Visar 41115 resultat

Arkivbeskrivning
Förhandsgranska utskrift Visa:

205 resultat med digitala objekt Visa resultat med digitala objekt

Fullständigt manuskript till "När järnridån föll över Prag" (Amelie...

Fullständigt manuskript till "När järnridån föll över Prag" (Amelie Posse 1968).

Lösa anteckningar, artiklar och utkast av Amelie Posse (ingår i "När jär...

Lösa anteckningar, artiklar och utkast av Amelie Posse (ingår i "När järnridån föll över Prag" eller har någon anknytning till åren 1946-48).

Manuskriptutkast, skisser och anteckningar av Amelie Posse till: "Minnen...

Manuskriptutkast, skisser och anteckningar av Amelie Posse till: "Minnenas park", "Mellan slagen", "Kunskapens träd i blom" m.m., "I begynnelsen var ljuset", "Bygga upp, ej riva neder".

Diverse manuskriptfragment och utkast av Amelie Posse, fragment och utkast fr...

Diverse manuskriptfragment och utkast av Amelie Posse, fragment och utkast från krigsåren till föredrag och artiklar, fragment till artikel om Reader's Digest (?), utkast till förord till den tjeckiska översättningen av "Bygga upp, ej riva neder" (skrivet 1948), manuskript till diverse artiklar.

Manuskript av Amelie Posse till folkskoleboksartikel om Tjeckoslvovakien 1938...

Manuskript av Amelie Posse till folkskoleboksartikel om Tjeckoslvovakien 1938 (samt ett brev från Svenska Bokförlaget), manuskript "Epilog" (uppsatser, tal till prins Eugen, artiklar, m.m.), manuskript till artiklar i Vecko-Journalen 1946-1947 (en del ingår sedan i "När järnridån föll över Prag", en del troligen aldrig publicerade), manuskript till artiklar "Englandsbrev" (tänkta att publiceras i Vecko-Journalen, troligen refuserade, en senare publicerad i Svensk Damtidning 1955) samt en radiointervju i BBC (London 1955), manuskript och pressklipp till tal i Landskrona 2/9 1941, manuskript till tidningsartikel 1944 ("Svar till Nils Hagström"), manuskript till festskrift till Hedvig af Petersens 80-årsdag (1955), manuskript till tal eller artikel om "byråchef Poulsen" (?), manuskript till artikel på tjeckiska publicerad i tidskriften Eva (Prag) 1937 (på svenska i Vecko-Journalen).

ÄMNESORDNADE HANDLINGAR

ÄMNESORDNADE HANDLINGAR

Handlingar rörande Amelie Posse. Brev till Jan Brázda rörande Amelie Posse oc...

Handlingar rörande Amelie Posse. Brev till Jan Brázda rörande Amelie Posse och Tisdagsklubben respektive Vilhelm Ekelund. Diverse handlingar rörande boken "När järnridån föll över Prag" (1968), framför allt korrespondens till/från Jan Brázda.

Ekonomiska handlingar m.m. Räkningar och kvittenser (framför allt från 1905),...

Ekonomiska handlingar m.m. Räkningar och kvittenser (framför allt från 1905), affärsbrev oh liknande. Diverse handlingar beträffande olika affärsangelägenheter (brev m.m.)

Fotografier från Tjeckoslovakien: porträtt, pressbilder, vykort m.m. Hana och...

Fotografier från Tjeckoslovakien: porträtt, pressbilder, vykort m.m. Hana och Edvard Benes, Jan Masaryk (många från begravningen), oidentifierade. Några fotografier av paret Benes och Amelie Posse tillsammans, fotograferade av Jan Brázda 1946.

Handlingar rörande: British Committee for Refugees from Czecho-Slovakia, Komm...

Handlingar rörande: British Committee for Refugees from Czecho-Slovakia, Kommittén för rasförföljda barn, Tjeckoslovakiska kolonins hjälpkommitté, Arbetsföreningen för Tjeckoslovakiens barn, Svenska hjälpkommittén för Tjeckoslovakiens barn, WOWO (Women's Organisation for World Order), hemförandet av Elsa (Pusztai) Key-Åbergs barn. Amelie Posses flyktingarbete (exempel på hennes "valutafiffel" i Prag 1939). Diverse oidentifierat material om flyktingar och kriget (på tyska, en del undertecknat "Reinhold"). Uppgifter om flyktingar, brev (kopia) till Gösta Engzell från brittiska legationen, brev till Amelie Posse från Anna Helene Askanasy (ledare för WOWO).

Handlingar rörande: Danmark (under kriget), evenemang under kriget (i Sverige...

Handlingar rörande: Danmark (under kriget), evenemang under kriget (i Sverige), fredsarbete efter kriget. Diverse handlingar från efterkrigstiden, bland annat tryck. Politiska pamfletter och liknande. Holländsk parlör. Dessutom brev till Amelie Posse från flyktingar (Nansen-hjälpen ?), material från den norska motståndsrörelsen under krigsåren, handlingar rörande Amelie Posses besök i Norge 1948, samt radiotal av Ture Nerman 1951.

Handlingar rörande Tisdagsklubben: pressklipp.

Handlingar rörande Tisdagsklubben: pressklipp.

Handlingar rörande Tisdagsklubben: medlemslistor, närvarolistor, listor över ...

Handlingar rörande Tisdagsklubben: medlemslistor, närvarolistor, listor över "opålitliga", förteckning över "P-folk", m.m.

Handlingar rörande förlag: brev från förläggare och översättare (ca 1932-1933...

Handlingar rörande förlag: brev från förläggare och översättare (ca 1932-1933), handlingar rörande Topic förlag i Prag, korrespondens med Natur och Kultur (litterär kvarlåtenskap, kontrakt, m.m.). Dessutom handlingar rörande PEN-klubbens 18:e kongress i Stockholm 1946.

PRESSKLIPP, AV AMELIE POSSE

PRESSKLIPP, AV AMELIE POSSE

Tidningar och tidskrifter med artiklar av Amelie Posse: Barnens Dagblad, Juls...

Tidningar och tidskrifter med artiklar av Amelie Posse: Barnens Dagblad, Julstämning, Tidens Kvinder, Vecko-Journalen, Jultrevnad, samt en löpsedel från krigsslutet (Aftontidningen extra).

Tidningar och tidskrifter med artiklar av Amelie Posse: The National Geograph...

Tidningar och tidskrifter med artiklar av Amelie Posse: The National Geographic Magazine, Jorden Runt, Husmodern.

Tidningar, tidskrifter och lösa artiklar om Amelie Posse, samt en uppsats i l...

Tidningar, tidskrifter och lösa artiklar om Amelie Posse, samt en uppsats i litteraturvetenskap (Brifalk, Anette: Amelie Posse - Samarit, yrväder, partisan och poet, 1985).

Recensioner m.m. av "Åtskilligt kan nu sägas", "Minnenas park&...

Recensioner m.m. av "Åtskilligt kan nu sägas", "Minnenas park" samt diverse recensioner.

Diverse pressklipp: Torgny Segerstedts Idag-spalter, Torgny Segerstedt im mem...

Diverse pressklipp: Torgny Segerstedts Idag-spalter, Torgny Segerstedt im memoriam m.m., klipp om Ture Nerman, Elin Wägner, Poul Bjerre, Ebba Bonde, Emilia Fogelklou, Helena Nyblom m.fl. personer.

Pressklipp, Tjeckoslovakien: om Tjeckoslovakien på 1930-talet, under kriget, ...

Pressklipp, Tjeckoslovakien: om Tjeckoslovakien på 1930-talet, under kriget, efter freden, 1948 samt därefter. Dessutom Milada Horáková-processen 1950.

Sångtexter m.m.

Sångtexter m.m.

Tryck m.m.

Tryck m.m.

Kerstin Tillberg: Brev, biographica, samt material rörande Axel Munthe

Kerstin Tillberg: Brev, biographica, samt material rörande Axel Munthe

Åbo Akademis bibliotek. Stencilserie nr 16--33, 39, 41--45

Åbo Akademis bibliotek. Stencilserie nr 16--33, 39, 41--45

Släktpapper

Släktpapper

Utkast till skrivelser och protokoll m.m. (1 portfölj, folio)

Utkast till skrivelser och protokoll m.m. (1 portfölj, folio)

Berättelse över en utrikes resa som Letterstedsk stipendiat 1864-65. [Danmark...

Berättelse över en utrikes resa som Letterstedsk stipendiat 1864-65. [Danmark, Tyskland, Österrike, Grekland, Italien, Spanien]. Handskrivet manuskript. 1 inbunden volym, folio.

Dikter och fragment. Handskrivna manuskript. 1 portfölj, folio.

Dikter och fragment. Handskrivna manuskript. 1 portfölj, folio.

Smärre skrifter (handskrivna manuskript, 1 portfölj, folio)

Smärre skrifter (handskrivna manuskript, 1 portfölj, folio)

Claëson, Signhild: Brev

Claëson, Signhild: Brev

Elgström, Ossian: 2 brev

Elgström, Ossian: 2 brev

Tryck

Tryck

Brev från Werner Aspenström till Hans Isaksson

Brev från Werner Aspenström till Hans Isaksson

Konung Carl XI:s syn

Konung Carl XI:s syn

Brev till Birgit Nilsson - privata brev från familj och vänner

Brev till Birgit Nilsson - privata brev från familj och vänner

F.

F.

L.

L.

S.

S.

C-D.

C-D.

M-N.

M-N.

T-U.

T-U.

V-Ö.

V-Ö.

Danmark.

Danmark.

Storbritannien.

Storbritannien.

Sverige, M-P.

Sverige, M-P.

Tyskland, B-F.

Tyskland, B-F.

Tjeckoslovakien, Ungern.

Tjeckoslovakien, Ungern.

USA, R-Ö och oidentifierade avsändare.

USA, R-Ö och oidentifierade avsändare.

Oidentifierade avsändare, svenska.

Oidentifierade avsändare, svenska.

A-F.

A-F.

G-P.

G-P.

Oidentifierade adressater.

Oidentifierade adressater.

Manuskript, memoarer (engelska).

Manuskript, memoarer (engelska).

Texter rörande Birgit Nilsson, engelska.

Texter rörande Birgit Nilsson, engelska.

Kontrakt (1962-1996), radio, TV och övrigt (1947-2000).

Kontrakt (1962-1996), radio, TV och övrigt (1947-2000).

Diplom.

Diplom.

Diverse handlingar

Diverse handlingar

Register över radio- och TV-inspelningar.

Register över radio- och TV-inspelningar.

Royaltyredovisningar.

Royaltyredovisningar.

Diverse handlingar, inbjudningskort, menyer m.m.

Diverse handlingar, inbjudningskort, menyer m.m.

Brev från Jenny Lind, 6 st, 1846-1862, samt andra handlingar rörande henne sk...

Brev från Jenny Lind, 6 st, 1846-1862, samt andra handlingar rörande henne skänkta till Birgit Nilsson.

Noter, Strauss

Noter, Strauss

Noter, Verdi I.

Noter, Verdi I.

Noter, Verdi II.

Noter, Verdi II.

Tryck

Tryck

Program, Västra Karups kyrka.

Program, Västra Karups kyrka.

Tryck med dedikation till Birgit Nilsson.

Tryck med dedikation till Birgit Nilsson.

Böcker.

Böcker.

Tidskrifter, svenska musiktidskrifter.

Tidskrifter, svenska musiktidskrifter.

Pressklippsalbum, 4 st.

Pressklippsalbum, 4 st.

Pressklippsalbum, 3 st.

Pressklippsalbum, 3 st.

Pressklippsalbum, 2 st.

Pressklippsalbum, 2 st.

Pressklippsalbum, 3 st.

Pressklippsalbum, 3 st.

Pressklippsalbum, 2 st.

Pressklippsalbum, 2 st.

Pressklippsalbum, 3 st.

Pressklippsalbum, 3 st.

Pressklippsalbum, 2 st.

Pressklippsalbum, 2 st.

Pressklippsalbum, 1 st.

Pressklippsalbum, 1 st.

Pressklippsalbum, 2 st.

Pressklippsalbum, 2 st.

Fotografier från föreställningar av Aida

Fotografier från föreställningar av Aida

Fotografier från föreställningar av Den flygande holländaren, Die Frau ohne S...

Fotografier från föreställningar av Den flygande holländaren, Die Frau ohne Schatten, Don Juan

Fotografier från föreställningar av Tosca

Fotografier från föreställningar av Tosca

Fotografier från föreställningar av Tristan och Isolde i Bayreuth

Fotografier från föreställningar av Tristan och Isolde i Bayreuth

Fotografier från föreställningar av Turandot

Fotografier från föreställningar av Turandot

Fotografier från TV-inspelningar och konserter

Fotografier från TV-inspelningar och konserter

Fotografier från TV-inspelningar i Sverige

Fotografier från TV-inspelningar i Sverige

Fotografier av artister och kulturpersoner R-Å

Fotografier av artister och kulturpersoner R-Å

Fotografier från Skåne

Fotografier från Skåne

Fotografier från Skåne

Fotografier från Skåne

Fotografier från Bayreuth

Fotografier från Bayreuth

Fotografier från Tyskland

Fotografier från Tyskland

Fotografier från Österrike

Fotografier från Österrike

Fotografier från New York

Fotografier från New York

Fotografier i större format från Skåne, Köpenhamn, Wien, London, USA

Fotografier i större format från Skåne, Köpenhamn, Wien, London, USA

Fotografier i svartvitt

Fotografier i svartvitt

Fotografier i färg

Fotografier i färg

Diverse litografier m.m.

Diverse litografier m.m.

Kerstin Strandbergs samling

Kerstin Strandbergs samling

Utkast och anteckningar i samband med romanen Som en ballong på skoj...

Utkast och anteckningar i samband med romanen Som en ballong på skoj...

Papper rörande arbetet i Sveriges författarförbund

Papper rörande arbetet i Sveriges författarförbund
Resultat 1till100av41115

Kungliga biblioteket
Kontakta oss