Visar 61 resultat

Arkivbeskrivning
Förhandsgranska utskrift Visa:

4 resultat med digitala objekt Visa resultat med digitala objekt

Kajsa Barck-Lagergren: Dagbok från resan till Italien
Kajsa Barck-Lagergren: Dagbok från resan till Italien
Ker Porter: Travelling Sketches in Russia and Sweden
Ker Porter: Travelling Sketches in Russia and Sweden
Samuel: A Diary of a tour in Norway & Sweden
Samuel: A Diary of a tour in Norway & Sweden
Joseph Barrois: Kopia av reseberättelse
Joseph Barrois: Kopia av reseberättelse
Brita Edfelts efterlämnade papper
Brita Edfelts efterlämnade papper
Sjögestabro släktarkiv Tillägg
Sjögestabro släktarkiv Tillägg
Antonio Joaquin Gomes d'Oliviera: Informação abreviada do estado actual da Suecia
Antonio Joaquin Gomes d'Oliviera: Informação abreviada do estado actual da Suecia
Elsa Brändströms papper
Elsa Brändströms papper
Albert Engström: Resedagbok
Albert Engström: Resedagbok
Johan Hjalmar Petersson: Reseminnen
Johan Hjalmar Petersson: Reseminnen
Greta Elmströms samling
Greta Elmströms samling
Ellen Keys samling
Ellen Keys samling
Dagböcker, manuskript m.m.
Dagböcker, manuskript m.m.
Arthur Thesleffs papper
Arthur Thesleffs papper
Annie och Helge Åkerhielms samling
Annie och Helge Åkerhielms samling
Nils Fredrik Sander, efterlämnade papper
Nils Fredrik Sander, efterlämnade papper
Fredrika Bremer: Diverse handlingar
Fredrika Bremer: Diverse handlingar
Karl Lundberg: Dagbok under resa i Egypten 1890-91
Karl Lundberg: Dagbok under resa i Egypten 1890-91
W. W. Whitaker: Dagbok från resa till Sverige 1831-1832
W. W. Whitaker: Dagbok från resa till Sverige 1831-1832
Sir Robert Ker Porter: Dagbok under en resa i Sverige
Sir Robert Ker Porter: Dagbok under en resa i Sverige
Dagbok från 1814 : "Dag Journal öfver 1814 Års Tåg, till och ifrån Stockholm och Noriges Gräntz"
Dagbok från 1814 : "Dag Journal öfver 1814 Års Tåg, till och ifrån Stockholm och Noriges Gräntz"
Gustaf von Paykulls samling
Gustaf von Paykulls samling
Ulrik Nordenskiöld: Ms "Anmärkningar vid en Resa til Stokholm hålna år 1769"
Ulrik Nordenskiöld: Ms "Anmärkningar vid en Resa til Stokholm hålna år 1769"
Resejournal Finska Campagnen, kopia
Resejournal Finska Campagnen, kopia
Frans Michael Franzéns resedagbok 1795-1796 i renskrift av Anders Hernmarck
Frans Michael Franzéns resedagbok 1795-1796 i renskrift av Anders Hernmarck
Nicodemus Tessin d.y: Resedagbok
Nicodemus Tessin d.y: Resedagbok
Funckska släktarkivet [tillägg] : Alexander Funck
Funckska släktarkivet [tillägg] : Alexander Funck
Sven Fredrik Lidman: Dagboksanteckningar under vistelse i Rom
Sven Fredrik Lidman: Dagboksanteckningar under vistelse i Rom
Gustaf Fredric Hjortberg: Ost-Indisk resa
Gustaf Fredric Hjortberg: Ost-Indisk resa
Dagbok hållen på resan till Ost Indien begynt den 18 octobr: 1746 och slutad den 20 juni 1749
Dagbok hållen på resan till Ost Indien begynt den 18 octobr: 1746 och slutad den 20 juni 1749
Hernmarcks släktarkiv
Hernmarcks släktarkiv
Reseskildring i ord och bild
Reseskildring i ord och bild
Kristina Hasselgrens samling
Kristina Hasselgrens samling
Gustaf Abraham Granströms arkiv. Tillägg
Gustaf Abraham Granströms arkiv. Tillägg
Lagerlöfska släktarkivet, tillägg
Lagerlöfska släktarkivet, tillägg
Sigfrid Siwertz papper
Sigfrid Siwertz papper
Anotations Bok
Anotations Bok
Persisk översättning av Sir Percy M. Sykes verk 10 000 miles in Persia
Persisk översättning av Sir Percy M. Sykes verk 10 000 miles in Persia
Olof Sundbergs samling
Olof Sundbergs samling
Anders Elgqvist: Tillägg
Anders Elgqvist: Tillägg
Resedagbok 1841-1842
Resedagbok 1841-1842
Annie Bergman: Mediaeval Tuscany and other stories
Annie Bergman: Mediaeval Tuscany and other stories
Emily Gibbons: Diary of a "Poly" Tour to Sweden and Norway in the Summer of 1892
Emily Gibbons: Diary of a "Poly" Tour to Sweden and Norway in the Summer of 1892
Magnus von Platen: Informatorn Almqvist
Magnus von Platen: Informatorn Almqvist
Johan Christoffer Boklund: Anteckningsböcker och repass
Johan Christoffer Boklund: Anteckningsböcker och repass
Franzénska familjearkivet
Franzénska familjearkivet
Georg Wilhelm Pagels: Resedagböcker
Georg Wilhelm Pagels: Resedagböcker
C. Ramel: Resa i Europa 1776
C. Ramel: Resa i Europa 1776
Johan Hjalmar Petersson: Dagbok och brev till Lars Johan Petersson
Johan Hjalmar Petersson: Dagbok och brev till Lars Johan Petersson
Bernhard Karlgrens samling
Bernhard Karlgrens samling
Papper efter Thord, Gunnar och Signe Hallström
Papper efter Thord, Gunnar och Signe Hallström
En kort beskrifvning uppå en ostindisk resa till Canton uthi Chinah - förrättat af Carl Fredrich ...
En kort beskrifvning uppå en ostindisk resa till Canton uthi Chinah - förrättat af Carl Fredrich von Schantz ifrån åhr 1746 till åhr 1749
Lars Johan Stiernstedts samling
Lars Johan Stiernstedts samling
Gustaf Abraham Granströms arkiv. Tillägg
Gustaf Abraham Granströms arkiv. Tillägg
Harald Fröderströms papper
Harald Fröderströms papper
Walter A. Berendsohns arkiv
Walter A. Berendsohns arkiv
Släkten Bagges papper
Släkten Bagges papper
Tilly Neovius: Dagboks- och släktanteckningar, gästböcker
Tilly Neovius: Dagboks- och släktanteckningar, gästböcker
Karl Johan Warburg: Resedagbok
Karl Johan Warburg: Resedagbok
Eyvind Johnsons samling
Eyvind Johnsons samling
C. R. Berch: Reseanteckningar
C. R. Berch: Reseanteckningar

Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.