Showing 59901 results

Archival description
Print preview View:

862 results with digital objects Show results with digital objects

Manus, oklart om de publicerats

Manus till texter där det är oklart om det publicerats
- Frisk, fri och fredlig (kan vara en tidig version av Ödemarkens förstar), ca 1984
- Bilden av ett geografiskt område – några inledande synpunkter, 1985
- Recension av ”Ecological imperalism” av Alfred W Crosby, 1988
- Australia. 200 years Cultural Salad Bowl – Surfers´Paradise – Land without Soul, ca 1988
- Längtan till Norden – vetenskap och Norrlandsbild i ett idéhistoriskt perspektiv
- The North of Sweden: A history, ca 1991
- Framtidslandet – resursromantik och utvecklingsideal på nordkalotten (ev. ett föredragsmanus) 1990-tal
- Nordens väg mellan Bryssel och Kalmar, tillsammans med Janerik Gidlund, troligen 1992
- Utan titel (första stycket heter: Physics), troligen 1993

Manus till föredrag, tal o.dyl.

- Otitulerat manus till en föreläsning ang. Västerbottens läns landsting, odaterat
- Human Ecology in the History of ideas, paper, odaterat
- The relations between the academies of sciences in Paris and Stockholm during the 18th century, odaterat
- Samefrågan, 2 manus till ett seminarium, 1983
- Natural Resources and National Identity, paper presenterat på XVIIth International Congress of History of Science, 1985
- Att ifrågasätta det uppnådda – reflektioner kring forskarens och journalistens gemensamma uppdrag, manus till föredrag vid kollokvium “Les intellectuels et les médias”, 1986
- Framtidslandet i Europas utkant, manus till föredrag vid ”kommunkonferens”, 1987
- Kan socialdemokratin laddas om?, troligen manus till ett föredrag, 1987
- Kommentar Broady, 1987
- Otitulerat manus, troligen till ett föredrag, angående ”populärvetenskap”, ca 1988
- Popularization of Science and Editor´s Experience, paper presenterat på 4th International Conference on ”The Future of Small Presses in Scholarly Publishing”, 1988
- Norrländska huvudstäder kring sambandet mellan ekonomi och kultur, föredrag vid konferens anordnad av Handelskammaren i Jämtland och Västernorrland, 1988
- Längtan till Norden – Vetenskap och Norrlandsbild I ett idéhistoriskt perspektiv, troligt manus till föredrag vid två tillfällen, 1988 & 1989
- Socialdemokratin och utvecklingstanken, manus till tal vid Socialdemokratiska Arbetarpartiets 100-årsjubileum, 1989

Manus till föredrag, tal o.dyl.

- Framtidslandet – Resursromantik och utvecklingsideal på nordkalotten, 1990
- Science Without an Empire – Linnean Apostles in Five Continents, paper presenterat på konferensen ”Sciences et Empires”, 1990
- Kontinuitet och förändring, 1990
- Swedish Science and the New World, paper presenterat på konferensen “Science, Discovery, and the New World, 1991
- Norrland som idé och verklighet, manus till föredrag vid de nordiska arkivdagarna, 1991
- Otitulerat manus till tal vid avtackning av landshövdingen, Umeå, 1991
- Science and National Mobilization in Sweden, manus till presentation på kollodium ”The University and the Making of the Nation in the North of Europé in the 19th and 20th Centuries”, 1994
- De lärdas republik: Ett problematiskt motiv i forskarsamhällets självförståelse, manus till föredrag vid K. Vitterhetsakademiens sammanträde, 1994
- Varför tycker ingen illa om biodiversitet?, manus till föredrag vid Skogsdagarna, 1994
- Nature as Fosterer: The Social Construction of Out-of-Doors in Tweintieth Century Sweden (troligen paper till en konferens, samförfattat med Klas Sandell), ca 1996

Korrespondens

Då korrespondensen i huvudsak sorterats per ämne/projekt så återfinns lejonparten i serie D, ämnesordnade handlingar

Om skogen & "Sinnenas skog"

Om skogen
- anteckningar (troligen till arkivbildarens C-uppsats), ca 1980

Sinnenas skog
- arbetsmaterial
- manusutkast
- korrespondens
- handlingar angående utställningen
- manusutkast till kapitlet: ”Frihetens hemman på jorden”

UAIDR

Handlingar angående UAIDR (Umeå Association for International Development Research)

Arbetsmaterial

Anteckningar med norrlandsanknytning. Kan ha uppkommit vid avhandlingsarbetet

Korrespondens

Korrespondens angående humanekologi
Både inkommande och utgående. Sorterat kronologiskt.
I eget omslag: korrespondens angående USA-resa 1984

Konferenser

Handlingar angående konferenser inkl anteckningsbok som antagligen härrör från konferensarbete

Konferens ”The Challenge of Sustainability"

Konferensen ”The Challenge of Sustainability: Environmental Issues in Canada and Sweden” 15-16 maj 1996.
- handlingar angående konferensen (tidigt datum 20-22 maj 1996)
- korrespondens ffa mellan L. Anders Sandberg och Sverker Sörlin
- konferensbidrag inkl korrespondens med författarna

Innehåller också viss korrespondens daterad efter konferensen inför publicering av bidragen

"De lärdas republik"

Projekt: De lärdas republik: Sverige Europa och det intellektuella livets internationalisering
- arbetsmaterial
- korrespondens
- noteringar från HSFR´s seminarium, Lidingö. Dec. 1991

Regioner & regionalism

Projekt: Regioner och regionalism
- handlingar angående regionberedningen 1993/94
- ”Utsikt mot framtidens regioner” konferens anordnad av Civildepartementet 19 oktober 1993
- arbetsmaterial och underlag
- manus-arbetsmaterial ”Regioner och regionalism”
- symposium ”Att skapa regioner och nationer” i Umeå 12-13 november 1992

Övrigt & CMF

- handlingar angående expeditioner och konferenser på tema polarforskning 1995-1997
- arbetsmaterial & övrigt
- handlingar angående CMF Centrum för miljövetenskaplig forskning i Umeå ca 1994. Angående CMF se även volym D1:2
- paper ”Panoramic visions of Spitsbergen av Michel T Bravo, 1997

Nobelsymposium m.m.

Symposium 75: ”Salomon´s House revisited: The organization and institutionalization of science” Stockholm, August 14-18, 1989

Konferens i Las Vegas 1995

Ekologisk kunskapsspridning

Ekologisk kunskapsspridning (projekt inom länsmuseerna) 1987-1992
- projekthandlingar
- arbetsmaterial
- korrespondens
- underlag

Världsutställningen 1992

”Det nya Norrland” ett bidrag till Världsutställningen 21-26 juli 1992
- korrespondens
- arbetsmaterial & underlag
- konferensmaterial

CIHU & AUREPHE

Commission Internationale pour l´Histoire des Universités (CIHU) & Association Universitaire pour la Recherche, l´Enseignement et la Publikation dans le domaine de l´Histoire de l´Europé (AUREPHE)
- korrespondens 1994-1999, odaterat
- arbetsmaterial & underlag

Universitetet i fokus

Två projekt med universitetet i fokus
1) ”Universitetet på plats – Globala förändringskrafter och regionala ambitioner”
2) ”Universitetens och högskolornas betydelse för konkurrenskraft, välfärd och regional utveckling”
- finansieringsansökan & kontrakt
- korrespondens
- arbetsmaterial och underlag

Se även effektstudien vid CERUM

Externa uppdrag med miljöanknytning

Externa uppdrag med miljöanknytning
1) Miljöforum Västerbotten 1997-1999
2) Arbetsgruppen för bildandet av ett konsortium för kompetensutveckling 1998
3) Arbetsgruppen för bildandet av ett kunskapscentrum för ekologisk hållbar utveckling (innehåller även vissa handlingar efter bildandet av centret i Umeå) 1998-1999

Materialet omfattar korrespondens och arbetsmaterial i alla tre

Forum för tvärvetenskap m.m.

Forum för tvärvetenskap
- seminarieserie ”Vad är universitet?” 1983-1984
- styrelsemötesprotokollskopior 1992-1993 (luckor)
- övrigt angående Forum för tvärvetenskap

U-landsgruppen – Arbetsgruppen för u-landsfrågor vid skogshögskolan och universitetet i Umeå

CERUM

Centrum för regionalvetenskap CERUM
- korrespondens 1991-1998 Lucka juni 1992-sept 1994
- möteshandlingar 1991-1998 Lucka juni 1992-sept 1994
- effektstudien 1996-1997 (se även ”Universitetet på plats”)

Angående CERUM se även volym D6:1

Institutionsrelaterade handlingar

Institutionsrelaterade handlingar före 1995
- från institutionsstyrelsens sammanträden1983-1988
- korrespondens 1982-1984 & 1994
- arbetsmaterial & underlag 1982- ca 1987
- forskningsprojekt där arkivbildaren omnämns
- Fosamprojektet 1983
- Kunskapsintegration kurs? 1985
- seminarium med J A Managan 1993

Övrigt med forskningsanknytning

Blandat av arkivbildaren
- arbetsmaterial angående ”Socialdemokratin, folklynne och folkhemmets rötter
- arbetsmaterial angående hembygdsföreningar/hembygdsrörelsen
- arbetsmaterial angående geografisk forskning och svensk kartläggning

Blandat material

- blandat material med oklar koppling till arkivbildaren
- adresslistor
- blandade anteckningar med oklar härkomst

Blandat elektroniskt material

Blandat elektroniskt material
- USB-minne med inskannade artiklar, inkl förteckning
- kassettband med kommentarer till ett symposium som arkivbildaren hållit angående massmedia
- 8 Flexy diskar, märkta med innehåll, okontrollerade
- 3 Mikrofloppydisk (hårda) tillhörande utgivningen av boken Denationalizing Science”, okontrollerade
- 1 Mikrofloppydisk (hård) troligen tillhörande Europaprojektet, okontrollerad

4S/EASST

Handlingar angående 4S/EASST Joint Conference in Gothenburg, Sweden August 12-15, 1992. (4S=Society for Social Studies of Science, EASST=European Association for the Study of Science and Technology)
- korrespondens
- program o.dyl
- övrigt

Etnologiskt arkiv, klippsamling

  • SE Q Handskrift 10
  • Fonds
  • 1970-1990

Vid Etnologiska institutionen, Umeå universitet har en systematisk insamling av tidningsklipp bedrivits under åren 1981-1990. Genom professor Phebe Fjällström har även en samling klipp från 1970-talet tillförts samlingen. Förutom pressklippen återfinns bla också några mönstertidningar från tidigt 1900-tal, uppteckningar om hem och hushåll från Västerbottens inland under 1900-talet samt några noter.

Klippen är ämnessorterade i över- respektive underkategorier enligt "Outline of Cultural Materials" META - Kunskap om kunskap, svensk version 1993.

För sökning i materialet har ett kortregister lagts upp med sökord i alfabetisk ordning. Upprättat vid Etnologiska institutionen, Umeå universitet, av FK Kjell Nygren 1983-1990.

Materialet är främst hämtat ur följande tidningar:

Västerbottens-Kuriren
Västerbottens Folkblad
Dagens Nyheter
Svenska Dagbladet
Nya Norrland
Norrländska Socialdemokraten
Länstidningen Östersund

Umeå universitet, Etnologiska institutionen

19-20 Språk & kommunikation

19 SPRÅK
195 Stilistik (1973-1984)
197 Språkets relationer (1972-1985)

20 KOMMUNIKATION
201 Åtbörder och tecken (1983)
203 Förmedling av nyheter och information (1984)
204 Tidningspress (1973-1985)
205 Postväsen (1971-1986)
206 Telefon och telegraf (1973-1983)
207 Radio och television (1973-1986)

29 Dräkt

29 DRÄKT
291 Normal dräkt (1971-1986, odat)
292 Speciella plagg (1973-1985)
294 Dräkttillverkning (1973-1984)
innehåller också Allers mönstertidning från 1911
295 Konfektions o skoindustri (1978)
296 Dräkt- och skovård (1969-1985)

33 Byggteknik, planering, anläggning

33 BYGGTEKNIK, PLANERING, ANLÄGGNING
331 Byggnadskonstruktion (1973-1984)
332 Markplantering (1983)
333 Murning (1974-1986)
334 Stålkonstruktioner (1983)
335 Timring och byggnadssnideri (1981-1985)
338 Bygghantverk, övriga (1971-1984)
339 Byggvaruindustri (1974-1984)

46-47 Arbete & affärs- och industriorganisationer

46 ARBETE
461 Arbete och fritid (1980-1986)
462 Arbetsfördeln mellan könen (1983-1986)
463 Yrkesspecialisering (1979-1984)
464 Tillgång och efterfrågan på arb kraft (1983-1985)
466 Arbetsvillkor (1982-1986)
467 Fackliga organisationer (1981-1985)
468 Fackliga uppgörelser (1984)

47 AFFÄRS- OCH INDUSTRIORGANISATIONER
472 Enskild företagsamhet (1982-1985)
473 Bolagsformer (1984-1985)
474 Kooperation (1973-1984)

48 Resor och transporter i allmänhet

48 RESOR OCH TRANSPORTER I ALLMÄNHET
481 Personförflyttning gm egen kraft (1981-1984)
484 Resande (1972-1986)
även en plastkasse med tryckt text på från 1986
485 Reseservice (1979-1986, odat)
487 Färdvägar (1983)

70-72 Krigsmakt. militär teknologi & krig

70 KRIGSMAKT
701 Militär organisation (1980-1986)
702 Rekrytering och utbildning (1983-1985)
704 Stridande maktstyrkor (1973-1980)
708 Specialkårer (1979-1984)

71 MILITÄR TEKNOLOGI
712 Militära anläggningar (1973)

72 KRIG
722 Omställning till krigsförhållanden (1974-1985)
726 Krigföring (1984-1985)
727 Krigets efterdyningar (1983-1985)
728 Fredsverk (1985)

73 Samhällsproblem

73 SAMHÄLLSPROBLEM
731 Katastrofer (1974-1986)
732 Handikappade (1980-1986)
733 Alkoholism och narkomani (1974-1985)
734 Invaliditet (1982-1984)
735 Fattigdom (1973-1985)
736 Hjälpbehövande i allmänhet (1976-1984)
737 Åldringsvård (1983-1985)

76-78 Död, trosföreställningar & religionsutövning

76 DÖD
761 Liv och död (1980-1987)
763 Att dö (1979-1986)
764 Begravning (1973-1986)
767 Yrkesfolk och begravning (1984)

77 TROSFÖRESTÄLLNINGAR
771 Religion i allmänhet (1985)
772 Kosmologi (1982-1986)
773 Mytologi (1980-1985)
775 Eskatologi (1984-1986)
776 Andar och gudar (1983-1985)
779 Trossystem (1967-1987)

78 RELIGIONSUTÖVNING
782 Dyrkan (1983)
783 Rening och botgöring (1981-1982)
784 Undvikande och tabu (1984)
787 Uppenbarelse och förutsägelse (1974-1986)
789 Magi (1983-1985)

87-88 Undervisning & människans åldrar

87 UNDERVISNING
871 Undervisningsväsen (1971-1986)
872 Skolundervisning (1973-1984)
873 Högre undervisning (1970-1985)
875 Lärare (1978-1985)
876 Teori och metod i undervisningen (1979-1985)
877 Studenter (1973-1984)

88 MÄNNISKANS ÅLDRAR
882 Ungdomens status (1984-1985)
883 Ungdomens sysselsättningar (1980-1985)
886 Ålderdom (1983-1985)
887 Åldringssysselsättningar (1979-1986)

Föreläsningsantecknigar

Alltid energi, 1980.
Att vara fackförfattare, 1985.
Biologer mot kärnvapen, 1985.
Bohuslänska kustregionen, 1981.
Chalmers, 1985.
Chefskonferens, Kungälvs kommun, 1984.
Den goda sinuskurvan och den onda spiralen, 1985.
Ekologi för politiker, 1984.
Ekologisk utblick, 1984.
Ekonomisk ekonomi, 1982.
Ekonomi och ekologi, 1985.
Energi – Ekologi – Tillväxt, 1980.
Förståelse för naturen, 1980.
Havsfiske, 1983.
I- och U-landsmänniskan i den ekologiska verkligheten, 1981.
Inledande överblick över miljöproblem i I- och U- land, 1982.
Katastrofer, 1985.
Kynnefjället, 1980.
Landstinget i Bohuslän: Framtid, 1985.
Luleå SNF, 1984.
Löst prat efter 25 år som chef för GNM, 1984.
Min syn på Norden inför 80-talet, 1981.
Miljö, ekologi, människa, 1980.
Människan i ekol. Verkligheten, 1977 och 1980.
Människan inför naturen, 1983.
Människa - Samhälle – Miljö, 1980.
Människans ekologiska situation, 1982-1983 och 1986.
Människans ekologiska ramar, 1982.
Människans ekologiska situation och museernas ansvar, 1984.
Mölndal, bokens dag, 1984.
Natur- och kulturvårdsprogram i Göteborg, 1984.
Ny kunskap ur gammal, 1985.
Om människans ekologi i dagens globala krissituation, 1984.
Om rytm i naturen, 1982.
Personliga erfarenheter från miljöplanering i Göteborg, 1982.
Samtal om människan, 1982.
Skog i humanekologiskt perspektiv, 1985.
SNM:s roll, 1980.
Temadag: Skogsdöden, 1984.
The ecological situation of man, 1981.
Ulltuna, 1983.
Vad jag skrivit och varför, 1984.
Varför behövs skolträdgårdar, 1980?
Vattnet och människan, 1985.
Zoologisk klassificering, 1980.

Föreläsningsantecknigar

Barnens miljö- i ett humanideologiskt perspektiv, 1989.
Beredskap för verklighetssyn, 1987.
Dagens bistånd, hjälpa eller stjälpa, 1986.
Dagens Eko, 1988.
Den globala överlevnaden, 1987.
Det stora havet och den lilla människan, 1989.
Det stora sambandet, 1989.
Ekologi i historiskt och globalt perspektiv, 1987.
Ekologiska konsekvenser av tidigare gjorda teknikval, 1986.
Ekologisk kris, 1988.
Ekologisk utveckling, 1989.
En grön stad är en levande stad, 1987.
En udda världshistoria, 1989.
Exploatera eller hushålla, 1987.
Fred och rättvisa, 1986.
Galapagosöarna- ett levande museum, 1989.
Granskningsnämndens verksamhet, 1987.
Helhetsperspektiv på linken, 1989.
Humanekologi, 1986.
Humanekologi och livskvalitet, 1988.
Humanekologi och hälsa, 1987.
Humanekologisk rundmålning, 1989.
Industrisamhällets dilemma, 1988.
Industrisamhälle på gott och ont, 1989.
Invigning av studielådor om svensk och tropisk urskog, 1987.
Jorden vi ärvde, 1988.
Jorden är vår inramning, 1987.
Malaysia i regnskogens ekologi, 1988.
Miljöproblem i långt och brett perspektiv, 1986.
Museieveckan, 1989.
Museum och miljö. 1987.
Museerna som opinionsbildare vad gäller ekologi och miljöfrågor, 1989.
Människan – Boven, 1987.
Människans ekologiska situation, 1987.
Människans ekologi, förr, nu och i framtiden, 1988.
Människan och naturresurserna - Det globala perspektivet, 1987.
Naturen matematiskt gestaltad, 1986.
Natur och natursyn, 1987.
Norra Älvstranden, 1988.
Skolor på Gotland, 1988.
Skrivelse till trafikutskottet, 1989.
Solidaritet, 1986.
Solidaritet med jorden, 1986.
Städa eller förebygga? Om industrisamhällets dilemma, 1987.
Tillägg till föredrag i Sandö U-centrum, 1988.
Tätorter som ekonomisk anomali, 1987.
U-hjälpsfrågor, 1989.
Varför resurs- och miljöproblem, 1988.
Varför går inte miljörapporteringen fram, 1988.
Vatten, 1988.
Verklighetens motsträviga upptäckt, 1989.
Vi på vår jord- i stort och smått, 1989.
Vägen - en del av verkligheten, 1987.

Energi

Aspekter på kärnkraft. 1970 - 1980 -tal.
Med rapporter rörande detta ämne.

Energi

Energi, 1980- 1990- tal.
Allmän energiplanering, 1970- 1990- tal.
Energisparande, 1980- 1990- tal.
Energidebatt, 1970- och 1990- tal.
Vindkraft, 1970- 1990- tal.
Vattenkraft, 1980- 1990- tal

Energi

Solenergi, 1980- 1990- tal. 17:32
Bioenergi, 1970- 1990.
Flödande energi, Sverige 1981.
Flödande energi, Världen. 1970- 1990- tal.
Kol och gas, 1970- 1990- tal.
Fossilt kol, 1980- tal.
Olja, 1970-1990- tal

Energi

Torv, 1980- tal. 17:33
Allmänt om lagrad energi, 1978.
Kärnkraft, 1970- 1990- tal.
Radioaktivt avfall, 1990- tal
Tjernobyl, 1988 - 1990.

Energi

Energidebatt, 1980 – 1981.
Flödande energi, Sverige 1980.
Oljeskador, 1979.
Oljeskador, Sverige 1980 – 1981.
Oljeskador, Västkusten 1979 – 1981.
Oljeplattformsolyckor, 1980.
Oljetankerkollisionen, vid Tobago 1979.
Oljekatastrof, Mexico 1979.
Reaktorbrister (kärnkraft), 1980 – 1981.
Energipolitik, 1979 – 1980.
Kärnkraftsdebatt, 1980.
Kärnkraftsdebatt, 1980- ta

Hav och miljöfrågor

Hav, 1980-1990- tal.
Östersjön, 1980- 1990- tal.
Atlanten, 1970- 1990- tal.
Medelhavet, 1970- 1990- tal.
Indiska oceanen, 1970- 1990- tal.
Nordsjön och Kattegatt, 1970- 1990- tal.
Med broschyren ”Nordsjön - Det förorenade havet vågen måste vända

Humanekologi och försörjning

Människans utveckling, 1980- 1990- tal.
Människan själv, 1980- 1990- tal.
Humanekologi, 1970- 1990- tal.
Humanekologi och försörjning, 1970- 1990- tal.
Sociobiologi, 1980- 1990- tal.
Med uppsats i praktisk filosofi från 1985.
”Sociobiologisk debatt”, av Bodil Fischer.
Samt med tidskriften Nya Argus nr. 9-10/ 1984

Humanekologi och försörjning

Häri även jord- och skogsbruk
Animalieproduktion, 1980- 1990- tal.
Biologisk kontroll, 1980- 1990- tal.
Genetik, 1980- 1990- tal.
Världsnutrtion, 1970- 1990- tal.
Skogsbruk, 1970- 1990- tal.

Juridiska och ekonomiska aspekter på miljöfrågor

Mot rättsmedvetande, 1980- 1990- tal.
Marknadskrafter och kommersialism, 1990- tal.
Miljölag och miljöbrott, 1990- tal.
Reklam, 1980- 1990- tal.
Skatteväxling, 1990- tal.
Skatteväxling för miljön – möjligheter och problem.
En rapport från vänsterpartiets riksdagsgrupp, 1994.
Styrmedel, 1990- tal.
Jobb och miljö, 1970- 1990- tal.
Standard och livskvalitet, 1970- 1990- tal.
System, styrmedel och systemskifte, 1990- tal.
Positiv utveckling för miljön, 1991 – 1993.
Med litteraturreferenser, 1980- 1990- tal.

Kommunuktaioner

Allmänt om transport, 1970- 1990- tal.
Tåg, bil och flyg, 1990 – 1991.
Allmänt om vägutbyggnad, 1991 – 1993.
Scan- link, 1980- 1990- tal.
Med tidskrift: Sveriges natur, nr. 3/1985.
Europaväg 6, 1980- 1990- tal.

Kommunuktaioner

Dennispaketet, 1992 –1996.
Dennispaketet (öster- och västerled),
1980- 1990- tal.
Tredje spåret, 1995.
Kustsjöfart, 1980- 1990- tal.
Sjöfart, 1990- tal.
Färjeleder, 1990- tal.
Flyg, 1980- 1990- tal.

Miljögifter och miljöproblem

Erosion – Jordförlust. 1970- 1990- tal.
Med rapport rörande erosion och
Markförstöring från Göteborgs universitet.
”Markförstöring” av Åke Sundberg, grundkurs
A1 i miljövård. Göteborgs universitet. Odaterad.
”Markförstöring – Ett allvarligt hot mot
livsmedelsförsörjningen” av
Margot Bolander, Birgitta Gelany och Marianne Olovsson. 1970.
Torka – Brand, 1980- 1990- tal.
Andra markskador, 1980- 1990- tal.
Försumpning och försaltning, 1990- tal.
Miljögifter, 1970- 1990- tal.
Koldioxid, 1970-1980-tal.

Miljögifter och miljöproblem

Klimatpåverkan, 1970-1990-tal.
Ozon, 1980- 1990- tal.
Luftföroreningar, 1970- 1990- tal.
Påverkan på sötvatten, 1980- 1990- tal.
Med artiklar: ”Overcoming water ? and
soil blindness in tropical land”;
av Malin Falkenmark, 1986.
”Förening under miljöparaplyet”, av
Malin Falkenmark och Sven Wahlberg,
manus för tidskriften Forskning och framsteg, 1986

Naturresurser

Häri även frågor rörande energi.
Humanentomologi, 1986.
Med Nordiska utredningar, 1967- och 1980- tal.
Kärnkraftsekonomi, 1980- 1990- tal.
Samt med rapport från Greenpeace – Sverige.
”Kärkraftsekonomi” av Rolf Millqvist och Gösta Wallin.
Energidebatt, 1990 – 1992.
Fenolutsläpp i Göteborg, 1979.
Braer olyckan på Shetland, 1993 - 1994.
Kärnkraftsdiskussion, 1992 – 1993.
Bättre avloppssystem, 1988.
Livsåskådningar, 1960 –19970- tal.
Med bok: ”De upplysta horisonterna”, av Sverre Holmsen.
Våtmarker, 1990- tal.

Regioner och miljöproblem

Globala frågor, 1970- 1990- tal.
Göteborgsregionen, 1980- tal.
Norrland, 1970- 1980- tal.
Regionalt och Sverige, 1970- 1980- tal.
Norden, 1980-1990- tal.
Regionalt och Västeuropa utom Norden, 1970- 1990- tal.
Östeuropa, 1980- 1990- tal.

Regioner och miljöproblem

Latinamerika, 1980- 1990- tal.
Västindien, 1980- 1990- tal.
Mellanamerika, 1970- 1990- tal.
Mexico, 1970- 1990- tal.
Brasilien och Amazonas, 1970- 1990- tal.
Övriga Sydamerika, 1970- 1990- tal.
Australien, 1980- 1990- tal.
Arktis, 1970- 1990- tal.
Antarktis, 1970- 1990- tal.

Storskalighet – småskalighet

Kontraproduktivitet, 1970 – 1990- tal.
Motkrafter, 1989 – 1996.
Attityder, 1970 – 1990- tal.
Konsumentinflytande, 1989 – 1990.
Regionalpolitik, 1993 – 1994.
Småskalighet, 1970- 1990- tal.
Storskalighet – Rationalisering, 1990 – 1996.

Utveckling och u- landsfrågor

U- landsfrågor, 1980- 1990- tal
Mjuk teknik, 1989 - 1991.
U- landsteknik, 1980- 1990- tal.
Miljövård och ekonomi, 1980- 1990- tal.
U- länder som marknadsersättning och avfallsplats,
1980- 1990- tal.
Geschäft, 1980- tal.
Miljöersättning, 1970- 1990- tal.
Humanekologi och försörjning, 1970- 1990- tal.
Tillväxt, 1970- 1990- tal.

Egna böcker

Återanvänt hjärnskrot. Ur en biologs minnen.
Värnamo 1989.
Vi på vår jord. Om människans ekologiska situation.
Värnamo 1989.
Mot en ljusnande framtid!? Värnamo 1991
Under salta segel. Om seglande skepp och livet ombord.
Värnamo 1994.
Försök till verklighetsbeskrivning. Mest om samspelet
människa-omgivning. Smedjebacken 1994.

Fotografier från resan 1917

Omfattar bilder monterade på kartongskivor samt lösa dubbletter från resan 1917 i Norge
I denna volym bilder från Norge, numrerade av Hallström 1917:36 till 1917:70 (Luckor)
De flesta av dessa bilder finns i den digitala samlingen
Results 1 to 100 of 59901

The National Library of Sweden
Contact us
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.