Förhandsgranska utskrift Avsluta

Visar 43295 resultat

Arkivbeskrivning
Förhandsgranska utskrift Visa:

291 resultat med digitala objekt Visa resultat med digitala objekt

Dossier Stockholms stadsfullmäktige 1910-1911

HANDLINGAR, MANUSKRIPT, TRYCK, PRESSKLIPP

• Valet 1910

• Stadsfullmäktige
Brev från
Norelius, Rut (1908-2001), barnbibliotekarie i Örebro

• Manuskript
Det var en gång: ett stycke bibliotekshistoria nedskrivet efter anmodan. Tryckt i Biblioteket och vi 1954.
(Anm. Innehåller Valfrid Palmgrens första tal i stadsfullmäktige 20 juni 1910).

• Theodore Roosevelts besök i Stockholm 7-9 maj 1910

• Resan till Köpenhamn 7-9 sept. 1910

• Den internationella konferensen om kvinnlig rösträtt

Suecana: Böcker IV

13) Clausen, Cl. & Hansen, Hans (1953). Dansk læsebog for mellemskolen. 1. Köpenhamn: Gyldendalske Boghandel.

14) Fossing, A.P., Skarvig, N. & Sørensen, Arild (1958). Børnenes danske læsebog. Fjerde del. Köpenhamn: Gyldendal.

15) Læs dem glad..!: en bog fra GAD: bøger 1960-61 (1960).

(OBS! Ovanstående saknas i VPM-P:s förteckning, men har påträffats bland böckerna i boksamlingen)

Valfrid Palmgren Munch-Petersens samling

 • SE S-HS L305
 • Arkiv
Arkivet innehåller brev till (och några få från) Valfrid Palmgren Munch-Petersen, manuskript, biographica, pressklipp, fotografier samt tryck

Elis Erikssons samling

 • SE S-HS L304
 • Arkiv
Samlingen består av tre separata accessioner.

Astrid Lindgren: stenogramblock

 • SE S-HS Acc2020/69
 • Arkiv
Innehåller ett stenogramblock
På framsidan står antecknat med stenografi men även med långhand bland annat:
Pippi har julgransplundring
Förlagsprat pristävling om exvis Tveksam upptakt o När knoppar brister
Den tomma släden
m.fl. Ann Marie Falck
Sommar

Olle Holmbergs papper

 • SE S-HS L128
 • Arkiv
Olle Holmbergs efterlämnade papper; brev, manuskript av Holmberg och andra, avskrifter av Heidenstams brev, m.m.

Verner von Heidenstams korrespondens i avskrift

Innehåller även följande tillägg (HS Acc1997/36);
Brev (kopia) till Gabriel Jönson (1967)
Manuskript till radioföredrag 1965: "Minnen av Thomas Mann"
Manuskript till föredrag "En skymt av Heidenstam" [troligen Bokens dag]

Varia

Fjellfuru. Dikt på norska av okänd författare
Urklipp ur dansk tidning: "Eksperterne hoppede paa litterært falsum"
Konung Oskar II:s sigillavtryck
Inbjudningskort till Olle Holmbergs föredrag i Paris 5 juni 1936. 5 st.
Kuvert med påskrift, ursprungligen igenlackade, innehållande 2 st diktfragment

Manuskript av andra

Björck, Staffan: Ölandsrussen som Pegas 1973
Hammarsten, Einar: Elegisk kling-klang och jubelsång den 11 maj 1959
Löwenhjelm, Harriet: Dikter. 1904-1911, odat., 38 maskinskr. blad, 5 handskrivna fragment (varav 3 återgivna i maskinskrift)
Nelander, Hilda: Sånger ur H.N.:s kvarlåtenskap, av olika författare. 16 bl.
Olsson, Nils Ludvig: 2 visor 1953-1966
Wedberg, Anders Erik Otto: 2 föredrag

Manuskript av Hjalmar Gullberg

En anständig och ömklig comedie. Skådespel av Gullberg i samarbete med Olle Holmberg
Lysistrate. Odat. Handskrivet manuskript
Den heliga natten. Juloratorium till musik av Hilding Rosenberg. Odat.
God jul! här önskas åt Wasa...Dikt. 1922. 2 bl., kopior
Den franska klassiciteten. Uppsatser om: Corneille: Martyren Polyectus; Molière: De löjliga preciöserna, Den inbillade sjuke, Den girige; Racine: Andromake, Atalja, Andliga sånger; La Fontaine: Fabler och Conter. [1964], 1 omslag
Till Ivar den 18/3 1939. Hyllningsdikt til Ivar Harrie (1899-1973) på 40-årsdagen
Ättling av svunna års medaljgravör... Hyllningsdikt till Carl Fehrman med anledning av utgivningen av C.F.:s monografi om Hjalmar Gullberg 1958
Anteckningar av Hjalmar Gullberg. 2 bl.

Ecerpter, citat, avskrifter, anteckningar

Excerpter ur 2 brev från Germund Fredrik Aminoff till Anders Johan Sjögren 1818-1820
Excerpter ur 3 brev från Michael Anckarsvärd till Nathanael Gerhard af Schultén 1792-1799
Anteckning ang. Hinke Bergegren i form av referat av samtal med Birger Svahn 1959
Excerpter ur brev från Carl Gustaf von Brinkmann till Erik Gustaf Geijer ang. Thomas Thorild 1823. Bilaga: avskrift av ett "Skaldebrev" av Thorild
Avskrift av Olof von Dalins Justification contre l'accusation d'avoir attaqué les Etats du Royaume dans la poème "Herdespelet" 1756
Avskrift av 1 brev från Olof Otto von Feilitzen till Johan Henrik Geijerstam ang. tonsättaren Adolf Fredrik Lindblad 1870
Excerpt ang. Gustav III: "Ur ett bref af framlidne Franska Ministern vid härvarande Hof, de Bourgoing, skrifvet år 1803." Odat.
Edikt av Gustav IV Adolf: förbud mot utgivandet av tidningen Abeille du Nord (utg. i Hamburg 1803-1813) i Sverige 1806, fragment av kopia
Avskrift av Ola Hansson: Magtens fördelning mellan folket, senaten och ämbetsmännen i den gamla romerska republiken 1881 Studentskrivning i Lund
Avskrift av Erik Gustaf Hellström: Den didaktiska poesien i den svenska vitterheten. 1900. Studentskrivning i Kristianstad
Referat av samtal ang. Erik Axel Karlfeldt mellan (förmodligen) Olle Holmberg och Gerda Ottilia Karlfeldt (f. Holmberg) 29/1 1962
Referat av samtal ang. Erik Axel Karlfeldt mellan (förmodligen) Olle Holmberg och Clara Maria Heloise Lorents, januari 1962
Anteckningar angående Johan Henrik Kellgren. Odat. 2 bl.
Anteckning ang. Erik Lindorm i form av referat av samtal med Birger Svahn 1959
Utdrag ur brev från Carl von Linné till archiater Beck 7/5 1752
Hänvisningar till brev från Jonas Carl Linnerhielm till diverse mottagare 1788-1789. 4 bl.
Avskrift av skillingtryck i UUB: Ett lustigt dryckes-bröders memorial. Odat.
Avskrift av överlåtelseurkund efter dödsbo: Till magistraten i Calmar stad... 1/12 1868
Anteckningar och utdrag ur diverse brev av Adolf Fredrik Munck af Fulkila 1787-1800, odat. 11 st.
Anteckningar ang. Fritiof Nilsson Piraten 1972. 3 bl.
Utdrag ur 2 brev från Vilhelm Fredrik Palmblad till Fredrik Bogislaus von Schwerin 1815
Avskrift av brev från Henrik Bernhard Palmær till Wilhelm August Detlof von Braun 1851. 1 st.
Avskrift av brev från Henrik Bernhard Palmær till Emilie Charlotte Schylander (g. Palmær) 1846
Romantiken (citat) [1971]. 1 bl.
Handlingar rörande Samfundet De Nio 1913--1925, odat. 5 st.
Anteckningar och utdrag ur dikter av Nils Lorens Sjöberg. Odat. 4 bl.
Citat och avskrifter av 2 dikter av Carl Snoilsky. Odat. 2 bl.
Uppgifter om personer som kände August Strindberg. Osign. artikel i Svensk Litteraturtidskrift med titeln "Den unge Strindberg" 1956. 10 bl.
Avskrift av 4 brev från August Strindberg till Christoffer Bernhard Israel Meijer 1890
Avskrift av brev från August Strindberg till Maurycy (Maurice) Prozor 1900. 1 st.
Wallenberg, Jacob: citat ur källor från Paris 1769 och London 1776, citerade efter Kollektsia Suchtelen, Saltykov-Sjtjedrinbibl., St Petersburg. 1 bl.
Avskrift av brev från John Olof Wallin till E. G. Trafvenfeldt 1830. 1 st.
Anteckningar ur och Peter Jonasson Wieselgrens verk. Odat. 2 bl.

Egna manuskript

Provföreläsning i Lund över ämnet "Fantasiproblemet hos Leopold". Odat, 36 sid.

Tristan. En bok om Tristan Lindström, 1951, Bonniers, med rättelser för en ev. planerad ny upplaga

Om Erich Wittenbergs uppsats "Heinrich Manns politiska idéer". Ett beriktigande. Odat., 13 sid.
I samma omslag: 10 korta svar om dr. W. och Heinrich Mann, 1 sid., 1949

Anna Rydstedts samling

 • SE S-HS Acc2010/12
 • Arkiv
 • 1940-tal--1990-tal
Samlingen innehåller brev, anteckningar, manuskript, pressklipp, teckningar, tryck, ekonomiska och biografiska handlingar. Fotografierna är hos donator för identifiering, när de återkommer till KB ska de införlivas i samlingen

Elsa Knibergs samling

 • SE S-HS L123
 • Arkiv
 • 1895-1961
Samlingen innehåller dagböcker, manuskript, skissbok, pressklipp och brev

Berta Sjögrens samling

 • SE S-HS L127
 • Arkiv
 • Ca 1890-1960
Samlingen innehåller brev, biographica, material om Emil Sjögren, almanackor, räkenskaper, tryck, pressklipp, noter, fotografier med mera

Emil Sjögrens samling

 • SE S-HS L126
 • Arkiv
 • 1875-1921
Samlingen omfattar brev till och från Emil Sjögren, konsertprogram, biographica, pressklipp, m.m.

Waldemar Hammenhögs samling

 • SE S-HS L124
 • Arkiv
 • 1925-1972
Samlingen omfattar 424 brev till Waldemar Hammenhög från 161 brevskrivare, brev (kopior) från Waldemar Hammenhög, dossierer, manuskript, pressklipp, kontrakt, anteckningsböcker med mera
Resultat 1 till 100 av 43295

Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.