Visar 57525 resultat

Arkivbeskrivning
Svenska
Förhandsgranska utskrift Visa:

799 resultat med digitala objekt Visa resultat med digitala objekt

Wennerströmaffären

 • SE S-HS Acc1973/7
 • Arkiv
 • 1963 - 1964
Juristkommissionens papper rörande Wennerströmaffären. Accessionen består av förhörsprotokoll samt SOU 1964:15 A.

Juristkommissionen

Hjalmars och Hramers saga

 • SE S-HS Vr1a
 • Arkiv
 • 1666-1690
Runskrift på pergament. Skinnband med guldpressning.
Falsarium, troligen från slutet av 1600-talet (Olof Rudbeck och Johan Peringskiöld omnämns i handskriften och äldre kataloger)

Albin Theodore Anderson: Sweden in the Baltic, 1612-1630

 • SE S-HS Acc1973/61
 • Arkiv
 • 1947
Kopia av manuskript Sweden in the Baltic 1612-1630: A study in the Politics of Expansion under King Gustavus Adolphus and Chancellor Axel Oxenstierna, based primarly on Swedish Sources

Anderson, Albin Theodore

Poul Knudsen: Brev

 • SE S-HS Acc1973/53
 • Arkiv
Brevsamling med brev till P.K. från bl.a. Selma Lagerlöf, Frida Uhl och Hugo Alfvén.

Knudsen, Poul

Axel Adlersparre: Dagbok 1868

 • SE S-HS Acc1973/38
 • Arkiv
 • 1868
1 dagboksvolym. Helskinnband med lås. Även några brev till A.A. i volymen.

Adlersparre, Axel

Sigge Drangel: Släkten Drangels historia

 • SE S-HS Acc1973/50
 • Arkiv
 • 1957 - 1965
Stencilerad uppsats med titeln "Släkt, gårdar och hembygd under fyra sekler". Sammanställt av S. Drangel 1957-1965.

Drangel, Sigge

Karl Axel Lundgren, alias Kalle Pang: Minnen

 • SE S-HS Acc1973/42
 • Arkiv
 • 1923 - 1927
Karl Axel Lundgrens anteckningar. Skrivna under Lundgrens sista sejour på Långholmen 1923-1927. Anteckningar i marginalen av kriminalvårdsdirektör Gunnar Rudstedt.

Lundgren, Karl Axel

Bokkataloger

4 st handskrivna bokkataloger.
"Catalog på böcker (af Rönbeck sjelf skrifven)", 1800-tal
"Catalog öfver de uti Krageholms bibliothek befintliga böcker", ca 1775.
Anonym svensk bibliotekskatalog från ca 1765, uppställd alfabetiskt med registerflikar.
"Catalogus Librorum Ecclesiae Aboënsis 1633", avskrift från 1908

Bokkataloger

 • SE S-HS Acc2005/60
 • Arkiv
 • 1750-1922

Bokkataloger

8 st häften nämnda "Catalogue" numrerade 1-8 fördelade på olika ämnen samt 3 st lösa ark "Catalogue Encyclopedie Méthodique par une Societée de gens de lettres" numrerade enligt skåp 2, 3 och 5, ca 1830. Förtecknar per skåp den von Akenska biblioteket på Högsjö.

Bokkataloger

 • SE S-HS Acc2005/60:1
 • Enhet
 • ca 1750-1854
 • Del avBokkataloger

4 st handskrivna inbundna kataloger:
"Förteckning på böcker af C.C. Gjörwell, 1854
"Catalog öfver det Bibliotheque som förvaras uthi domkyrkan i Strengnäs", 1750, av Jonas Wetter, bibliotekarie vid Strängnäs gymnasium.
Anonym bibliotekskatalog. Systematisk uppställd på olika ämnen, ca 1840.
"Alphabethisk Real och nominalkatalog öfver Bibliotheket på Marswinsholm, 1815.

Bokkataloger

3 st handskrivna inbundna kataloger "Katalog över Ernst Philipsons bibliotek, Svensk topografi I, II och III" samt lösa ark märkt "Sökta rariteter".

Liggfolioformat

Skisser, teckningar, målningar (blandade tekniker) (original och kopior)

1. Från första konstutställningen, Konstnärsbolaget
2.Stockholm etc. Refus
3. USA, refuseringar, äng. djä.

A-Bl

Skisser, teckningar, målningar (blandade tekniker) (original och kopior)

1. Aktuellt (under arbete)
2. Att titta II
3. Bilder med nr 1
4. Blandat

Bl-Gu

Skisser, teckningar, målningar (blandade tekniker) (original och kopior)

1. Blåklockor
2. Boston, accept
3. Dante + B
4. Egypten
5. Ej Bro
6. Ex Libris Trygve Lovén
7. Fotostat
8. Frukter
9. Grafik, accept
10. Gullvivor

Gö-Hi

Skisser, teckningar, målningar (blandade tekniker) (original och kopior)

1. Göra I
2. Halvfärdiga, Accept, Att måla på kanske nya pannåer
3. Hittade original

St-U

Skisser, teckningar, målningar (blandade tekniker) (original och kopior)

1. Strand
2. Syren
3. Tidiga Boston
4. The big apple
5. Trollmor
6. Tulipaner (2 mörka)
7. Uträkningar

Li-My

Skisser, teckningar, målningar (blandade tekniker) (original och kopior)

1. Lite x-tra
2. Malmö, Kreta, refuseringar
3. Mina gamla
4. Modeller
5. Motala, Malmö
6. Motala, målningar, refuseringar
7. Mycke hit och dit

My-N

Skisser, teckningar, målningar (blandade tekniker) (original och kopior)

1. Mycket
2. Nakna kvinnor, modeller
3. Narcissus (Poeticus?)
4. New York 1978-79, Historieboken

P-R

Skisser, teckningar, målningar (blandade tekniker) (original och kopior)

1. Pappa
2. Ref
3. Regi, kostym, -kurs, Refus

Hu-I

Skisser, teckningar, målningar (blandade tekniker) (original och kopior)

1. Hus med tak/Syrien
2. Inte så bra

J-Li

Skisser, teckningar, målningar (blandade tekniker) (original och kopior)

1. Ja
2. Kavala Cypern
3. !Kuul!
4. Landskap
5. Lite palmer

S-St

Skisser, teckningar, målningar (blandade tekniker) (original och kopior)

1. Schack
2. Skisser till "färdiga" målningar
3. Skisser till grafik
4. Skämt och ornament
5. Små bilder
6. Stockholm, stjärnan, Umeå
7. Storgatan

Erik Axel Karlfeldt: Fotografier m.m.

 • SE S-HS Acc2019/113
 • Arkiv
Accessionen innehåller fotografier och fotoalbum samt diverse biographica (framför allt brev, telegram och kondoleanser 1931)

Karlfeldt, Erik Axel

Selma Lagerlöfs brev till översättare m.m.

 • SE S-HS EpL8a
 • Arkiv
 • 1891-1939
Brevsamlingen innehåller brev från Selma Lagerlöf till:
• Ida Falbe-Hansen och Elisabeth Grundtvig (Danska översättare). Samt brev från Valborg Olander till Ida Falbe-Hansen
• Anna Ohlson, f. Hagman. (Seminariekamrat)
• Malvina Buchholtz, f. von Knebel. (Om tysk översättning). Samt 1 st. brev till E. Gyldén, Djursholm
• Kaja Hansen (Norsk tandläkare)

Lagerlöf, Selma

Selma Lagerlöfs brevsamling

 • SE S-HS EpL45
 • Arkiv

Den övervägande delen av brevsamlingen utgörs av brev från Selma Lagerlöf till olika personer - såväl kända, som okända.
Dessutom ingår en mindre svit med brev mellan andra

De flesta breven är i original

Lagerlöf, Selma

Sun Axelssons samling

 • SE S-HS Acc2011/49
 • Arkiv
Accessionen innehåller Sun Axelssons samling av brev, dagböcker, manuskript, anteckningar med mera.

Axelsson, Sun

Rut Hillarp: Tillägg

 • SE S-HS Acc2020/78
 • Arkiv
Dagböcker från åren 1947-1951

Hillarp, Rut

Kjell Lundholms arkiv

 • SE Q Handskrift 146
 • Arkiv
 • 1930 - 2010
ARKIVBESKRIVNING
Vid ordnandet av arkivet har hänsyn tagits till den inre ordning som rådde vid leveransen. Undantaget är manuskript till artiklar som har ordnats alfabetiskt.
Arkivet har ordnats i fem huvudkategorier. A Personliga handlingar, rör handlingar från studietiden, ekonomiska handlingar och övriga personliga handlingar. Den största kategorin, B Manuskript och egna verk innehåller manuskript till Lundholms böcker och artiklar i kulturhistoriska ämnen. C Korrespondens har indelats i familjebrev, korrespondens rörande arkeologi och övrig korrespondens. D Handlingar rörande arkivbildarens verksamhet innehåller bl.a. underlagsmaterial till Lundholms kulturhistoriska skriftställande. E Samlingar innehåller fotografier, film, kassettband och tidningsurklipp.

Lundholm, Kjell

Sophie Elkans papper

 • SE S-HS L84
 • Arkiv
 • 1861--1921

Samlingen innehåller framför allt brev.

Selma Lagerlöfs brev till Sophie Elkan är digitaliserade och mikrofilmade (signum MfH 748:1-9) - originalbreven tas inte fram.

Sophie Elkans och Betty Warburgs brevväxling ingår också i samlingen

Elkan, Sophie

Tryck

4 omlag:
1. Vernissagekort, 1920-1924 & odat., totalt 20 st.

2. Utställningskataloger, 1925-1931
• Wrangel, Fredrik Ulrik, L'art ancien populaire suédois: Exposition organisée par l'Association des artistes scandinaves... Mai-Juin 1925 [Paris]. Oeuvres prêtées par le Musée nordique de Stockholm. [Illustr.], S.l., 1nnn (2 ex.)
• Charles Dufresne, Peintures, Gouaches et Pastels - Sculptures de Duchamp-Villon, Galerie 11, Rue Montaigne, 10 au 26 juni 1931 (OBS! En reproduktion i slutet av katalogen var utskuren vid mottagandet).

3. Utställningskataloger, 1930-1931
• Utställning: Fransk konst. Katalog n:r 87. Svensk-franska konstgalleriet, Sthlm. 1930
• Utstilling av franske kunstnere, november 1930. Kunstforeningen Oslo
• Arbejder af Kunstnere fra Maison-Watteau, Statens Museum for Kunst. Februar 1931
• Swane, Leo: Fransk Udstilling i Kunstmuseet. Särtryck ur Tilskueren, Marts 1931

4. Övrigt: Utställning: Fransk konst. Katalog n:r 87. Svensk-franska konstgalleriet, Sthlm. 1930

Pressklipp

11 omslag:

1. Pressklipp. 5 st., 1922

2. Pressklipp. 39 st., 1923
• Franska och svenska pressklipp, 14 st.
• Franska pressklipp, 13 st.
• Svenska pressklipp, 8 st.
• Norska och danska pressklipp, 4 st.

3. Svenska pressklipp, 42 st., 1924
4. Franska pressklipp, 15 st., 1924
5. Franska, svenska och amerikanska pressklipp, 19 st., 1925
6. L' Art ancien populaire suédois, (franska & svenska pressklipp), 17 st., 1925
7. Le Portrait Français du XIXe siècle, 28st., 1925

8. Pressklipp. 15 st., 1926
• Svenska pressklipp, 12 st.
• Danska pressklipp, 3 st.

9. Pressklipp. 21 st., 1927
• Div. svenska och norska pressklipp, 5 st.
• Svenska och norska pressklipp, 13 st.
• Danska pressklipp (Lena Börjeson), 3 st.

10. Pressklipp. 11 st., 1928
11. Pressklipp. 3 st., 1929

Resultat 1 till 100 av 57525

Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.