Showing 345 results

Archival description
Subfonds Swedish
Print preview View:

5 results with digital objects Show results with digital objects

Disa och Elsa Beijers brevsamling
Disa och Elsa Beijers brevsamling
Brev till Disa Beijer från diverse personer
Brev till Disa Beijer från diverse personer
Familjen Anna och Karl Otto Westerlunds livssituation
Familjen Anna och Karl Otto Westerlunds livssituation
Diverse handlingar
Diverse handlingar
Diverse handskrifter
Diverse handskrifter
Gustaf Gabriel Bengtsson Oxenstierna: En serafimerriddares bedrifter
Gustaf Gabriel Bengtsson Oxenstierna: En serafimerriddares bedrifter
Sigfrid Siwertz bok "Selambs" med dedikation till JL
Sigfrid Siwertz bok "Selambs" med dedikation till JL
Solveig Landquist efterlämnade handlingar: Fotografier
Solveig Landquist efterlämnade handlingar: Fotografier
Solveig Landquist efterlämnade handlingar
Solveig Landquist efterlämnade handlingar
John Landquist samling av manuskript, klippböcker m.m.
John Landquist samling av manuskript, klippböcker m.m.
John Landquist efterlämnade arkiv
John Landquist efterlämnade arkiv
Lindblad, Johan Christofer (1799-1876)
Lindblad, Johan Christofer (1799-1876)
Ribbing, Sigurd (1816-1899)
Ribbing, Sigurd (1816-1899)
Hultkrantz, Claes Adolf (1823-1877)
Hultkrantz, Claes Adolf (1823-1877)
Boström, Christopher Jacob (1797-1866)
Boström, Christopher Jacob (1797-1866)
Vikner, Karl Pontus (1837-1888)
Vikner, Karl Pontus (1837-1888)
Ledamöter i Umeå stads församlings kyrkofullmäktige 1932-1934
Ledamöter i Umeå stads församlings kyrkofullmäktige 1932-1934
Matrikel öfver Landtmäteripersonalen i Westerbottens län
Matrikel öfver Landtmäteripersonalen i Westerbottens län
Lars Swärd: Skrivbok med autografer 1933-1934
Lars Swärd: Skrivbok med autografer 1933-1934
Protokollsbok: Suomen seuran pöytäkirjat 1892-1894
Protokollsbok: Suomen seuran pöytäkirjat 1892-1894
Vallberg, Viktor: "Kaleidoskop ur min levnad"
Vallberg, Viktor: "Kaleidoskop ur min levnad"
Egerbladh, Ossian: "Grundläggning - kolonisation"
Egerbladh, Ossian: "Grundläggning - kolonisation"
Johan Petter Wallin: Manuskript till Karl den Tolfte. Tjugofyra sånger
Johan Petter Wallin: Manuskript till Karl den Tolfte. Tjugofyra sånger
Lars Lundkvist: Utkast till dikter
Lars Lundkvist: Utkast till dikter
Klippsamling barnpsykologi och barnsjukvård
Klippsamling barnpsykologi och barnsjukvård
Hiertner, Bo: Manuskript om författaren Birger Sjödin
Hiertner, Bo: Manuskript om författaren Birger Sjödin
Englund, Lars: Fem vykort 1951-1955
Englund, Lars: Fem vykort 1951-1955
Greta Grenander. Manuskript: Vad har moster gjort i sitt liv?
Greta Grenander. Manuskript: Vad har moster gjort i sitt liv?
Gustafsson-Cederström, Olof. Almanacka och avskrifter Krigshofrätten 1799
Gustafsson-Cederström, Olof. Almanacka och avskrifter Krigshofrätten 1799
Selander, Sten: Dikter 1909-1910
Selander, Sten: Dikter 1909-1910
Rosenius, Carl Olov. 19 brev till Lars Petter Wåhlin
Rosenius, Carl Olov. 19 brev till Lars Petter Wåhlin
Thisell, Anders Gustaf: Brevkopiebok 1895-1896
Thisell, Anders Gustaf: Brevkopiebok 1895-1896
Barnmorskedagbok för Bjurholms distrikt år 1890-1894
Barnmorskedagbok för Bjurholms distrikt år 1890-1894
Höglund, Petrus, Norsjö (1909-1985). Manuskript till dikter
Höglund, Petrus, Norsjö (1909-1985). Manuskript till dikter
Manuskript: Gerhard Gerhardsson och nyläseriet i Västerbotten
Manuskript: Gerhard Gerhardsson och nyläseriet i Västerbotten
Räkenskapsbok för Ekensholm gods, Röjdafors, Västra Hammar och Edsele Kvarn
Räkenskapsbok för Ekensholm gods, Röjdafors, Västra Hammar och Edsele Kvarn
Handlingar kring förre SCA-direktören Axel Enström
Handlingar kring förre SCA-direktören Axel Enström
Karlsson, John, mentalvårdare. Uppsatser ang mentalvården
Karlsson, John, mentalvårdare. Uppsatser ang mentalvården
Handlingar efter Henning Melander, Statsgeodet och arkforskare
Handlingar efter Henning Melander, Statsgeodet och arkforskare
Johansson, John. Uppsats; Från min militärtjänstgöring
Johansson, John. Uppsats; Från min militärtjänstgöring
Johansson, John. Uppsats om kaféer och konditorier i Umeå
Johansson, John. Uppsats om kaféer och konditorier i Umeå
Arbetsmaterial rörande Byabön och bönbyar i gamla Ume socken
Arbetsmaterial rörande Byabön och bönbyar i gamla Ume socken
Johansson, John släktbrev
Johansson, John släktbrev
Dahlstedt, Lars
Dahlstedt, Lars
Berlin, Hugo
Berlin, Hugo
Wallmark, Lennart
Wallmark, Lennart
Ådén, Anton
Ådén, Anton
Björnegård, Manfred
Björnegård, Manfred
Unaeus, Johan Herman
Unaeus, Johan Herman
Sundelin, Ferdinand
Sundelin, Ferdinand
Widman, Karl
Widman, Karl
Bergman, Isak Johan
Bergman, Isak Johan
Markgren, Richard
Markgren, Richard
Andersson, Gunnar
Andersson, Gunnar
Westman, Arne
Westman, Arne
Brev från prinsessan Eugenie till kyrkoherde Johan Anton Nyman
Brev från prinsessan Eugenie till kyrkoherde Johan Anton Nyman
Kommitterade angående ett landsarkiv i Umeå
Kommitterade angående ett landsarkiv i Umeå
Erixon, Karl. Manuskript: Några drag ur min Lefnadshistoria
Erixon, Karl. Manuskript: Några drag ur min Lefnadshistoria
Larsson-Thunborg, Mårten
Larsson-Thunborg, Mårten
Persson, Richard
Persson, Richard
Gidlöf, Nisse. Manuskript: Högre utbildning i Lycksele under 1900-talet
Gidlöf, Nisse. Manuskript: Högre utbildning i Lycksele under 1900-talet
Fotografialbum över Bålby Herrgård 1951
Fotografialbum över Bålby Herrgård 1951
Klippalbum som tillhört professor Penttilä, Aarni
Klippalbum som tillhört professor Penttilä, Aarni
Stjernlöf, Minna. Manuskript om Pehr Stenberg
Stjernlöf, Minna. Manuskript om Pehr Stenberg
Manuskript till artikel om Horace William Wheelwrights resa i Lappland 1862
Manuskript till artikel om Horace William Wheelwrights resa i Lappland 1862
Avskrift: Observationes grammaticae circa linguam Esthonicam
Avskrift: Observationes grammaticae circa linguam Esthonicam
Familjehandlingar efter släkten Grape/Bergman i Kalix och Torneå
Familjehandlingar efter släkten Grape/Bergman i Kalix och Torneå
Handskrivet register till O.C. Ahlströms Norrländska slägter
Handskrivet register till O.C. Ahlströms Norrländska slägter
Predikan Tredje Storböndagen 1752 i Njurunda
Predikan Tredje Storböndagen 1752 i Njurunda
Förmånskontrakt rörande Sjöbrånet no 1 i Degerfors socken
Förmånskontrakt rörande Sjöbrånet no 1 i Degerfors socken
Två brev från konung Oscar II till landshövdingen i Västerbotten
Två brev från konung Oscar II till landshövdingen i Västerbotten
Resepass för philosophie magister Edvard Walmstedt
Resepass för philosophie magister Edvard Walmstedt
Förordnande för överkontrollör Carl Abraham Westman
Förordnande för överkontrollör Carl Abraham Westman
Upsala Kongl Academies år 1655 utfärdade Constitutioner
Upsala Kongl Academies år 1655 utfärdade Constitutioner
Bytesbrev ang hemman i Sunderbyn och Bensbyn i Luleå socken
Bytesbrev ang hemman i Sunderbyn och Bensbyn i Luleå socken
Handlingar rörande Jonas Walfrid Lindgren
Handlingar rörande Jonas Walfrid Lindgren
Tullista för skepparen Oluff Larssons galeas
Tullista för skepparen Oluff Larssons galeas
Korrespondens lappfogden Erik Bergström och prästen Vitalis Karnell
Korrespondens lappfogden Erik Bergström och prästen Vitalis Karnell
Umeå stads nödhjälpskommitté
Umeå stads nödhjälpskommitté
Tegs byarkiv
Tegs byarkiv
Kammarkollegiets arkiv Jordeböcker för Västerbottens län 1882
Kammarkollegiets arkiv Jordeböcker för Västerbottens län 1882
Aktuellt och Landet runt, filminslag från Umeå universitetsbibliotek 1968
Aktuellt och Landet runt, filminslag från Umeå universitetsbibliotek 1968
Magica incantatrix
Magica incantatrix
Diplomatarium Norrlandicum
Diplomatarium Norrlandicum
Historiska källor rörande samer
Historiska källor rörande samer
Medicinalstyrelsen. Generaldirektören Hellströms Norrlandsundersökning 1929
Medicinalstyrelsen. Generaldirektören Hellströms Norrlandsundersökning 1929
PM av Carl-Ivar Ståhle ang Johannes Bureus´ handskrifter i samlingen Fa på Kungliga biblioteket i Stockholm
PM av Carl-Ivar Ståhle ang Johannes Bureus´ handskrifter i samlingen Fa på Kungliga biblioteket i Stockholm
Sandåkerns Sportklubb: protokoll och tidningsklipp
Sandåkerns Sportklubb: protokoll och tidningsklipp
Handlingar rörande expeditionen till Arkangelsk 1701
Handlingar rörande expeditionen till Arkangelsk 1701
Handelsräkningen 1964
Handelsräkningen 1964
Den nordsvenska timmerdrivningsterminologin - innovationer och termspridning
Den nordsvenska timmerdrivningsterminologin - innovationer och termspridning
Per Engdahls och Nysvenska rörelsens arkiv
Per Engdahls och Nysvenska rörelsens arkiv
Karta över Kyrkobordet nr 1-3, Umeå socken, Västerbottens län 1714
Karta över Kyrkobordet nr 1-3, Umeå socken, Västerbottens län 1714
The Book of Jalãl and Jamãl
The Book of Jalãl and Jamãl
Avskrifter av handlingar tillhörande Svanabyns byakista
Avskrifter av handlingar tillhörande Svanabyns byakista
Förste provinsialläkarens i Västernorrlands arkiv; Barnmorskedagböcker
Förste provinsialläkarens i Västernorrlands arkiv; Barnmorskedagböcker
Lycksele tingslags häradsrätts arkiv. Urval av handlingar rörande lappskatteland
Lycksele tingslags häradsrätts arkiv. Urval av handlingar rörande lappskatteland
Skellefteå sockens arkiv: skolhandlingar
Skellefteå sockens arkiv: skolhandlingar
Register till Leonard Bygdéns Hernösands stifts herdaminne
Register till Leonard Bygdéns Hernösands stifts herdaminne
Arvidsjaurs tingslags häradsrätts arkiv. Urval av handlingar rörande lappskatteland
Arvidsjaurs tingslags häradsrätts arkiv. Urval av handlingar rörande lappskatteland
Results 1 to 100 of 345

The National Library of Sweden
Contact us
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.