Visar 1266 resultat

Arkivbeskrivning
Med digitala objekt
Förhandsgranska utskrift Visa:

Personliga handlingar: Betyg

BETYG OCH INTYG
Undervisningsbetyg (avskrifter) 1827 - 1839, spridda år.
Räkning på meddelad undervisning i Hammerdal 1840
Överenskommelse om undervisning i Nätra 1843
Skrivelse från skolstyrelsen i Dorotea ang. skollärarbefattningen där 1848

Segraren

Ett handskrivet manuskript, ej komplett, med titel "En trampad stig".
Ett maskinskrivet manuskript med titel "Segraren".
En publicerad version. Publicerad under titel "Stigarna" i Hemmets Journal No 45, år okänt.

Minnen av glada och sorgliga stunder

Minnen af glada och sorgliga stunder under J A Linders
och Fredr Chr Fants lefnadsår ifrån deras första bekantskap
och umgänge i vännernas krets och tills döden åtskilde dem,
tillegnade trofaste quarlefvande vännerna Hanna och Lovisa L(eijel).
Texter: F C Linder f. Fant, uå

Norrsundsbarnen

Kap. 1 Näckgrottan. (Korrektur)
Kap. 2 En enkrona. (Korrektur)
Kap. 3 Björnfjällets gåvor. (Korrektur)
Kap. 4 Ostsmörgåsarna.
Kap. 5 Små ´en.
Kap. 6 Sidenrosetten.
Kap. 7 Stackars Hansch. (Manuskript saknas.)
Kap. 8 Lucia. (Koncept, heter här "Körkarlen och Lucia". Korrektur Publicerad i "Sundsvalls posten", heter här "Lucia i ödebygd")
Kap. 9 En julfärd.
Kap. 10 Morfar Simon i templet. (Dessutom finns en sida om morfar Simon, vilken ej har varit möjligt att placera in i boken).

Nacken

1 handskrivet manuskript och tre maskinskrivna sidor, sid II - V
Samt den publicerade versionen. Oklart var publiceringen skett och när.

Romarblod

Egenhändigt manuskript med bläck.
(Med anvisningar i blyerts beträffande illustrationer)

Fotografialbum

1) Fotografialbum innehållande porträtt av större delen av Västerbottens läns ämbets- och tjänstemän. Överlämnat till landshövding Munthe 1865 av landssekreterare Carl Johan Cygnaeus

Bangkeholm

Manusutkast och arbetsmaterial till romanen Bangkeholm som utgavs 191. Titel "Döda stenar" förekommer också.

Handlingar rörande Jonas Walfrid Lindgren

Anmärknings- och betygsbok Umeå högre elementarläroverk 1873-1877
Arbetsböcker i latin och algebra 1877-1878, odat
Diplom filosofie doktor Uppsala universitet 1890
Utfärdade respass 1894, 1906

Lindgren, Jonas Walfrid

Svensk Botanik 1

J. A. Linders avskrift med teckningar gjord 1817 efter J. W. Palmstruchs Svensk Botanik 1 (kopia, original i privat ägo)

Gertru från Svartliden

Kap. 1 Röken från Vildmarken.
Kap. 2 Byrån med guldkedjorna.
Kap. 3 Perssons tempel. (Koncept saknas.)
Kap. 4 Lördag.
Kap. 5 Pappas karameller.
Kap. 6 Advent.
Kap. 7 Om hedningarna.
Kap. 8 Stilla skiner Vindelälven.
Kap. 9 Lär dig, du.
Kap. 10 Maria från Storsele.
Kap. 11 Jag har längtat hem.
Kap. 12 Snö innerligt vit.
Kap. 13 Ett brev.

Gösta Berlings saga

Manuskriptfragment. Bläck, folio

:1 [Inledning]. 1 bl. (2 sid.)
:2 Brobyprestens skatt. 16 bl. (16 sid.)
:3 Den gamle prosten 3 bl. (3 sid.)

En nattresa i påsk

1 handskrivet manuskript med titel "En resnatt"
Samt den publicerade versionen. Publicerat i Idun under titeln "En nattresa i påsk, årtal okänt.
Resultat 1 till 100 av 1266

Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.