Visar 43414 resultat

Arkivbeskrivning
Förhandsgranska utskrift Visa:

315 resultat med digitala objekt Visa resultat med digitala objekt

Walter Berendsohns manuskript m. m.
Walter Berendsohns manuskript m. m.
Walter Berendsohns manuskript m. m.
Walter Berendsohns manuskript m. m.
Walter Berendsohns manuskript m. m.
Walter Berendsohns manuskript m. m.
Walter Berendsohns manuskript m. m.
Walter Berendsohns manuskript m. m.
Walter Berendsohns manuskript m. m.
Walter Berendsohns manuskript m. m.
Walter Berendsohns manuskript m. m.
Walter Berendsohns manuskript m. m.
Walter Berendsohns manuskript m. m.
Walter Berendsohns manuskript m. m.
Karin Andersson: Brev från Lars Norén
Karin Andersson: Brev från Lars Norén
Walter Berendsohns manuskript m. m.
Walter Berendsohns manuskript m. m.
Walter Berendsohns manuskript m. m.
Walter Berendsohns manuskript m. m.
Walter Berendsohns manuskript m. m.
Walter Berendsohns manuskript m. m.
Walter Berendsohns manuskript m. m.
Walter Berendsohns manuskript m. m.
Walter Berendsohns manuskript m. m.
Walter Berendsohns manuskript m. m.
Walter Berendsohns papper, diverse
Walter Berendsohns papper, diverse
Walter Berendsohns papper, diverse
Walter Berendsohns papper, diverse
Erik Lindorms papper
Erik Lindorms papper
Manuskript m. m.
Manuskript m. m.
Brev från Erik Lindorm
Brev från Erik Lindorm
Natanael Bergs donation
Natanael Bergs donation
Addenda
Addenda
Supplement II
Supplement II
Supplement I
Supplement I
Mikrofilmer av referens-partitur (avdelning 5:b)
Mikrofilmer av referens-partitur (avdelning 5:b)
Skizzer VIII (avdelning 5:a)
Skizzer VIII (avdelning 5:a)
Skizzer VII (avdelning 5:a)
Skizzer VII (avdelning 5:a)
Skizzer VI (avdelning 5:a)
Skizzer VI (avdelning 5:a)
Skizzer V (avdelning 5:a)
Skizzer V (avdelning 5:a)
Hur än du ser på dessa stumma gäster...
Hur än du ser på dessa stumma gäster...
Skizzer IV (avdelning 5:a)
Skizzer IV (avdelning 5:a)
Skizzer III (avdelning 5:a)
Skizzer III (avdelning 5:a)
Skizzer II (avdelning 5:a)
Skizzer II (avdelning 5:a)
Skizzer I (avdelning 5:a)
Skizzer I (avdelning 5:a)
Marsch triumphale (avdelning 5:a)
Marsch triumphale (avdelning 5:a)
Musikalier (avdelning 5)
Musikalier (avdelning 5)
Dokumentation; Kontrakt och avräkningar (avdelning 4:b-c)
Dokumentation; Kontrakt och avräkningar (avdelning 4:b-c)
Tre konungar
Tre konungar
Genoveva
Genoveva
Birgitta
Birgitta
Judith
Judith
Engelbrekt
Engelbrekt
Josua; Singoalla
Josua; Singoalla
Leila
Leila
Förarbeten: III. Operor (avdelning 4:a)
Förarbeten: III. Operor (avdelning 4:a)
Förarbeten: I. Vokala verk, ej sceniska; II. Baletter. (avdelning 4:a)
Förarbeten: I. Vokala verk, ej sceniska; II. Baletter. (avdelning 4:a)
Förarbeten och dokumentation (avdelning 4)
Förarbeten och dokumentation (avdelning 4)
Tryckta musikkataloger upptagande verk av Natanael Berg (avdelning 3:c)
Tryckta musikkataloger upptagande verk av Natanael Berg (avdelning 3:c)
Stort format samt övrigt tryckt material (avdelning 3:b:VIII-c)
Stort format samt övrigt tryckt material (avdelning 3:b:VIII-c)
Pressklipp (avdelning 3:b)
Pressklipp (avdelning 3:b)
Program (avdelning 3:a)
Program (avdelning 3:a)
Tryck (avdelning 3)
Tryck (avdelning 3)
Telegram (avdelning 2:b)
Telegram (avdelning 2:b)
Brev till modern Ottilia Berg och fadern Carl Johan Berg
Brev till modern Ottilia Berg och fadern Carl Johan Berg
Brev till hustrun Elsie Berg och hennes föräldrar samt kondoleansbrev vid Natanael Bergs frånfälle
Brev till hustrun Elsie Berg och hennes föräldrar samt kondoleansbrev vid Natanael Bergs frånfälle
Brevkoncept
Brevkoncept
Brev
Brev
Brev från Natanael Berg (avdelning 2:a:II)
Brev från Natanael Berg (avdelning 2:a:II)
Brev till Natanael Berg från övriga institutioner
Brev till Natanael Berg från övriga institutioner
Brev till Natanael Berg från Plaza och Svensk operakonst
Brev till Natanael Berg från Plaza och Svensk operakonst
Brev till Natanael Berg från FST (Föreningen Svenska Tonsättare) och STIM (Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå)
Brev till Natanael Berg från FST (Föreningen Svenska Tonsättare) och STIM (Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå)
Brev till Natanael Berg från (och till) institutioner (avdelning 2:a:I:2)
Brev till Natanael Berg från (och till) institutioner (avdelning 2:a:I:2)
Brev till Natanael Berg från enskilda personer, A-Ö (avdelning 2:a:I:1)
Brev till Natanael Berg från enskilda personer, A-Ö (avdelning 2:a:I:1)
Brev (avdelning 2)
Brev (avdelning 2)
Realia (avdelning 1:e)
Realia (avdelning 1:e)
Memoarer och andra skrifter; Betyg och intyganden; Andras dokument (avdelning 1:b-d)
Memoarer och andra skrifter; Betyg och intyganden; Andras dokument (avdelning 1:b-d)
Fotografier (avdelning 1:a)
Fotografier (avdelning 1:a)
Biographica (avdelning 1)
Biographica (avdelning 1)
Vilhelm Scharps efterlämnade papper
Vilhelm Scharps efterlämnade papper
Arkivstudier
Arkivstudier
Diverse material om V. Scharps medlemskap i diverse föreningar
Diverse material om V. Scharps medlemskap i diverse föreningar
Diverse material om Flandern och Schleswig-Holstein
Diverse material om Flandern och Schleswig-Holstein
En svensk tiger. Tystnadsplikten inom de militära organisationerna under andra världskriget
En svensk tiger. Tystnadsplikten inom de militära organisationerna under andra världskriget
Grammofon- och fonograf-frågor [V. Scharps benämning] samt anteckningar och material om landsmålsuppteckningar
Grammofon- och fonograf-frågor [V. Scharps benämning] samt anteckningar och material om landsmålsuppteckningar
Greene, Graham: Das Herz aller Dinge (1949) samt Hauser, Heinrich: Nitschewo Armada (1949?)
Greene, Graham: Das Herz aller Dinge (1949) samt Hauser, Heinrich: Nitschewo Armada (1949?)
Skandinavismen
Skandinavismen
Daugs-processen 1948-1949
Daugs-processen 1948-1949
Bothmer, Hermann von: Dienstbegriff und Rechtfertigungsgedanke. Eine Untersuchung der Satzungen des deutschen Ritterordens (dissertation 1941) samt Das Thun als Wesen der Wirklicheit. u.å.
Bothmer, Hermann von: Dienstbegriff und Rechtfertigungsgedanke. Eine Untersuchung der Satzungen des deutschen Ritterordens (dissertation 1941) samt Das Thun als Wesen der Wirklicheit. u.å.
Minoritetsgrupper i Europa 1930-talet
Minoritetsgrupper i Europa 1930-talet
Åke Thulstrup: Med lock och pock. 1962, korrektur
Åke Thulstrup: Med lock och pock. 1962, korrektur
Diverse material
Diverse material
Svensk-Tyska kontakter, diverse material
Svensk-Tyska kontakter, diverse material
Dokumentationszentrum zur Geschichte und zum kulturellen, politischen und wissenschaftlichen Wirken der deutschsprachigen Emigration nach Schweden
Dokumentationszentrum zur Geschichte und zum kulturellen, politischen und wissenschaftlichen Wirken der deutschsprachigen Emigration nach Schweden
Varia (fortsättning)
Varia (fortsättning)
SDU: Internationellt samarbete (återuppbyggnadsverksamhet efter kriget 1939-1945, diverse material)
SDU: Internationellt samarbete (återuppbyggnadsverksamhet efter kriget 1939-1945, diverse material)
SDU: Brev till och från Einar Tegen (i samband med SDU-verksamheten)
SDU: Brev till och från Einar Tegen (i samband med SDU-verksamheten)
SDU: E. Tegen - koncept till föredrag; diverse tryckt material om SDU; Via Suecia, spridda nummer 1945/46
SDU: E. Tegen - koncept till föredrag; diverse tryckt material om SDU; Via Suecia, spridda nummer 1945/46
SDU: Svenska fredsorganisationer (diverse material)
SDU: Svenska fredsorganisationer (diverse material)
SDU: Internationell kulturell verksamhet, studieverksamhet, pressklipp
SDU: Internationell kulturell verksamhet, studieverksamhet, pressklipp
SDU: Diverse material - Sektionerna
SDU: Diverse material - Sektionerna
SDU: Organisation, protokoll och annat material
SDU: Organisation, protokoll och annat material
Helmut Müssener: Samarbetskommittén för demokratiskt uppbyggnadsarbete
Helmut Müssener: Samarbetskommittén för demokratiskt uppbyggnadsarbete
Samarbetskommittén för demokratiskt uppbyggnadsarbete (SDU)
Samarbetskommittén för demokratiskt uppbyggnadsarbete (SDU)
Diverse tryck
Diverse tryck
Tyskt tryck - huvudsakligen tidskrifter (2 danska publikationer)
Tyskt tryck - huvudsakligen tidskrifter (2 danska publikationer)
Svenska nationalsocialistiska publikationer
Svenska nationalsocialistiska publikationer
Tysk nationalsocialistiks propaganda (översättningar till svenska)
Tysk nationalsocialistiks propaganda (översättningar till svenska)
Tysk nationalsocialistisk propaganda (tyskt material)
Tysk nationalsocialistisk propaganda (tyskt material)
Vilhelm Scharps arbetsmaterial (fortsättning)
Vilhelm Scharps arbetsmaterial (fortsättning)
Ebba Högbergs material
Ebba Högbergs material
Karl Otto Paetels material
Karl Otto Paetels material
Rune Carlssons material
Rune Carlssons material
Resultat 1 till 100 av 43414

Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.