Showing 226 results

Archival description
Special Book Collections - National Library of Sweden
Print preview View:

J.A. Ahlstrands samling av Robinsonader

 • SE S-SBS 288 Ah 1
 • Fonds
 • 1719 - 1907
omkring 125 titlar i ca 200 volymer Robinsonader, det vill säga Robinson Kruseutgåvor på olika språk och olika utgåvor i temat överlevnad på en öde ö

Gustaf Berghmans Elzeviersamling

 • SE S-SBS 288 Be 5
 • Fonds
 • 1500 - 1699
Elzeviertryck, ca 2500 titlar, annex (imitationer av Elzeviertryck) och litteratur om Elzevierer. Samlingen är numrerad

Björkmans tryckeriarkiv

 • SE S-SBS 297 E 8
 • Fonds
 • 1954-1970, 1982-1989
Samlingen ger en beskrivning av hela tryckprocessen hos en hovboktryckare från 1950- till 1980-talet, trycksaker som enkla kölappar från myndigheter samsas med exklusiva konstkataloger
Årsvis ordnade handlingar rörande cirka 22 000 trycksaker firman producerat under den tid den leddes av hovboktryckare Hubert Johansson. Alfabetiskt kortregister över beställare i anslutning till samlingen

Blandat

 • SE S-SBS 288 He 4:2
 • Series
 • 1900-talet
 • Part of Helgtryck

Fanziner

 • SE S-SBS 288 Fa 2
 • Fonds
 • 1950-1980-talet
Fanziner. Huvudsakliga ämnesområdet är Science fiction-historia. Enstaka exemplar från 1950- 60- och 70-talen; merparten från 1978-86, därefter sporadisk.

Förlagsband exempelsamling

 • SE S-SBS 288 Fö 2
 • Fonds
 • 1800-2000-talet
Samlingen innehåller exempel på varianter av förlagsband: varianttryck, tryckningar, skyddsomslag, recensionsexemplar, provutgåvor m.m.

Hyllningsadresser

 • SE S-SBS 288 Ad 1
 • Fonds
 • 1900-talet
44 hyllningsadresser

Lydia Brings samling av Dantelitteratur

 • SE S-SBS 288 Br 1
 • Fonds
 • mitten av 1800-talet-1900-talet
Ca 30 stycken utgåvor och översättningar av Divina comedia samt litteratur om Dante

Carl von Linné: skrifter

 • SE S-SBS 288 Li 2
 • Fonds
 • 1735 - 1955
Samling av skrifter av Linné till och med 1955; även skrifter utläggande och kommenterande Linnés verk tryckta före 1800 oavsett land och språk

Lars von Engeströms samling av engelska småtryck

 • SE S-SBS 288 En 3
 • Fonds
 • 1790-talet
1 foliovolym med titeln: "Samling af hvarjehanda paper tjenande att gifwa ett begrepp om Engelska folkets sätt att wara, och sedwanor, samlade åren 1794, 1796". (flygblad, dagsnotiser, kapplöpnings- och boxningsreferat, politiska tryck, annonser, populära verser med mera)

Nils Ferlins boksamling

 • SE S-SBS 288 Fe 1
 • Fonds
 • 1900-talet
Böcker från Nils och Henny Ferlins bibliotek, med och utan dedikationer

Navigationsskolans bibliotek

 • SE S-SBS 288 Na 1
 • Fonds
 • 1600-1800-talet
Äldre samling av maritim handbokslitteratur, kartor och sjöfart

Pappersprover

 • SE S-SBS 288 Pa 1
 • Fonds
 • 1500-1700-talet
Vattenstämpelsamling och två kapslar med Charta Sigillata ur Anders Nyströms samling

Okatalogiserat utländskt tryck

 • SE S-SBS 288 Ot 1
 • Fonds
 • 1675 - 1900
Vägg- och bordsalmanackor/kalendrar, planscher med almanackor/kalendrar, reklamblad, anslag, spelplaner, genealogi med mera

Private Press

 • SE S-SBS 288 Pr 1
 • Fonds
 • 1900-2000-talet
Private press-tryck: prospekt, prislistor, företagskataloger och utställningskataloger

Registerkort

Alfabetiskt register över alla beställare till Björkmans tryckeri. Alla större beställare har egna kort medan mindre beställare delar kort i en stor avdelning ”Diverse A-Ö”.

Hedbergs bokbinderi

 • SE S-SBS 288 He 3
 • Fonds
 • 1885-1969
Räkenskaper, brev, bokband, böcker, fotoalbum, skisser, materiallager, inventarier

Svenska praktsamlingen

 • SE S-SBS 289 Pr 1
 • Fonds
 • 1501 - ?
Praktband och bokband: kungaband, dedikationsband, förlagsband och andra tryck med konstnärlig utformning

Helgtryck

 • SE S-SBS 288 He 4
 • Fonds
 • 1900-talet

Bokillustrationer och skisser till Karl Asplunds böcker

 • SE S-SBS 288 As 1
 • Fonds
 • 1920 - 1939
Tre böcker med originalteckningar. Sex originalteckningar till Karl Asplunds bidrag Fontaine d'amour i Festskriften till Hasse Z 1927. Teckningar med anknytning till Asplunds böcker om Prins Wilhelm och Stenhammar. Tre teckningar som förslag till illustrationer i Asplunds böcker. Lösa litografier som alternativ till illustration till Dagarna, 1938

Anders Beckmans samling

 • SE S-SBS 288 Be 6
 • Fonds
 • 1920-talet - 1960-talet
Tryckt material, originalförlagor till affischer och broschyrer, fotografier, klichéer, tidningsurklipp och miniatyrmodeller till Anders Beckmans utställningar

Bokobjekt

 • SE S-SBS 288 Bo 4
 • Fonds
 • 1900-2000-talet
Bokobjekt är konstverk och andra objekt som anspelar på bokens form, men som inte kan läsas. Kärnan i samlingen är två bokobjekt av Arman respektive Christo (förvärvade genom köp 1988). Härtill kuriosa av mer anspråkslöst slag

Redaktionsexemplar av tidskriften Cocktail

 • SE S-SBS 297 E 1
 • Fonds
 • 1930 - 1974
Ca 5 hyllmeter inbundna redaktionsexemplar av tidskrifterna Cocktail och Världsrevyn-Sensation med utländska avläggare

Efemärt tryck

 • SE S-SBS 288 Ef 1
 • Fonds
 • 1900-2000-talet
Biljetter, bokmärken, emballagetryck, etiketter, exlibris, klippdockor, reklammärken, samlarbilder, spelkort, visitkort med mera. Hit även leksaker och andra föremål som har varit bilagor till svenska tidskrifter

Förlagsbandssamlingen

 • SE S-SBS 288 Fö 1
 • Fonds
 • 1800-2000-talet
Ett mindre urval av svenska förlagsband i originalutförande

Koreasamlingen

 • SE S-SBS 288 Ko 1
 • Fonds
53 stycken äldre koreanska tryck
Results 1 to 100 of 226

The National Library of Sweden
Contact us
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.