Förhandsgranska utskrift Avsluta

Visar 59901 resultat

Arkivbeskrivning
Förhandsgranska utskrift Visa:

862 resultat med digitala objekt Visa resultat med digitala objekt

Sveriges nationallitteratur 1500-1920. Del 23. Selma Lagerlöf. Gustaf Fröding. Stockholm 1925

Innehåller flera texter. Ur Gösta Berlings saga: Tiggaren, Balen på Ekeby, Auktionen på Björne, Patron Julius, Livets stigar, Lilliecronas hem, Mamsell Marie. Ur Legender: Legenden om fågelboet. Ur Osynliga länkar: Morbor Ruben, Gudsfreden. Ur Antikrists mirakler: Det gamla martyriet. Ur Kristuslegender: Fågel Rödbröst. Ur Jerusalem: Ingmarssönerna, Avresan, Paradisbrunnen

Diverse

Brev, mötesdeltagare 17/8 1957, diverse kontrakt, samt olika kallelser till medlems- respektive styrelsemöten

Volymer med mjuka ryggar

Sensitiva. Klaverutdrag, manuskript (acc.2001/97:2), Alles endet was entsteht. Symfoni nr 1. Klaverutdrag, kopia med rättningar (acc.2001/97:5), Leila. Akt 1, inledning. Partitur (acc.2001/97:11), Pezzo sinfonico. Symfoni nr 4. Klaverutdrag (acc.2001/97:17), Traumgewalten. Klaverutdrag (acc.2001/97:26), Trilogia delle passioni. Symfoni nr 5. Klaverutdrag (acc.2001/97:28), Varde ljus! Klaverutdrag, kopia med ändringar (acc.2001/97:30), Violinkonsert, violinstämma (acc.2001/97:33b), Du vår fader i det höga. 3 olika tryck sammanbundna, sång och piano (acc.2001/07:48), Engelbrekt, utdrag (acc.2001/97:51), Leila. Opera, sångstämmor, manuskript (acc.2001/97:67), Leilas sång, ur operan. Röst och piano (acc.2001/97:69), Serenata. Ur Hertiginnans friare. Röst och piano (acc.2001/97:80), Ur Höga Visan, kap. 8. Sång och piano, Nordiska musikförlaget (acc.2001/97:85), 11 sånger. Röst och piano. Klaverutdrag och partitur, manuskript (acc.2001/97:89-90).

Manus till föredrag, tal o.dyl.

- Otitulerat manus till en föreläsning ang. Västerbottens läns landsting, odaterat
- Human Ecology in the History of ideas, paper, odaterat
- The relations between the academies of sciences in Paris and Stockholm during the 18th century, odaterat
- Samefrågan, 2 manus till ett seminarium, 1983
- Natural Resources and National Identity, paper presenterat på XVIIth International Congress of History of Science, 1985
- Att ifrågasätta det uppnådda – reflektioner kring forskarens och journalistens gemensamma uppdrag, manus till föredrag vid kollokvium “Les intellectuels et les médias”, 1986
- Framtidslandet i Europas utkant, manus till föredrag vid ”kommunkonferens”, 1987
- Kan socialdemokratin laddas om?, troligen manus till ett föredrag, 1987
- Kommentar Broady, 1987
- Otitulerat manus, troligen till ett föredrag, angående ”populärvetenskap”, ca 1988
- Popularization of Science and Editor´s Experience, paper presenterat på 4th International Conference on ”The Future of Small Presses in Scholarly Publishing”, 1988
- Norrländska huvudstäder kring sambandet mellan ekonomi och kultur, föredrag vid konferens anordnad av Handelskammaren i Jämtland och Västernorrland, 1988
- Längtan till Norden – Vetenskap och Norrlandsbild I ett idéhistoriskt perspektiv, troligt manus till föredrag vid två tillfällen, 1988 & 1989
- Socialdemokratin och utvecklingstanken, manus till tal vid Socialdemokratiska Arbetarpartiets 100-årsjubileum, 1989

Om skogen & "Sinnenas skog"

Om skogen
- anteckningar (troligen till arkivbildarens C-uppsats), ca 1980

Sinnenas skog
- arbetsmaterial
- manusutkast
- korrespondens
- handlingar angående utställningen
- manusutkast till kapitlet: ”Frihetens hemman på jorden”

Korrespondens

Korrespondens angående humanekologi
Både inkommande och utgående. Sorterat kronologiskt.
I eget omslag: korrespondens angående USA-resa 1984

Ekologisk kunskapsspridning

Ekologisk kunskapsspridning (projekt inom länsmuseerna) 1987-1992
- projekthandlingar
- arbetsmaterial
- korrespondens
- underlag

Forum för tvärvetenskap m.m.

Forum för tvärvetenskap
- seminarieserie ”Vad är universitet?” 1983-1984
- styrelsemötesprotokollskopior 1992-1993 (luckor)
- övrigt angående Forum för tvärvetenskap

U-landsgruppen – Arbetsgruppen för u-landsfrågor vid skogshögskolan och universitetet i Umeå

Institutionsrelaterade handlingar

Institutionsrelaterade handlingar före 1995
- från institutionsstyrelsens sammanträden1983-1988
- korrespondens 1982-1984 & 1994
- arbetsmaterial & underlag 1982- ca 1987
- forskningsprojekt där arkivbildaren omnämns
- Fosamprojektet 1983
- Kunskapsintegration kurs? 1985
- seminarium med J A Managan 1993

Övrigt med forskningsanknytning

Blandat av arkivbildaren
- arbetsmaterial angående ”Socialdemokratin, folklynne och folkhemmets rötter
- arbetsmaterial angående hembygdsföreningar/hembygdsrörelsen
- arbetsmaterial angående geografisk forskning och svensk kartläggning
Resultat 1 till 100 av 59901

Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.