Showing 41928 results

Archival description
Print preview View:

205 results with digital objects Show results with digital objects

G-P.

G-P.

Oidentifierade adressater.

Oidentifierade adressater.

Manuskript, memoarer (engelska).

Manuskript, memoarer (engelska).

Texter rörande Birgit Nilsson, engelska.

Texter rörande Birgit Nilsson, engelska.

Kontrakt (1962-1996), radio, TV och övrigt (1947-2000).

Kontrakt (1962-1996), radio, TV och övrigt (1947-2000).

Diplom.

Diplom.

Diverse handlingar

Diverse handlingar

Register över radio- och TV-inspelningar.

Register över radio- och TV-inspelningar.

Royaltyredovisningar.

Royaltyredovisningar.

Diverse handlingar, inbjudningskort, menyer m.m.

Diverse handlingar, inbjudningskort, menyer m.m.

Brev från Jenny Lind, 6 st, 1846-1862, samt andra handlingar rörande henne sk...

Brev från Jenny Lind, 6 st, 1846-1862, samt andra handlingar rörande henne skänkta till Birgit Nilsson.

Noter, Strauss

Noter, Strauss

Noter, Verdi I.

Noter, Verdi I.

Noter, Verdi II.

Noter, Verdi II.

Tryck

Tryck

Program, Västra Karups kyrka.

Program, Västra Karups kyrka.

Tryck med dedikation till Birgit Nilsson.

Tryck med dedikation till Birgit Nilsson.

Böcker.

Böcker.

Tidskrifter, svenska musiktidskrifter.

Tidskrifter, svenska musiktidskrifter.

Pressklippsalbum, 4 st.

Pressklippsalbum, 4 st.

Pressklippsalbum, 3 st.

Pressklippsalbum, 3 st.

Pressklippsalbum, 2 st.

Pressklippsalbum, 2 st.

Pressklippsalbum, 3 st.

Pressklippsalbum, 3 st.

Pressklippsalbum, 2 st.

Pressklippsalbum, 2 st.

Pressklippsalbum, 3 st.

Pressklippsalbum, 3 st.

Pressklippsalbum, 2 st.

Pressklippsalbum, 2 st.

Pressklippsalbum, 1 st.

Pressklippsalbum, 1 st.

Pressklippsalbum, 2 st.

Pressklippsalbum, 2 st.

Fotografier från föreställningar av Aida

Fotografier från föreställningar av Aida

Fotografier från föreställningar av Den flygande holländaren, Die Frau ohne S...

Fotografier från föreställningar av Den flygande holländaren, Die Frau ohne Schatten, Don Juan

Fotografier från föreställningar av Tosca

Fotografier från föreställningar av Tosca

Fotografier från föreställningar av Tristan och Isolde i Bayreuth

Fotografier från föreställningar av Tristan och Isolde i Bayreuth

Fotografier från föreställningar av Turandot

Fotografier från föreställningar av Turandot

Fotografier från TV-inspelningar och konserter

Fotografier från TV-inspelningar och konserter

Fotografier från TV-inspelningar i Sverige

Fotografier från TV-inspelningar i Sverige

Fotografier av artister och kulturpersoner R-Å

Fotografier av artister och kulturpersoner R-Å

Fotografier från Skåne

Fotografier från Skåne

Fotografier från Skåne

Fotografier från Skåne

Fotografier från Bayreuth

Fotografier från Bayreuth

Fotografier från Tyskland

Fotografier från Tyskland

Fotografier från Österrike

Fotografier från Österrike

Fotografier från New York

Fotografier från New York

Fotografier i större format från Skåne, Köpenhamn, Wien, London, USA

Fotografier i större format från Skåne, Köpenhamn, Wien, London, USA

Fotografier i svartvitt

Fotografier i svartvitt

Fotografier i färg

Fotografier i färg

Diverse litografier m.m.

Diverse litografier m.m.

Kerstin Strandbergs samling

Kerstin Strandbergs samling

Utkast och anteckningar i samband med romanen Som en ballong på skoj...

Utkast och anteckningar i samband med romanen Som en ballong på skoj...

Papper rörande arbetet i Sveriges författarförbund

Papper rörande arbetet i Sveriges författarförbund

Brev till Oscar Krook, 30 st från 16 brevskrivare, även 27 st lyckönskningste...

Brev till Oscar Krook, 30 st från 16 brevskrivare, även 27 st lyckönskningstelegram (ej förtecknade)

Biographica

Biographica

Kyrkoherdeinstallationen i Ulrika Eleonora kyrka i Stockholm 1937: inträdespr...

Kyrkoherdeinstallationen i Ulrika Eleonora kyrka i Stockholm 1937: inträdespredikan av Oscar Krook, tal av pastor prim. Nils Widner jämte ett brev till Oscar Krook daterat 27 okt. 1937, fotografier m.m.

Papper rörande Oscar Krooks moder, Hilda Krook (1840-1925), f. Taube

Papper rörande Oscar Krooks moder, Hilda Krook (1840-1925), f. Taube

Kristendomsanteckningar samt mina egna funderingar i detta ämne 1895. 1 häfte

Kristendomsanteckningar samt mina egna funderingar i detta ämne 1895. 1 häfte

Smärre manuskript till teologiska och religiösa föredrag m.m.

Smärre manuskript till teologiska och religiösa föredrag m.m.

Ångest och vidskepelse. Föredrag i läkaresällskapet dec. 1941. 8 blad, folio

Ångest och vidskepelse. Föredrag i läkaresällskapet dec. 1941. 8 blad, folio

Den nya Evangelieboken och den nya Kyrkohandboken. 11 blad, folio

Den nya Evangelieboken och den nya Kyrkohandboken. 11 blad, folio

Jesu livsskildringar. 5 blad

Jesu livsskildringar. 5 blad

Koncept till minnesteckning över Nathan Söderblom

Koncept till minnesteckning över Nathan Söderblom

Förarbeten o. dyl. till Oscar Krooks vetenskapliga skrifter, excerpter m.m.

Förarbeten o. dyl. till Oscar Krooks vetenskapliga skrifter, excerpter m.m.

Tal vid medborgartåget 27 maj 1934. 3 maskinskrivna blad, folio

Tal vid medborgartåget 27 maj 1934. 3 maskinskrivna blad, folio

Diverse politiska manuskript utan titlar

Diverse politiska manuskript utan titlar

Sveriges kyrka. Fragment, 3 blad folio

Sveriges kyrka. Fragment, 3 blad folio

Billing, Einar: [Predikan på] Långfredagen 1919. 25 blad

Billing, Einar: [Predikan på] Långfredagen 1919. 25 blad

Daterade 1919-1948

Daterade 1919-1948

Urklippsbok: egna artiklar

Urklippsbok: egna artiklar

Skrifter och särtryck (samt korrektur) av Oscar Krook. 1 portfölj

Skrifter och särtryck (samt korrektur) av Oscar Krook. 1 portfölj

Fotoalbum

Fotoalbum

Kapsel 2: Pressklipp.

Kapsel 2: Pressklipp.

Fortsättning av resan åt Berlin, Pommern m.m. år 1806. Andra delen.

Fortsättning av resan åt Berlin, Pommern m.m. år 1806. Andra delen.

Concept till Resan i England och Skåttland 1813

Concept till Resan i England och Skåttland 1813

Thor Aug. Odenctrants. Anteckningar i dagbok om Torpa och dithörande. Sentida...

Thor Aug. Odenctrants. Anteckningar i dagbok om Torpa och dithörande. Sentida handskriven avskrift.

Utdrag ur Thor August Odencrants dagboksanteckningar rörande Jönköping och li...

Utdrag ur Thor August Odencrants dagboksanteckningar rörande Jönköping och livet där, 1800-1828. Sentida handskriven avskrift.

Föreläsningsanteckningar och manuskript

Föreläsningsanteckningar och manuskript

Experimental-Physiken, af Professor Nordmarck. Anmärkt af Aug. Odencrants, 18...

Experimental-Physiken, af Professor Nordmarck. Anmärkt af Aug. Odencrants, 1800 April och Maij

Physiquen, Föreläst af Professor Zach. Nordmark År 1800 Hösttermin

Physiquen, Föreläst af Professor Zach. Nordmark År 1800 Hösttermin

Biographica

Biographica

Släktpapper. Original såväl som sentida avskrifter.

Släktpapper. Original såväl som sentida avskrifter.

Ett porträtt av Andreas Olai Rhyzelius, svartvit repoduktion.

Ett porträtt av Andreas Olai Rhyzelius, svartvit repoduktion.

Minnestal över Andriette F. Odencrants, f. Fröberg (1748-1803), maka till Joh...

Minnestal över Andriette F. Odencrants, f. Fröberg (1748-1803), maka till Johan Rhyzelius

Carl Odencrants (1768-1840). Ett sorgtryck och ett fotografi av ett porträtt ...

Carl Odencrants (1768-1840). Ett sorgtryck och ett fotografi av ett porträtt av Carl Odencrants.

Handlingar rörande egendomen Torpa från 1600-talet till 1807. Även papper rör...

Handlingar rörande egendomen Torpa från 1600-talet till 1807. Även papper rörande övriga Tveta härad samt Jönköpings stad under denna tid.

Div. fastighetshandlingar m.m. rörande Torpa, Tveta härad och Jönköpings stad

Div. fastighetshandlingar m.m. rörande Torpa, Tveta härad och Jönköpings stad

Diverse handlingar om olika verksamheter med anknytning till Torpa

Diverse handlingar om olika verksamheter med anknytning till Torpa

Överlåtelsehandling 1802 gällande Torpa. - Div. handlingar från Åhs häradstin...

Överlåtelsehandling 1802 gällande Torpa. - Div. handlingar från Åhs häradsting i Wäby, 1808-1810

Köpebrev för Thor August Odencrants vid förvärvet av Tofta.

Köpebrev för Thor August Odencrants vid förvärvet av Tofta.

Avtal mellan staden och Tofta gällande vattenledning. Utslag angående roterin...

Avtal mellan staden och Tofta gällande vattenledning. Utslag angående roteringsskyldighet efter avslutad postföringsskyldighet för Torpa.

Försäljning resp. utarrendering av mark, 1895-1902. Försäljningen av Torpa, 1...

Försäljning resp. utarrendering av mark, 1895-1902. Försäljningen av Torpa, 1906 - köpekontrakt mm.

Svanaholmshandlingar rörande arvskiftet efter ägarinnan fröken Ulrika Vilhelm...

Svanaholmshandlingar rörande arvskiftet efter ägarinnan fröken Ulrika Vilhelmina Cedercrantz (1743-1814)

Ritningar och tryckta bilder

Ritningar och tryckta bilder

Anna von Strokirchs ritbok

Anna von Strokirchs ritbok

Karl Vennberg: Synfält : korrektur till diktsamlingen

Karl Vennberg: Synfält : korrektur till diktsamlingen

Manuskript till film

Manuskript till film

Manuskript till film

Manuskript till film

Dikter och texter

Dikter och texter

Anteckningsbok: Notiser från Petanders studier i rättspropedeutik

Anteckningsbok: Notiser från Petanders studier i rättspropedeutik

Anteckningsbok: Notiser från Petanders studier i filosofi

Anteckningsbok: Notiser från Petanders studier i filosofi

Anteckningsbok: Notiser från Petanders studier i nationalekonomi

Anteckningsbok: Notiser från Petanders studier i nationalekonomi

Anteckningsbok: "Ekonomisk lagstiftning". Kronologisk översikt över...

Anteckningsbok: "Ekonomisk lagstiftning". Kronologisk översikt över den ekonomiska lagstiftningen i Sverige, 1700-talet

Anteckningsbok: Notiser från föreläsningsturné

Anteckningsbok: Notiser från föreläsningsturné
Results 401 to 500 of 41928

The National Library of Sweden
Contact us
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.