitled

Typographica

 • SE S-SBS 288 Ty 1
 • Fonds
 • 1800-2000-talet
Svenskt och utländskt tryck som belyser tryckteknik, tryckerihistoria, grafisk formgivning och dylikt och som på ett naturligt sätt inte kan införlivas i bibliotekets katalogiserade samlingar. Materialet kan till exempel vara framställt med en speciell tryckmetod eller primärt intressant genom sin formgivning

Untitled

Turkiska inkunabler

 • SE S-SBS 288 Tu 1
 • Fonds
 • 1728 - 1758
KB:s samling av "turkiska inkunabler", det vill säga de första trycken på turkiska (och persiska) framställda med rörliga typer i Konstantinopel av Ibrahim Müteferriqa åren 1728-42 (med ett tillägg: 2. uppl. av Lugat-i Vanquli 1757/58). Sjutton titlar, historisk och geografisk litteratur, övervägande på turkiska, kompilat eller översättningar från arabiska (i några fall sannolikt från latin), en fabelbok, några praktiska handböcker, varav en turkisk grammatik på franska

Untitled

Gunnar Tilander: Bibliotheca Tilanderiana

 • SE S-SBS 288 Ti 1
 • Fonds
 • 1800-1900-talet
Företrädesvis romansk språkvetenskap och främst äldre fransk, spansk och italiensk jaktlitteratur

Untitled

Eric Thorsells samling av tyska tidskrifter om homosexualitet

 • SE S-SBS 288 Th 2
 • Fonds
 • 1921 - 1932
Tyska tidskrifter på temat homosexualitet.
Der Eigene: Ein blatt für männliche kultur (1921-1925)
Die Freundschaft
Phoebus-Bilderschau [bilaga till Die Freundschaft] (1928-1932)
Das Kleine Blatt (1928)
Blätter für menchentrecht (1932)
Der Eros (1931)

Untitled

Results 1 to 100 of 64476

The National Library of Sweden
Contact us
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.